شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کمیته ها > روش تدریس > زمانبندی کارگاهها 
 
 

 

1394

15/10/94

کارگاه روش تدریس

16/10/94

کارگاه آزمون

5/11/94

کارگاه پرسپتور شیپ

12/11/94

کارگاه منتورشیپ

 
 
 

1395

19/2/95

کارگاه  EBM

21/2/94

کارگاه روش تدریس

29/2/95

کارگاه آزمون

11/3/95

کارگاه پرسپتورشیپ

7/6/95

کارگاهEBM

15/6/95

کارگاه مهارتهای ارتباطی

تاریخ 13/7/95 کنسل شد.

کارگاه روش تدریس

4/8/95 کارگاه روش تدریس

28/7/95

کارگاه آزمون

10/8/95

کارگاه مهارتهای ارتباطی

22/9/95

کارگاه پرسپتورشیپ

5/10/95

کارگاه EBM

22/10/95

کارگاه آزمون

3/11/95

کارگاه مهارتهای ارتباطی

12/11/95

کارگاه روش تدریس

 

                                                                 برنامه زمان بندی کارگاه­های دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ویژه اساتید درسال 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 1396

اسامی کمیته ها

تاریخ

روزهای هفته

 

 

مهارتهای ارتباطی

25/02/1396

 دوشنبه ها

19/04/1396

13/06/1396

15/08/1396

18/10/1396

14/12/1396

 

 روش تدریس

26/02/1396

سه شنبه ها

13/04/1396( کنسل شد)

10/05/1396

07/06/1396(کنسل شد)

 کنسل شد   02/08/1396

1396/8/9

05/10/1396

08/12/1396

 

 

آزمون

13/02/1396

 

چهارشنبه ها

14/04/1396

15/06/1396

کنسل شد

12/07/1396

17/08/1396

13/10/1396

16/12/1396

 

 

EBM

08/03/1396(کنسل شد) 

یکشنبه ها

11/04/1396(کنسل شد)

01/05/1396(کنسل شد)

1396/05/24

  کنسل شد     02/07/1396

سه شنبه 1396/7/25

05/09/1396

01/11/1396

 

پرسپتور شیپ

01/03/1396

 

 دو شنبه ها

09/05/1396

   کنسل شد      17/07/1396

20/09/1396

16/11/1396

 

منتور شیپ

29/03/1396- کنسل شد

 دوشنبه ها

23/05/1396

24/07/1396

27/09/1396

23/11/1396

 
 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.