چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > شرح عملکرد > عملکرد واحد کارورزی 
 
 

مسئول واحد کارورزی بالینی : سرکار خانم لیلا رمضانی

همکاران واحد کارورزی بالینی :سرکار خانم مریم کریمی - سرکار خانم زهرا اسماعیل پور

عملکرد واحد کارورزی بالینی دانشکده پزشکی:

*برنامه ریزی برگزاری کارگاه پیش کارورزی رادیو- فارما- پاتولوژی - حاکمیت بالینی - پزشکی مبتنی بر شواهد و پزشکی قانونی بعد از آزمون پیش کارورزی و قبل از شروع دوره  کارورزی

*دریافت اسامی شرکت کننده در آزمون پره انترنی و تقسیم آنها بر اساس ظرفیت و معرفی مشروط آنها به بخشهای کارورزی تا اعلام نتایج قطعی آزمون پیش کارورزی

*تقسیم کارورزان بعد از دریافت نتایج پره انترنی و هماهنگی با مدیران گروههای بالینی و دریافت ظرفیت از آنها

*برگزاری جلسه انتخاب کارورزان برای انتخاب بخشهای ماژور، مینور، الکتیو و کاردر مطب

*وارد کردن معرفی به بخشها در برنامه سما هر ماه

*صدور معرفی هر ماه برای دانشجویان کارورز به مراکز بیمارستانها و درمانگاهها

*پیگیری و دریافت نمرات دانشجویان کارورز هر ماه حدودآ از 70 بخش و درمانگاه

*بررسی درخواست های جابجایی دانشجویان کارورز

*دریافت گواهی های پزشکی  و ارسال آن به شورای پزشکی و ابلاغ نتایج به دانشجو

*دریافت گواهی پزشکی و غیر پزشکی و اعمال نتیجه آن در حذف غیبت ها

*معرفی دانشجویان غایب به کمیته انضباطی و بررسی درخواستهای دانشجویان مهمان و پذیرش مهمانها و تقسیم آنها بر اساس ظرفیت و اعلام نمرات به دانشگاههای مبدا از طریق آموزش کل

*تائید گواهی حقوق دانشجویان کارورز هرماه و ارسال آن به حسابداری دانشکده

*صدور گواهی اشتغال به تحصیل

 *حضور در جلسات امتحان دانشکده

*تهیه گزارشات مربوط به سنوات تحصیلی و ارائه آن به آموزش کل

*تائید فرمهای وام و ارسال آن به امور دانشجویی دانشکده

*معدل گیری و تائید واحدهای گذرانده دانشجویان متقاضی به نهاد ها و ارگانهای دولتی

*تقسیم کارورزان شعبه بین الملل هماهنگ با دانشجویان دانشکده

*انجام مکاتبات در خصوص درخواستها، ارسال نمرات ، غیبت دانشجویان شعبه بین الملل و آموزش به کارکنان شعبه بین الملل در خصوص انجام صحیح معرفی ها و کلیه امور مربوط به واحد کارورزی

*ثبت نمرات کارورزان در دفتر جهت رویت دانشجویان

*ثبت نمرات کارورزان در برنامه سما

*تصحیح کارنامه کارورزان و چک نهایی در زمان فارغ التحصیلی

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.