سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

  برنامه سمیولوژی دانشجویان بهمن 94 ترم ششم نیمسال اول 98-97

 

روز

تاریخ

عنوان

استاد

ساعت

توضیحات

پارت اول

 

امتحان

قلب و ریه

دوشنبه

26/06/97

معاینه فیزیکی ENT

خانم دکتر عباسی

12-8

 

سه شنبه

27/06/97

معاینه فیزیکی اسکلتی

خانم دکتر آرین نیا

12-8

 

دوشنبه

02/07/97

مقدمات بالینی قلب (نشانه های بیماریهای قلبی)

آقای دکتر شیبانی

10-8

 

دوشنبه

02/07/97

مقدمات بالینی قلب (نارسایی قلبی )

خانم دکتر نقاش زاده

12-10

 

سه شنبه

03/07/97

مقدمات بالینی قلب (آترواسکلروز وcad وacs)

آقای دکتر اسلامی

10-8

 

سه شنبه

03/07/97

مقدمات بالینی قلب (بیماریهای دریچه ای )

خانم دکتر حاج براتعلی

12-10

 

پنج شنبه

05/07/97

مقدمات بالینی قلب (علایم بیماریهای قلبی)

آقای دکتر پیشگاهی

10-8

بجای ایشان دکتر تکتم علیرضایی

پنج شنبه

05/07/97

مقدمات بالینی قلب (سکته حاد قلبی)

آقای دکتر علیپور پارسا

12-10

بجای ایشان دکتر خواهشی

دوشنبه

09/07/97

معاینه فیزیکی قلب

آقای دکتر شریف کاشانی

12-8

 

سه شنبه

10/07/97

مقدمات بالینی قلب (فشارخون )

آقای دکتر خواهشی

10-8

 

سه شنبه

10/07/97

مقدمات بالینی قلب (نوار قلب)

آقای دکتر اکبرزاده

12-10

 

پنج شنبه

12/07/97

مقدمات بالینی ریه (درد توراسیک)

آقای دکتر اسلامی نژاد

10-8

 

پنج شنبه

12/07/97

مقدمات بالینی ریه (سیانوزوادم)

خانم دکتر فخاریان

12-10

 

دوشنبه

16/07/97

مقدمات بالینی ریه(هموپتیزی)

خانم دکتر عابدینی

10-8

 

دوشنبه

16/07/97

مقدمات بالینی ریه (رویکرد سرفه)

خانم دکتر میرعنایت

12-10

 

سه شنبه

17/07/97

معاینه فیزیکی دستگاه تنفس

خانم دکتر پوردولت

12-8

 

چهارشنبه

18/07/97

امتحان کتبی  مهارتهای ارتباطی

واحد امتحانات

12

 

پنج شنبه

19/07/97

معاینه فیزیکی پوست

خانم دکتر نمازی

10-8

کنسل شد

پنج شنبه

19/07/97

مقدمات بالینی ریه(رویکرد تنگی نفس)

آقای دکتر حشمت نیا

12-10

 

دوشنبه

23/07/97

معاینه فیزیکی خون

خانم دکتر مهدیزاده

10-8

خانم دکتر می خواهند ساعت کلاس بیشتر باشد.یعنی8-12

دوشنبه

23/07/97

مقدمات بالینی خون ( آنمی )

آقای دکتر رضوانی

12-10

 

سه شنبه

24/07/97

معاینه فیزیکی بینایی

آقای دکتر رمضانی

12-8

 

چهارشنبه

25/07/97

امتحان قلب و ریه

واحد امتحانات

12

 

پارت دوم

 

امتحان

خون و غدد

شنبه

28/07/97

معاینه فیزیکی پوست

خانم دکتر نمازی

14-12

 

دوشنبه

30/07/97

مقدمات بالینی خون ( لکوپنی ترومبوسیتوپنی )

آقای دکتر تبرایی

10-8

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 7/8/97 ساعت 30/7-9

دوشنبه

30/07/97

مقدمات بالینی خون(اختلالات خونریزی دهنده

آقای دکتر قدیانی

12-10

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 7/8/97 ساعت 30/10-9

سه شنبه

01/08/97

مقدمات بالینی خون( لوکمی های حاد و مزمن)

آقای دکتر سالاری

10-8

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 15/8/97 ساعت 8-10

(طبق هماهنگی با دکتر حقیقی)

سه شنبه

01/08/97

مقدمات بالینی خون (لنفوم )

خانم دکتر حقیقی

12-10

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 7/8/97 ساعت 12-30/13(فلو بجای ایشان می آید)دکتر کشکولی

پنجشنبه

03/08/97

مقدمات بالینی غدد( دیابت)

آقای دکترعلمداری

10-8

 

شنبه

05/08/97

کلاس جبرانی مقدمات بالینی قلب

خانم دکتر حسینی

12-14

 

دوشنبه

07/08/97

معاینه فیزیکی دستگاه غدد

آقای دکترکلباسی

10-8

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 30/7/97 ساعت 11-9

دوشنبه

07/08/97

مقدمات بالینی غدد ( اختلالات تیروئید)

خانم دکتر مریم واشقانی

10-12

شروع کلاس 30/10

دوشنبه

14/08/97

مقدمات بالینی غدد ( اختلالات هیپوفیز)

خانم دکتر روحی گیلانی

10-8

 

دوشنبه

14/08/97

مقدمات بالینی غدد( اختلالات آدرنال )

آقای دکتر عبادی

12-10

 

سه شنبه

15/08/97

مقدمات بالینی غدد  اختلالات کلسیم و فسفر )

خانم دکتر نیرومند

10-8

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 30/7/97 ساعت 9-30/7

سه شنبه

15/08/97

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای مری)

خانم دکتر فروتن

12-10

 

 

دوشنبه

21/08/97

مهارتهای ارتباطی

گروه مهارتهای ارتباطی

13-8

 

سه شنبه

22/08/97

معاینه فیزیکی گوارش

آقای دکتر عبدی

12-8

 

یکشنبه

27/08/97

امتحان خون و غدد

واحد امتحانات

30/13-30/12

 

پارت سوم

 

امتحان

گوارش و کلیه

دوشنبه

28/08/97

مهارتهای ارتباطی

گروه مهارتهای ارتباطی

13-8

 

سه شنبه

29/08/97

مقدمات بالینی گوارش مروری بر بیماریهای روده کوچک)

خانم دکتر شریفیان

10-8

 

سه شنبه

29/08/97

مقدمات بالینی گوارش(مروری بربیماریهای روده بزرگ)

آقای دکتر نادری

12-10

 

دوشنبه

12/09/97

مقدمات بالینی گوارش(مروری بربیماریهای معده)

آقای دکتر اسدزاده

10-8

دکتر امیرصادقی به جای ایشان آمدند

سه شنبه

13/09/97

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای کبدو پانکراس)

آقای دکتر احسانی

10-8

 

سه شنبه

13/09/97

معاینه فیزیکی اعصاب و روان

آقای دکتر علیرضا شمسی

12-10

 

پنجشنبه

15/09/97

معاینه فیزیکی مغز و اعصاب

خانم دکتر بلادی مقدم

12-8

 

دوشنبه

19/09/97

معاینه فیزیکی دستگاه تولیدمثل (آقایان)

خانم دکتر شعبانی

12-8

 

دوشنبه

19/09/97

معاینه فیزیکی Breast(خانمها)

خانم دکتر نیکی تدین

12-8

 

سه شنبه

20/09/97

معاینه فیزیکی دستگاه تولید مثل(خانمها)

خانم دکتر شعبانی

12-8

 

سه شنبه

20/09/97

معاینه فیزیکی Breast(آقایان)

خانم دکتر نیکی تدین

12-8

 

دوشنبه

26/09/97

معاینه فیزیکی اطفال

خانم دکتر سیاح

12-8

 

سه شنبه

27/09/97

مقدمات بالینی کلیه ( پاتوژنز نارسایی مزمن کلیه)

خانم دکتر صباغیان

10-8

 

سه شنبه

27/09/97

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز نارسایی کلیه)

خانم دکتر روشن

12-10

کنسل شد   و موکول شد به تاریخ 06/10/97 و آقای دکتر محمدحسن قدیانی آمدند

پنجشنبه

29/09/97

مقدمات بالینی کلیه ( پاتوژنز بیماریهای گلومرولی)

خانم دکتر یساری

10-8

موکول شد به یکشنبه تاریخ 18/9/97ساعت 14-12

پنجشنبه

29/09/97

مقدمات بالینی کلیه ( اختلالات اسید و باز)

خانم دکتر احمدی

12-10

موکول شد به دوشنبه تاریخ 26/9/97ساعت 14-12

دوشنبه

03/10/97

مقدمات بالینی کلیه ( اختلالات آب و الکترولیت)

دکتر امیرحسام علیرضایی

 

10-8

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 30/8/97 ساعت 8-10

رزیدنت دکتر موثق بجای ایشان آمدند

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

06/10/97

بیمارستان اطفال( مفید)

 

 

 

 

شنبه

08/10/97

بیمارستان اطفال( مفید)

 

 

 

 

دوشنبه

10/10/97

بیمارستان اطفال( مفید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

11/10/97

بیمارستان داخلی مدرس-شهدا-لبافی-امام حسین (ع)-مسیح دانشوری لقمان

 

 

 

 

چهارشنبه

12/10/97

بیمارستان داخلی مدرس-شهدا-لبافی-امام حسین (ع)-مسیح دانشوری لقمان

 

 

 

 

پنجشنبه

13/10/97

بیمارستان داخلی مدرس-شهدا-لبافی-امام حسین (ع)-مسیح دانشوری لقمان

 

 

 

 

شنبه

13/11/97

امتـــــــــــحان  MCQ

 

12

 

 

چهارشنبه

17/11/97

امتحان کلیه و گوارش

واحد امتحانات

10

 

               
 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.