چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > شرح عملکرد > عملکرد واحد کارآموزی 
 
 
مسئول واحد کارآموزی : سرکار خانم آذر احمدی 
همکاران واحد کارآموزی : سرکار خانم فرحناز ابراهیمیان
 
عملکرد واحد کارآموزی بالینی رشته پزشکی
 
 • تعیین میانگین معدل علوم پایه و آزمون جامع علوم پایه جهت تعیین گروه بندی دانشجویان جهت گذراندن بخش از بالاترین نمره تا پایین ترین نمره
 • بررسی و تایید لیست مربوطه توسط مسئول واحد کارآموزی و سپس گزارش کامل به سرپرست آموزش جهت تایید نهایی.
 • پس از تایید لیست گروه ها را قرعه کشی و جهت هر گروه یکی از بخشهای ریه – غدد- خون – گوارش - قلب و نفرولوژی تعیین میگردد.
 • اسامی دانشجویان در سیستم سماء به همراه گروه بندی و بخش ها و نام مراکز فوق تعریف میگردد.
 • پس از ثبت اسامی دانشجویان در سیستم سماء از اسامی پرینت گرفته و دو هفته قبل از شروع بخش اسامی به بیمارستانهای مربوطه پس از تایید واحد کاراموزی و تایید سرپرست اموزش و پس از آن معاونت محترم آموزش پزشکی عمومی به دبیرخانه ارسال و پس از شماره شدن توسط نامه رسان به مراکز اموزشی ارسال میگردد.
 • گروه بندی دانشجویان در سیستم سماء هر شش ماهه یکبارو مراحل بالا توسط واحد کاراموزی جهت دانشجویانیکه وارد مرحله فاز 3 میشوند اجرا و اقدام میگردد.
 • در هر مرحله از بخشهای کارآموزی که 28 روز میباشد دانشجویان موظف به حضور در کلاسهای فارماکولوژی – پاتولوژی – رادیولوژی و درس تئوری تماس با جامعه به ارزش 76/4 واحد میباشد.
 • پس از گذراندن بخش نمرات از مراکز آموزشی به دانشکده ارسال میگردد که به واحد کارآموزی ارجاع و پس از ثبت نمرات در دفتر  آموزشی   در سیستم سماء نیز ثبت میگردد.
 • مرحله فوق تقریبا برای 115 کارآموز در مرحله اول مقطع کاراموزی هر 28 روز یکبار تکرار میگردد.
 • مرحله دوم کار اموزی شامل دانشجویانی میگردد که مرحله اول را پشت سر گذاشته و وارد بخشهای کاراموزی نورولوژی – روانپزشکی – جراحی – عفونی – ارولوژی میگردند.
 • در این مرحله نیز بعد از مکاتبه با مدیران محترم گروه بالینی جهت تعیین مراکز اموزشی و اعلام به دانشکده قرعه کشی بخشهای مربوطه انجام و پس از بررسی لیست اسامی و بخشهای مربوطه وارد سیستم سماء میگردد.
 • در این مرحله نیز پس از ثبت اسامی و بخشها در سیستم هر 28 روز یکبار اسامی پرینت گرفته میشود.
 • مراحل فوق برای 120 کاراموز هر 28 روز یکبار تکرار میگردد.
 • در مرحله سوم کاراموزان به بخشهای روماتولوژی – ارتوپدی- پوست- اطفال معرفی میگردند.
 • در این مرحله نیز بعد از مکاتبه با مدیران محترم گروه بالینی جهت تعیین مراکز اموزشی اسامی دانشجویان همراه با بخشهای مربوطه در سیستم سماء ثبت و هر 28 روز یکبار اسامی به مراکز اموزشی تابعه اعلام میگردد.
 • مرحله سوم برای تقریبا 130 کار اموز انجام میگردد.
 • مرحله چهارم در این مرحله دانشجویان به بخشهای کار اموزی زنان – گوش و حلق و بینی – چشم معرفی میگردند. این مرحله نیبز همانند سایر مراحل تعیین بخش –مکاتبه با مدیران گروه بالینی و ثبت در سیستم سماء و ارسال اسامی به مراکز هر 28 روز یکبار صورت میگیرد.
 • مرحله فوق برای تقریبا 115 کاراموز انجام میشود.
 • در طول دوره کاراموزی که حد اقل 22 ماه و حداکثر 3 سال طول میکشد دانشجویان جهت انجام امور مربوطه به واحد کاراموزی دانشکده پزشکی مراجعه مینمایند که این امور شامل مراحل ذیل میباشد.
 • درخواست گواهی اشتغال به تحصیل برای موسسات اموزشی – اداره راهنماییی و رانندگی- بانکها – امور خوابگاهها – صدور کارت دانشجویی-سازمان بیمه تامیین اجتماعی و خدمات درمانی و غیره......
 • درخواست فرم خروج از کشور در تارخ مشخص که این امر پس از بررسی و گزارش به سرپرست محترم اموزش و تایید نهایی فرم مربوطه توسط واحد کاراموزی برای دانشجو صادر میگردد.
 • تایید و مهر فرمهای امور دانشجویی جهت دریافت وام دانشجویی همرا با میانگین واحدهای گذرانده توسط دانشجو.
 • درخواست و ارائه مدارک پزشکی توسط دانشجویان که در بخش به دلیل بیماری غیبت مینمایند که مدارک بیماری خود را به واحد کاراموزی ارائه مینمایند و پس از بررسی و کامل بودن مدارک و تکمیل فرم توسط دانشجو جهت طرح در شورای پزشکی اماده میگردد. 
 • درخواستهایی که در شورای پزشکی دانشکده جهت موجه شدن غیبت مطرح میگردد پس از نظر شورا در مورد رد یا قبولی درخواست توسط شورای پزشکی در دفاتر ثبت نمره و سیستم سماء اعمال میگردد در صورت تایید درخواست غیبت حذف میگردد و دانشجو موظف به تکرار درس مربوطه میباشد و در صورت عدم تایید درخواست غیبت در درس مربوطه به قوت خود باقی میماند و دانشجو مجدد ملزم به تکرار درس مربوطه میباشد.
 • برخی از دانشجویان جهت محل کار اولیاء خود درخواست تعداد واحد گذرانده و معدل خود را دارند که این امر پس از درخواست و بررسی توسط واحد کار اموزی مکاتبه و نامه نگاری با محل کار مورد درخواست انجام میگردد.
 • دانشجویانیکه تحصیل انها در دانشکده پزشکی به اتمام رسیده باشد و فارغ التحصیلی شده باشند و قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشته باشند پس از مکاتبه اموزش کل دانشگاه با دانشکده فرمهای مخصوص دینزلتر برای نامبردگان تهیه میگردد که این فرمها توسط دفتر ریاست محترم دانشکده پزشکی در اختیار دانش اموختگان قرار میگیرد واحد کاراموزی بخشهای گذرانده همراه با تاریخ شروع و پایان تکمیل و پس از تایپ تایید نهایی توسط ریاست محترم دانشکده به دانشگاه اعلام میگردد.
 • پس از پایان 22ماه بخشهای کاراموزی از دانشجویان جهت ازمون جامع پیش کارورزی ثبت نام به عمل می اید.
 • ازمون جامع پیش کارورزی سالی دو بار که تاریخ ان توسط وزارت متبوع اعلام میگردد انجام میگیرد.
 • تاریخ ثبت نام توسط واحد در سایتی که از طریق وزارت خانه متبوع اعلام میگردد همراه با مشخصات کامل دانشجو درج میگردد سپس کلیه نمرات دانشجویان بررسی میگردد و چنانچه دانشجوئی واجد شرایط شرکت در ازمون فوق باشد کارت ورود به جلسه امتحان برای ایشان صادر میگردد و شماره داوطلبی انان نیز از وزارت متبوع درخواست و روی کارت ها حک میشود.
یکروز قبل از آزمون جامع پیش کارورزی کارت ورود به جلسه امتحان به دانشجویانیکه شرایط ذیل را داشته باشند ارائه میگردد.
1 – اتمام کلیه واحدهای دوره علوم پایه و مقدمات بالینی.
2 – اتمام کلیه واحدهای دوره کاراموزی.
3- کسب حداقل میانگین 14 در مقطع کاراموزی.
4- ثبت موضوع پایان نامه.
5 – چنانچه دانشجوئی در زمان معرفی به ازمون جامع پیش کارورزی از دوره کاراموزی بخشی باقی مانده داشته باشد بصورت مشروط به ازمون جامع پیش کارورزی معرفی میگردد.
6 – در صورت عدم کسب نمره قبولی در بخش باقی مانده نمره وی در ازمون جامع پیش کارورزی کان لم یکن تلقی میگردد و ازمون فوق جزء دفعات محسوب نمیشود.
ضمنا تعداد دفعات مجاز شرکت در ازمون جامع پیش کارورزی سه بار میباشد.
 
پس از برگزاری ازمون فوق و تا قبل از اعلام نتیجه ازمون اسامی دانشجویان بصورت مشروط جهت شروع بخشهای دوره انترنی به واحد کارورزی ارسال میگردد.
و کسانیکه در ازمون مردود میگردند در مقطع کاراموزی میمانند تا در ازمون دوره بعدی شرکت نمایند.
چنانچه دانشجویان در زمان مقرر در مقطع کار اموزی موفق به اتمام کلیه واحدها نگردنند (حداقل22 ماه و حداکثر 3سال ) شامل سنوات تحصیلی میگردد که وضعیت تحصیلی دانشجو به همراه کلیه ریزنمرات فاز 1و2و3 به اموزش کل دانشگاه ارسال و پس از بررسی در کمیسیون موارد خاص جوابیه به دانشکده ارسال میگردد.
چنانچه به دانشجو سنوات اضافی از سوی کمیسیون داده شود مجددا به تحصیل ادامه و در غیر اینصورت حکم اخراج به دانشکده گزارش میگردد.
 
چشم انداز: کلیه برنامه های کاراموزی اعم از انتخاب واحد مشاهده و غیره..... از طریق سیستم سماء صورت گیرد که دانشجو بتواند بدون مراجعه به دانشکده و اتلاف وقت (دانشجویان کاراموز در مراکز اموزشی تابعه مشغول به تحصیل میباشند) کارهای اموزشی خود را انجام دهند.
 
تجربیات در طول سال :  راهنمائی دانشجویان در خصوص تحصیل در مقطع کاراموزی اعم از تعداد واحد چگونگی بخشها چگونگی محاسبه میانگین رفع مشکلات درسی روحی و بیماری که در بعضی از موارد به مراکز مشاوره معرفی میگردند و ارتباط با خانواده دانشجویان و اگاهی انها از وضعیت فرزندشان و غیره....
 
اهداف اختصاصی: کارهائی که مختص واحد میباشد اعم از ارائه فاز 3 – تهیه نامه به مدیران گروه های بالینی- معرفی به بخش به مراکز اموزشی برگزاری ازمون جامع پیش کارورزی در سال دوبار – ثیت نمرات – معرفی دانشجویان برتر – تهیه دینزلتر – گزارش سنوات تحصیلی.
 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.