جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > امتحانات 
 
 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

 

روزانه و پردیس

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند:

 

آزمون پایان بخش زنان روزچهارشنبهمورخ 21/9/97ساعت 12 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

 

 

واحد امتحانات  دانشکده

29/8/97

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

ورودی بهمن92روزانه و پردیس

بدینوسیله به اطلاع میرساند: 

آزمون تماس با جامعه 2 روزدوشنبه مورخ 28/8/97ساعت 13 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

 واحد امتحانات  دانشکده9/8/97

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه و پردیس 

بدینوسیله به اطلاع میرساند:

آزمون دستگاه اسکلتی (1) روزشنبهمورخ 12/8/97 و  دستگاه اسکلتی (2) روزدوشنبهمورخ 21/8/97ساعت 12در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

واحد امتحانات  دانشکده

29/7/97

 

 

 

 

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه و پردیس 

بدینوسیله به اطلاع میرساند: 

آزمون پایان بخش زنان روزچهارشنبهمورخ 25/7/97ساعت 12 در کلاسهای  دانشکده  برگزار میگردد.

واحد امتحانات  دانشکده

10/7/97

 

 

         

جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 98-97تا پایان آبان 97

 

 

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

13/8/97

13 - 12

دستگاه غدد

مهر95

کلاسهای دانشکده

2

دوشنبه

14/8/97

13 - 12

دستگاه اسکلتی

بهمن96

کلاسهای دانشکده

3

سه شنبه

15/8/97

13 - 12

انگل شناسی1

مهر96

کلاسهای دانشکده

4

شنبه

19/8/97

13 - 12

بافت شناسی مقدمات1

مهر97

کلاسهای دانشکده

5

یکشنبه

20/8/97

15:30 - 10

عملی فیزیولوژی خون

بهمن95

آزمایشگاه فیزیولوژی

6

یکشنبه

20/8/97

13 - 12

پاتولوژی1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

7

دوشنبه

21/8/97

13:30 - 10

بافت و آناتومی عملی اعصاب

مهر96

بخش آناتومی

8

شنبه

26/8/97

13 - 12

دستگاه شنوایی

مهر95

کلاسهای دانشکده

9

یکشنبه

27/8/97

12 - 10

عملی فیزیولوژی اعصاب

مهر96

آزمایشگاه فیزیولوژی

10

يکشنبه

27/8/97

13 - 12

جنین شناسی مقدمات1

مهر97

کلاسهای دانشکده

11

يکشنبه

27/8/97

13 - 12

سمیولوژی خون و غدد

بهمن94

کلاسهای دانشکده

12

سه شنبه

29/8/97

13 - 12

کتبی عملی فیزیولوژی خون

بهمن95

کلاسهای دانشکده

13

سه شنبه

29/8/97

12 - 8

 آناتومی عملی شنوایی

مهر95

بخش آناتومی

14

چهارشنبه

30/8/97

13 - 12

کتبی عملی فیزیولوژی اعصاب

مهر96

کلاسهای دانشکده

 

                                                

 

واحدامتحانات18/7/97

 

 

 

جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 98-97تا پایان مهر97

 

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

شنبه

7/7/97

14 - 12

تعیین سطح زبان انگلیسی

مهر97

کلاس شهید احدی

2

یکشنبه

8/7/97

12 - 8

بافت و آناتومی عملی خون

بهمن95

بخش آناتومی

3

دوشنبه

9/7/97

13 - 12

پزشکی قانونی

مهر92

کلاسهای دانشکده

4

يکشنبه

15/7/97

13 - 12

دستگاه خون

بهمن95

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

18/7/97

13 - 12

دستگاه اعصاب 1

مهر96

کلاسهای دانشکده

6

چهارشنبه

25/7/97

12 - 8

بافت و آناتومی عملی غدد

مهر95

بخش آناتومی

 

چهارشنبه

25/7/97

13 - 12

سمیولوژی قلب و ریه

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

 

                                                

 

واحدامتحانات31/6/97

 

 

 

     جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال دوم 97-96تا پایان خرداد97

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

چهار شنبه

2/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

2

شنبه

5/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان پیش 2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

3

یکشنبه

6/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

4

سه شنبه

8/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

5

شنبه

12/3/97

10 تا 17:30

باکتری شناسی عملی

بهمن 94

آزمایشگاه میکروب شناسی

6

شنبه

12/3/97

12 تا 13

میان ترم زبان پیش 1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

7

یکشنبه

13/3/97

12 تا 13

دستگاه تنفس

مهر96

کلاسهای دانشکده

8

یکشنبه

13/3/97

13:30 تا 15:30

آناتومی و بافت عملی تولید مثل

بهمن 94

بخش آناتومی

9

شنبه

19/3/97

10تا12

فارماکولوژی 1

مهر94

کلاسهای دانشکده

10

شنبه

19/3/97

12 تا 13

دستگاه پوست

بهمن95

کلاسهای دانشکده

11

یکشنبه

20/3/97

12 تا 13

دستگاه گوارش

مهر96

کلاسهای دانشکده

12

یکشنبه

20/3/97

13:30 تا 15:30

آناتومی و بافت عملی تنفس

مهر96

بخش آناتومی

13

چهار شنبه

23/3/97

12 تا 13

باکتری شناسی تئوری

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

14

یکشنبه

27/3/97

8 تا 10

تماس زودرس با بیمار2

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

15

یکشنبه

27/3/97

12 تا 13

پاتولوژی 1

مهر94

کلاسهای دانشکده

16

يکشنبه

27/3/97

13:30 تا 15:30

بافت عملی پوست

بهمن95

بخش آناتومی

17

دوشنبه

28/3/97

12 تا 13:30

فیزیولوژی کتبی عملی تنفس

مهر96

کلاسهای دانشکده

18

سه شنبه

29/3/97

12 تا 13

انسان در اسلام

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات15/2/97

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه وپردیس 

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند

 

 آزمونهای روزیکشنبهمورخ8/11/96  دانشکده پزشکی  برگزارنمیشود. تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام میگردد.

                                                                                              واحد امتحانات  دانشکده

8/11/96

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند

تاریخ  آزمونهای لغو شده دانشکده پزشکی  به شرح ذیل می باشد:

تماس با بیمار 1 شنبه 14/11/96 ساعت 9

 

انگل شناسی 2 شنبه 14/11/96ساعت 10

روانشناسی دوشنبه 16/11/96 ساعت 9

تغذیه دوشنبه16/11/96 ساعت 10

پاتولوژی 2 شنبه 21/11/96 ساعت 10

مکان: کلاسهای دانشکده پزشکی

واحد امتحانات  دانشکده

                                                                                           9/11/96

 

 

 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

نیمسال اول 95-94تا پایان مهر94

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

5/7/94

15-10

آناتومی عملی خون

بهمن92روزانه

بخش آناتومی

2

چهارشنبه

8/7/94

13-10

آناتومی عملی خون

بهمن92پردیس

بخش آناتومی

3

شنبه

11/7/94

17-12

آناتومی عملی غدد

مهر92

بخش آناتومی

4

دوشنبه

13/7/94

13-12

دستگاه خون

بهمن92و پردیس

کلاسهای دانشکده

5

دوشنبه

20/7/94

13-12

دستگاه اعصاب part I

مهر93

کلاسهای دانشکده

6

سه شنبه

21/7/94

13-12

دستگاه غدد

مهر92

کلاسهای دانشکده

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه وپردیس ورودی بهمن96

 بدینوسیله به اطلاع می رساند 

آزمون تعیین سطح زبان روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 13-12 در کلاس شهید احدی برگزار می گردد

واحد امتحانات  دانشکده

18/10/96

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.