دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > برنامه ریزی آموزشی 
 
 

برنامه ریزی دانشجویان :برنامه های آموزشی ویژه دانشجویان پزشکی در شروع هر ترم دانشجویان جدید در یک امتحان تعیین سطح شرکت کرده و براساس نمره کسب شده به 3 گروه تقسیم میشوندA.B.C  که دراین گروه Aدر ترم اول و دوم مجموعاً 8 واحد زبان انگلیسی به عنوان پیش نیاز می گذرانند دانشجویان در گروه Bفقط 4 واحد پیش نیاز می گذرانند .   واحد های پیش نیاز از واحد های انتخابی دانشجویان کسر میشود و به هیچ عنوان به سنوات دانشجویان اضافه نمیشود. دانشجویان در گروه Cزبان عمومی به میزان 3 واحد خواهند گذراند. پس از گذراندن واحد زبان عمومی دانشجویان زبان تخصصی (1) به میزان 3 واحد و زبان تخصصی (2) به میزان 3 واحد را در ترمهای بعدی می گذرانند.

بنابراین  برنامه کلی دانشجویان دانشکده پزشکی علوم پایه در بخش زبان انگلیسی به شرح ذیل میباشد.

A                          B                            C                             D                           E                                     

زبان تخصصی (2)       زبان تخصصی (1)              زبان عمومی                   پیش نیاز                 پیش نیاز

ترم اول دانشجویان به سه دسته تقسیم میشوند A.B.C

ترم دوم دانشجویان گروه Aبه گروه B  میروند. دانشجویان گروه Cبه D  میروند و هر ترم ادامه میابد .

تا زبان تخصصی (2) (E)ر ا با موفقیت بگذرانند .

 

واحد های انتخابی بخش زبان انگلیسی شامل :

1-ارائه شفاهی مطالب پزشکی به زبان انگلیسی (2 واحد)

2-ترجمه متون پزشکی به زبان فارسی (2 واحد)

3- فیلمهای پزشکی (2 واحد)

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.