جمعه ٠٤ اسفند ١٣٩٦ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > امتحانات > امتحانات علوم پایه 
 
 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

بدینوسیله به اطلاع میرساند

تاریخ  آزمونهای لغو شده دانشکده پزشکی  به شرح ذیل می باشد:

تماس با بیمار 1 شنبه 14/11/96 ساعت 9

 

انگل شناسی 2 شنبه 14/11/96ساعت 10

 

روانشناسی دوشنبه 16/11/96 ساعت 9

 

تغذیه دوشنبه16/11/96 ساعت 10

 

پاتولوژی 2 شنبه 21/11/96 ساعت 10

 

مکان: کلاسهای دانشکده پزشکی

واحد امتحانات  دانشکده

9/11/96

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه وپردیس

  

بدینوسیله به اطلاع میرساند

 آزمونهای روزیکشنبه مورخ 8/11/96  دانشکده پزشکی  برگزارنمیشود. تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام میگردد.

 

واحد امتحانات  دانشکده

8/11/96

 

-

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

نیمسال اول 97-96 تا پایان بهمن96

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

1/11/96

2-10

آمار حیاتی

بهمن93

کلاسهای دانشکده

2

یکشنبه

1/11/96

13-12

زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

3

سه شنبه

3/11/96

2-10

انگل شناسی عملی

مهر95

آزمایشکاه انگل شناسی

4

سه شنبه

3/11/96

13-12

تماس با جامعه 1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

4/11/96

2-10

بهداشت

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

6

شنبه

7/11/96

2-10

دانش خانواده

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

7

یکشنبه

8/11/96

13-12

پاتولوژی2

بهمن93

کلاسهای دانشکده

8

دوشنبه

9/11/96

13-12

انگل شناسی 2

مهر95

کلاسهای دانشکده

9

سه شنبه

10/11/96

10-8

تغذیه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

10

سه شنبه

10/11/96

13-12

روانشناسی

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

11

چهارشنبه

11/11/96

2-10

اپیدمیولوژی

بهمن93

کلاسهای دانشکده

12

چهارشنبه

11/11/96

13-12

تماس با بیمار 1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

13

چهارشنبه

11/11/96

15-14

EBM2

کارورزان

کلاسهای دانشکده

14

شنبه

14/11/96

13-12

تعیین سطح زبان

بهمن 96

کلاس شهید احدی

15

شنبه

14/11/96

13-12

ایمنولوژی مقدمات3

مهر96

کلاسهای دانشکده

16

یکشنبه

15/11/96

13-12

زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

17

دوشنبه

16/11/96

13-12

فیزیک اشعه

بهمن93

کلاسهای دانشکده

18

سه شنبه

17/11/96

13-12

زبان پیش 1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

19

سه شنبه

17/11/96

13-12

زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

20

سه شنبه

17/11/96

15-14

دانش خانواده

بهمن89 مهر90

کلاسهای دانشکده

21

چهارشنبه

18/11/96

10-8

تفسیر نهج البلاغه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

22

چهارشنبه

18/11/96

2-10

فرهنگ و تمدن

بهمن93

کلاسهای دانشکده

23

چهارشنبه

18/11/96

13-12

زبان پیش 2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

24

شنبه

21/11/96

13-12

دستگاه کلیه

مهر95

کلاسهای دانشکده

25

دوشنبه

23/11/96

2-10

بیوشیمی مقدمات2

مهر96

کلاسهای دانشکده

26

دوشنبه

23/11/96

13-12

دستگاه بینایی و فیزیولوژی کتبی عملی بینایی

بهمن94

کلاسهای دانشکده

27

چهارشنبه

25/11/96

2-10

تاریخ امامت

بهمن94

کلاسهای دانشکده

28

چهارشنبه

25/11/96

13-12

فارسی

مهر96

کلاسهای دانشکده

29

شنبه

28/11/96

13-12

اندیشه اسلامی1

مهر96

کلاسهای دانشکده

30

دوشنبه

30/11/96

2-10

مهارت مطالعه

مهر96

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات19/10/96

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 97-96تا پایان دی96

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

شنبه

2/10/96

13-12

فیزیولوژی مقدمات2

مهر96

کلاسهای دانشکده

2

شنبه

2/10/96

13:30-15:30

آناتومی عملی گوارش

بهمن94

آزمایشگاه آناتومی

3

یکشنبه

3/10/96

12:30-12

فیزیولوژی تئوری عملی تنفس

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

4

یکشنبه

3/10/96

13:30-12:0

سمیولوژی کلیه و گوارش

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

6/10/96

13:30-12

فیزیولوژی عملی تنفس

بهمن 95

آزمایشگاه فیزیولوژی

6

شنبه

9/10/96

12-10

باکتری شناسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

7

شنبه

9/10/96

13-12

Itنظری

مهر96

کلاسهای دانشکده

8

دوشنبه

11/10/96

13-12

تماس زود رس با بیمار 2

مهر94

کلاسهای دانشکده

9

چهار شنبه

13/10/96

12-10

آشنایی با قانون اساسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

10

چهارشنبه

13/10/96

10-15:30

آناتومی عملی قلب

بهمن 95

آزمایشگاه آناتومی

11

یکشنبه

17/10/96

12-8

آناتومی عملی بینایی

بهمن94

آزمایشگاه آناتومی

12

دوشنبه

18/10/96

10-15:30

فیزیولوژی عملی قلب

بهمن 95

آزمایشگاه فیزیولوژی

13

دوشنبه

18/10/96

13:30-15:30

آناتومی عملی کلیه

مهر 95

آزمایشگاه آناتومی

14

سه شنبه

19/10/96

13-12

فیزیولوژی عملی بینایی

بهمن94

آزمایشگاه فیزیولوژی

15

چهارشنبه

20/10/96

12-8

آناتومی عملی اسکلتی

بهمن 95

آزمایشگاه آناتومی

16

چهار شنبه

20/10/96

12-10

فارماکولوژی 2

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

17

چهار شنبه

20/10/96

13-12

دستگاه تولید مثل

مهر94

کلاسهای دانشکده

18

شنبه

23/10/96

10-8

اخلاق پزشکی

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

19

شنبه

23/10/96

12-10

انسان در اسلام

مهر94

کلاسهای دانشکده

20

شنبه

23/10/96

13-12

فیزیولوژی تئوری عملی قلب

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

21

دو شنبه

25/10/96

13-12

ژنتیک

بهمن94

کلاسهای دانشکده

22

سه شنبه

26/10/96

13-12

سمیولوژی کارآموزی تئوری

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

23

چهار شنبه

27/10/96

12-8

سمیولوژی کارآموزی عملی

بهمن 93

مرکز مهارتهای بالینی

24

چهار شنبه

27/10/96

12-10

ویروس شناسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

25

چهار شنبه

27/10/96

13-12

EBM1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

26

 شنبه

30/10/96

13-12

دستگاه قلب و عروق

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

 

 

واحدامتحانات19/9/96

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی 

 نیمسال اول 97-96تا پایان آبان96

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

7/8/96

13-12

دستگاه غدد

مهر94

کلاسهای دانشکده

2

چهارشنبه

10/8/96

12-8

آناتومی عملی اعصاب

مهر95

آزمایشگاه آناتومی

3

شنبه

13/8/96

13-12

دستگاه اسکلتی

بهمن95

کلاسهای دانشکده

4

دو شنبه

15/8/96

13-12

انگل شناسی 1

مهر95

کلاسهای دانشکده

5

شنبه

20/8/96

13-12

دستگاه شنوایی

مهر94

کلاسهای دانشکده

6

یکشنبه

21/8/96

15:30-12

فیزیولوژی عملی اعصاب

مهر95

آزمایشگاه فیزیولوژی

7

دوشنبه

22/8/96

13-12

پاتولوژی 1

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

8

چهارشنبه

24/8/96

13-12

فیزیولوژی تئوری عملی خون

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

9

چهارشنبه

24/8/96

15:30-13:30

آناتومی عملی شنوایی

مهر94

آزمایشگاه آناتومی

10

دوشنبه

29/8/96

13-12

بافت شناسی مقدمات1

مهر96

کلاسهای دانشکده

11

سه شنبه

30/8/96

13-12

دستگاه اعصاب2

مهر95

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات15/7/96

 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

نیمسال اول 97-96تا پایان دی96

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

شنبه

2/10/96

13-12

فیزیولوژی مقدمات2

مهر96

کلاسهای دانشکده

2

شنبه

2/10/96

13:30-15:30

آناتومی عملی گوارش

بهمن94

آزمایشگاه آناتومی

3

یکشنبه

3/10/96

12:30-12

فیزیولوژی تئوری عملی تنفس

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

4

یکشنبه

3/10/96

13:30-12:0

سمیولوژی کلیه و گوارش

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

6/10/96

13:30-12

فیزیولوژی عملی تنفس

بهمن 95

آزمایشگاه فیزیولوژی

6

شنبه

9/10/96

12-10

باکتری شناسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

7

شنبه

9/10/96

13-12

Itنظری

مهر96

کلاسهای دانشکده

8

دوشنبه

11/10/96

13-12

تماس زود رس با بیمار 2

مهر94

کلاسهای دانشکده

9

چهار شنبه

13/10/96

12-10

آشنایی با قانون اساسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

10

چهارشنبه

13/10/96

10-15:30

آناتومی عملی قلب

بهمن 95

آزمایشگاه آناتومی

11

یکشنبه

17/10/96

12-8

آناتومی عملی بینایی

بهمن94

آزمایشگاه آناتومی

12

دوشنبه

18/10/96

10-15:30

فیزیولوژی عملی قلب

بهمن 95

آزمایشگاه فیزیولوژی

13

دوشنبه

18/10/96

13:30-15:30

آناتومی عملی کلیه

مهر 95

آزمایشگاه آناتومی

14

سه شنبه

19/10/96

13-12

فیزیولوژی عملی بینایی

بهمن94

آزمایشگاه فیزیولوژی

15

چهارشنبه

20/10/96

12-8

آناتومی عملی اسکلتی

بهمن 95

آزمایشگاه آناتومی

16

چهار شنبه

20/10/96

12-10

فارماکولوژی 2

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

17

چهار شنبه

20/10/96

13-12

دستگاه تولید مثل

مهر94

کلاسهای دانشکده

18

شنبه

23/10/96

10-8

اخلاق پزشکی

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

19

شنبه

23/10/96

12-10

انسان در اسلام

مهر94

کلاسهای دانشکده

20

شنبه

23/10/96

13-12

فیزیولوژی تئوری عملی قلب

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

21

دو شنبه

25/10/96

13-12

ژنتیک

بهمن94

کلاسهای دانشکده

22

سه شنبه

26/10/96

13-12

سمیولوژی کارآموزی تئوری

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

23

چهار شنبه

27/10/96

12-8

سمیولوژی کارآموزی عملی

بهمن 93

مرکز مهارتهای بالینی

24

چهار شنبه

27/10/96

12-10

ویروس شناسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

25

چهار شنبه

27/10/96

13-12

EBM1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

26

 شنبه

30/10/96

13-12

دستگاه قلب و عروق

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات19/9/96

بسمه تعالی

دول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

     نیمسال اول 97-96 تا پایان بهمن96      

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

1/11/96

2-10

آمار حیاتی

بهمن93

کلاسهای دانشکده

2

یکشنبه

1/11/96

13-12

زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

3

سه شنبه

3/11/96

2-10

انگل شناسی عملی

مهر95

آزمایشکاه انگل شناسی

4

سه شنبه

3/11/96

13-12

تماس با جامعه 1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

4/11/96

2-10

بهداشت

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

6

شنبه

7/11/96

2-10

دانش خانواده

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

7

یکشنبه

8/11/96

13-12

پاتولوژی2

بهمن93

کلاسهای دانشکده

8

دوشنبه

9/11/96

13-12

انگل شناسی 2

مهر95

کلاسهای دانشکده

9

سه شنبه

10/11/96

10-8

تغذیه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

10

سه شنبه

10/11/96

13-12

روانشناسی

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

11

چهارشنبه

11/11/96

2-10

اپیدمیولوژی

بهمن93

کلاسهای دانشکده

12

چهارشنبه

11/11/96

13-12

تماس با بیمار 1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

13

چهارشنبه

11/11/96

15-14

EBM2

کارورزان

کلاسهای دانشکده

14

شنبه

14/11/96

13-12

تعیین سطح زبان

بهمن 96

کلاس شهید احدی

15

شنبه

14/11/96

13-12

ایمنولوژی مقدمات3

مهر96

کلاسهای دانشکده

16

یکشنبه

15/11/96

13-12

زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

17

دوشنبه

16/11/96

13-12

فیزیک اشعه

بهمن93

کلاسهای دانشکده

18

سه شنبه

17/11/96

13-12

زبان پیش 1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

19

سه شنبه

17/11/96

13-12

زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

20

سه شنبه

17/11/96

15-14

دانش خانواده

بهمن89 مهر90

کلاسهای دانشکده

21

چهارشنبه

18/11/96

10-8

تفسیر نهج البلاغه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

22

چهارشنبه

18/11/96

2-10

فرهنگ و تمدن

بهمن93

کلاسهای دانشکده

23

چهارشنبه

18/11/96

13-12

زبان پیش 2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

24

شنبه

21/11/96

13-12

دستگاه کلیه

مهر95

کلاسهای دانشکده

25

دوشنبه

23/11/96

2-10

بیوشیمی مقدمات2

مهر96

کلاسهای دانشکده

26

دوشنبه

23/11/96

13-12

دستگاه بینایی و فیزیولوژی کتبی عملی بینایی

بهمن94

کلاسهای دانشکده

27

چهارشنبه

25/11/96

2-10

تاریخ امامت

بهمن94

کلاسهای دانشکده

28

چهارشنبه

25/11/96

13-12

فارسی

مهر96

کلاسهای دانشکده

29

شنبه

28/11/96

13-12

اندیشه اسلامی1

مهر96

کلاسهای دانشکده

30

دوشنبه

30/11/96

2-10

مهارت مطالعه

مهر96

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات19/10/96

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.