پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آموزش مجازی 
 
 

محتوای آموزشی گروه بیوشیمی بالینی

نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1398

 

محتوای آموزشی درس بیوشیمی مولکول-سلول، رشته پزشکی عمومی

 (ورودی بهمن ماه 1398، دانشجویان پزشکی ترم 1)

جلسه

روز

تاریخ

مبحث

مدرس

فایل های آموزشی

1

سه شنبه

15/11/1398

مقدمه، آب، تامپون

دکتر معصومه رجبی بذل

جلسات اول، دوم و سوم به صورت حضوری تدریس شده اند

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

فایل شماره 5

فایل شماره 6

2

یک شنبه

20/11/1398

ساختار اسیدهای آمینه و پپتیدها

دکتر معصومه رجبی بذل

3

سه شنبه

29/11/1398

ساختار اسیدهای آمینه و پپتیدها

دکتر معصومه رجبی بذل

4

چهارشنبه

7/12/1398

پروتئین‏ها

دکتر معصومه رجبی بذل

5

سه شنبه

13/12/1398

میوگلوبین، هموگلوبین، الاستین و کلاژن

دکتر معصومه رجبی بذل

6

سه شنبه

19/1/1399

ساختمان کربوهیدرات‏ها

دکتر مجید سیرتی ثابت

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

فایل شماره 5

فایل شماره 6

 

7

سه شنبه

26/1/1399

ساختمان کربوهیدرات‏ها

دکتر مجید سیرتی ثابت

8

سه شنبه

2/2/1399

ساختمان چربی‏ها و لیپوپروتئین‏ها

دکتر شکوفه نوری

فایل شماره 1

9

سه شنبه

9/2/1399

ساختمان چربی‏ها و لیپوپروتئین‏ها

دکتر شکوفه نوری

10

سه شنبه

16/2/1399

ساختار نوکلئوتیدها

دکتر سعید کریما

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

فایل شماره 5

فایل شماره 6

فایل شماره 7

11

سه شنبه

23/2/1399

آنزیم

دکتر مجید سیرتی ثابت

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

فایل شماره 5

فایل شماره 6

فایل شماره 7

12

سه شنبه

30/2/1399

آنزیم

دکتر مجید سیرتی ثابت

13

سه شنبه

13/3/1399

ویتامین‏ها

دکتر افسانه گودرزی

 

14

سه شنبه

20/3/1399

همانند سازی

دکتر زهرا شهسواری

 

15

سه شنبه

27/3/1399

رونویسی

دکتر زهرا شهسواری

16

یک شنبه

1/4/1399

ترجمه

دکتر زهرا شهسواری

 
 

محتوای آموزشی درس بیوشیمی دیسیپلین، رشته پزشکی عمومی

 (ورودی مهر ماه 1398، دانشجویان پزشکی ترم 2)

جلسه

روز

تاریخ

مبحث

مدرس

فایل های آموزشی

1

شنبه

3/12/1398

فسفریلاسیون اکسیداتیو

دکتر معصومه رجبی ‏بذل

جلسه اول به صورت حضوری تدریس شده است

2

شنبه

10/12/1398

متابولیسم کربوهیدرات‏ها

دکتر افسانه گودرزی

فایل شماره 1

فایل شماره 2

3

شنبه

16/01/1399

متابولیسم کربوهیدرات‏ها

دکتر افسانه گودرزی

4

شنبه

23/01/1399

متابولیسم چربی‏ها و لیپوپروتئین‏ها

دکتر شکوفه نوری

 

5

شنبه

30/01/1399

متابولیسم چربی‏ها و لیپوپروتئین‏ها

دکتر شکوفه نوری

6

شنبه

6/02/1399

متابولیسم اسیدهای آمینه

دکتر زهرا شهسواری

فایل شماره 1

فایل شماره 2

7

شنبه

13/02/1399

متابولیسم اسیدهای آمینه

دکتر زهرا شهسواری

8

شنبه

20/02/1399

متابولیسم پورین و پیریمیدین

دکتر سعید کریما

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

فایل شماره 5

فایل شماره 6

فایل شماره 7

فایل شماره 8

فایل شماره 9

فایل شماره 10

9

شنبه

27/02/1399

متابولیسم هِم

دکتر سعید کریما

10

شنبه

10/03/1399

آنزیم شناسی بالینی

دکتر سیامک سلامی

 

11

شنبه

17/03/1399

یک‏پارچگی مسیرهای متابولیک

دکتر سیامک سلامی

 
 

محتوای آموزشی درس بیوشیمی مقدمات، رشته دندانپزشکی

 (ورودی مهر ماه 1398، دانشجویان دندانپزشکی ترم 1)

 

جلسه

تاریخ

مبحث

مدرس

فایل های آموزشی

1

13/11/98

مقدمه، اسيد و باز، تامپون

دکتر معصومه رجبی‌بذل

جلسه اول به صورت حضوری تدریس شده است

فایل شماره 1

2

20/11/98

ساختمان اسيدهاي آمينه

دکتر معصومه رجبی‌بذل

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

فایل شماره 5

3

27/11/98

پپتیدها و پروتئين‏ها

دکتر معصومه رجبی‌بذل

4

4/12/98

پروتئين‏ها

دکتر معصومه رجبی‌بذل

5

11/12/98

ساختمان كربوهيدرات‏ها و گلیکوپروتئین‌ها

دکتر معصومه رجبی‌بذل

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

فایل شماره 5

فایل شماره 6

فایل شماره 7

6

18/12/98

ساختمان كربوهيدرات‏ها و گلیکوپروتئین‌ها

دکتر معصومه رجبی‌بذل

7

25/12/98

ساختمان نوكلئوتيدها و اسیدهای نوکلئیک

دکتر معصومه رجبی‌بذل

فایل شماره 1

8

17/01/99

ویتامین (محلول در آب)

دکتر معصومه رجبی‌بذل

 

9

25/01/99

همانندسازی

دکتر شکوفه نوری

 

10

1//02/99

رونویسی و ترجمه

دکتر شکوفه نوری

 

11

8/02/99

ساختمان چربي‏ها و لیپوپروتئین‌ها

دکتر شکوفه نوری

 

12

15/02/99

ساختمان چربي‏ها و لیپوپروتئین‌ها

دکتر شکوفه نوری

13

22/02/99

غشای سلولی و انتقالات

دکتر شکوفه نوری

 

14

29/02/99

آنزيم‌ها

دکتر شکوفه نوری

 

15

5/03/99

آنزيم‌ها

دکتر شکوفه نوری

16

12/03/99

ويتامين‏هاو کوآنزیم‌ها

دکتر شکوفه نوری

 

 
 

محتوای آموزشی درس بیوشیمی پایه، رشته داروسازی

 (ورودی مهر ماه 1397، دانشجویان داروسازی، ترم 3)

(کلاس بیوشیمی پایه رشته داروسازی طبق تاریخ های جدول به صورت ویدئوکنفرانس ساعت 16 تا 18 برگزار می گردد)

 
 

 

تاریخ

مبحث

مدرس: دکتر سعید کریما

1

بهمن 1398

مقدمه‏ای بر دانش بیوشیمی

تدریس به صورت حضوری انجام شده است

2

بهمن 1398

مقدمه‏ای بر دانش بیوشیمی

3

اسفند 1398

آب و بافرهای بیولوژیک

تدریس به صورت حضوری انجام شده است

4

18/فروردین/1399

اسیدهای آمینه و پروتئین‏ها

فایل شماره 1

5

23/فروردین/1399

اسیدهای آمینه و پروتئین‏ها

6

25/فروردین/1399

اسیدهای آمینه و پروتئین‏ها

7

27/فروردین/1399

آنزیم‏ها

فایل شماره 1

8

30/فروردین/1399

آنزیم‏ها

9

1/اردیبهشت/1399

آنزیم‏ها

10

3/اردیبهشت/1399

ساختمان و عمل‏کرد ویتامین‏ها

 

11

6/اردیبهشت/1399

ساختمان کربوهیدرات‏ها

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

12

8/اردیبهشت/1399

ساختمان کربوهیدرات‏ها

13

10/اردیبهشت/1399

ساختمان لیپیدها

فایل شماره 1

فایل شماره 2

14

13/اردیبهشت/1399

ساختمان لیپیدها

15

15/اردیبهشت/1399

ساختمان اسیدهای نوکلئیک

فایل شماره 1

16

17/اردیبهشت/1399

متابولیسم کربوهیدرات (مسیر گلیکولیز)

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

17

20/اردیبهشت/1399

متابولیسم کربوهیدرات (مسیر گلیکولیز)

18

27/اردیبهشت/1399

متابولیسم کربوهیدرات (چرخه کربس)

فایل شماره 1

19

29/اردیبهشت/1399

متابولیسم کربوهیدرات (چرخه کربس)

20

31/اردیبهشت/1399

زنجیره انتقال الکترون

فایل شماره 1

21

3/خرداد/1399

فسفریلاسیون اکسیداتیو

فایل شماره 1

22

7/خرداد/1399

گلوکونئوژنز

فایل شماره 1

23

10/خرداد/1399

مسیر پنتوزفسفات

فایل شماره 1

24

12/خرداد/1399

متابولیسم گلیکوژن

فایل شماره 1

25

17/خرداد/1399

متابولیسم چربی

 

26

19/خرداد/1399

متابولیسم چربی

27

21/خرداد/1399

متابولیسم چربی

28

24/خرداد/1399

متابولیسم ترکیبات ازت دار (اسیدهای آمینه)

 

29

26/خرداد/1399

متابولیسم ترکیبات ازت دار (اسیدهای آمینه)

30

31/خرداد/1399

متابولیسم ترکیبات ازت دار (اسیدهای آمینه)

31

2/تیر/1399

متابولیسم ترکیبات ازت دار (بازهای پورینی و پیریمیدینی)

 

32

4/تیر/1399

بیوشیمی هورمون‏ها

 

33

7/تیر/1399

بیوشیمی هورمون‏ها

 

34

9/تیر/1399

بیوشیمی هورمون‏ها

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.