جمعه ٠١ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > نتایج آزمونها 
 
 

نتایج آزمونهای کتبی سال 1393: 

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون OSCE دی ماه سال 1393:

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمونهای کتبی سال 1394:

دستیاران سال اول

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون جامع  کتبی ، بهمن  1394

 

نتایج آزمون OSCE اسفند ماه سال 1394:

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون جامع  کتبی ، اردیبهشت 1395:

 

نتایج آزمون کتبی آبان ماه 1395:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی دی ماه 1395:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی بهمن ماه 1395:

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی اسفند ماه 1395:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم 

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی آبان ماه 1396:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی آذر ماه 1396:

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی دی ماه 1396:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی بهمن ماه 1396:

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی اسفند ماه 1396:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون OSCE اردیبهشت ماه 1397:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نمرات معرفی به ارتقاء سال 1397:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.