چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > امتحانات > امتحانات علوم پایه 
 
 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی 

 نیمسال اول 97-96تا پایان آبان96

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

7/8/96

13-12

دستگاه غدد

مهر94

کلاسهای دانشکده

2

چهارشنبه

10/8/96

12-8

آناتومی عملی اعصاب

مهر95

آزمایشگاه آناتومی

3

شنبه

13/8/96

13-12

دستگاه اسکلتی

بهمن95

کلاسهای دانشکده

4

دو شنبه

15/8/96

13-12

انگل شناسی 1

مهر95

کلاسهای دانشکده

5

شنبه

20/8/96

13-12

دستگاه شنوایی

مهر94

کلاسهای دانشکده

6

یکشنبه

21/8/96

15:30-12

فیزیولوژی عملی اعصاب

مهر95

آزمایشگاه فیزیولوژی

7

دوشنبه

22/8/96

13-12

پاتولوژی 1

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

8

چهارشنبه

24/8/96

13-12

فیزیولوژی تئوری عملی خون

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

9

چهارشنبه

24/8/96

15:30-13:30

آناتومی عملی شنوایی

مهر94

آزمایشگاه آناتومی

10

دوشنبه

29/8/96

13-12

بافت شناسی مقدمات1

مهر96

کلاسهای دانشکده

11

سه شنبه

30/8/96

13-12

دستگاه اعصاب2

مهر95

کلاسهای دانشکده

 

 

واحدامتحانات15/7/96

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 97-96تا پایان آذر96

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

چهارشنبه

1/9/96

13:30-8

فیزیولوژی  عملی خون

بهمن 94

آزمایشگاه فیزیولوژی

2

شنبه

4/9/96

13-12

جنین شناسی

مهر96

کلاسهای دانشکده

3

یکشنبه

5/9/96

13-12

تماس با جامعه 2

بهمن91

کلاسهای دانشکده

4

دوشنبه

6/9/96

13-12

فیزیولوژی تئوری عملی اعصاب

مهر95

کلاسهای دانشکده

5

شنبه

11/9/96

10-8

فارماکولوژی 1

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

6

شنبه

11/9/96

13-12

دستگاه تنفس

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

7

یکشنبه

12/9/96

13-12

تماس با جامعه 2

مهر92

کلاسهای دانشکده

8

سه شنبه

14/9/96

13-12

میان ترم زبان تخصصی 2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

9

شنبه

18/9/96

13-12

میان ترم زبان پیش 1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

10

شنبه

8/9/96

13-12

میان ترم زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

11

یکشنبه

19/9/96

13-12

میان ترم زبان تخصصی 1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

12

دو شنبه

20/9/96

13-12

میان ترم زبان پیش 2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

13

دو شنبه

20/9/96

13-8

باکتری شناسی  عملی

مهر94

آزمایشگاه میکروبیولوژی

14

سه شنبه

21/9/96

10-8

باکتری شناسی  عملی

مهر94

آزمایشگاه میکروبیولوژی

15

یکشنبه

26/9/96

13-12

دستگاه پوست

مهر95

کلاسهای دانشکده

16

یکشنبه

26/9/96

15:30-13

آناتومی عملی تنفس

بهمن 95

آزمایشگاه آناتومی

17

دوشنبه

27/9/96

12-10

آناتومی عملی تولید مثل

مهر94

آزمایشگاه آناتومی

18

سه شنبه

28/9/96

12-8

پاتولوژی  عملی

بهمن 93

بخش پاتولوژی

19

سه شنبه

28/9/96

13-12

دستگاه گوارش

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات20/8/96

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.