دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي >  اعضای هیئت علمی > دکتر اسماعیل مرتاض 
 
 

              Esmaeil Mortaz           

Associated Prof 

Department of Immunology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

                                                                  

- Male/female:                   Male

- Marital status:                  Married & 2 children

-University degree              Associate Prof.

- Address for correspondence:Masih Daneshvari Hospital, Darabad Avenue, Shahid Bahonar roundabout, Tehran, Iran

                                       Dep of Immunologym Faculty of Medicine

-Telephone:                        0098-21-27122275

-Fax:                                 0098-2127122275

-E-mail:                             e.mortaz@imperial.ac.uk; emortaz@gmail.com

-Websites:

 Dep: http://nritld.sbmu.ac.ir/

                  NRITLD:http://nritld.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=200&fkeyid=&siteid=200&fkeyid=&siteid=200&fkeyid=&siteid=298&pageid=27598

 

Lab website: http://msp.sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=298&fkeyid=&siteid=298&pageid=11199

       

-Doctorate (date, dd/mm/yy):       19/09/2005

       

         

 

Education

 

Master’s (“Doctoral”)

University:                                                     University of Urmia

Date:                                                               April 23, 1993

Main subject:                                 Pathogenesis of Marek diseases

 

 

 

o   Master of Clinical Immunology 2000-2002: Rotterdam Medical University

o   Master of Medicine: Utrecht Medical University, AZU, 2006-2009.

 

 

Doctorate

 

University:                                                    University of Utrecht, the Netherlands

Date:                                                              Sep 19, 2005

Supervisor (‘Promotor’):                         Prof. Dr. F.P. Nijkamp, Dr. F. Redegeld, Dr. F. Engels

Title of thesis:                                            Modulation of mast cells activation by NSAIDs in aspirin induced asthmatic patients  via heat shock response (A molecular and biochemical approach)

 

Work experience since graduating

 

Dates                         Institution                            Function                  Discipline

2007-2012           Utrecht University                     Post Doc        Pharmacology &Immun.            

2000-2005           Utrecht University                    PhD-st.             Immunopharmacology  

2014-2015         Immperial London College        Fellowship     Airway disease

2015-present          Associate Prof

 

 

 

Academic activities and certificates

 

-  Course on Laboratory Animal Science (Meets the requirements of the Experiments on Animals Decree), summer 2000, Utrecht University, The Netherlands.

 

-  Molecular Biology and recombinant-DNA technology from June17 to June 28, 2002, Utrecht University, The Netherlands

 

-  ULLA summer school London, Protein purification, Crystallization, Mass spectrophotometery,MALDI O-TOF Mass Spectrometry techniques. 21 August to 31 August 2001, held at the school of pharmacy, London, UK

 

- Writing and editing scientific papers, from 9 April to 4 June 2002, James Boswell Institute, Utrecht University, The Netherlands.

 

-  Spoken English from 10 October to 19 December 2000, James Boswell Institute, Utrecht University, The Netherlands

 

- Presenting in English from 12 November to 10 December 2001, James Boswell Institute,  Utrecht University.

 

-  Bio-statistic for researchers 30 June 2000, Faculty of Science, Utrecht University, The Netherlands.

 

- Immunopharmacology courses 2001, Faculty of Pharmacy, Utrecht University, The Netherlands

 

-  Summer International course to Introduction to Bioinformatics,  17 -27 August 2004, Nijmegen University. The Netherlands (www.cmbi.kun.nl/edu/scientists/summercourse/participants_2004.html)

 

- Postgraduate Immunology Courses, 10-14 January 2005, Eijkman Graduate School for Immunology & Infectious Diseases, Utrecth University, The Netherlands.

- Postgraduate Clinical immunology courses, 19-26 April 2005, Eijkman Graduate School for Immunology & Infectious Diseases, Utrecth University, The Netherlands.

 

-  Pharmacogenomics, Bio-Pharmaceutical Sciences/LACDR, Practical Applications of DNA microarray, SNP’s and how to detect them; Beyond the genome: application of siRNA technology. May 23-27, 2005; Gorlaeus Laboratories, Leiden University, The Netherlands.

 

-  Research management for PhD students March 11 to 13 March 2003, Utrecht University, The Netherlands

 

-  The workshop on Cryomethods, Ultracryotomy and Immunolabeling organized in laboratory from July 2-July 11, 2008 in collaboration with Leica Microsystems, Vienna.

 

-  Drug development Simulation, 10-18 Sep 2007 at TI Pharma Top Institute Pharma, Ruiwnberg, The Netherlands

 

-  Drug discovery Simulation, 2-6 March 2009 at TI Pharma Top Institute Pharma, Ruiwnberg, The Netherlands

 

-  Workshop, Microarray 17 April 2009, Utrecht University, The Netherlands

   Art. 9 function. Accreditation (laboratory animal care), 2001

University of Utrecht, The Netherlands

 

International activities

 

Research abroad

(1) Prof. dr. Hector Wong, Dept.Critical Care Medicine,  in a collaboration on "Role of HSF and HSP70 in Stress response induced by NSAIDS" (2003-2004).

 

(2) Prof. dr. Ian Adcock, Dept Respiratory Cell & Molecular Biology and Head of the Molecular Cell Biology Groupat the  National Heart & Lung Institute, Imperial College LondonUniversity, UK, in a collaboration on "Role of TLR9 receptor in production of CXCL-8 by human neutrophils " (2006-2008).

 

(3) Prof Nicholas W. Lukacs, Department of Pathology, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, Michigan, United States of America.

 

(4) International congress coordinator for 5th International congress on pulmonary diseases intensive care and tuberculosis, Tehran Iran, Oct 2011 (http://www.nritld.ac.ir/tabid/1681/Default.aspx)

 

 

Other international activities

 

2005-present: Peer review for a range of international journals, including:

European Respiratory journal, European Pharmacology Journal, Respiratory research journal, Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol., The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ® (AJRCCM), Respiration, Pulmonary medicine Journal

 

 

 

Summary of research over last five years

 

A)Understanding the Molecular and immunopathology of lung diseases.(COPD, Asthma)

COPD is an important lung and airway disease  with an increasing incidence particularly in  developing countries. Worldwide, asthma and COPD  affect the lives of ~300 and 200 million people, respectively. COPD is a chronic inflammatory  disease for which smoking is the major risk factor in  the developed world and is currently the fourth leading cause of death worldwide. It is predicted to  become the third ranked disease by the year 2030 . Unfortunately, there are no effective treatments  for severe asthma and COPD due to a lack of clarity  in disease mechanisms.  However, new observations  in the areas of signal transduction and epigenetics  may provide new understanding of the pathogenesis  of lung diseases. Understanding the pathways and  mechanisms leading to mediator release may lead to  better therapeuticapproaches for these diseases.  The inflammatory mediators involved in COPD have not  been clearly delineated but are thought to include  many lipid mediators, inflammatory peptides,  reactive oxygen species (ROS) and nitrogen species, chemokines, cytokines and growth factors. Cigarette smoke contains over 4,700 chemical  compounds, and both the tar and gas phases contain  numerous free radicals and other oxidants present in  high concentrations which contribute to the  pathogenesis of this condition.Exposure to cigarette smoke activates an inflammatory cascade in  the airways, resulting in the production of a number of potent cytokines and chemokines with accompanying damage to the lung epithelium leading to increased permeability and recruitment of  macrophages and neutrophils.

 

B) Immunogenetics of infections HIV and opportunistic infection such as TB and NTM

Which focused on the:

Genetically defects in susceptibility to tuberculosis

Disseminated Tuberculosis

Role of auto-antibodies against IFN-g  and TNF-ain opportunistic and disseminated tuberculosis

 

C) miRNA and exosomes in pathogenesis of infection disease especially focusing on lung cancer, HIV, TB and sarcoidosis

 

 

Invited Lectures

 

- Role of mast cells in Stress response, Host: Prof. Dr. Harissios Vliagoftis, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, 2007. Division of Pulmonary Medicine Department of Medicine Faculty of Medicine and Dentistry, University of Alberta, Canada.

- Role of heat shock response in pathogenesis of lung disorders

: invited speaker. Host: Prof.Ivor Benjamin. University of Utah Departement of Molecular Biology, 2008- Utah, USA

 

-  Congress:

 

- Travel awards from WAC, for oral presentation, Bangkok, Thailand 2-8 Dec  2007

 

- 4th International Pulmonary congress, Oct 2009, Invited speaker, Tehran-Iran

 

- 5th International Pulmonary congress, Oct 2011, invited speaker, Tehran, Iran

 

-6th International Pulmonary congress, Oct 2013, invited speaker, Tehran, Iran

 

- 7th International Pulmonary congress, Oct 2015, invited speaker, Tehran, Iran

 

- Oral presentation: Esmaeil Mortaz  , Johan Garssen  , Majid Marjani ,Mohammad Varahram , Ali A. Velayati  , Ian M. Adcock , Payam Tabarsi . Up Regulation Of TLR4 Expression In Leukocytes Of Co-Infected HIV/TB Patients. B17. TUBERCULOSIS: SUSCEPTIBILITY AND IMMUNE RESPONSE, Oral presentation. San Francisco , May 13-17 , ATS 2016, USA

 

- Oral Presentation: MSMD in Iranian patients, Tehran-Iran , April 2016.

 

 

 

 

Teaching experience etc.

-  Innovation in research for pharmacy students, at Faculty of Pharmacy, Utrecht University, The Netherlands, from 2002-2011.

 

- Immunopharmacology for Pharmacy student’s at Faculty of Pharmacy Utrecht University.  The Netherlands, from 2003-present

 

- Practice part in chronic inflammation courses for pharmacy and Medicine students. Utrecht University, The Netherlands

 

- Immunology and clinical Immunology lecturer for MSc, Medical, PhD and Pharmacology students, Shahid Beheshti Medical Sciences University, 2012-present

 

 

 International  publications

 

A- Full papers

1: Aryanpur M, Masjedi MR, Hosseini M, Mortaz E, Tabarsi P, Soori H, Emami H,

Heydari G, Baikpour M. Cigarette smoking in patients newly diagnosed with

pulmonary tuberculosis in Iran. Int J Tuberc Lung Dis. 2016 May;20(5):679-84.

 

 

2: Mortaz E, Adcock IM, Barnes PJ. Sarcoidosis: Role of non-tuberculosis

mycobacteria and Mycobacterium tuberculosis. Int J Mycobacteriol. 2014

Dec;3(4):225-9.

 

 

3: Mortaz E, Eslaminejad A, Varahram M, Heshmatnia J, Abedini A, Kiani A,

Velayati A, Garssen J, Adcock IM. Are There Any Epigenetic Similarities Between

Treatment Unresponsive Sarcoidosis, COPD and Severe Asthma? Iran J Allergy Asthma Immunol. 2015 Oct;14(5):472-5.

 

 

4: Marashian SM, Mortaz E, Jamaati HR, Alavi-Moghaddam M, Kiani A, Abedini A,

Garssen J, Adcock IM, Velayati AA. Role of Innate Lymphoid Cells in Lung Disease.

Iran J Allergy Asthma Immunol. 2015 Aug;14(4):346-60.

 

 

5: Givi ME, Folkerts G, Wagenaar GT, Redegeld FA, Mortaz E. Cigarette smoke

differentially modulates dendritic cell maturation and function in time. Respir

Res. 2015 Oct 24;16:131.

 

 

6: Givi ME, Akbari P, Boon L, Puzovic VS, Bezemer GF, Ricciardolo FL, Folkerts G,

Redegeld FA, Mortaz E. Dendritic cells inversely regulate airway inflammation in

cigarette smoke-exposed mice. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016 Jan

1;310(1):L95-102.

 

 

7: Mortaz E, Adcock IM, Ricciardolo FL, Varahram M, Jamaati H, Velayati AA,

Folkerts G, Garssen J. Anti-Inflammatory Effects of Lactobacillus Rahmnosus and

Bifidobacterium Breve on Cigarette Smoke Activated Human Macrophages. PLoS One. 2015 Aug 28;10(8):e0136455.

 

 

8: Salehi B, Mortaz E, Tabarsi P. Comparison of antibacterial activities of

cadmium oxide nanoparticles against Pseudomonas Aeruginosa and Staphylococcus Aureus bacteria. Adv Biomed Res. 2015 May 29;4:105.

 

 

9: Mortaz E, Sereshki HA, Abedini A, Kiani A, Mirsaeidi M, Soroush D, Garssen J,

Velayati A, Redegeld FA, Adcock IM. Association of serum TNF-α, IL-8 and free

light chain with HLA-DR B alleles expression in pulmonary and extra-pulmonary

sarcoidosis. J Inflamm (Lond). 2015 Mar 19;12:21.

 

10: Haghgoo SM, Allameh A, Mortaz E, Garssen J, Folkerts G, Barnes PJ, Adcock IM. Pharmacogenomics and targeted therapy of cancer: Focusing on non-small cell lung  cancer. Eur J Pharmacol. 2015 May 5;754:82-91.

 

 

11: Mortaz E, Gudarzi H, Tabarsi P, M Adcock I, Masjedi MR, Jamaati HR, Garssen

J, Velayati AA, A Redegeld F. Flow cytometry applications in the study of

immunological lung disorders. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2015 Feb;14(1):12-8.

Review.

 

 

12: Hosseini M, Naghan PA, Jafari AM, Yousefifard M, Taslimi S, Khodadad K,

Mohammadi F, Sadr M, Rezaei M, Mortaz E, Masjedi MR. Nutrition and lung cancer: a case control study in Iran. BMC Cancer. 2014 Nov 21;14:860. doi:

10.1186/1471-2407-14-860.

 

 

13: Mortaz E, Adcock IM, Tabarsi P, Masjedi MR, Mansouri D, Velayati AA, Casanova JL, Barnes PJ. Interaction of Pattern Recognition Receptors with Mycobacterium Tuberculosis. J Clin Immunol. 2015 Jan;35(1):1-10

 

 

14: Hajifathali A, Saba F, Atashi A, Soleimani M, Mortaz E, Rasekhi M. The role

of catecholamines in mesenchymal stem cell fate. Cell Tissue Res. 2014

Dec;358(3):651-65.

 

 

15: Mortaz E, Masjedi MR, Tabarsi P, Pourabdollah M, Adcock IM. Immunopathology

of sarcoidosis. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2014 Oct;13(5):300-6. Review.

 

 

16: Rahim F, Hajizamani S, Mortaz E, Ahmadzadeh A, Shahjahani M, Shahrabi S, Saki N. Molecular regulation of bone marrow metastasis in prostate and breast cancer.  Bone Marrow Res. 2014;2014:405920. Review.

 

17: Hashemian SM, Mortaz E, Tabarsi P, Jamaati H, Maghsoomi Z, Khosravi A,

Garssen J, Masjedi MR, Velayati AA, Folkerts G, Barnes PJ, Adcock IM. Elevated

CXCL-8 expression in bronchoalveolar lavage correlates with disease severity in

patients with acute respiratory distress syndrome resulting from tuberculosis. J

Inflamm (Lond). 2014 Aug 5;11:21

.

 

 

18: Fard AD, Kaviani S, Noruzinia M, Saki N, Mortaz E. Induction of fetal

hemoglobin as a novel therapeutic strategy for β-hemoglobinopathy. Lab Hematol.

2014 Mar 1;20(1):1.

 

 

19: Saki N, Farshdousti Hagh M, Mortaz E, Ardeshiry Lajimi A. Does DNA

Methylation Plays a Critical Role in Osteoblastic Differentiation of Mesenchymal

Stem Cells (MSCs)? Iran Red Crescent Med J. 2013 Aug;15(8):755-6.

 

 

20: Ardeshiry Lajimi A, Hagh MF, Saki N, Mortaz E, Soleimani M, Rahim F.

Feasibility of cell therapy in multiple sclerosis: a systematic review of 83

studies. Int J Hematol Oncol Stem Cell Res. 2013;7(1):15-33. Review.

 

21: Saba F, Soleimani M, Atashi A, Mortaz E, Shahjahani M, Roshandel E, Jaseb K,

Saki N. The role of the nervous system in hematopoietic stem cell mobilization.

Lab Hematol. 2013 Sep;19(3):8-16. doi: 10.1532/LH96.12013. Review.

 

22: Givi ME, Peck MJ, Boon L, Mortaz E. The role of dendritic cells in the

pathogenesis of cigarette smoke-induced emphysema in mice. Eur J Pharmacol. 2013  Dec 5;721(1-3):259-66.

 

 

23: Khajeniazi S, Allameh A, Soleimani M, Mortaz E. Changes in COX-2 and

oxidative damage factors during differentiation of human mesenchymal stem cells

to hepatocyte-like cells is associated with downregulation of P53 gene. Biol

Chem. 2013 Sep;394(9):1213-22.

 

24: Mortaz E, Adcock IM, Folkerts G, Barnes PJ, Paul Vos A, Garssen J. Probiotics

in the management of lung diseases. Mediators Inflamm. 2013;2013:751068. doi:

10.1155/2013/751068. Epub 2013 May 8. Review.

.

 

 

25: Khajeniazi S, Allameh A, Soleimani M, Mortaz E. Changes in COX-2 and

oxidative damage factors during differentiation of human mesenchymal stem cells

to hepatocyte-like cells is associated with downregulation of p53 gene. Biol

Chem. 2013 Apr 12.

 

 

26: Givi ME, Blokhuis BR, Da Silva CA, Adcock I, Garssen J, Folkerts G, Redegeld

FA, Mortaz E. Cigarette smoke suppresses the surface expression of c-kit and

FcεRI on mast cells. Mediators Inflamm. 2013;2013:813091. doi:

10.1155/2013/813091. Epub 2013 Feb 12.

 

27: Overbeek SA, Braber S, Koelink PJ, Henricks PA, Mortaz E, LoTam Loi AT,

Jackson PL, Garssen J, Wagenaar GT, Timens W, Koenderman L, Blalock JE, Kraneveld AD, Folkerts G. Cigarette smoke-induced collagen destruction; key to chronic neutrophilic airway inflammation? PLoS One. 2013;8(1):e55612

 

28: Mortaz E, Masjedi MR, Matroodi S, Abedini A, Kiani A, Soroush D, Adcock IM.

Concomitant patterns of tuberculosis and sarcoidosis. Tanaffos. 2013;12(4):6-9.

Review.

29: Ahmadi-Ashtiani HR, Allameh A, Rastegar H, Mortaz E, Saraf Z.

Immunoregulatory effects of glutathione during mesenchymal stem cell

differentiation to hepatocyte-like cells. Iran J Immunol. 2012 Sep;9(3):175-87.

 

 

30: Masjedi MR, Naghan PA, Taslimi S, Yousefifard M, Ebrahimi SM, Khosravi A,

Karimi S, Hosseini M, Mortaz E. Opium could be considered an independent risk

factor for lung cancer: a case-control study. Respiration. 2013;85(2):112-8.

 

 

31: Mortaz E, Givi ME, Da Silva CA, Folkerts G, Redegeld FA. A relation between

TGF-β and mast cell tryptase in experimental emphysema models. Biochim Biophys

Acta. 2012 Jul;1822(7):1154-60.

 

32: Givi ME, Redegeld FA, Folkerts G, Mortaz E. Dendritic cells in pathogenesis

of COPD. Curr Pharm Des. 2012;18(16):2329-35. Review

 

33: Mortaz E, Masjedi MR, Allameh A, Adcock IM. Inflammasome signaling in

pathogenesis of lung diseases. Curr Pharm Des. 2012;18(16):2320-8. Review..

 

 

34: Mortaz E, Barnes PJ, Heidarnazhad H, Adcock IM, Masjedi MR. Immunological

Features of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Induced by Indoor

Pollution and Cigarette Smoke. Tanaffos. 2012;11(4):6-17. Review.

 

35: Mortaz E, Adcock IA. Limitation of COPD Studies in Animal Modeling. Tanaffos.

2012;11(3):7-8.

 

36: Masjedi MR, Mortaz E. Nritld-ats 2012. Tanaffos. 2012;11(3):6.

 

 

37: Mortaz E, Adcock IM, Shafei H, Masjedi MR, Folkerts G. Role of P2X7 Receptors

in Release of IL-1β: A Possible Mediator of Pulmonary Inflammation. Tanaffos.

2012;11(2):6-11. Review.

 

38: Mortaz E. ATS and our Journal Collaboration. Tanaffos. 2012;11(1):6. PubMed

PMID: 25191393; PubMed Central PMCID: PMC4153187.

 

 

39: van Eijl S, Mortaz E, Ferreira AF, Kuper F, Nijkamp FP, Folkerts G, Bloksma

N. Humic acid enhances cigarette smoke-induced lung emphysema in mice and IL-8

release of human monocytes. Pulm Pharmacol Ther. 2011 Dec;24(6):682-9.

 

40: Mortaz E, Henricks PA, Kraneveld AD, Givi ME, Garssen J, Folkerts G.

Cigarette smoke induces the release of CXCL-8 from human bronchial epithelial

cells via TLRs and induction of the inflammasome. Biochim Biophys Acta. 2011

Sep;1812(9):1104-10.

 

 

41: van Eijl S, Mortaz E, Versluis C, Nijkamp FP, Folkerts G, Bloksma N. A low

vitamin A status increases the susceptibility to cigarette smoke-induced lung

emphysema in C57BL/6J mice. J Physiol Pharmacol. 2011 Apr;62(2):175-82.

 

 

42: Mortaz E, Folkerts G, Redegeld F. Mast cells and COPD. Pulm Pharmacol Ther.

2011 Aug;24(4):367-72.

 

 

43: Kloek J, Mortaz E, Van Ark I, Bloksma N, Garssen J, Nijkamp FP, Folkerts G. A

whey-based glutathione-enhancing diet decreases allergen-induced airway

contraction in a guinea-pig model of asthma. Br J Nutr. 2011 May;105(10):1465-70.

 

44: Mortaz E, Masjedi MR, Barnes PJ, Adcock IM. Epigenetics and chromatin

remodeling play a role in lung disease. Tanaffos. 2011;10(4):7-16. Review

 

 

45: Masjedi MR, Mortaz E. Dear tanaffos journal readers. Tanaffos. 2011;10(4):6.

PubMed PMID: 25191381; PubMed Central PMCID: PMC4153164.

 

 

46: Mortaz E, Masjedi MR, Rahman I. Outcome of Smoking Cessation on Airway

Remodeling and Pulmonary Inflammation in COPD Patients. Tanaffos.

2011;10(3):7-11. Review. PubMed

 

47: Masjedi MR, Mortaz E. Welcome note to prof. Peter barnes and dr. Irfan rahman

to join tanaffos journal editorial board. Tanaffos. 2011;10(3):6. PubMed PMID:

25191368; PubMed Central PMCID: PMC4153152.

 

 

48: Mortaz E, Masjedi MR, Barnes P. Identification of Novel Therapeutic Targets

in COPD. Tanaffos. 2011;10(2):9-14. Review. PubMed PMID: 25191356.

 

49: Masjedi MR, Mortaz E. Dear reader of the Tanaffos Journal. Tanaffos.

2011;10(2):6. PubMed PMID: 25191354; PubMed Central PMCID: PMC4153137.

 

 

50: Mortaz E, Folkerts G, Nijkamp FP, Henricks PA. ATP and the pathogenesis of

COPD. Eur J Pharmacol. 2010 Jul 25;638(1-3):1-4.

 

 

51: Kloek J, Mortaz E, van Ark I, Lilly CM, Nijkamp FP, Folkerts G. Glutathione

prevents the early asthmatic reaction and airway hyperresponsiveness in guinea

pigs. J Physiol Pharmacol. 2010 Feb;61(1):67-72.

 

52: Mortaz E, Engels F, Nijkamp FP, Redegeld FA. New insights on the possible

role of mast cells in aspirin-induced asthma. Curr Mol Pharmacol. 2009

Jun;2(2):182-9. Review.

 

 

53: Sarir H, Mortaz E, Janse WT, Givi ME, Nijkamp FP, Folkerts G. IL-8 production

by macrophages is synergistically enhanced when cigarette smoke is combined with

TNF-alpha. Biochem Pharmacol. 2010 Mar 1;79(5):698-705.

 

 

54: Mortaz E, Adcock IM, Ito K, Kraneveld AD, Nijkamp FP, Folkerts G. Cigarette

smoke induces CXCL8 production by human neutrophils via activation of TLR9

receptor. Eur Respir J. 2010 Nov;36(5):1143-54.

 

 

55: Mortaz E, Braber S, Nazary M, Givi ME, Nijkamp FP, Folkerts G. ATP in the

pathogenesis of lung emphysema. Eur J Pharmacol. 2009 Oct 1;619(1-3):92-6.

 

 

56: Mortaz E, Lazar Z, Koenderman L, Kraneveld AD, Nijkamp FP, Folkerts G.

Cigarette smoke attenuates the production of cytokines by human plasmacytoid

dendritic cells and enhances the release of IL-8 in response to TLR-9

stimulation. Respir Res. 2009 Jun 10;10:47.

 

 

57: Sarir H, Mortaz E, Karimi K, Kraneveld AD, Rahman I, Caldenhoven E, Nijkamp

FP, Folkerts G. Cigarette smoke regulates the expression of TLR4 and IL-8

production by human macrophages. J Inflamm (Lond). 2009 May 1;6:12.

 

 

58: Mortaz E, Kraneveld AD, Smit JJ, Kool M, Lambrecht BN, Kunkel SL, Lukacs NW,  Nijkamp FP, Folkerts G. Effect of cigarette smoke extract on dendritic cells and

their impact on T-cell proliferation. PLoS One. 2009;4(3):e4946.

 

 

59: Mortaz E, Folkerts G, Engels F, Nijkamp FP, Redegeld FA. Cigarette smoke

suppresses in vitro allergic activation of mouse mast cells. Clin Exp Allergy.

2009 May;39(5):679-87.

 

 

60: Mortaz E, Rad MV, Johnson M, Raats D, Nijkamp FP, Folkerts G. Salmeterol withfluticasone enhances the suppression of IL-8 release and increases the

translocation of glucocorticoid receptor by human neutrophils stimulated with

cigarette smoke. J Mol Med (Berl). 2008 Sep;86(9):1045-56.

 

 

61: Mortaz E, Redegeld FA, Sarir H, Karimi K, Raats D, Nijkamp FP, Folkerts G.

Cigarette smoke stimulates the production of chemokines in mast cells. J Leukoc

Biol. 2008 Mar;83(3):575-80. Epub 2007 Dec 21. PubMed PMID: 18156185.

 

 

62: Sarir H, Mortaz E, Karimi K, Johnson M, Nijkamp FP, Folkerts G. Combination

of fluticasone propionate and salmeterol potentiates the suppression of cigarette

smoke-induced IL-8 production by macrophages. Eur J Pharmacol. 2007 Sep

24;571(1):55-61.

 

63: Mortaz E, Redegeld FA, Dunsmore K, Odoms K, Wong HR, Nijkamp FP, Engels F. Stimulation of cysteinyl leukotriene production in mast cells by heat shock and

acetylsalicylic acid. Eur J Pharmacol. 2007 Apr 30;561(1-3):214-9.

 

 

64: Mortaz E, Redegeld FA, Nijkamp FP, Engels F. Aspirin induces the production

of the inflammatory mediator 8-epi-PGF in mast cells. Eur J Pharmacol. 2006 Aug

14;543(1-3):190-3.

 

65: Karimi K, Sarir H, Mortaz E, Smit JJ, Hosseini H, De Kimpe SJ, Nijkamp FP,

Folkerts G. Toll-like receptor-4 mediates cigarette smoke-induced cytokine

production by human macrophages. Respir Res. 2006 Apr 19;7:66.

 

 

66: Mortaz E, Redegeld FA, Bloksma N, Dunsmore K, Denenberg A, Wong HR, Nijkamp FP, Engels F. Induction of HSP70 is dispensable for anti-inflammatory action of heat shock or NSAIDs in mast cells. Exp Hematol. 2006 Apr;34(4):414-23.

 

 

67: Mortaz E, Redegeld FA, Nijkamp FP, Wong HR, Engels F. Acetylsalicylic

acid-induced release of HSP70 from mast cells results in cell activation through

TLR pathway. Exp Hematol. 2006 Jan;34(1):8-18.

 

68: Mortaz E, Redegeld FA, van der Heijden MW, Wong HR, Nijkamp FP, Engels F.

Mast cell activation is differentially affected by heat shock. Exp Hematol. 2005

Aug;33(8):944-52.

 

69: Mortaz E, Redegeld FA, Nijkamp FP, Engels F. Dual effects of acetylsalicylic

acid on mast cell degranulation, expression of cyclooxygenase-2 and release of

pro-inflammatory cytokines. Biochem Pharmacol. 2005 Apr 1;69(7):1049-57.

 

B: Abstracts

 

1:Mortaz  E,Sadeghi-Hashjin G & Jamshidi A.“A study on the effects of peroxynitrite (ONOO-) on the hepatic and renal function and on the blood cell count in the rabbit”.Tehran 14th Iranian Congress of Physiol & Pharmacol April 19-24, 1999, Thehran, Iran.

 

2:Mortaz  E., Sarrafzadeh F, Hobbenaghi R. “A study of blood parameters changes following gastrointestinal fixation”. World congress in small animal, Amsterdam, April 25-29, 2000, Amsterdam, The Netherlands.

 

3:G. Sadeghi-Hashjin, Mortaz  E, R. Akbaryan, A. Jamshidi.

“Oxidant injury and microvascular leakage in the lung: an experimental model”. Scand J Immunol 2001, 54 Suppl 1, 72 –73.

 

4:Engels F, Mortaz E, Redegeld F. A, Nijkamp F. P.” Aspirin and sodium salicylate inhibit tumor necrosis –alpha protein secretion in murine bone marrow-derived mast cells”. EPHAR congress, July 6th –9th, 2001, Lyon, France.

 

5:Batavani RA and Mortaz E “Studies on lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase and aspartate aminotranferase activity of milk and blood for detection of subclinical mastitis in ewes”. 5th Veterinary Congress, 21-25 January 2001, South Africa.

 

6:Mortaz  E,Engels F, Redegeld F. A, Nijkamp F. P.“ NSAIDs suppress Tumor necrosis factor -aprotein secretion and binding NF-kB to an NF-kB binding site in murine bone marrow derived mast cells”. American journal of Respiratory and Critical care Medicine Vol 165, number 8 98th International Congress of ATS, May 17-22, 2002 Atlanta, Georgia, USA.

 

7:Mortaz  E,Engels F, Redegeld F. A, Nijkamp F. P. “Acetysalicylic acid upregulates COX-2 expression in J774.2 macrophages” .The FASEB journal of Immunology, May 6-10, 2003 Denver, Colorado, USA.

 

8:Mortaz  E,Engels F, Redegeld F. A, Nijkamp F. P.“Inhibition of proinflammatory cytokine release in macrophages exposed to heat shock”. 1st international congress on stress response in biology and medicine, Sep10th-14th, 2003 Qubec, Canada.

 

9:Mortaz  E.,Engels F., Nijkamp F. P. Wong R. H. “ Heat shock suppresses IL-6 expression in fibroblast in absence of HSF-1”.XXIII Congress of the European acdemy of allergology and clinical immunology, EAACI 2004, 12-16 June 2004 Amsterdam, The Netherlands.

 

10:Mortaz  E.,Engels F., Nijkamp F. P., Wong R. H.“Sodium arsenite induces heat shock response and affects immunologic functions of mast cells”  12th international immunology congress, 18-23 July 2004 Montreal, Canada.

 

11:Karimi K., Mortaz  E., smit j., Nijkamp F. P, Flokerts. G.“Nuclear Factor-[kappa]B Activation Is Involved in Cigarette-Smoke-Induced Interleukin-8 Production by Human Monocyte-Derived Macrophages”. 12th international immunology congress, 18-23 July 2004, Montreal, Canada.

 

12:Mortaz  E.,Sarir H, Nijkamp F.P, Flokerts G. “Cigarette smoke rapidly decreases mast cell functions”. European acdemy of allergy and clinical immunology EAACI, 26- 29 June 2005 Munich, Germany

 

13:Mortaz  E., Redegeld F, M . W Heijden, F P Nijkamp, H. R. Wong and F. Engels. “Modulation of immunological functions of mast cells by heat shock”. FOCIS 2005, 12-16 May 2005, Boston, USA

 

14:Mortaz  E., Nijkamp F.P, Flokerts G, Cigarette Smoke Extract Induces Dendritic Cells Mediators Release by Activation of NF-kB and AP-1 Pathways, the 19th symposium of the protein society: July 30- 3 2005, Boston, MA, USA.

 

15:Mortaz  E, H. Sarir, S. Yosefi, C. Agar, K. Hussaini, F. P. Nijkamp, G. Folkerts“Effects of cigarette smoke on surface expression of toll like receptors in dendritic cells” 34th Annual Scientific Meeting of the International Society for Experimental Hematology, 15– 22 August 2005, Glasgow, Scotland, UK.

 

16:H. Sarir, Mortaz  E, F. P. Nijkamp, G. Folkerts “Cigarette Smoke-induced IL-8 production by human monocyte-derived macrophages: Synergistic inhibition by Fluticason and Salmeterol” Sep 17-21 2005, Copenhagen, Denmark.

17:Mortaz E, H. Sarir, S. Yosefi, C. Agar, K. Hussaini, F. P. Nijkamp, G. Folkerts ‘Effects of cigarette smoke on proteases and elastase release of human neutrophils’. 19-24 May, ATS, 2006 San Diego, USA.

 

18:Mortaz E,H. Sarir, S. Yosefi, C. Agar, K. Hussaini, F. P. Nijkamp, G. Folkerts ‘Cigarette smoke media increases production of IL-8 and ENA-78 by human Neutrophil’s, FOCIS, 1-5 July 2006, San Francisco, USA.

 

19:Mortaz E, H. Sarir, S. Yosefi, C. Agar, K. Hussaini, F. P. Nijkamp, G. Folkerts ‘Cigarette smoke media induces MIP-1arelease from mast cells’ 2006,10-14 June Vienna, EACCI 2006, Austria.

 

20:Sarir H, Mortaz E., Nijkamp F, Folkerts G. Cigarette smoke extracts potentiates TNF-ato induce NF-kB-dependent  IL-8release through an oxidative stress dependent mechanism . 1st Joint Meeting of European National Societies of Immunology -16th European Congress of Immunology, Paris under of EFIS from September 6-9, 2006.Paris, France.

21:Mortaz E.,Sarir H, Karimi Kl, Redegeld F, Nijkamp Frans, Folkerts Gert .Cigarette smoke induces chemokine release and suppress degranulation of mast cells. 1st Joint Meeting of European National Societies of Immunology - 16th European Congress of Immunology, Paris under of EFIS from September 6-9, 2006, Paris, France.

 

22:Mortaz E.,  Hadi Sarir, Danielle Raats, Frans P. Nijkamp and Gert Folkerts “Salmeterol and fluticasone by increasing translocation of glucorticoid receptor inhibits releases of IL-8 induced by cigarette smke extract”, EAACI 2007, June 9-13,, Gutenberg Sweden.

 

23:Mortaz E., Ian Adcock, Kazuhiro Ito , Frans P Nijkampand G. Folkerts. CPGpotentiates the effects of cigarette smoke on releases of IL-8 in neutrophils, 98 annual world Immunology meeting 2007 (AAI), May 18-23, Miami, USA.

(http://www.jimmunol.org/cgi/content/meeting_abstract/178/MeetingAbstracts/LB11-d)

 

24:Mortaz  E,J. Smit, M. Ezzati., D. Raats,, F. Nijkamp., G. Folkerts., Cigarette Smoke Modulates Dendritic Cell Function by Releases of Chemokines, [Publication Page: A865]ATS 2008, Toronto.Canada.

 

25:Mortaz E, Z. Lazar, M. Ezzati Givi, L. Koenderman, A.D. Kraneveld, F.P. Nijkamp, G. Folkerts.,  Cigarette Smoke Attenuates Production of Cytokines and Induces Releases of IL-8 by Human Plasmacytoid  Dendritic Cells, ATS 2009, SAN DIEGO, USA.

 

26:Mortaz E, M. Ezzati Givi, Z. Lazar, L. Koenderman, A. Kraneveld, G. Folkerts,. Modulation of activity human plasmacytoid dendritic cells by cigarette smoke. Sanquin Spring Seminars 2009, Amsterdam, The Netherlands.

 

27:Mortaz E, Gert Folkerts, F. P. Nijkamp and Gert Folkerts., Cigarette smoke suppresses in vitro allergic activation of mouse mast cells. “Oral Presentation” American Immunologist meeting (AAI) Seattle, 2009, Wachington, USA.

 

28:Mortaz E, H. Sarir, K. Karimi, F. P. Nijkamp and G. Folkerts., Cigarette smoke regulates the  expression of TLR4 and IL-8 production by human macrophages. Spring meeting TI Pharma, 23 April 2009, Utrecht, The Netherlands

 

29:A.D. Kraneveld , Mortaz E, K. Ito, Ian Adcock, F. P Nijkamp, N. A Georgiou and G. Folkerts. Cigarette smoke triggers human neutrophils to produce interleukin-8 via modulation of TLR9 receptor, Keystone, 2009, Canada.

 

30:Mortaz E, Z. Lazar, M. Ezzati Givi, L. Koenderman, A.D. Kraneveld, F.P. Nijkamp, G. Folkerts, Cigarette Smoke Attenuates Production of Cytokines and Induces Releases of IL-8 by Human Plasmacytoid Dendritic Cells ATS 2009, Sandi ego 2009, USA

 

31:Mortaz E, M Givi , S E. Ghahferokhi , B Blokhuis,  C A. Da Silva , G Folkerts  and F A. Redegeld. Cigarette smoke induces the release of TGF-bin airways and modulates tryptase expression and mast cell maturation, International Mast Cell and Basophil Meeting 2010, 8-11 Dec 2010 , Berlin, Germany.

 

32:Mortaz E, P. Henriks, Aleta kranveld and Gert Folkerts, Cigarette smoke induces the release of CXCL8 from human bronchial epithelial cells via TLRs and induction of inflammasome , March 18-19, 2011, 1st Benelux congress on physiology and pharmacology physpharbenelux.crg’” Oral presentation

 

33:Mortaz E,G Folkerts, AD Kraneveld 1, M  Kool, B N. Lambrecht 3, J Garssen  and F A. Redegeld; Role of inflammasome (NALP3/ASC) in development and function of mast cells, AAI May 13-16, 2011, Sanfrancisco.

 

34:Mortaz E, J van Bergenhenegouwen, N Georgiou, J Garssen , AD. Kraneveld 1 and G Folkerts; Lactobacillus  rhamnosus and Bifidobacterium breve suppress cigarette smoke induced CXCL-8 release by human macrophages. Pharma-Nutritian April 18-21, 2011, Amsterdam.

 

35: M. EG, Mortaz E, G Folkerts. Cigarette smoke extract suppresses the maturation and function of bone marrow derived dendritic cells.European Respiratory society meeting 24-28 Sep. 2011, Amsterdam, The Netherlands

 

Consequences of chronic pulmonary TLR9 activation in the lung and beyond

By Gillina Bezemer, Dmitri Fillipov, Esmaeil Mortaz, Ingrid van Ark, Johan Garssen, Aletta Kraneveld, Ferry Ossendorp, and Gert Folkerts

Article | Published in 2011 in European Respiratory Journal 38 (Suppl 55)

 

Cigarette smoke induces the release of CXCL-8 from human bronchial epithelial cells via TLRs and the induction of inflammasome

By Esmaeil Mortaz, Paul Henricks, Aletta Kraneveld, Masoumeh Givi, Johan Garssen, and Gert Folkerts

Article | Published in 2011 in European Respiratory Journal 38 (Suppl 55)

 

 

 

36: Mortaz E, Henricks PAKraneveld ADGivi MEGarssen JFolkerts G. Cigarette smoke induces the release of CXCL-8 from human bronchial epithelial cells via TLRs and the induction of inflammasome, European Respiratory society meeting 24-28 Sep. 2011, Amsterdam, The Netherlands.

 

 

 

 

 

37- Cigarette smoke suppresses mast cell maturation and cytokine release independent of TLR4 signaling

By Esmaeil Mortaz, Carla Silva, Gert Folkerts, Johan Garssen, and Rrank Redegeld

Article | Published in 2012 in European Respiratory Journal 40 (Suppl 56)

 

38- Role of dendritic cell subsets in the early stage of cigarette smoke-induced lung inflammation

By Masoumeh Ezzati Givi, Gert Folkerts, Frank Redegeld, and Esmaeil Mortaz

Article | Published in 2013 in European Respiratory Journal 42 (Suppl 57)

 

39- Effect of noninvasive ventilation on interleukin-8 in COPD exacerbation

By Atefeh Fakharian, Farid Maleki, Esmaeil Mortaz, Mohammad Hashemian, and Mohammad Reza Masjedi

Article | Published in 2013 in European Respiratory Journal 42 (Suppl 57)

 

40- Late-breaking abstract: Correlation of serum free light chain immunoglobulins with total IgE and food- and respiratory allergen-specific IgE in serum of allergic subjects By Esmaeil Mortaz, Dina Soroush, Sohila Khalilzadeh, Ali akbar Velayati, Johan Garssen, and Frank Redegeld

Article | Published in 2014 in European Respiratory Journal 44 (Suppl 58)

 

41- Esmaeil Mortaz , Frank A. Redegeld  , Gert Folkerts  , Masoumeh E. Givi. Dendritic Cells Subsets In An Acute Model Of Cigarette Smoke Induced Lung Inflammation. Philadelphia April 2013, USA

42-Esmaeil Mortaz  , Gert Folkerts  , Hamidreza Jamaati  , Johan Garssen  , Marwan Marwan El-Sabbana  , Dina Sourosh  , Ali A. Velayati  , Ian M. Adcock . Water Pipe Condense Induces The Release Of CXCL-8 By Human Macrophage Via Reactive Oxygen Species And Activation Of NFkB. ATS 2015, Denver, USA

43- Gillina Bezemer, Eric Jubinville, Esmail Mortaz, Aletta Kraneveld, Johan Garssen, Caroline Duchaine, and Gert Folkerts "Microbes and Microbial Products in Cigarette Smoke. Implications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease", Annals of the American Thoracic Society, Vol. 11, No. Supplement 1 (2014), pp. S76.

 

44- Esmaeil Mortaz  , Johan Garssen  , Majid Marjani ,Moha mmad Varahram , Ali A. Velayati  , Ian M. Adcock , Payam Tabarsi .Up Regulation Of TLR4 Expression In Leukocytes Of Co-Infected HIV/TB Patients. B17. TUBERCULOSIS: SUSCEPTIBILITY AND IMMUNE RESPONSE, Oral presentation. San Francisco , May 13-17 , ATS 2016, USA


45-Water Pipe Condense (WPC) Regulates The Expression Of TLRs On Human Macrophages Via Reactive Oxygen Species.Esmaeil  Mortaz  , Gert  Folkerts Folkerts , Johan Garssen , Arda Kiani  , Hamid R. Jamaati , Marwan El-Sabbana  , Ali A. Velayati , Ian M. Adcock
Poster presentation. San Francisco, May 13-17, ATS 2016, USA

 

 

Workshops

  • Real time and clinical application 2010, Tarbyat Modares University, April 2010, Tehran-Iran
  • 1st workshop clinical application of flowcytometry by participitaion of Utrecht University, 2-5 March, 2014, Tehran-Iran
  •  2nd workshop clinical application of flowcytometry by participations of Utrecht and Amsterdam Universities, 7-8  March, 2015, Tehran-Iran
  • 3rd workshop clinical application of flowcytometry by participitaion of Utrecht University, 15-18 April, 2016, Tehran-Iran

 

 

Fellowships

 

1-European Respiratory society Long term fellowship: 12 Months. ERS Long Term Fellowship (LTRF 2013–2052).

Place: London Imperial College, Dep of Airways Disease Section, National Heart and Lung Institute, Imperial College London, London, UK

 

2- European Respiratory society short term fellowship: 3 months (STRF 2013–2052). Place: London Imperial College, Dep of Airways Disease Section, National Heart and Lung Institute, Imperial College London, London, UK

 

 

Editorial board of Journals

 

1- International Journal of Mycobacteriology

Website:

http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-mycobacteriology/editorial-board

2- Journal of Asthma and Allergy

Website: https://www.dovepress.com/journal-editor-journal-of-asthma-and-allergy-eic27

 

3- Tanaffos (Respiration) . Assistant editor

Website: http://www.tanaffosjournal.ir/en/

 

Awards


-The second winner of  20th Razi Research Festival on Medical Sciences, Tehran, IRAN, 2014.

 

- ERS long term fellowshp 2013-2014

 

 

 

Lab collaborations

Ø  Immunodeficiency of neutrophils especially CGD and LAD disorders:

Prof Drijk Roos, Deptartment of Blood Cell Research, Sanquin

Blood Supply Organization, and Landsteiner Laboratory, Academic Medical Centre, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

 Amesterdam Universiy

http://www.sanquin.nl/en/research/academic-affiliations/

 

Ø  Immunodeficiency of MSMD (tuberculosis) with Prof  Jean Leaurent Casanova, laboratory of human genetics of infectious diseases

Paris-France

Website:https://www.hgid.org/index.php?menu=home

 

Ø  Dep of Immunopharmacology, Utrecht University

Website: http://www.uu.nl/en/research/pharmacology/people

 

 

 

 Names/phone numbers of people who could provide letters of reference:

1- Prof. Gert Folkerts:( NL, Utrecht Universiteit)

2- Prof. Peter Barnes: (UK, Imperial London College)

3- Prof. Ian Adcock: (UK, imperial London College)

4- Dr. Frank Redegeld (NL, Utrecht Universiteit)

5- Dr. Irfan Rahman (USA)

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.