دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > کارگاههای آموزشی 
 
 
 • کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی برای چاپ در مجلات ISI

  How to write papers for publication in ISI journals (four days) 

درکارگاه نحوه نگارش عنوان ، مقدمه ، مواد و روشها، یافته ها، بحث ، چکیده ، تقدیر و تشکر و فهرست منابع آموزش داده می شود و شرکت کنندگان در گروه های کوچک مقاله خود را نوشته و درکارگاه تصحیح و مورد بحث قرار میگیرد.

 • نگارش مقالات مروری برای چاپ در مجلات ISI

How to write systematic review papers for publication in ISI journals

ساختار نحوه انجام و نگارش مقالات مروری به زبان انگلیسی توصیف می گردد. شرکت کنندگان قسمتهای مختلف مقاله را در طول کارگاه می نویسند و نوشته های آنها تصحیح می گردد.

 •   بازنویسی و تغییر متن مقالات: اجتناب از سرقت ادبی

How to paraphrase to avoid plagiarism (two days)

چگونگی تغییر در نوشتار مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی ایجاد کنیم که سرقت ادبی محسوب نشود. چگونه ساختار یک مقاله را تغییر دهیم تا بتوانیم عقاید خود را در آن قرار دهیم بدون آنکه سرقت ادبی محسوب شود و نیز چگونه به اطلاعات آن مقاله ارجاع دهیم.

 • ویرایش مقالات برای چاپ در مجلات ISI

Editing a paper for publication in ISI journals (two days)

اصول ویرایش مقالات مطرح و تغییرات جملات متن مورد بررسی قرار میگیرد. نحوه جواب دادن به مقالاتی که مورد بررسی داور قرار گرفته و داور خواستار تغییراتی در آن گردیده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 • چگونه مقاله خود را در یک ژورنال ISIبه چاپ برسانیم

How to publish a paper in a ISI journals (one day)     

توصیف واژه های کلیدی مثل ISI , H-index , IFو نیز جستجو برای یافتن مقاله و ژورنال مرتبط و نامه نگاری های مربوطه با یک ژورنال، تا چاپ مقاله.

 

 •  داوری مقالات

Peer- reviewing papers in English what peer-reviewers think (one day)             

چک لیست های متعدد مجلات بررسی می شود و نکاتی که داوران به آن توجه خاصی دارند مطرح می گردد .شرکت کنندگان به انضمام اینکه می آموزند چگونه یک مقاله را ارزیابی کنند می توانند به نکات کلیدی نگارشی در تحقیق خود توجه داشته باشند که در چاپ سریعتر مقاله آنها کمک میکند.

 •  نحوه نگارش مورد برای چاپ در مجلات ISI

Case report writing for publication in ISI journals (one day)        

نگارش مورد متفاوت با نگارش مقاله می باشد لذا برخی از اصول که این دو را جدا می کنند مورد توجه قرار می گیرد و شرکت کنندگان در نگارش یک مورد تمرین کرده و نگارش انها تصحیح می گردد.

 •  نحوه نگارش مقالات کیفی برای چاپ در مجلات ISI

How to write qualitative papers for publication in ISI  journals (two days)

انواع مقالات کیفی توصیف می شود و نحوه نگارش هر یک از آنها به زبان انگلیسی مورد بحث قرار میگیرد.شرکت کنندگان متن مقاله خود را می نویسند.

 •  ارائه شفاهی مقالات در کنگره های بین المللی

How to prepare and present an oral presentation in international conferences (two days)

نحوه نگارش اسلاید ها و تغییر آن به ارائه شفاهی، تغییرات حرکات بدنی در موقع ارائه وچگونگی جواب دادن به سوالات مطرح شده از مطالب اصلی کارگاه می باشد.

 •  ارائه پوستر در کنگره های بین المللی

How to write, design and present posters in international conferences (one day)             

نگارش متن پوستر، طراحی آن و نحوه ارائه و نصب آن در کنگره ها و نیز جواب دادن به سوالات بینندگان پوستر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و شرکت کنندگان در گروه های کوچک یک پوستر تهیه می کنند.

 •  نگارش تاریخچه علمی، نامه و توصیه نامه به زبان انگلیسی

How to write CV, letter and recommendation (one day)

تاریچه علمی CVیا رزومه هر شرکت کننده درکارگاه نوشته و تصحیح می گردد. نحوه نگارش نامه های دانشگاهی و توصیه نامه آموزش داده می شود و هریک از شرکت کنندگان یک نامه و توصیه نامه می نویسند که در کارگاه مورد بحث و تصحیح قرار می گیرد. در خاتمه هریک از شرکت کنندگان CV، یک نامه و یک توصیه نامه به دلخواه خود نوشته و تصحیح گردیده است.

 •   کارگاه ترجمه متون علمی

Translation workshop (two days)

اصول ترجمه متون علمی آموزش داده می شود و شرکت کنندگان مطالبی را ترجمه و درکارگاه می خوانند که مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

 • چگونه یک متن علمی را بخوانیم و بفهمیم

How to read and understand a scientific text (one day)

ساختار متون علمی توصیف گردیده و نحوه خواندن و کسب اطلاعات مندرج در متن آموزش داده می شود.

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.