يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > کارگاههای آموزشی > برنامه معاینات فیزیکی 
 
 

 

برنامه معاینه فیزیکی دستگاهها (نیمسال اول 96-95)

 

ردیف

 

نام دستگاه

روز          تاریخ

ساعت

نام استاد

دانشجویان

1

 

اسکلتی

شنبه 24/7/95

8تا10

آقای دکتر مسلمی زاده (لقمان)

بهمن94 ترم دوم

2

 

تنفس

 

یکشنبه 23/8/95

8تا10

خانم دکتر پور دولت (مسیح دانشوری)

"

3

 

قلب

 

دوشنبه 6/10/95

8تا10

آقای دکتر محمد پارسا محجوب (امام حسین ع)

"

4

 

اعصاب

دوشنبه 17/8/95

8تا10

خانم دکتر اسداللهی (لقمان)

مهر94 ترم سوم

5

 

پوست

یکشنبه 7/9/95

8تا10

آقای دکتر رضا رباطی(مرکز تحقیقات پوست شهدا)

"

6

 

کلیه

شنبه 4/10/95

10تا12

آقای دکتر سلطانی           

 خانم دکتر نوشین کتابی (لبافی نژاد)

"

7

 

گوارش

شنبه 6/9/95

8تا10

آقای دکتر سعید عبدی(طالقانی)

خانم دکتر شاهرخ (امام حسین ع)

بهمن93 ترم چهارم

8

 

بینایی

چهارشنبه 15/10/95

8تا10

آقای دکتر فیض (لبافی نژاد)

"

9

 

غدد

شنبه 17/7/95

8تا10

آقای دکتر کلباسی (داخلی لقمان)

مهر93 ترم پنجم

10

 

شنوایی

چهارشنبه 5/8/95

8تا10

آقای دکتر احمدی روزبهانی (لقمان)

"

11

 

تولید مثل

یکشنبه 14/9/95

 

8تا10

 

خانم دکتر طاهری پناه (امام حسین(ع)

 آقای دکتر دادخواه (مدرس)

"

12

 

تولید مثل

یکشنبه 21/9/95

8تا10

خانم دکتر طاهری پناه (امام حسین(ع)

 آقای دکتر دادخواه (مدرس

"

  

  

برنامه معاینه فیزیکی دستگاهها (نیمسال دوم 95-94)

 

ردیف

 

نام دستگاه

روز          تاریخ

ساعت

نام استاد

دانشجویان

1

 

اسکلتی

شنبه 28/1/95

8تا10

آقای دکتر مسلمی زاده

مهر94 ترم دوم

2

 

تنفس

 

یکشنبه 26/2/95

8تا10

خانم دکتر پور دولت (مسیح دانشوری)

"

3

 

قلب

 

دوشنبه 31/3/95

8تا10

آقای دکتر محمد پارسا محجوب(امام حسین ع)

"

4

 

اعصاب

دوشنبه 6/2/95

8تا10

خانم دکتر اسداللهی (لقمان)

بهمن93 ترم سوم

5

 

پوست

یکشنبه 19/2/95

8تا10

آقای دکتر رضا رباطی(مرکز تحقیقات پوست شهدا)

"

6

 

کلیه

شنبه 22/3/95

10تا12

آقای دکتر سلطانی           

 خانم دکتر نوشین کتابی (لبافی نژاد)

"

7

 

گوارش

شنبه 25/2/95

8تا10

آقای دکتر سعید عبدی(طالقانی)

خانم دکتر فروتن(امام حسین ع)

مهر93 ترم چهارم

8

 

بینایی

چهارشنبه 2/4/95

8تا10

آقای دکتر فیض (لبافی نژاد)

"

9

 

غدد

شنبه 8/12/94

8تا10

آقای دکتر کلباسی (داخلی لقمان)

بهمن92 ترم پنجم

10

 

شنوایی

چهارشنبه 25/1/95

8تا10

آقای دکتر احمدی روزبهانی (لقمان)

"

11

 

تولید مثل

یکشنبه 9/3/95

چهارشنبه 12/3/95

8تا10

8تا10

خانم دکتر طاهری پناه (امام حسین(ع)

 آقای دکتر دادخواه (مدرس)

"

     

برنامه معاینه فیزیکی دستگاهها(نیمسال اول 95-94)

 

 

ردیف

 

نام دستگاه

روز          تاریخ

ساعت

نام استاد

دانشجویان

1

 

اسکلتی

شنبه 25/7/94

8تا10

آقای دکتر مسلمی زاده

بهمن93 ترم دوم

2

 

تنفس

 

یکشنبه 24/8/94

8تا10

خانم دکتر پور دولت (مسیح دانشوری)

"

3

 

قلب

 

دوشنبه 7/10/94

8تا10

آقای دکتر محمد پارسا محجوب(امام حسین ع)

"

4

 

اعصاب

دوشنبه 18/8/94

8تا10

خانم دکتر اسداللهی (لقمان)

مهر93 ترم سوم

5

 

پوست

یکشنبه 1/9/94

8تا10

آقای دکتر رضا رباطی(مرکز تحقیقات پوست شهدا)

"

6

 

کلیه

شنبه 5/10/94

10تا12

آقای دکتر سلطانی           

 خانم دکتر نوشین کتابی (لبافی نژاد)

"

7

 

گوارش

یکشنبه 15/9/94

8تا10

آقای دکتر سعید عبدی(طالقانی)

خانم دکتر فروتن(امام حسین ع)

بهمن92 ترم چهارم

8

 

بینایی

یکشنبه 13/10/94

8تا10

آقای دکتر فیض (لبافی نژاد)

"

9

 

غدد

شنبه 4/7/94

8تا10

آقای دکتر کلباسی (داخلی لقمان)

مهر92 ترم پنجم

10

 

شنوایی

چهارشنبه 29/7/94

8تا10

آقای دکتر احمدی روزبهانی (لقمان)

"

11

 

تولید مثل

یکشنبه 8/9/94

یکشنبه 15/9/94

8تا10

8تا10

خانم دکتر طاهری پناه (امام حسین(ع)

 آقای دکتر دادخواه (مدرس)

"

 

 

 

  

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.