شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > نتایج آزمونها 
 
 

نتایج آزمونهای کتبی سال 1393: 

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون OSCE دی ماه سال 1393:

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمونهای کتبی سال 1394:

دستیاران سال اول

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون جامع  کتبی ، بهمن  1394

 

نتایج آزمون OSCE اسفند ماه سال 1394:

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون جامع  کتبی ، اردیبهشت 1395:

 

نتایج آزمون کتبی آبان ماه 1395:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی دی ماه 1395:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی بهمن ماه 1395:

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی اسفند ماه 1395:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم 

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی آبان ماه 1396:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی آذر ماه 1396:

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی دی ماه 1396:

دستیاران سال اول

دستیاران سال دوم

دستیاران سال سوم

دستیاران سال چهارم

 

نتایج آزمون کتبی بهمن ماه 1396:

دستیاران سال چهارم

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.