دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 

 دانشجویان که دروس فارماکولوژی خود را نمره قبولی نمی آورند مجاز هستند تا 6 ماه امتحان مجدد بدهند پس از این تاریخ امتحان گرفته نمی شود و نمره قبولی امتحان مجدد  قابل قبول نیست 

مهلت اعتراض 2روز پس از گذاشتن نمرات در سایت گروه فارماکولوژی

 

بیمارستان طالقانی

 

بیمارستان لبافی نژاد

 

آباديان زاده-سيدامين

20

بازگير-نرگس

18/75

اميني-اميرعباس

20

قاسمي-زهرا

20

ترابي يزدي-امين

20

مختاري-نويد

18/75

دانايي-برديا

20

مرادي باستاني-علي

20

دهقان-محمدمهدي

18/75

اسحاقي - سروين

20

محموديان-محمد

18/75

روشناس- ساناز

17/5

بیمارستان امام حسین

 

بیمارستان مدرس

 

زارع کاریزی- مرصاد

18/75

جهانشاهي-عطيه

16/25

محمدنیا- مسلم

20

جوادي نوده-سينا

16/25

حسن زاده- صبا

17/5

كريميان-متين

 

وظیفه بافتانی- فاطمه

17/5

امين اسكندري-فرزاد

12/5

احمدی- فاطمه

16/25

معدني پور-توحيد

17/5

اربابی- مهتا

20

علي خاني-عليرضا

17/5

کاظمیان مهابادی- مهشاد

17/5

آذین تحویلداری

13/75

فارسی- یگانه

20

امیری- فربد

16/25

پرنیان جمشیدی

20

عنایتی- مائده

17/5

  

از ماه فرودین 97 طبق مصوبه آموزش برای کلیه دانشجویان غایب کلاس واژه غیبت  برای دانشجو به  آموزش  ارسال می گردد ضمنا دانشجویان غایب کلاس مجاز به آمتحان نمی باشند. و از ماه اردیبهشت برای غایبین امتحان نیز واژه غیبت به آموزش ارسال می شود

نمرات فارماکولوژی   قلب فرودین97 (برنامه اصلاحات ) مربوط به گروه 11/1/97

 

بیمارستان طالقانی

 

بیمارستان لبافی نژاد

 

آباديان زاده-سيدامين

20

بازگير-نرگس

18/75

اميني-اميرعباس

20

قاسمي-زهرا

20

ترابي يزدي-امين

20

مختاري-نويد

18/75

دانايي-برديا

20

مرادي باستاني-علي

20

دهقان-محمدمهدي

18/75

اسحاقي - سروين

20

محموديان-محمد

18/75

روشناس- ساناز

17/5

بیمارستان امام حسین

 

بیمارستان مدرس

 

زارع کاریزی- مرصاد

18/75

جهانشاهي-عطيه

16/25

محمدنیا- مسلم

20

جوادي نوده-سينا

16/25

حسن زاده- صبا

17/5

كريميان-متين

5/. نیم

وظیفه بافتانی- فاطمه

17/5

امين اسكندري-فرزاد

12/5

احمدی- فاطمه

16/25

معدني پور-توحيد

17/5

اربابی- مهتا

20

علي خاني-عليرضا

17/5

کاظمیان مهابادی- مهشاد

17/5

آذین تحویلداری

13/75

فارسی- یگانه

20

مائده عنایتی

17/5

پرنیان جمشیدی

20

فربد امیری

16/25

 

 نمراتامتحان فارماکولوژی   قلب اردیبهشت 97(برنامه اصلاحات ) مربوط به گروه  8/2/97 

 

بیمارستان طالقانی

 

بیمارستان مسیح دانشوری

 

صبا عطار

-/5-

سپیده هژبران

 

محمد حسین نیازاده

17/5

پویا تیشه بری

17/5

محمد نیکوهمت

17/5

دانیال فدائی نیا

7/5-

بنیامین فراهانی کسبی

18/75

مهشید فرح بخش

17/5

ملیکا برومند صبور

20

امین نصراللهی

17/5

بیمارستان لقمان

 

بیمارستان مدرس

 

سیمین بهرامی

18/75

فاطمه حیدری

20

زهرا شریفی

13/75

مارال محمدی شاهرخی

17/5

امیر حسین محمودی

-/15

سارا نظری نژاد

18/75

شیوا مرادی شهر بابک

18/75

محمد جواد هنرور

20

مهیار مهدوی

18/75

سامان بهزادی ساروکلائی

18/75

احمدرضا سقازاده

18/75

مینا جلالی

20

بیمارستان شهدا

 

 

 

دانیال فرمانی

18/75

حسین نخعی

11/25

علیرضا یعقوبی

-/15

سید محمد میثاق

20

مهرانه کریم زاده

18/75

رضا یاری بروجنی

18/75

 

 

فارماکولوژی   قلب خرداد (برنامه اصلاحات ) مربوط به گروه 5/3/97 الی 1/4/97

بیمارستان طالقانی

 

بیمارستان مسیح دانشوری

صالح پور-امين

-/10

ايراني-طه

-/15

عسكري-سالار

16/25

عباس نژاد-محمدحسين

18/75

كرمي-ساجده

16/25

اخلاقي - زهرا

8/75-

يارمند- ياسمين

16/25

عطايي - محمد حسين

16/25

مسعودي- پانيذ

-/15

علي زاده-آبتين

17/5

-

 

موسي پور-علي

17/5

بیمارستان امام حسین

 

بیمارستان مدرس

 

سرحدي-عليرضا

-/15

رضائيان-احمد رضا

16/25

الهبش - اسماعيل

13/75

ارمغاني فرد-وحيد

16/25

ارندان-ميلاد

17/5

كهريزي راد-فرشاد

13/75

گودرزي-خشايار

17/5

نوشاد-عارف

11/25

كريمي-سياوش

17/5

حاجي محمدي-مونا

18/75

بیمارستان شهدا

 

 

 

ترحمي-محيا

16/25

فاني-فاطمه

16/25

تبريزي -فاطمه

17/5

ناظريان-ياسمن

17/5

صادقي-شقايق

8/75-

يساقي - يونس

17/5

 
 

فارماکولوژی   قلب تیر (برنامه اصلاحات ) مربوط به گروه  2/4/97 الی 29/4/97

 

بیمارستان طالقانی

بیمارستان  امام حسین

 

رحيمي-بهنام

-/15

ربانيان-اميرحسين

 

 

زرگري-بهاره

16/25

زراعت پيشه-سعيد

16/25

 

اسمعيلي تركي-فرزاد

غایب

سرآباداني-علي

16/25

 

صالحي عمران - حسين

17/5

بیمارستان لبافی نژاد

 

 

قادري - شهره

13/75

حسامي-حامد

17/5

 

دولتشاهي- سينا

20

فتحي نژاد-سهيل

-/15

 

پور ایران- رامین

13/75

ايريلوزاديان-رعنا

17/5

 

بیمارستان  شهدا

 

رحيمي - فاطمه سادات

18/75

 

سعيدي سوق-آرمين

6/25-

آفاقي-سيامك

16/25

 

باقرابادي-سعيد

16/25

بیمارستان لقمان

 

 

شيرازي-محمدمهدي

16/25

کریم نژاد محمد حسین

-/15

 

كريم نژاد-محمدحسين

-/15

شیرازی- محمد مهدی

16/25

 

يعقوبي اصل-اميد

17/5

اسدالهی فر- مهدی

20

 

طاهری- فرزانه

16/25

موسوي - سيده فاطمه

18/75

 

غفوری- محدثه

17/5

 

 

 

شمس - بتول

13/75

 

 

 

نمرات فارماکولوژی   قلب مرداد (برنامه اصلاحات ) مربوط به گروه  30/4/97 الی 26/5/97ا

 

بیمارستان مدرس

بیمارستان لبافی نژاد

 

عطار- صبا

-/12

خصالي-مريم

-/17

 

جعفري-ارام

-/19

كهنسال واجارگاه-كريم

-/14

 

دهقانيمحمودابادي-فرزين

-/14

شعبان زاده - زهرا

-/14

 

رمضاني-اميد

20

پاينده - نسترن

-/14

 

قاسميسورك-مبينا

-/17

اسدي-زهرا

-/17

 

گلشنينژاد-اميرحسين

-/16

بیمارستان لقمان

 

 

مختاريبايعكلائي-رضا

غایب

آهنگرسريزدي-محمدرضا

-/18

 

بیمارستان  شهدا

 

جعفري سجهرود-ميلاد

-/12

 

شحاده -حسن 

-/18

شمسي لاهيجاني-عليرضا

-/10

 

قهرماني -علي

غایب

زين الديني ميمند - همايون

-/12

 

شفائي-وحيده

-/8-

قوامي لاهيجي - بابك

-/16

 

گودرزي-عاطفه

-/19

رهنمايحقيقي-ارمين

-/16

 

محبيه - سحر

-/17

زارعيشريف-حامد

-/12

 

بیمارستان  مسیح دانشوری

 

محمودي- يگانه

-/14

 

الفت-فاطمه

-/12

 

مشيرپور-ملينا

-/15

 

گران  - مهديه

-/12

 

 

 فارماکولوژی   قلب شهریور (برنامه اصلاحات ) مربوط به گروه3/6/97 الی 30/6/97

 

 

بیمارستان لقمان

 

بیمارستان مسیح دانشوری

محمد مهدی نورالدینی

20

محمد باقر فواز

20

فاطمه طاهریان

20

ارغوان باقری

-/18

نسترن شبان دهکردی

-/18

احمد قاسمی

-/16

فیروزه حاتمی

-/18

مهدی معلمی قهساره

-/18

زهرا عسگری

-/18

علیرضا بلالی

-/18

شیوا اولادی

-/18

 

 

بیمارستان امام حسین

 

بیمارستان مدرس

 

یسنا اله دین

-/18

اعظم قربانی

-/18

علیرضا اسکندری

-/16

معین ابراهیمی

-/16

حامد منشی

-/18

امیرمسعود ساجدیان

20

سعید رحمانی

20

مرتضی شیخی نوش آبادی

-/18

صدف محمد جعفری

غایب

فائزه شرفی

20

بیمارستان طالقانی

 

فاطمه تقی زاده

-/18

آرین شیرانی

-/18

امیرحسام باباجانی

20

زهرا امیرلو

-/16

علی دالبند

-/16

مهرداد جعفری

-/18

 

 

 

نمراتامتحان فارماکولوژی   قلب مهر (برنامه اصلاحات ) مربوط به گروه 31/6/97 الی 27/7/97

 

 

بیمارستان طالقانی

 

بیمارستان مسیح دانشوری

رضا هوشیار اجیرلو

-/18

مریم فراهانی

-/18

فاطمه نوری

-/16

نگار اسیابانهاررضائی

-/18

پویا عامری

-/10

نگار کمرئی

-/18

فاطمه شیروی

-/14

پگاه بحرائی

-/18

زارع -مرصاد

غایب

حمیرا شادکام

-/14

بیمارستان امام حسین

 

بیمارستان لبافی نژاد

 

امیررضا سعادتی

-/16

نیکا حلوائی

-/14

نعیم الدین تقوی کوتنایی

-/10

علی نصرت

-/18

محمدعلی عسکرزاده

-/18

علیرضا صابری

-/16

علی جهان تیغ

-/18

محمد مسیح منصوری طهرانی

20

سینا خسروی میرزایی

-/16

-

 

بیمارستان شهدا

 

 

 

سیدرضا هاشمی راد

-/18

مهفام نیک ضمیر

-/18

علی سینا موسویان

-/18

تیام حاجیها

20

بهاره موحد

-/16

صبا عطار

غایب

 

فارماکولوژی   قلب آبان (برنامه اصلاحات ) مربوط به گروه 28/7/97 الی 25/8/97

 

هلیا عاشوری زاده

-/16

محمد احسان یاری

-/8-

مرضیه علی زاده

20

غزل یوسفی

-/16

مریم کاظم زاده حمصی

20

امیر غفاری جلفائی

20

ناهید سعادتی

20

سینا احمدی

-/16

حسن چراغی

20

سردار کاکائی

-/18

رضوان رستمی

-/16

 

 

پگاه سلطانی سامانی

-/16

امیر مسعود حکمت نیا

-/18

مریم گل محمدی

20

سجاد سرآبادانی

20

نوشا سمیعی فر

20

لعیا اوحدی

20

رضا یوسف پور

20

پارسا قابوسی

20

علیرضا قربانی

20

سعید شیرزادی

20

آبتین فولادی

20

داود خاوری اردستانی

20

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.