سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی تیرماه 98

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

1

شنبه

01/04/98

8 الی 12

احیای بزرگسال (ریه)

دکتر پوژیا شجاعی

 

بهمن 94

کارآموزی

 

 

مدرس مسیح دانشوری

کلاس 10

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

2

شنبه

01/04/98

8 الی -

آزمون صلاحیت بالینی

3

دوشنبه

03/04/98

8 الی 10

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز بیماریهای گلومرولی)

خانم دکتر یساری

مهر 95

سمیولوژی

150

67

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر ویدئو پروژکتور

4

دوشنبه

03/04/98

10 الی 12

مقدمات بالینی کلیه (اختلالات اسید و باز)

خانم دکتر احمدی

با آقای دکتر قدیانی مبحث را جابجا کردند.

مهر 95

سمیولوژی

150

48

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر ویدئو پروژکتور

5

سه شنبه

04/04/98

8 الی 10

مقدمات بالینی کلیه (اختلالات آب و الترولیت)

دکتر امیر حسام علیرضایی

-

مهر 95

سمیولوژی

150

50

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر ویدئو پروژکتور

6

پنجشنبه

06/04/98

8 الی 12

اطفال

دکتر پوربختیاران، دکتر سیاح

 

مهر 95

سمیولوژی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

کامپیوتر ویدئو پروژکتور

7

یکشنبه

9/04/98

8 الی 10

معاینه فیزیکی بینایی

خانم دکتر آزاده دوزنده

 

مهر 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

کامپیوتر ویدئو پروژکتور

8

دوشنبه

10/04/98

8 الی 12

اطفال

ددکتر کرباسیان دکتر رحیمی

 

مهر 95

سمیولوژی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

کامپیوتر ویدئو پروژکتور

9

دوشنبه

10/04/98

8 الی 10

معاینه فیزیکی قلب

دکتر پارسا محجوب

 

مهر 97

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

کامپیوتر ویدئو پروژکتور

10

دو شنبه

10/04/98

8 الی 12

داخلی (گروه B)

دکتر علی پیرصالحی - دکتر لوک زاده-  دکتر فاطمی زاده

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

مولاژ NG TUBE-چسب لکوپلاست رنگ گیمسا مولاژ ABG- ژل لیدوکائین ویال انسولین سوزن انسولین قلم انسولین لام میکروسکوپ

11

دو شنبه

10/04/98

13 الی 15

بیهوشی ( گروه B)

خانم دکتر سارا سالاریان- خانم دکتر سوده طبشی    خانم دکتر پریسا سزاری

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب و کلاس 1 و 2 اسکیل لب

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

12

سه شنبه

11/04/98

8 الی 12

اطفال

دکتر فلاح و دکتر سلطان تویه

 

مهر 95

سمیولوژی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

کامپیوتر ویدئو پروژکتور

13

سه شنبه

11/04/98

8 الی 10

ارتوپدی ( گروه B)

دکتر بهروز گیوه چیان- دکتر محمدرضا چهره آسن دکتر حسن براتی

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب و کلاس 1 و 2 اسکیل لب

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

14

سه شنبه

11/04/98

10 الی 12

ارولوژی ( گروه B)

خانم دکتر نسترن محمود نژاد- خانم دکترآناهیتا انصاری دکتر عابدی

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب و کلاس 1 و 2 اسکیل لب

مولاژ سونداژ خانم و آقا ، سوند ،کتاب اطلس آناتومی جلد دوم زبوتا ،دستکش

15

سه شنبه

11/04/98

13 الی 15

جراحی ( گروه B)

خانم دکتر نیکی تدین دکتر اوشیدری آقای دکتر برمک قلی زاده

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب و کلاس 1 و 2 اسکیل لب

پد جراحی، مولاژ جراحی، مولاژ چست تیوب، سوچور- نخ بخیه

16

شنبه

15/04/98

8 الی 12

داخلی (گروه A)

دکتر محسن صادقی- دکتر مهنا کاظم پور- دکتر آدینه طاهر خانی

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

مولاژ NG TUBE-چسب لکوپلاست رنگ گیمسا مولاژ ABG- ژل لیدوکائین ویال انسولین سوزن انسولین قلم انسولین لام میکروسکوپ

17

شنبه

15/04/98

13 الی 15

بیهوشی  (گروه A)

آقای دکتر پوژیا شجاعی آقای دکتر اردشیر تاجبخش خانم دکتر نرجس احمدی زاده

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

18

شنبه

15/04/98

8 الی 12

ارولوژی

دکتر نوید معصومی و خانم دکتر انصاری

 

مهر 94

کارآموزی

 

 

شهدای تجریش - مدرس

اتاق احیای نوزادان و اتاق ارولوژی

مولاژ سونداژ خانم و آقا ، سوند ،کتاب اطلس آناتومی جلد دوم زبوتا ،دستکش

19

شنبه

15/04/98

8 الی 12

جراحی عمومی

دکتر زینال پور

 

مهر 94

کارآموزی

 

 

مدرس - لقمان

اتاق جراحی یا کلاس 1 اسکیل لب 

پد جراحی، مولاژ جراحی، مولاژ چست تیوب، سوچور

20

شنبه

15/04/98

8 الی 10

معاینه فیزیکی کلیه

دکتر سلطانی و دکتر انصاری

 

بهمن 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

کامپیوتر ویدئو پروژکتور

21

یکشنبه

16/04/98

8 الی 10

ارتوپدی ( گروه A)

آقای دکتر فرزاد عموزاده- دکتر رضا مینائی- دکتر محمد علی اخوت پور

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب و کلاس 1 و 2 اسکیل لب

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

22

یکشنبه

16/04/98

10 الی 12

ارولوژی ( گروه A)

آقای دکتر نوید معصومی آقای دکتر امیر حسین کاشی دکتر فرزاد علامه

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب و کلاس 1 و 2 اسکیل لب

مولاژ سونداژ خانم و آقا ، سوند ،کتاب اطلس آناتومی جلد دوم زبوتا ،دستکش

23

یکشنبه

16/04/98

13 الی 15

جراحی ( گروه A)

دکتر عادل زینال پور- دکتر محمد پیشگاهی- دکتر فریبرز رشنو

 

 

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب و کلاس 1 و 2 اسکیل لب

پد جراحی، مولاژ جراحی، مولاژ چست تیوب، سوچور

24

یکشنبه

16/04/98

8 الی 12

ارتوپدی

دکتر بهروز گیوه چیان

 

بهمن 93

کارآموزی

 

 

امام حسین اختر - طالقانی

کلاس 2 اسکیل لب

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

25

یکشنبه

16/04/98

8 الی 12

خون (تزریقات)

خانم جام سحر

 

بهمن 94

کارآموزی

 

 

مدرس و طالقانی

کلاس 1 اسکیل لب

سرم ،آنژیوکت ،مولاژ تزریق عضلانی ، مولاژ دست ،سرنگ 5 و 10 سی سی ،پایه سرم ،آمپول

26

یکشنبه

16/04/98

بیمارستان داخلی مدرس شهدا ی تجریش لباف امام حسین مسیح دانشوری لقمان - سمیولوژی

 

27

دوشنبه

17/04/98

28

سه شنبه

18/04/98

29

دوشنبه

17/04/98

8 الی 12

کارگاه احیای نوزادان

دکتر بصیر

 

-

کارورزان

 

 

تمامی مراکز آموزشی

کلاس 1 اسکیل لب

کامپیوتر ویدئو پروژکتور - مولاژ احیاء  نوزاد -  لارنگوسکوپ- ایروی لوله تراشه آمبوبگ گوشی پزشکی پارچه سبز بچه پوآر

30

سه شنبه

18/04/98

8 الی 12

کارگاه احیای نوزادان

دکتر طاهری تفتی

 

-

کارورزان

 

 

تمامی مراکز آموزشی

کلاس 1 اسکیل لب

کامپیوتر ویدئو پروژکتور - مولاژ احیاء  نوزاد -  لارنگوسکوپ- ایروی لوله تراشه آمبوبگ گوشی پزشکی پارچه سبز بچه پوآر

31

چهارشنبه

19/04/98

امتحان آسکی سمیولوژی

 

32

پنجشنبه

20/04/98

آزمون ارتقائ پزشکی

 

 

یکشنبه

23/04/98

8 الی 12

اعصاب

دکتر علی امینی هرندی

مهر 94

کارآموزی

 

 

لقمان و شهدای تجریش

کلاس 1 اسکیل لب

چکش رفلکس ، مولاژ ال پی

 

 

پنجشنبه

27/04/98

آزمون کارشناسی ارشد

 

جمعه

28/04/98

 

شنبه

29/04/98

8 الی 12

ریه (احیای بزرگسال)

دکتر اردشیر تاج بخش

بهمن 94

کارآموزی

 

 

مدرس و مسیح

کلاس 1 اسکیل لب تئوری و عملی اتاق احیای بزرگسال

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

                                             
 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.