شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کمیته ها > دوره های انتخابی > آئین نامه دوره های انتخابی 
 
 

آئین نامه کمیته دوره های انتخابی

 

Oval: آئین نامه اجرایی
دوره های انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برنامه آموزش پزشکی عمومی 1383

الف) کلیات

                1)شیوه های یادگیری

انواع شیوه های یادگیری در دوره های انتخابی عبارتند از : گروه های کوچک- سخنرانی با روش فعال- سمینار دانشجویی- مطالعه خود محور- مشارکت در انجام تحقیق و اجرای پروژه- کار در آزمایشگاه و کار در فیلد، جامعه و یا سایر کارهای عملی با اهداف مشخص آموزشی.

در صورت لزوم، بیش از یک شیوه یادگیری توسط مسئول دوره می تواند مورد انتخاب قرار گیرد.

 

2) محتوای دوره های انتخابی

 

ردیف

عناوین محتوای دوره های انتخابی

% علوم پایه

% علوم بالینی

% در کل برنامه پزشکی

1

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم پایه  (65%)

تئوری و عملی

زبان تخصصی

66

 

74

2

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم بالینی[1]  (85%)

انجام مهارتهای بالینی خاص تحت نظر اساتید مجرب

انجام اقدامات خاص اورژانس

 

81

3

مباحث مرتبط با علوم حرفه ای پزشکی

Physical Medicine

تون بخشی( کار درمانی، اودیومتری، اپتویومتری، فیزیوتراپی،گفتار درمانی)

تغذیه

3

2

5/2

4

مباحثی که تحت سفارش  ارگان خاصی[2]می باشند

آشنایی با طرح پزشک خانواده، تالاسمی، مشاوره ژنتیک، مدیریت سیستم بهداشتی

آشنایی با نظام سلامت، اقتصاد بهداشت

6

3

4

5

مباحث مرتبط با طب مکمل

گیاه درمانی، هومیوپاتی، طب سوزنی، تاریخ پزشکی، طب سنتی

4

5/1

5/2

6

مباحث مرتبط با Medical Ethics and Bioethics

پزشکی قانونی

اخلاق پزشکی

5

3

4

7

مباحث مرتبط با تحقیق و پژوهش

پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی

روش تحقیق

روش مقاله نویسی

8

4

6

8

کاربرد هنر و آموزش پزشکی

تهیه فیلم، تهیه پمفلت، پوستر، گزارش علمی

4

5/1

3

9

Communication skills

رابطه پزشک و بیمار

مواجهه با بیمار در حال مرگ

4

4

4

 

جمع

100

100

100

 

               **3) سنجش فراگیران

ارزیابی دانشجویان  دوره های انتخابی بر حسب روش یادگیری هر دوره به شرح زیر است:

 

                                -گروههای کوچک:    

40% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

40% شرکت فعال دانشجو مثل ارائه مقاله، جستجوی مطالب علمی خواسته شده، نوشتن خلاصه مقاله، مرور چند مقاله. منظور از دو مورد اخیر، ترجمه مقالات نمی باشد.

20% مشارکت در بحث های گروهی کلاس درس و کار گروهی

 

                                - سخنرانی با روش فعال: 

20% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه انجام می شود. روش ارزیابی، نوشتن یک تا چند جمله برای پاسخ به سوالات است(حداقل 40%) و بقیه سوالات تستی است.

10% حضور فعال درکلاس

70% امتحان کتبی از محتوای آموخته شده (تعداد سوالات به ازاء هر ساعت تدریس سه سوال بوده و روش ارزیابی30% کوتاه پاسخ  70% چند جوابی می باشد.)

 

                                -کاردر آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک: 

به ازاء هر واحد حداقل 8 گزارش عملی آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک

20% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

50% ارزیابی گزارش های آزمایشگاه وترسیم اشکال آناتومیک

30% تکرار حداقل یک آزمایش انجام شده و یا ترسیم حداقل یک شکل آناتومیک- به قید قرعه از میان محتوای آموخته شده.

 

                                -کاردر سالن تشریح:

20% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

20% شرکت فعال دانشجو در سالن تشریج

60% امتحان عملی از محتوای آموخته شده که سوالات یکسان توسط استادان مسئول درس تهیه شده و با الصاق شماره ای بر عناصر تشریحی مورد نظر در جسد، استخوان و یا مولاژ از دانشجویان سوال می گردد.

 

                                - یادگیری برمبنای تحقیق: 

- اجرای پروژه:

10%  تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

40% تحویل پروپوزال تحقیق

50% گزارش نتایج تحقیق و ارائه مقاله

 

- همکاری دراجرای تحقیق:

10% تست های کتبی محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار درپایان دوره انجام می شود.

30% مقدمه(Introduction)پروپوزال تحقیق شامل بازنگری منابع، اهداف و روش اجرا

30% تحویل پروپوزال تحقیق

20% همکاری عملی دراجرای پروژه

10% گزارش نهایی

 

حداقل نمره قبولی دوره های انتخابی (elective)همانند دروس الزامی (core)، 10 می باشد. در پایان هر دوره مسئول آن دوره  موظف به اعلام نمرات دانشجویان است که پس از تائید متولی دوره به آموزش دانشکده پزشکی ارسال می گردد.همچنین مستندات برگزاری دوره باید توسط مسئول دوره به دفتر توسعه آموزش (EDO) ارسال شود .

 

 

 

 

                                4) تعداد واحد    

**از 90 واحد آموزشی در برنامه پزشکی عمومی، 14 واحد به دوره های انتخابی علوم پایه و 9 واحد به دوره بالینی (کارورزی ) اختصاص دارد که برای هر ترم از سوی دانشکده پزشکی اعلام می گردد.**

 

 

ب) فرآیند ارائه دوره:

                1) محتوای پروپوزال 

این محتوی شامل عنوان دوره- تعداد واحد نظری و یا عملی-  اهداف- توصیف دوره که در آن توانائی های دانشجو در پایان دوره به صورت قابل اندازه گیری (outcome based)تعیین گردد- پیش نیازها- نوع یادگیری فراگیران- ارائه رفرانس -روش سنجش دانشجویان و برنامه تقویمی ارائه دوره متناسب با واحد انتخابی است که  توسط مسئول دوره در پروپوزال مربوطه تعیین و پس از تائید متولی وقت دوره همراه با CDآن به فرم PDF،  جهت بررسی و تصویب به کمیته دوره های انتخابی تحویل می گردد.

تبصره: به علت بروز مشکلات ناشی از دروس 5/0 واحدی در انتخاب واحد دانشجویان، لازم است اینگونه واحدهای درسی پیشنهاد نگردد.

 

                2) زمان تحویل پروپوزال ها:

آخرین مهلت تحویل پروپوزال های تکمیل شده، برای نیمسال اول هر سال تحصیلی تا اول اردیبهشت ماه و برای نیمسال دوم آن تا اول مهر ماه می باشد. پروپوزال هایی که پس از این تاریخ تحویل گردند برای ارائه در ترم بعد مورد بررسی قرار می گیرند.

 

                3) تصویب دوره:

فرمهای تکمیل شده پروپوزال هر دوره، باید در جلسه رسمی کمیته دوره های انتخابی به تصویب اکثریت اعضا برسد تا « دوره مصوب» تلقی شود. در صورت عدم تصویب دوره ، کمیته موظف است حداکثر ظرف یکماه دلایل رد خود را پس از دعوت حضوری مسئولین دوره های ذیربط در کمیته های دوره های انتخابی مطابق با پروپوزال های ارسال شده برای آنان توضیح دهد.

 

                4) تیم مجری دوره:

هر دوره انتخابی می تواند توسط یک یا چند عضو هیات علمی از یک یا چند گروه آموزشی به عنوان «تیم مجری دوره» ارائه شود. در این صورت مسئول دوره موظف است در برنامه تقویمی دوره در پروپوزال مربوطه نام اعضای تیم مجری و ساعات تدریس آنان را به تفکیک و پس از هماهنگی قبلی تعیین و تکمیل نماید.

 

 

                5) مسئول دوره:

- مسئول هر دوره مسئولیت کامل اجرای دوره را اعم از هماهنگی های لازم بین اعضای تیم و متولی دوره ، هماهنگی با دانشکده پزشکی در زمینه برنامه ریزی، تامین کننده منابع، اجرا، سنجش دانشجویان و همکاری با کمیته ارزشیابی را دارا می باشد.

- در صورتی که دوره توسط «تیم مجری دوره» ارائه می گردد ، از میان اعضای تیم یک نفر به عنوان مسئول دوره معرفی شده که پروپوزال پیشنهادی را تکمیل و امضا می نماید و در برابر EDOپاسخگو خواهد بود.

- مسئول دوره می تواند یکنفر را به عنوان رابط دوره برای حضور در جلسات و هماهنگی های لازم به واحد EDOمعرفی کند.

 

                6) سقف واحد

-اعضای هیات علمی که دروس الزامی تعیین شده از طرف مدیرگروه مربوطه را آموزش می دهند می توانند تا سقف 4 واحد ثبت نام شده دوره های انتخابی را نیز ارائه دهند.

 

7) ارزشیابی دوره   

این ارزشیابی توسط کمیته ارزشیابی برنامه اصلاحات آموزش پزشکی انجام می شود.

 

                8) تکرار دوره :

دوره هایی که حداقل در دو ترم، ارائه شده و از نظر ارزشیابی خوب بوده اند در صورت نیاز آموزش دانشکده برای ارائه آنها در ترم های بعد، کمیته اعلام نیاز فوق را از طریق معاونت آموزش پزشکی عمومی به متولی و مسئول دوره‌های مزبور ابلاغ نموده و در صورت موافقت آنان ، پروپوزال قبلی بدون اعمال هیچ گونه تغییری پذیرفته می‌گردد و نیازی به ارسال مجدد پروپوزال مربوطه نمی باشد.

 

                9) ارائه دوره:

- ارائه دوره تنها توسط مدرسین اعلام شده در فرم پروپوزال مصوب ، امکان پذیر بوده و هر گونه تغییر در ترکیب اعضا و یا شرایط ارائه دوره باید با اطلاع کمیته دوره های انتخابی صورت گیرد.

- در صورت اعمال هر گونه تغییر و تاثیر منفی بر کیفیت دوره، کمیته دوره های انتخابی مجاز به ملغی نمودن دوره برای ترم آموزشی بعد می باشد.

- نتایج ارزشیابی نامطلوب در ارائه دوره منجر به لغو ادامه دوره در ترم بعد می گردد و در ترم های بعد از آن تنها در صورت رفع نواقص مورد نظر در نتایج ارزشیابی ، طرح در کمیته دوره های انتخابی و تصویب پروپوزال جدید امکان پذیر است.

 

- نتایج ارزشیابی نامطلوب در ارائه دوره منجر به لغو ادامه دوره در ترم بعد می گردد و در ترم های بعد از آن ، تنها در صورت رفع نواقص مورد نظر در نتایج ارزشیابی ، طرح در کمیته دوره های انتخابی و تصویب پروپوزال جدید امکان پذیر است.

 

ج) آئین نامه دانشجویی دوره های انتخابی:                                                                                                             

1  )دانشجویان موظف اند دوره های انتخابی خود را در روز انتخاب واحد دوره های انتخابی ، از میان دوره های مصوب که از سوی دانشکده پزشکی تامین منابع شده و در برنامه آموزشی « دفترچه راهنمای دوره های انتخابی هر ترم» لحاظ گردیده است انتخاب نمایند. این انتخاب باید به گونه ای صورت گیرد که هیچ گونه تداخلی از نظر زمانی با برنامه های الزامی نداشته باشد. نام اساتید و برنامه هفتگی (محل و زمان تشکیل کلاس ها) پس از ثبت نام دانشجویان غیر قابل تغییر است.

                2)اولویت دانشجویان برای انتخاب دوره های انتخابی با ذکر پیش نیاز و تعیین دوره دانشجویان ورودی، توسط مسئول دوره در پروپوزال‌های مربوطه تعیین و در دفترچه راهنما به دانشجویان اعلام می گردد.

                *3) زمان جبران (دوره های انتخابی) منطبق با برنامه تقویمی " دروس انتخابی" است و پس از آن اعمال تغییر در لیست اسامی دانشجویان هر دوره امکان پذیر نمی باشد و امکان حذف وجود نخواهد داشت .

                4)آخرین جلسه دوره انتخابی زمان امتحان آن دوره است و لازمه تغییر آن اعلام کتبی استاد مربوطه و کسب موافقت آموزش دانشکده می باشد.

5)در صورت مردود شدن در هر یک از دوره های انتخابی دانشجو می تواند مجددا همان دوره را در صورت ارائه مجدد توسط دانشکده پزشکی ، انتخاب نماید و یا در صورت عدم تمایل و یا امکان انتخاب مجدد به هر علت، باید یک دوره انتخابی دیگر را انتخاب نماید.

 

د) گرایش های اختصاصی

1)تعریف :

گرایش اختصاصی مجموعه دوره های مرتبط با یکدیگر می باشد که در راستای تأمین رسالت و اهداف خاص آموزشی شکل گرفته و در کنار برنامه آموزشی پزشکی عمومی ـ 1383 (برنامه آموزشی مادر) ارائه می شوند.

 

 

 

 

 

تبصره 1:

قابل ذکر است در صورت همپوشانی اهداف آموزشی این گرایش ها با برنامه های مصوب وزارتی دوره های لیسانس، فوق لیسانس، تخصص و PhD، باید جزئیات آن از قبل به طور کاملاً شفاف مشخص گردیده و در فرایند تصویب گرایش به اطلاع مراجع ذیربط رسانده شود.[3]

تبصره 2:

 فازغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی در صورت تکمیل گرایش در فرصت های مقرر و قانونی برنامه آموزشی پزشکی عمومی، می توانند گواهینامه گرایش را نیز که حاوی اطلاعات مبنی بر محتوای دوره و تونائی های کسب شده می باشد دریافت نمایند و تا زمانی که مراحل تصویب خود را در مراجع بالاتر در سطح وزارت متبوع نگذرانده است «گرایش اختصاصی منجر به مدرک» محسوب نشده و از امتیازات قانونی برنامه های مصوب برخوردار نخواهندبود.

2)مقررات آموزشی:

¬1- گرایش های اختصاصی برنامه آموزشی پزشکی عمومی که در فرصت آموزشی دوره های انتخابی این برنامه ارائه می شود از نظر فرایند تصویب در دانشکده پزشکی و کلیه مقررات اجرایی تابع آئین نامه های دوره های انتخابی این برنامه می باشد. لذا تطبیق زمانی ارائه این دوره ها با فرصت های آموزشی دوره های انتخابی این برنامه الزامی بوده و(* بدین ترتیب حداکثر می توانند 14 واحد آموزشی دوره های انتخابی فاز علوم پایه، 8 هفته آموزشی فاز IIIعلوم بالینی (کارآموزی) و 8 هفته آموزشی فاز IVتجربه بالینی (کارورزی) را تحت پوشش قرار دهند.) قابل ذکر است این 8 هفته اختصاصاً برای دوره های انتخابی در نظر گرفته شده است و در طی زمان معمول برنامه آموزشی پزشکی عمومی دیده شده وموجب افزایش سنوات تحصیل این دانشجویان نمی گردد

تبصره: لازم به ذکر است هر 8 هفته آموزشی کارآموزی و کارورزی دوره های انتخابی بالینی معادل حداکثر 9 واحد تئوری یا عملی علوم پایه می باشد.

2- در صورت هر گونه تغییر پیش بینی نشده برنامه، نظیر عدم انتخاب به موقع دوره، مردودی در برخی دوره ها، تغییر علاقه دانشجو و یا عدم ارائه بموقع دوره توسط دانشکده پزشکی، دانشجو قادر نخواهد بود در پایان فرصت های آموزشی دوره های انتخابی خود، گواهینامه مربوطه را دریافت نماید و همچنین هر گونه ادعای دانشجو در زمینه ایجاب تکمیل برنامه گرایش در خارج از زمان قانونی برنامه آموزشی پزشکی عمومی ـ 1383 غیر ممکن است

3-انتخاب واحد در محدوده واحدهای مربوط به هر گرایش برای دانشجویان کاملا آزاد می باشد یعنی دانشجویان می توانند تمام واحدهای مربوط به یک گرایش را انتخاب کنند که منجر به دریافت گواهی نامه گردد و یا فقط تعدادی از آنها مورد انتخاب قرار گیرند . که در این صورت گواهی نامه تعلق نمی گیرد.

*4-حداقل تعداد واحدهای ارائه شده در هر گرایش 22 از 34 واحد ( حدود 70%) کل واحدهای قابل ارائه در دوره های انتخابی است. در صورت عدم رعایت آن ، گرایش محسوب نمی شود

*5- یک گروه آموزشی مسئولیت اجرایی تیم ارائه دهنده گرایش اختصاصی را از فاز علوم پایه تا پایان زمان و برنامه مربوطه در فازهای کارآموزی و کارورزی به عهده دارد و کلیه مسئولیت های پیش بینی شده در آئین نامه دوره های انتخابی را این گروه تحت عنوان «گروه آموزشی متولی گرایش» بر عهده خواهد داشت.

 

 

تبصره: یکی از اعضای تیم ارائه دهنده گرایش به انتخاب اعضا، مسئولیت تیم را طبق ماده 10 آیین نامه دوره های انتخابی فاز علوم پایه به عهده خواهد داشت.

6-گرایش های اختصاصی از نظر کلیه فرایندهای تصویب، تأمین منابع و سایر موارد، تابع آیین نامه دوره های انتخابی است. لذا در کلیه مفاد آیین نامه دوره های انتخابی«تیم مجری دوره» به «تیم مجری گرایش» و «گروه آموزشی متولی دوره» به«گروه آموزشی متولی گرایش» تغییر نام می یابد.

 

هـ) هیات اجرایی دوره های انتخابی:

1) متولی دوره:گروه آموزشی- مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها- سازمان های علمی خارج از دانشگاه:

گروه آموزشی متولی دوره حداقل یکی از گروههای آموزشی دانشکده پزشکی می باشد که اکثریت اعضای تیم مجری دوره، عضو آن گروه آموزشی بوده و یا آن گروه تامین کننده منابع آموزشی دوره است. مورد اخیر از نظر تامین منابع آموزشی در خصوص مراکز تحقیقاتی ، پژوهشکده ها و سازمانهای علمی خارج از دانشگاه نیز صدق می کند.

 

                2) کمیته دوره های انتخابی:

- اعضای کمیته دوره های انتخابی: شامل معاون آموزش پزشکی عمومی، سرپرست آموزش دانشکده پزشکی، مسئول ارزشیابی برنامه اصلاحات آموزش پزشکی، 5 نفر از اعضای هیات علمی گروههای پایه و 5نفر از اعضای هیات علمی گروههای بالینی جمعا 11 نفر می باشد.

- انتخاب اعضای مذکوربه پیشنهاد معاون آموزش پزشکی عمومی یا دبیر اصلاحات آموزش پزشکی براساس سابقه آموزشی و صلاحیت اجرایی می باشد و حکم مربوطه توسط ریاست دانشکده پزشکی برای مدت  1سال جهت افراد فوق الذکر صادر می گردد.

- جلسات کمیته دوره های انتخابی حداقل یکبار در ماه تشکیل می شود.

- وظایف کمیته دوره های انتخابی:

1.       کمیته دوره های انتخابی موظف است بر نحوه ارائه دوره ها نظارت نموده و در صورت لزوم طی جلساتی منظم از نظرات اعضای هیات علمی ارائه دهنده و دانشجویان ذیربط مطلع گردد.

2.      تنظیم دفترچه راهنما و تحویل آن حداقل  دو هفته قبل از ثبت نام برای ترم جدید به سرپرست آموزش دانشکده پزشکی و قرار دادن آن در سایت دانشکده جهت اطلاع اعضاء هیأت علمی و دانشجویان .

3.      گزارش فعالیت اعضای هیات علمی طبق پروپوزال های مصوب در ابتدای هر ترم به عنوان فعالیت قابل احتساب که در آئین نامه اجرایی محرومیت از مطب اعضای هیات علمی گنجانیده شده است.

4.      ارائه دوره های انتخابی جزئی از نمره ارتقا اعضای هیات علمی می باشد. میزان آن به ازای هر یک واحد دوره انتخابی یک امتیاز در ترم ارائه شده محاسبه می شود.

5.      ارائه گواهی تمام وقتی اعضای هیات علمی براساس ارائه دروس الزامی ،در دوره های انتخابی نیز تنظیم می‌گردد.

6.      در صورت اعلام نیاز به تغییر در محل و ساعت دوره های انتخابی توسط مدیریت آموزش دانشکده و با ارائه دلایل مقبول به مسئول کمیته دوره های انتخابی، در صورت تایید مسئول ، مورد فوق جهت هماهنگی و اجرا به مدیریت آموزش اعلام می گردد.

7.      درخواست تغییر در محل و یا ساعت تشکیل کلاس توسط عضو هیات علمی باید دلیل قانع کننده و قابل قبول داشته باشد در غیر اینصورت به دلیل ایجاد اشکال در روند برنامه ریزی دوره های انتخابی ، درس فوق راسا از طرف آموزش دانشکده حذف می گردد. ضمنا اقدام مزبور باید از طرف سرپرست آموزش پزشکی به مسئول کمیته دوره های انتخابی گزارش گردد.

8.      گزارش سالانه فعالیت اعضای کمیته دوره های انتخابی جهت هر گونه اقدام مقتضی از طرف مسئول کمیته به معاونت آموزش پزشکی عمومی.

9.       مسئول کمیته موظف است در پایان هر نیمسال ، گزارشی از کیفیت ارائه این دوره ها و نظارت به عمل آمده از سوی این کمیته را به EDOارائه نماید

* شورای راهبردی تا زمان تثبیت برنامه اصلاحات آموزش پزشکی فعال است و پس از آن شورای آموزش دانشکده دریافت کننده گزارشات کمیته دوره های انتخابی می باشد.

 

 

                3) دانشکده پزشکی:

- دانشکده پزشکی مسئول تامین منابع آموزشی و برنامه ریزی اجرایی دوره های انتخابی بوده و در صورت عدم امکان تامین منابع و یا لحاظ نمودن در برنامه جاری آموزشی، لازم است دلایل خود را تا یک ماه پس از تصویب دوره با اطلاع کمیته دوره های انتخابی، متولی دوره (مدیر گروه مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها- سازمان های علمی خارج از دانشگاه) و مسئول دوره برساند.

- هماهنگی ساعات تدریس اساتید در دوره های انتخابی با دوره های الزامی بر عهده واحد دوره های انتخابی دانشکده پزشکی بوده و قاعدتا پس از اعلام رسمی برنامه هفتگی دروس الزامی ، دوره های انتخابی برنامه ریزی   می گردد.

- آموزش دانشکده پزشکی مسئولیت ثبت نام ، نظارت بر تشکیل کلاسها و آزمایشگاهها و اجرای امتحانات را عهده دار است.


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دانشكده پزشكي

فرم  پروپوزال دوره هاي انتخابي  علوم پايه

تاريخ تهيه پروپوزال  .................................                           

توجه: لطفا قبل از پركردن فرم  دقت  نمائيد كه اين فرم  پروپوزال در 6 برگ تهيه شده است .

1-عنوان دوره:

                                                                                                         

2-گروه آموزشي متولي دوره:

 

3-مسئول دوره:

 

تلفن تماس

 

نام و نام خانوادگي

 

4-مدرسين دوره:

گروه آموزشي

نام ونام خانوادگي

 

 

 

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

4-

 

 

5-

 

5-نوع  دوره: يادگيري مبتني بر

سمينار دانشجويي

 

مطالعه خود محور

 

گروه هاي كوچك

 

،مقاله نويسي

 

اجراي پروژه و تحقيق

 

همكاري در تحقيق

 

كار در آزمايشگاه*

 

كار در سالن تشريح

 

كار در فيلد و يا جامعه

 

 ساير روش ها ،  نوع آنرا ذكر كنيد:

ترسيم اشكال آناتوميك*

 

 

* به ازای هر واحد حداقل هشت گزارش عملی آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک لازم است.

6-اهداف اصلي آموزشي دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

 

7-توصيف و پیامد (outcome)دوره:

1) توصیف

 

 

 

 

 

2) outcome

در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 

8-دوره هاي پيشنياز اين دوره :

 

1-

 

2-

 

3-

 

9- رفرانس هاي تئوريك دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 توجه:ارائه  رفرانسهاي بخش تئوريك براي دوره هايي كه بصورت كار عملي مي باشد الزامي نمي باشد.

 

 

10- ابزار و تسهيلات فيزيكي مورد نياز براي ارائه دوره با ذكر روز و ساعت پيشنهادي:                                        

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

توجه: ابزار و تسهيلات فيزيكي شامل كلاسهاي درس كوچك و بزرگ(با تخمين ظرفيت)،امكانات سمعي و بصري ،امكانات خاص آزمايشگاهي و ساير امكاناتي است  كه وجود آنها براي ارائه مناسب دوره الزامي مي باشد.

 

11-ظرفیت دوره

 

حداکثر ظرفیت

 

حداقل ظرفیت

توجه: اين ظرفيت براي يك بار ارائه در هر ترم محاسبه مي شود  ودر صورت تمايل "تيم مجري دوره" براي ارائه متعدد اين دوره  در يك ترم، مراتب بايد در توضيحات(مورد 19) لحاظ شود.

12- فرصت يادگيري دانشجو در هر هفته

پيش بيني مي شود در اين دوره دانشجو در هر هفته  بطور متوسط لازم است    .......... ساعت حضوري و ............. ساعت مطالعه خود محور داشته باشد. بدين ترتيب معادل واحدي آن براي دانشجو بشرح ذيل پيشنهاد مي شود.

 

عملي

 

تئوري

وجه" ساعت حضوري" بر اساس مقدار ساعت لازم براي شركت در كلاس آموزشي يا انجام كار در آزمايشگاه  و يا كار در فيلد و جامعه  و "  ساعات مطالعه خود محور" بر اساس ساعات مطالعه   شخصي دانشجو براي موفقيت در اين دوره  محسوب مي شود .

 

13-ساعت مشاوره و يا همراهي استاد با دانشجو  براي گذراندن موفق  اين دوره  ............ساعت در هر هفته پيش بيني و برنامه ريزي مي شود .معادل ارزش واحدی آن برای محاسبه در  عملکرد مجموعه استاد مجری دوره.......... واحد تئوری و ............واحد عملی پیشنهاد می شود.

توجه: تكميل اين مورد در موارديكه دوره از انواعي است كه بصورت كار  در فيلد و يا جامعه  بوده و ياكلا  از مواردي است كه يادگيري عمدتا غير حضوري انجام مي گيرد الزامي مي باشد.

14- برنامه تقويمي دروس نظري    ، عملي    ، آزمايشگاه     ، سالن تشريح      ، ترسيم اشكال    

 

شماره جلسه

عنوان
نام استاد يا استادان
تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

15 - برنامه تقويمي اجراي پروژه تحقيقاتي “، و يا همكاري در انجام تحقيقžلطفا یکی را انتخاب بفرمایید.

        نام پروژه و يا پروژه ها...............................................................................................................................

                                         .................... ..........................................................................................................

                                        .................................................................................................................................

تاريخ تحويل پروپوزال تحقيق ،   گزارش تحقيق،  ارائه مقاله  در جدول زير تعيين گردد.

شماره جلسه

عنوان

نام استاد يا استادان

تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

16-سنجش دانشجودر يادگيري مبتني بر تحقيق:کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید:

 

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

تحويل پروپوزال

گزارش نتايج و ارائه مقاله

همكاري عملي در اجراي پروژه

گزارش نهائي

œاجراي پروژه

10%

40%

50%

 

 

“همكاري در انجام تحقيق

10%

60%

-

20%

10%

 

 

 

17- سنجش دانشجودر يادگيري مبتني بر کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید.

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

ارزيابي گزارش ها

تكرار*

شركت فعال دانشجو

امتحان عملي+

بحث و كار گروهي++

 كار در آزمايشگاه و يا ترسيم اشكال آناتوميك

20%
50%
30%

-

-

-

 كار در سالن تشريح

20%

-

-

20%
60%
-

 گروههاي كوچك

40%

-

-

40%

-

20%

 سخنرانی با روش فعال

70%**

20% °

تست های کتبی

 

10%

 

 

 

* تكرار حداقل يك آزمايش انجام شده و يا ترسيم حداقل يك شكل آناتوميك به قيد قرعه از ميان محتواي آموخته شده

+ سئوالات قبلا توسط استادان مسئول درس همسان شده و به قيد قرعه از دانشجويان سئوال مي شود.

++ مشاركت در بحث هاي گروهي كلاس و كار گروهي

** 30% سوالات کوتاه پاسخ و 70% چند جوابی است

°40% سوالات با نوشتن یک یا چند جمله پاسخ داده می شود.

 

18-بر اساس برنامه جاري آموزشي دانشكده پزشكي، دانشجويان ورودي .................... براي انتخاب اين دوره الويت دارند.

 

19 –ساير توضيحات ضروري:

 

 

 20- امضا

 

مدير گروه آموزشي متولي

 

مسئول دوره

 

توجه: اين بخش توسط رئيس كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي  تكميل مي شود.

 

21- نتيجه بررسي كميته برنامه ريزي آموزشي:

اين پروپوزال در جلسه   مورخه ...............................كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي طرح و به اتفاق آرا    مصوب/ مردود    اعلام شد.

 

توجه: لطفا در صورت مصوب شدن دوره در كميته برنامه ريزي آموزش پزشكي مورد  19و20 و در صورت  رد شدن آن مورد 21 را تكميل نمائيد.

22- اين دوره بصورت ...........واحد تئوري و ...........واحد عملي  براي ارائه به دانشجو در برنامه آموزشي پزشكي عمومي براي مدت ............   ترم آموزشي  از تاريخ تصويب آن  مورد تائيد قرار گرفته و در صورت تمايل به تمديد اين دوره  نياز به بررسي مجدد دارد.

 

23- معادل واحدي اين دوره براي  مجموع  اعضا هيات علمي مجري طرح،در صورت اجراي دوره، در هر ترم.........واحد تئوري و ..............واحد عملي محاسبه مي شود

 

توجه1: معادل سازي مورد 18 تنها در مورد دوره هايي كه عمدتا يادگيري بدون حضور استاد انجام مي گيرد محاسبه مي شود والزاما معادل مورد ذكر شده در بند 17 نمي باشد. در ساير موارد عينا معادل واحدي ذكر شده در  مورد 17  مورد تائيد قرار مي گيرد.

توجه 2: معادل واحدي اين بند  براي مجموع اساتيد مجري طرح محاسبه شده كه بر اساس گزارش پس از اجرا مسئول دوره ، ميني بر سهم هر يك از اساتيد،  تفكيك فردي   انجام مي شود .

 

 

24-دلايل مردود اعلام نمودن اين  دوره عبارتند از:    

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

25- امضا

 

معاون آموزش

 پزشکی عمومی

 

مسئول كميته

 دوره های انتخابی

 

 

 


دانشگاه علوم پزشكي و خدمت بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دانشكده پزشكي

فرم  پروپوزال دوره هاي انتخابيفاز باليني (بهمن ٨٧)

تاريخ تهيه پروپوزال  .................................                           

1-عنوان دوره:

 

..................................................................................................................................................................................                                                                            

با مراجعه به صفحه آخر، عنوان فوق با توجه به آئین نامه «محتوی دوره های انتخابی » در کدامیک از موارد نه گانه قرار دارد؟

چندمين باري است كه ارائه مي كنيد؟

 

 

2-گروه آموزشي متولي دوره:

 

 

3-مسئول دوره:

 

تلفن تماس

 

نام و نام خانوادگي

 

4-مدرسين دوره:

گروه آموزشي

نام ونام خانوادگي

 

 

 

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

4-

 

 

5-

 

5-نوع  دوره: يادگيري مبتني بر

سمينار دانشجويي

 

سخنرانی با روش فعال

 

گروه هاي كوچك

 

آشنایی با دستگاهها و سایر ابزار تشخیص پاراکلینیک

 

انجام اقدامات خاص اورژانس

 

انجام مهارتهای بالینی

 

مطالعه خود محور

 

اجراي پروژه و تحقيق

 

همكاري در تحقيق

 

كار در آزمايشگاه*

 

كار در سالن تشريح

 

كار در فيلد و يا جامعه

 

 ساير روش ها ،  نوع آنرا ذكر كنيد:

ترسيم اشكال آناتوميك*

 

 

* به ازای هر واحد حداقل هشت گزارش عملی آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک لازم است.

6-اهداف اصلي آموزشي دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

7-توصيف و پیامد (outcome)دوره:

1) توصیف

 

 

 

2) outcome

در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 

8-دوره هاي پيشنياز :

 

1-

 

2-

 

3-

 

9- رفرانس هاي تئوريك دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 توجه:ارائه  رفرانسهاي بخش تئوريك براي دوره هايي كه بصورت كار عملي مي باشد الزامي نمي باشد.

 

 

10- ابزار و تسهيلات فيزيكي مورد نياز براي ارائه دوره با امکانات موجود:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

توجه: ابزار و تسهيلات فيزيكي شامل كلاسهاي درس كوچك و بزرگ(با تخمين ظرفيت)،امكانات سمعي و بصري ،امكانات خاص آزمايشگاهي و ساير امكاناتي است  كه وجود آنها براي ارائه مناسب دوره الزامي مي باشد.

 

* هزینه مورد نیاز برای اجرای برخی روش های یادگیری را که باید تامین گردد تخمین زده و جزئیات آن را مرقوم فرمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11-ظرفیت دوره

................

حداکثر ظرفیت

........................

حداقلظرفیت

توجه: اين ظرفيت براي يك بار ارائه در هر ترم محاسبه مي شود  ودر صورت تمايل "تيم مجري دوره" براي ارائه متعدد اين دوره  در يك ترم، مراتب بايد در توضيحات(مورد 19) لحاظ شود.

 

12- فرصت يادگيري دانشجو در هر هفته

پيش بيني مي شود در اين دوره دانشجو در هر هفته  بطور متوسط لازم است    .......... ساعت حضوري و ............. ساعت مطالعه خود محور داشته باشد. بدين ترتيب معادل واحدي آن براي دانشجو بشرح ذيل پيشنهاد مي شود.

حضور مداوم در بخش بالینی (هفته)……………..

وجه" ساعت حضوري" بر اساس مقدار ساعت لازم براي شركت در كلاس و یا بخش آموزشي يا انجام كار در آزمايشگاه  و يا كار در فيلد و جامعه  و "  ساعات مطالعه خود محور" بر اساس ساعات مطالعه   شخصي دانشجو براي موفقيت در اين دوره  محسوب مي شود

.

13-ساعت مشاوره و يا همراهي استاد با دانشجو  براي گذراندن موفق  اين دوره  ............ساعت در هر هفته پيش بيني و برنامه ريزي مي شود.

توجه: تكميل اين مورد در موارديكه دوره از انواعي است كه بصورت كار  در فيلد و يا جامعه  بوده و ياكلا  از مواردي است كه يادگيري عمدتا غير حضوري انجام مي گيرد الزامي مي باشد.

 

14- برنامه تقويمي دروس نظري    ،   ،عملي    ،  بالینی     ، آزمايشگاه      ، ،سالن تشريح      ،، ترسيم اشكال آناتومیک    

شماره جلسه

عنوان
نام استاد يا استادان
تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

 

 

15- برنامه تقويمي اجراي پروژه تحقيقاتي “، و يا همكاري در انجام تحقيقžلطفا یکی را انتخاب بفرمایید.

        نام پروژه و يا پروژه ها...............................................................................................................................

                                         .................... ..........................................................................................................

                                        .................................................................................................................................

 

تاريخ تحويل پروپوزال تحقيق…………………………………  

 

 

گزارشتحقيقو  ارائه شفاهي مقاله  در جدول زير تعيين گردد.

شماره جلسه

عنوان

نام استاد يا استادان

تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

16-سنجشدانشجودر يادگيريمبتني بر تحقيق:کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید:

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

تحويل پروپوزال

گزارش نتايج و ارائه مقاله

همكاري عملي در اجراي پروژه

گزارش نهائي

œاجراي پروژه

10%

40%

50%

 

 

“همكاري در انجام تحقيق

10%

60%

-

20%

10%

 

 

17- سنجش دانشجو با توجه به نوع يادگيري (قسمت پنجم صفحه اول)، کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید.

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

ارزيابي گزارش ها

تكرار*

شركت فعال دانشجو

امتحان عملي+

بحث و كار گروهي++

 كار در آزمايشگاه و يا ترسيم اشكال آناتوميك

20%
50%
30%

-

-

-

 كار در سالن تشريح

20%

-

-

20%
60%
-

 گروههاي كوچك

40%

-

-

40%

-

20%

 سخنرانی با روش فعال

70%**

20% °

تست های کتبی

 

10%

 

 

ðانجام مهارت های بالینی

20%

 

 

 

80%

 

ðانجام اقدامات خاص اورژانس

20%

 

 

 

80%

 

 ðآشنایی با دستگاهها و سایر ابزار تشخیص پاراکلینیک

20%

 

 

 

80%

 

 

* تكرار حداقل يك آزمايش انجام شده و يا ترسيم حداقل يك شكل آناتوميك به قيد قرعه از ميان محتواي آموخته شده

+ سئوالات قبلا توسط استادان مسئول درس همسان شده و به قيد قرعه از دانشجويان سئوال مي شود.

++ مشاركت در بحث هاي گروهي كلاس و كار گروهي

** 30% سوالات کوتاه پاسخ و 70% چند جوابی است

°40% سوالات با نوشتن یک یا چند جمله پاسخ داده می شود.

 

18-بر اساس برنامه جاري آموزشي دانشكده پزشكي، دانشجويان ترم .................... براي انتخاب اين دوره الويت دارند.

 

19 –ساير توضيحات ضروري:

اجرای این دوره با امکانات موجود دانشکده ð، گروه ð، بخش ð، و .......... امکان پذیر است.

.....................................................................

 

 

20- امضا

 

مدير گروه آموزشي متولي

 

مسئول دوره

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

توجه: اين بخش توسط مسئول كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي  تكميل مي شود.

 

21- نتيجه بررسي كميته برنامه ريزي آموزشي:

اين پروپوزال در جلسه   مورخه ...............................كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي طرح گرديد.  و نتيجه به اين شرح اعلام شد. 

 

توجه: در صورت مصوب شدن دوره در كميته برنامه ريزي آموزش پزشكي موارد زير مشخص گردد.

22- اين دوره طي ............هفته  معادل ...........واحد تئوري و ...........واحد عملي  براي ارائه به دانشجويان فاز.........

در برنامه آموزشي پزشكي عمومي در ترم..........سال تحصيلي .........................مورد تائيد قرار گرفت و با توجه به نتايج ارزيابي دوره و در صورت توافق استاد تمديد خواهد شد. 

 

23- معادل واحدي اين دوره براي  مجموع  اعضا هيات علمي مجري طرح،در صورت اجراي دوره، در هر ترم.........واحد تئوري و ..............واحد عملي محاسبه مي شود

 

توجه

1: معادل سازي مورد 18 تنها در مورد دوره هايي كه عمدتا يادگيري بدون حضور استاد انجام مي گيرد محاسبه مي شود والزاما معادل مورد ذكر شده در بند 17 نمي باشد. در ساير موارد عينا معادل واحدي ذكر شده در  مورد 17  مورد تائيد قرار مي گيرد.

2: معادل واحدي اين بند براي مجموع اساتيد مجري طرح محاسبه شده كه بر اساس گزارش مسئول دور پس از اجرا، ميني بر سهم هر يك از اساتيد و  تفكيك فردي   انجام مي شود .

 

 

24-دلايل عدم موافقت با ارائه اين دوره عبارتند از:    

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

25- امضا

 

معاون آموزش

 پزشکی عمومی

 

مسئول كميته

 دوره های انتخابی

 


 

ردیف

عناوین محتوای دوره های انتخابی

% علوم پایه

% علوم بالینی

% در کل برنامه پزشکی

1

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم پایه  (65%)

تئوری و عملی

زبان تخصصی

66

 

74

2

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم بالینی[4]  (85%)

انجام مهارتهای بالینی خاص تحت نظر اساتید مجرب

انجام اقدامات خاص اورژانس

 

81

3

مباحث مرتبط با علوم حرفه ای پزشکی

Physical Medicine

تون بخشی( کار درمانی، اودیومتری، اپتویومتری، فیزیوتراپی،گفتار درمانی)

تغذیه

3

2

5/2

4

مباحثی که تحت سفارش  ارگان خاصی[5]می باشند

آشنایی با طرح پزشک خانواده، تالاسمی، مشاوره ژنتیک، مدیریت سیستم بهداشتی

آشنایی با نظام سلامت، اقتصاد بهداشت

6

3

4

5

مباحث مرتبط با طب مکمل

گیاه درمانی، هومیوپاتی، طب سوزنی، تاریخ پزشکی، طب سنتی

4

5/1

5/2

6

مباحث مرتبط با Medical Ethics and Bioethics

پزشکی قانونی

اخلاق پزشکی

5

3

4

7

مباحث مرتبط با تحقیق و پژوهش

پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی

روش تحقیق

روش مقاله نویسی

8

4

6

8

کاربرد هنر و آموزش پزشکی

تهیه فیلم، تهیه پمفلت، پوستر، گزارش علمی

4

5/1

3

9

Communication skills

رابطه پزشک و بیمار

مواجهه با بیمار در حال مرگ

4

4

4

 

جمع

100

100

100

 

 


 

 

 

بسمه تعالی

ارزیابی رضایتمندی دانشجویان دوره های انتخابی علوم پایه

(روش یادگیری: .................)

 

 

سال ورودی :

نام واحد انتخابی :

نام استاد:

     
 

 

دانشجوی محترم، خواهشمند است موارد زیر را صادقانه و با حوصله پاسخ دهید تا با استخراج و آنالیز اطلاعات بتوان در جهت ارتقای کیفیت آموزش دوره های انتخابی اقدامات لازم را انجام داد.

 

 

0(مخالفت کامل)

10(موافقت کامل)

·

·

·

5

لطفاً در صورت مخالفت کامل عدد صفر، در صورت موافقت کامل عدد 10 و مطابق با درصد رضایتمندی خود هر عددی بین صفر تا ده را انتخاب کنید. 

 

 

سوالات عمومی:

10-  0

1- انتخاب دوره بر اساس علاقه شما صورت گرفت.                                         

 

10-  0

2- دوره برای شما جذاب بود.                               

10-  0

3- دوره هم راستا با اهداف آموزشی تعیین شده از قبل بود.                                

 

10-  0

4- رفرانس های مربوطه قابل دسترسی بود.                                                   

10-  0

5- در طی دوره علاوه بر رفرانس ها احساس نیازی به راهنمایی مطالعه داشتید.      

 

10-  0

6- ارائه دوره طبق توصیف دفترچه راهنمایی انتخاب واحد بود.                

10-  0

7- تعداد واحد دوره نسبت به محتوای تعیین شده مناسب بود .                

8- گرفتن این دوره را به سایر دانشجویان پیشنهاد می نمائید       بلی □   خیر□

9- محتوای دوره ای که گذراندید برایتان آسان بود یا  سخت.      آسان □سخت□

10-  0

10- فکر می کنید گذراندن دوره در آینده کاری شما کمک خواهد کرد.                 

11- برنامه تقویمی محتوای درس به شما داده شد.       بلی □   خیر□

 

 

10-  0

12- برنامه تقویمی به طور منظم و براساس برنامه اجرا شد.                                

 

10-  0

13- راهنمائی های اساتید برای رفع مشکلات من نسبت به دوره بسیار راهگشا بود. 

 

10-  0

14- دوره توانمندیهای جدید در من ایجاد نمود.                                               

10-  0

15-آیا در کلاس حضور و غیاب به طور جدی انجام می شد؟

 

 

10-  0

سوالات اختصاصی گروههای کوچک:

16-چه نسبتی از مدت کلاس به سخنرانی استاد اختصاص داده شده بود.              

10-  0

17- چه نسبتی از مدت تدریس به شیوه ایجاد پرسش و پاسخ اداره می شد.                      

 

10-  0

18- آیا استاد در برطرف کردن اشکالات یادگیری شما به چه میزان موثر بود؟         

 

10-  0

19- در این دوره همکاری بین دانشجویان و کار تیمی را چه میزان آموختید؟

10-  0

20- انجام کارهای گروهی چه میزان به شما واگذار شد؟                                               

 

 

10-  0

سوالات اختصاصی سخنرانی با روش فعال:

 

10-  0

16-چه نسبتی از مدت کلاس به سخنرانی استاد اختصاص داده شده بود.              

17- چه نسبتی از مدت تدریس به شیوه ایجاد پرسش و پاسخ اداره می شد.                      

 

10-  0

18- آیا استاد در برطرف کردن اشکالات یادگیری شما به چه میزان موثر بود؟         

 

10-  0

19- آیا در این دوره چه میزان مراجعه به رفرانس ها و تهیه مطالب علمی به شما واگذار شد؟

 

10-  0

20- از فعالیت شما در این دوره چه میزان در یادگیرتان دخالت داشته است؟

 

سوالات اختصاصی کار در آزمایشگاه:

10-  0

16-  انجام کارهای عملی در آزمایشگاه چه میزان برای شما مفید بود؟                 

 

10-  0

17- چه میزان به طور انفرادی انجام کارهای عملی را تجربه نموده اید؟                

18- هدف و محتوای علمی انجام آزمایش ها قبل از اجرای آن آموزش داده می شد؟           بلی □   خیر□

19- گزارش های اجرای آزمایش ها به طور مستند از شما خواسته شد؟                  بلی □   خیر□

20- آیا بازخورد (feedback)گزارش های تحویل داده شده به شما برگردانده شد؟بلی □خیر□

 

 

 

 

 

 

سوالات اختصاصی کار در سالن تشریح:

 

10-  0

16- انجام کار در سالن تشریح چه میزان برای شما مفید بود؟

17- هدف و محتوای علمی هر جلسه کار در سالن تشریح در شروع کار، آموزش داده شد؟ بلی œ     خیرœ

 

10-  0

18- در ضمن کار روی جسد به شما توضیح داده می شد؟

 

10-  0

19- آیا به شما فرصت داده می شد که روی جسد کار کنید و در ضمن آن استاد رفع اشکال کنند؟

 

10-  0

20- آیا در رعایت اصول بهداشتی مواجهه با جسد (مثل پوشیدن روپوش و دستکش) سخت گیری لازم اعمال می شد؟

 

سوالات اختصاصی پروژه یا تحقیق:

16- نحوه مشارکت شما در این دوره چه بوده است؟

 

فقط مشاهده کننده

جمع آوری اطلاعات

جستجوی مطالب علمی(Search)

وارد کردن اطلاعات در کامپیوتر

œ

œ

œ

œ

   آنالیز آماری

نوشتن پروپوزال

نوشتن مقاله

نوشتن خلاصه مقاله

œ

œ

œ

œ

ارسال مقاله به ناشر

ارسال خلاصه مقاله

به کنگره های علمی

 

 

œ

œ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-  0

17- در ابتدای دوره برای اجرای فعالیت های فوق، برنامه زمان بندی دقیق موجود بود.                     

 

10-  0

18- برنامه اجرای فعالیت های فوق طبق برنامه زمان بندی اجرا شده است.                       

 

10-  0

10-  0

19-در طی این دوره شما با مفاهیم اولیه روشهای تحقیق آشنا شده اید     

20-آیادر طول دوره استراتژی های جستجوی مطالب (search)را یاد گرفته اید؟                                                                                          

 

10-  0

21- آیا جستجو و یافتن مطالب در یادگیری بیشتر شما کمک کننده بود.               

 

10-  0

22- آیا وقتی را که برای انجام فعالیتهای فوق گذاشتید به مطالعه دروس دیگر لطمه زد؟

 

 

 

 

سوالات اختصاصی خود محور:

 

10-  0

16- از ارائه روش خود محور چه میزان استفاده کرده اید؟                                  

17- چه نظری برای بهبود دوره های با روش خود محور دارید؟

 

 

 

 

18- فکر می کنید برای اجرای روش خود محور چه میزان ساعت احتیاج به حضور اساتید دارید تا درک مطالب آسانتر شود ؟

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

 

 

19- نقاط قوت و ضعف درسی را که گذرانیده اید بنویسید :

            1) نقاط قوت

 

            2) نقاط ضعف

 

لطفاً در 2 سطر در مورد سئوالات زیر پاسخ دهید:

ویژگی خاص این دوره را نسبت به دوره هایی که تاکنون گذرانیدم

 

 

در صورت تکرار دوره به همین صورت پیشنهاد شما چیست.

 

 

*********************[1]- این عناوین در جهت تقویت مباحثی است که در دروس پزشکی عمومی آموزش  داده می شوند بنابراین عناوین باید در حیطه وظایف یک پزشک عمومی باشد.

[2]- منظور وزارت متبوع یا معاونت های مختلف دانشگاه می باشد

1- این گرایش ها که مفهوم GP With Special Focusرا داراست اگرچه ممکن است نوعی عملکرد تخصصی (Specialist)به نظر آید ولی به روشنی متمایز از مدارک تخصصی موجود بالینی و یا PhDاست و از مزایای شغلی و اعتباری آنها نیز برخوردار نمی باشد.

[4] -این عناوین در جهت تقویت مباحثی است که در دروس پزشکی عمومی آموزش  داده می شوند بنابراین عناوین باید در حیطه وظایف یک پزشک عمومی باشد.

[5]- منظور وزارت متبوع یا معاونت های مختلف دانشگاه می باشد

 

 

 

 

Oval: آئین نامه اجرایی
دوره های انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برنامه آموزش پزشکی عمومی 1383

الف) کلیات

                1)شیوه های یادگیری

انواع شیوه های یادگیری در دوره های انتخابی عبارتند از : گروه های کوچک- سخنرانی با روش فعال- سمینار دانشجویی- مطالعه خود محور- مشارکت در انجام تحقیق و اجرای پروژه- کار در آزمایشگاه و کار در فیلد، جامعه و یا سایر کارهای عملی با اهداف مشخص آموزشی.

در صورت لزوم، بیش از یک شیوه یادگیری توسط مسئول دوره می تواند مورد انتخاب قرار گیرد.

 

2) محتوای دوره های انتخابی

 

ردیف

عناوین محتوای دوره های انتخابی

% علوم پایه

% علوم بالینی

% در کل برنامه پزشکی

1

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم پایه  (65%)

تئوری و عملی

زبان تخصصی

66

 

74

2

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم بالینی[1]  (85%)

انجام مهارتهای بالینی خاص تحت نظر اساتید مجرب

انجام اقدامات خاص اورژانس

 

81

3

مباحث مرتبط با علوم حرفه ای پزشکی

Physical Medicine

تون بخشی( کار درمانی، اودیومتری، اپتویومتری، فیزیوتراپی،گفتار درمانی)

تغذیه

3

2

5/2

4

مباحثی که تحت سفارش  ارگان خاصی[2]می باشند

آشنایی با طرح پزشک خانواده، تالاسمی، مشاوره ژنتیک، مدیریت سیستم بهداشتی

آشنایی با نظام سلامت، اقتصاد بهداشت

6

3

4

5

مباحث مرتبط با طب مکمل

گیاه درمانی، هومیوپاتی، طب سوزنی، تاریخ پزشکی، طب سنتی

4

5/1

5/2

6

مباحث مرتبط با Medical Ethics and Bioethics

پزشکی قانونی

اخلاق پزشکی

5

3

4

7

مباحث مرتبط با تحقیق و پژوهش

پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی

روش تحقیق

روش مقاله نویسی

8

4

6

8

کاربرد هنر و آموزش پزشکی

تهیه فیلم، تهیه پمفلت، پوستر، گزارش علمی

4

5/1

3

9

Communication skills

رابطه پزشک و بیمار

مواجهه با بیمار در حال مرگ

4

4

4

 

جمع

100

100

100

 

               **3) سنجش فراگیران

ارزیابی دانشجویان  دوره های انتخابی بر حسب روش یادگیری هر دوره به شرح زیر است:

 

                                -گروههای کوچک:    

40% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

40% شرکت فعال دانشجو مثل ارائه مقاله، جستجوی مطالب علمی خواسته شده، نوشتن خلاصه مقاله، مرور چند مقاله. منظور از دو مورد اخیر، ترجمه مقالات نمی باشد.

20% مشارکت در بحث های گروهی کلاس درس و کار گروهی

 

                                - سخنرانی با روش فعال: 

20% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه انجام می شود. روش ارزیابی، نوشتن یک تا چند جمله برای پاسخ به سوالات است(حداقل 40%) و بقیه سوالات تستی است.

10% حضور فعال درکلاس

70% امتحان کتبی از محتوای آموخته شده (تعداد سوالات به ازاء هر ساعت تدریس سه سوال بوده و روش ارزیابی30% کوتاه پاسخ  70% چند جوابی می باشد.)

 

                                -کاردر آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک: 

به ازاء هر واحد حداقل 8 گزارش عملی آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک

20% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

50% ارزیابی گزارش های آزمایشگاه وترسیم اشکال آناتومیک

30% تکرار حداقل یک آزمایش انجام شده و یا ترسیم حداقل یک شکل آناتومیک- به قید قرعه از میان محتوای آموخته شده.

 

                                -کاردر سالن تشریح:

20% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

20% شرکت فعال دانشجو در سالن تشریج

60% امتحان عملی از محتوای آموخته شده که سوالات یکسان توسط استادان مسئول درس تهیه شده و با الصاق شماره ای بر عناصر تشریحی مورد نظر در جسد، استخوان و یا مولاژ از دانشجویان سوال می گردد.

 

                                - یادگیری برمبنای تحقیق: 

- اجرای پروژه:

10%  تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

40% تحویل پروپوزال تحقیق

50% گزارش نتایج تحقیق و ارائه مقاله

 

- همکاری دراجرای تحقیق:

10% تست های کتبی محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار درپایان دوره انجام می شود.

30% مقدمه(Introduction)پروپوزال تحقیق شامل بازنگری منابع، اهداف و روش اجرا

30% تحویل پروپوزال تحقیق

20% همکاری عملی دراجرای پروژه

10% گزارش نهایی

 

حداقل نمره قبولی دوره های انتخابی (elective)همانند دروس الزامی (core)، 10 می باشد. در پایان هر دوره مسئول آن دوره  موظف به اعلام نمرات دانشجویان است که پس از تائید متولی دوره به آموزش دانشکده پزشکی ارسال می گردد.همچنین مستندات برگزاری دوره باید توسط مسئول دوره به دفتر توسعه آموزش (EDO) ارسال شود .

 

 

 

 

                                4) تعداد واحد    

**از 90 واحد آموزشی در برنامه پزشکی عمومی، 14 واحد به دوره های انتخابی علوم پایه و 9 واحد به دوره بالینی (کارورزی ) اختصاص دارد که برای هر ترم از سوی دانشکده پزشکی اعلام می گردد.**

 

 

ب) فرآیند ارائه دوره:

                1) محتوای پروپوزال 

این محتوی شامل عنوان دوره- تعداد واحد نظری و یا عملی-  اهداف- توصیف دوره که در آن توانائی های دانشجو در پایان دوره به صورت قابل اندازه گیری (outcome based)تعیین گردد- پیش نیازها- نوع یادگیری فراگیران- ارائه رفرانس -روش سنجش دانشجویان و برنامه تقویمی ارائه دوره متناسب با واحد انتخابی است که  توسط مسئول دوره در پروپوزال مربوطه تعیین و پس از تائید متولی وقت دوره همراه با CDآن به فرم PDF،  جهت بررسی و تصویب به کمیته دوره های انتخابی تحویل می گردد.

تبصره: به علت بروز مشکلات ناشی از دروس 5/0 واحدی در انتخاب واحد دانشجویان، لازم است اینگونه واحدهای درسی پیشنهاد نگردد.

 

                2) زمان تحویل پروپوزال ها:

آخرین مهلت تحویل پروپوزال های تکمیل شده، برای نیمسال اول هر سال تحصیلی تا اول اردیبهشت ماه و برای نیمسال دوم آن تا اول مهر ماه می باشد. پروپوزال هایی که پس از این تاریخ تحویل گردند برای ارائه در ترم بعد مورد بررسی قرار می گیرند.

 

                3) تصویب دوره:

فرمهای تکمیل شده پروپوزال هر دوره، باید در جلسه رسمی کمیته دوره های انتخابی به تصویب اکثریت اعضا برسد تا « دوره مصوب» تلقی شود. در صورت عدم تصویب دوره ، کمیته موظف است حداکثر ظرف یکماه دلایل رد خود را پس از دعوت حضوری مسئولین دوره های ذیربط در کمیته های دوره های انتخابی مطابق با پروپوزال های ارسال شده برای آنان توضیح دهد.

 

                4) تیم مجری دوره:

هر دوره انتخابی می تواند توسط یک یا چند عضو هیات علمی از یک یا چند گروه آموزشی به عنوان «تیم مجری دوره» ارائه شود. در این صورت مسئول دوره موظف است در برنامه تقویمی دوره در پروپوزال مربوطه نام اعضای تیم مجری و ساعات تدریس آنان را به تفکیک و پس از هماهنگی قبلی تعیین و تکمیل نماید.

 

 

                5) مسئول دوره:

- مسئول هر دوره مسئولیت کامل اجرای دوره را اعم از هماهنگی های لازم بین اعضای تیم و متولی دوره ، هماهنگی با دانشکده پزشکی در زمینه برنامه ریزی، تامین کننده منابع، اجرا، سنجش دانشجویان و همکاری با کمیته ارزشیابی را دارا می باشد.

- در صورتی که دوره توسط «تیم مجری دوره» ارائه می گردد ، از میان اعضای تیم یک نفر به عنوان مسئول دوره معرفی شده که پروپوزال پیشنهادی را تکمیل و امضا می نماید و در برابر EDOپاسخگو خواهد بود.

- مسئول دوره می تواند یکنفر را به عنوان رابط دوره برای حضور در جلسات و هماهنگی های لازم به واحد EDOمعرفی کند.

 

                6) سقف واحد

-اعضای هیات علمی که دروس الزامی تعیین شده از طرف مدیرگروه مربوطه را آموزش می دهند می توانند تا سقف 4 واحد ثبت نام شده دوره های انتخابی را نیز ارائه دهند.

 

7) ارزشیابی دوره   

این ارزشیابی توسط کمیته ارزشیابی برنامه اصلاحات آموزش پزشکی انجام می شود.

 

                8) تکرار دوره :

دوره هایی که حداقل در دو ترم، ارائه شده و از نظر ارزشیابی خوب بوده اند در صورت نیاز آموزش دانشکده برای ارائه آنها در ترم های بعد، کمیته اعلام نیاز فوق را از طریق معاونت آموزش پزشکی عمومی به متولی و مسئول دوره‌های مزبور ابلاغ نموده و در صورت موافقت آنان ، پروپوزال قبلی بدون اعمال هیچ گونه تغییری پذیرفته می‌گردد و نیازی به ارسال مجدد پروپوزال مربوطه نمی باشد.

 

                9) ارائه دوره:

- ارائه دوره تنها توسط مدرسین اعلام شده در فرم پروپوزال مصوب ، امکان پذیر بوده و هر گونه تغییر در ترکیب اعضا و یا شرایط ارائه دوره باید با اطلاع کمیته دوره های انتخابی صورت گیرد.

- در صورت اعمال هر گونه تغییر و تاثیر منفی بر کیفیت دوره، کمیته دوره های انتخابی مجاز به ملغی نمودن دوره برای ترم آموزشی بعد می باشد.

- نتایج ارزشیابی نامطلوب در ارائه دوره منجر به لغو ادامه دوره در ترم بعد می گردد و در ترم های بعد از آن تنها در صورت رفع نواقص مورد نظر در نتایج ارزشیابی ، طرح در کمیته دوره های انتخابی و تصویب پروپوزال جدید امکان پذیر است.

 

- نتایج ارزشیابی نامطلوب در ارائه دوره منجر به لغو ادامه دوره در ترم بعد می گردد و در ترم های بعد از آن ، تنها در صورت رفع نواقص مورد نظر در نتایج ارزشیابی ، طرح در کمیته دوره های انتخابی و تصویب پروپوزال جدید امکان پذیر است.

 

ج) آئین نامه دانشجویی دوره های انتخابی:                                                                                                             

1  )دانشجویان موظف اند دوره های انتخابی خود را در روز انتخاب واحد دوره های انتخابی ، از میان دوره های مصوب که از سوی دانشکده پزشکی تامین منابع شده و در برنامه آموزشی « دفترچه راهنمای دوره های انتخابی هر ترم» لحاظ گردیده است انتخاب نمایند. این انتخاب باید به گونه ای صورت گیرد که هیچ گونه تداخلی از نظر زمانی با برنامه های الزامی نداشته باشد. نام اساتید و برنامه هفتگی (محل و زمان تشکیل کلاس ها) پس از ثبت نام دانشجویان غیر قابل تغییر است.

                2)اولویت دانشجویان برای انتخاب دوره های انتخابی با ذکر پیش نیاز و تعیین دوره دانشجویان ورودی، توسط مسئول دوره در پروپوزال‌های مربوطه تعیین و در دفترچه راهنما به دانشجویان اعلام می گردد.

                *3) زمان جبران (دوره های انتخابی) منطبق با برنامه تقویمی " دروس انتخابی" است و پس از آن اعمال تغییر در لیست اسامی دانشجویان هر دوره امکان پذیر نمی باشد و امکان حذف وجود نخواهد داشت .

                4)آخرین جلسه دوره انتخابی زمان امتحان آن دوره است و لازمه تغییر آن اعلام کتبی استاد مربوطه و کسب موافقت آموزش دانشکده می باشد.

5)در صورت مردود شدن در هر یک از دوره های انتخابی دانشجو می تواند مجددا همان دوره را در صورت ارائه مجدد توسط دانشکده پزشکی ، انتخاب نماید و یا در صورت عدم تمایل و یا امکان انتخاب مجدد به هر علت، باید یک دوره انتخابی دیگر را انتخاب نماید.

 

د) گرایش های اختصاصی

1)تعریف :

گرایش اختصاصی مجموعه دوره های مرتبط با یکدیگر می باشد که در راستای تأمین رسالت و اهداف خاص آموزشی شکل گرفته و در کنار برنامه آموزشی پزشکی عمومی ـ 1383 (برنامه آموزشی مادر) ارائه می شوند.

 

 

 

 

 

تبصره 1:

قابل ذکر است در صورت همپوشانی اهداف آموزشی این گرایش ها با برنامه های مصوب وزارتی دوره های لیسانس، فوق لیسانس، تخصص و PhD، باید جزئیات آن از قبل به طور کاملاً شفاف مشخص گردیده و در فرایند تصویب گرایش به اطلاع مراجع ذیربط رسانده شود.[3]

تبصره 2:

 فازغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی در صورت تکمیل گرایش در فرصت های مقرر و قانونی برنامه آموزشی پزشکی عمومی، می توانند گواهینامه گرایش را نیز که حاوی اطلاعات مبنی بر محتوای دوره و تونائی های کسب شده می باشد دریافت نمایند و تا زمانی که مراحل تصویب خود را در مراجع بالاتر در سطح وزارت متبوع نگذرانده است «گرایش اختصاصی منجر به مدرک» محسوب نشده و از امتیازات قانونی برنامه های مصوب برخوردار نخواهندبود.

2)مقررات آموزشی:

¬1- گرایش های اختصاصی برنامه آموزشی پزشکی عمومی که در فرصت آموزشی دوره های انتخابی این برنامه ارائه می شود از نظر فرایند تصویب در دانشکده پزشکی و کلیه مقررات اجرایی تابع آئین نامه های دوره های انتخابی این برنامه می باشد. لذا تطبیق زمانی ارائه این دوره ها با فرصت های آموزشی دوره های انتخابی این برنامه الزامی بوده و(* بدین ترتیب حداکثر می توانند 14 واحد آموزشی دوره های انتخابی فاز علوم پایه، 8 هفته آموزشی فاز IIIعلوم بالینی (کارآموزی) و 8 هفته آموزشی فاز IVتجربه بالینی (کارورزی) را تحت پوشش قرار دهند.) قابل ذکر است این 8 هفته اختصاصاً برای دوره های انتخابی در نظر گرفته شده است و در طی زمان معمول برنامه آموزشی پزشکی عمومی دیده شده وموجب افزایش سنوات تحصیل این دانشجویان نمی گردد

تبصره: لازم به ذکر است هر 8 هفته آموزشی کارآموزی و کارورزی دوره های انتخابی بالینی معادل حداکثر 9 واحد تئوری یا عملی علوم پایه می باشد.

2- در صورت هر گونه تغییر پیش بینی نشده برنامه، نظیر عدم انتخاب به موقع دوره، مردودی در برخی دوره ها، تغییر علاقه دانشجو و یا عدم ارائه بموقع دوره توسط دانشکده پزشکی، دانشجو قادر نخواهد بود در پایان فرصت های آموزشی دوره های انتخابی خود، گواهینامه مربوطه را دریافت نماید و همچنین هر گونه ادعای دانشجو در زمینه ایجاب تکمیل برنامه گرایش در خارج از زمان قانونی برنامه آموزشی پزشکی عمومی ـ 1383 غیر ممکن است

3-انتخاب واحد در محدوده واحدهای مربوط به هر گرایش برای دانشجویان کاملا آزاد می باشد یعنی دانشجویان می توانند تمام واحدهای مربوط به یک گرایش را انتخاب کنند که منجر به دریافت گواهی نامه گردد و یا فقط تعدادی از آنها مورد انتخاب قرار گیرند . که در این صورت گواهی نامه تعلق نمی گیرد.

*4-حداقل تعداد واحدهای ارائه شده در هر گرایش 22 از 34 واحد ( حدود 70%) کل واحدهای قابل ارائه در دوره های انتخابی است. در صورت عدم رعایت آن ، گرایش محسوب نمی شود

*5- یک گروه آموزشی مسئولیت اجرایی تیم ارائه دهنده گرایش اختصاصی را از فاز علوم پایه تا پایان زمان و برنامه مربوطه در فازهای کارآموزی و کارورزی به عهده دارد و کلیه مسئولیت های پیش بینی شده در آئین نامه دوره های انتخابی را این گروه تحت عنوان «گروه آموزشی متولی گرایش» بر عهده خواهد داشت.

 

 

تبصره: یکی از اعضای تیم ارائه دهنده گرایش به انتخاب اعضا، مسئولیت تیم را طبق ماده 10 آیین نامه دوره های انتخابی فاز علوم پایه به عهده خواهد داشت.

6-گرایش های اختصاصی از نظر کلیه فرایندهای تصویب، تأمین منابع و سایر موارد، تابع آیین نامه دوره های انتخابی است. لذا در کلیه مفاد آیین نامه دوره های انتخابی«تیم مجری دوره» به «تیم مجری گرایش» و «گروه آموزشی متولی دوره» به«گروه آموزشی متولی گرایش» تغییر نام می یابد.

 

هـ) هیات اجرایی دوره های انتخابی:

1) متولی دوره:گروه آموزشی- مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها- سازمان های علمی خارج از دانشگاه:

گروه آموزشی متولی دوره حداقل یکی از گروههای آموزشی دانشکده پزشکی می باشد که اکثریت اعضای تیم مجری دوره، عضو آن گروه آموزشی بوده و یا آن گروه تامین کننده منابع آموزشی دوره است. مورد اخیر از نظر تامین منابع آموزشی در خصوص مراکز تحقیقاتی ، پژوهشکده ها و سازمانهای علمی خارج از دانشگاه نیز صدق می کند.

 

                2) کمیته دوره های انتخابی:

- اعضای کمیته دوره های انتخابی: شامل معاون آموزش پزشکی عمومی، سرپرست آموزش دانشکده پزشکی، مسئول ارزشیابی برنامه اصلاحات آموزش پزشکی، 5 نفر از اعضای هیات علمی گروههای پایه و 5نفر از اعضای هیات علمی گروههای بالینی جمعا 11 نفر می باشد.

- انتخاب اعضای مذکوربه پیشنهاد معاون آموزش پزشکی عمومی یا دبیر اصلاحات آموزش پزشکی براساس سابقه آموزشی و صلاحیت اجرایی می باشد و حکم مربوطه توسط ریاست دانشکده پزشکی برای مدت  1سال جهت افراد فوق الذکر صادر می گردد.

- جلسات کمیته دوره های انتخابی حداقل یکبار در ماه تشکیل می شود.

- وظایف کمیته دوره های انتخابی:

1.       کمیته دوره های انتخابی موظف است بر نحوه ارائه دوره ها نظارت نموده و در صورت لزوم طی جلساتی منظم از نظرات اعضای هیات علمی ارائه دهنده و دانشجویان ذیربط مطلع گردد.

2.      تنظیم دفترچه راهنما و تحویل آن حداقل  دو هفته قبل از ثبت نام برای ترم جدید به سرپرست آموزش دانشکده پزشکی و قرار دادن آن در سایت دانشکده جهت اطلاع اعضاء هیأت علمی و دانشجویان .

3.      گزارش فعالیت اعضای هیات علمی طبق پروپوزال های مصوب در ابتدای هر ترم به عنوان فعالیت قابل احتساب که در آئین نامه اجرایی محرومیت از مطب اعضای هیات علمی گنجانیده شده است.

4.      ارائه دوره های انتخابی جزئی از نمره ارتقا اعضای هیات علمی می باشد. میزان آن به ازای هر یک واحد دوره انتخابی یک امتیاز در ترم ارائه شده محاسبه می شود.

5.      ارائه گواهی تمام وقتی اعضای هیات علمی براساس ارائه دروس الزامی ،در دوره های انتخابی نیز تنظیم می‌گردد.

6.      در صورت اعلام نیاز به تغییر در محل و ساعت دوره های انتخابی توسط مدیریت آموزش دانشکده و با ارائه دلایل مقبول به مسئول کمیته دوره های انتخابی، در صورت تایید مسئول ، مورد فوق جهت هماهنگی و اجرا به مدیریت آموزش اعلام می گردد.

7.      درخواست تغییر در محل و یا ساعت تشکیل کلاس توسط عضو هیات علمی باید دلیل قانع کننده و قابل قبول داشته باشد در غیر اینصورت به دلیل ایجاد اشکال در روند برنامه ریزی دوره های انتخابی ، درس فوق راسا از طرف آموزش دانشکده حذف می گردد. ضمنا اقدام مزبور باید از طرف سرپرست آموزش پزشکی به مسئول کمیته دوره های انتخابی گزارش گردد.

8.      گزارش سالانه فعالیت اعضای کمیته دوره های انتخابی جهت هر گونه اقدام مقتضی از طرف مسئول کمیته به معاونت آموزش پزشکی عمومی.

9.       مسئول کمیته موظف است در پایان هر نیمسال ، گزارشی از کیفیت ارائه این دوره ها و نظارت به عمل آمده از سوی این کمیته را به EDOارائه نماید

* شورای راهبردی تا زمان تثبیت برنامه اصلاحات آموزش پزشکی فعال است و پس از آن شورای آموزش دانشکده دریافت کننده گزارشات کمیته دوره های انتخابی می باشد.

 

 

                3) دانشکده پزشکی:

- دانشکده پزشکی مسئول تامین منابع آموزشی و برنامه ریزی اجرایی دوره های انتخابی بوده و در صورت عدم امکان تامین منابع و یا لحاظ نمودن در برنامه جاری آموزشی، لازم است دلایل خود را تا یک ماه پس از تصویب دوره با اطلاع کمیته دوره های انتخابی، متولی دوره (مدیر گروه مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها- سازمان های علمی خارج از دانشگاه) و مسئول دوره برساند.

- هماهنگی ساعات تدریس اساتید در دوره های انتخابی با دوره های الزامی بر عهده واحد دوره های انتخابی دانشکده پزشکی بوده و قاعدتا پس از اعلام رسمی برنامه هفتگی دروس الزامی ، دوره های انتخابی برنامه ریزی   می گردد.

- آموزش دانشکده پزشکی مسئولیت ثبت نام ، نظارت بر تشکیل کلاسها و آزمایشگاهها و اجرای امتحانات را عهده دار است.


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دانشكده پزشكي

فرم  پروپوزال دوره هاي انتخابي  علوم پايه

تاريخ تهيه پروپوزال  .................................                           

توجه: لطفا قبل از پركردن فرم  دقت  نمائيد كه اين فرم  پروپوزال در 6 برگ تهيه شده است .

1-عنوان دوره:

                                                                                                         

2-گروه آموزشي متولي دوره:

 

3-مسئول دوره:

 

تلفن تماس

 

نام و نام خانوادگي

 

4-مدرسين دوره:

گروه آموزشي

نام ونام خانوادگي

 

 

 

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

4-

 

 

5-

 

5-نوع  دوره: يادگيري مبتني بر

سمينار دانشجويي

 

مطالعه خود محور

 

گروه هاي كوچك

 

،مقاله نويسي

 

اجراي پروژه و تحقيق

 

همكاري در تحقيق

 

كار در آزمايشگاه*

 

كار در سالن تشريح

 

كار در فيلد و يا جامعه

 

 ساير روش ها ،  نوع آنرا ذكر كنيد:

ترسيم اشكال آناتوميك*

 

 

* به ازای هر واحد حداقل هشت گزارش عملی آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک لازم است.

6-اهداف اصلي آموزشي دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

 

7-توصيف و پیامد (outcome)دوره:

1) توصیف

 

 

 

 

 

2) outcome

در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 

8-دوره هاي پيشنياز اين دوره :

 

1-

 

2-

 

3-

 

9- رفرانس هاي تئوريك دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 توجه:ارائه  رفرانسهاي بخش تئوريك براي دوره هايي كه بصورت كار عملي مي باشد الزامي نمي باشد.

 

 

10- ابزار و تسهيلات فيزيكي مورد نياز براي ارائه دوره با ذكر روز و ساعت پيشنهادي:                                        

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

توجه: ابزار و تسهيلات فيزيكي شامل كلاسهاي درس كوچك و بزرگ(با تخمين ظرفيت)،امكانات سمعي و بصري ،امكانات خاص آزمايشگاهي و ساير امكاناتي است  كه وجود آنها براي ارائه مناسب دوره الزامي مي باشد.

 

11-ظرفیت دوره

 

حداکثر ظرفیت

 

حداقل ظرفیت

توجه: اين ظرفيت براي يك بار ارائه در هر ترم محاسبه مي شود  ودر صورت تمايل "تيم مجري دوره" براي ارائه متعدد اين دوره  در يك ترم، مراتب بايد در توضيحات(مورد 19) لحاظ شود.

12- فرصت يادگيري دانشجو در هر هفته

پيش بيني مي شود در اين دوره دانشجو در هر هفته  بطور متوسط لازم است    .......... ساعت حضوري و ............. ساعت مطالعه خود محور داشته باشد. بدين ترتيب معادل واحدي آن براي دانشجو بشرح ذيل پيشنهاد مي شود.

 

عملي

 

تئوري

وجه" ساعت حضوري" بر اساس مقدار ساعت لازم براي شركت در كلاس آموزشي يا انجام كار در آزمايشگاه  و يا كار در فيلد و جامعه  و "  ساعات مطالعه خود محور" بر اساس ساعات مطالعه   شخصي دانشجو براي موفقيت در اين دوره  محسوب مي شود .

 

13-ساعت مشاوره و يا همراهي استاد با دانشجو  براي گذراندن موفق  اين دوره  ............ساعت در هر هفته پيش بيني و برنامه ريزي مي شود .معادل ارزش واحدی آن برای محاسبه در  عملکرد مجموعه استاد مجری دوره.......... واحد تئوری و ............واحد عملی پیشنهاد می شود.

توجه: تكميل اين مورد در موارديكه دوره از انواعي است كه بصورت كار  در فيلد و يا جامعه  بوده و ياكلا  از مواردي است كه يادگيري عمدتا غير حضوري انجام مي گيرد الزامي مي باشد.

14- برنامه تقويمي دروس نظري    ، عملي    ، آزمايشگاه     ، سالن تشريح      ، ترسيم اشكال    

 

شماره جلسه

عنوان
نام استاد يا استادان
تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

15 - برنامه تقويمي اجراي پروژه تحقيقاتي “، و يا همكاري در انجام تحقيقžلطفا یکی را انتخاب بفرمایید.

        نام پروژه و يا پروژه ها...............................................................................................................................

                                         .................... ..........................................................................................................

                                        .................................................................................................................................

تاريخ تحويل پروپوزال تحقيق ،   گزارش تحقيق،  ارائه مقاله  در جدول زير تعيين گردد.

شماره جلسه

عنوان

نام استاد يا استادان

تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

16-سنجش دانشجودر يادگيري مبتني بر تحقيق:کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید:

 

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

تحويل پروپوزال

گزارش نتايج و ارائه مقاله

همكاري عملي در اجراي پروژه

گزارش نهائي

œاجراي پروژه

10%

40%

50%

 

 

“همكاري در انجام تحقيق

10%

60%

-

20%

10%

 

 

 

17- سنجش دانشجودر يادگيري مبتني بر کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید.

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

ارزيابي گزارش ها

تكرار*

شركت فعال دانشجو

امتحان عملي+

بحث و كار گروهي++

 كار در آزمايشگاه و يا ترسيم اشكال آناتوميك

20%
50%
30%

-

-

-

 كار در سالن تشريح

20%

-

-

20%
60%
-

 گروههاي كوچك

40%

-

-

40%

-

20%

 سخنرانی با روش فعال

70%**

20% °

تست های کتبی

 

10%

 

 

 

* تكرار حداقل يك آزمايش انجام شده و يا ترسيم حداقل يك شكل آناتوميك به قيد قرعه از ميان محتواي آموخته شده

+ سئوالات قبلا توسط استادان مسئول درس همسان شده و به قيد قرعه از دانشجويان سئوال مي شود.

++ مشاركت در بحث هاي گروهي كلاس و كار گروهي

** 30% سوالات کوتاه پاسخ و 70% چند جوابی است

°40% سوالات با نوشتن یک یا چند جمله پاسخ داده می شود.

 

18-بر اساس برنامه جاري آموزشي دانشكده پزشكي، دانشجويان ورودي .................... براي انتخاب اين دوره الويت دارند.

 

19 –ساير توضيحات ضروري:

 

 

 20- امضا

 

مدير گروه آموزشي متولي

 

مسئول دوره

 

توجه: اين بخش توسط رئيس كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي  تكميل مي شود.

 

21- نتيجه بررسي كميته برنامه ريزي آموزشي:

اين پروپوزال در جلسه   مورخه ...............................كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي طرح و به اتفاق آرا    مصوب/ مردود    اعلام شد.

 

توجه: لطفا در صورت مصوب شدن دوره در كميته برنامه ريزي آموزش پزشكي مورد  19و20 و در صورت  رد شدن آن مورد 21 را تكميل نمائيد.

22- اين دوره بصورت ...........واحد تئوري و ...........واحد عملي  براي ارائه به دانشجو در برنامه آموزشي پزشكي عمومي براي مدت ............   ترم آموزشي  از تاريخ تصويب آن  مورد تائيد قرار گرفته و در صورت تمايل به تمديد اين دوره  نياز به بررسي مجدد دارد.

 

23- معادل واحدي اين دوره براي  مجموع  اعضا هيات علمي مجري طرح،در صورت اجراي دوره، در هر ترم.........واحد تئوري و ..............واحد عملي محاسبه مي شود

 

توجه1: معادل سازي مورد 18 تنها در مورد دوره هايي كه عمدتا يادگيري بدون حضور استاد انجام مي گيرد محاسبه مي شود والزاما معادل مورد ذكر شده در بند 17 نمي باشد. در ساير موارد عينا معادل واحدي ذكر شده در  مورد 17  مورد تائيد قرار مي گيرد.

توجه 2: معادل واحدي اين بند  براي مجموع اساتيد مجري طرح محاسبه شده كه بر اساس گزارش پس از اجرا مسئول دوره ، ميني بر سهم هر يك از اساتيد،  تفكيك فردي   انجام مي شود .

 

 

24-دلايل مردود اعلام نمودن اين  دوره عبارتند از:    

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

25- امضا

 

معاون آموزش

 پزشکی عمومی

 

مسئول كميته

 دوره های انتخابی

 

 

 


دانشگاه علوم پزشكي و خدمت بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دانشكده پزشكي

فرم  پروپوزال دوره هاي انتخابيفاز باليني (بهمن ٨٧)

تاريخ تهيه پروپوزال  .................................                           

1-عنوان دوره:

 

..................................................................................................................................................................................                                                                            

با مراجعه به صفحه آخر، عنوان فوق با توجه به آئین نامه «محتوی دوره های انتخابی » در کدامیک از موارد نه گانه قرار دارد؟

چندمين باري است كه ارائه مي كنيد؟

 

 

2-گروه آموزشي متولي دوره:

 

 

3-مسئول دوره:

 

تلفن تماس

 

نام و نام خانوادگي

 

4-مدرسين دوره:

گروه آموزشي

نام ونام خانوادگي

 

 

 

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

4-

 

 

5-

 

5-نوع  دوره: يادگيري مبتني بر

سمينار دانشجويي

 

سخنرانی با روش فعال

 

گروه هاي كوچك

 

آشنایی با دستگاهها و سایر ابزار تشخیص پاراکلینیک

 

انجام اقدامات خاص اورژانس

 

انجام مهارتهای بالینی

 

مطالعه خود محور

 

اجراي پروژه و تحقيق

 

همكاري در تحقيق

 

كار در آزمايشگاه*

 

كار در سالن تشريح

 

كار در فيلد و يا جامعه

 

 ساير روش ها ،  نوع آنرا ذكر كنيد:

ترسيم اشكال آناتوميك*

 

 

* به ازای هر واحد حداقل هشت گزارش عملی آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک لازم است.

6-اهداف اصلي آموزشي دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

7-توصيف و پیامد (outcome)دوره:

1) توصیف

 

 

 

2) outcome

در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 

8-دوره هاي پيشنياز :

 

1-

 

2-

 

3-

 

9- رفرانس هاي تئوريك دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 توجه:ارائه  رفرانسهاي بخش تئوريك براي دوره هايي كه بصورت كار عملي مي باشد الزامي نمي باشد.

 

 

10- ابزار و تسهيلات فيزيكي مورد نياز براي ارائه دوره با امکانات موجود:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

توجه: ابزار و تسهيلات فيزيكي شامل كلاسهاي درس كوچك و بزرگ(با تخمين ظرفيت)،امكانات سمعي و بصري ،امكانات خاص آزمايشگاهي و ساير امكاناتي است  كه وجود آنها براي ارائه مناسب دوره الزامي مي باشد.

 

* هزینه مورد نیاز برای اجرای برخی روش های یادگیری را که باید تامین گردد تخمین زده و جزئیات آن را مرقوم فرمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11-ظرفیت دوره

................

حداکثر ظرفیت

........................

حداقلظرفیت

توجه: اين ظرفيت براي يك بار ارائه در هر ترم محاسبه مي شود  ودر صورت تمايل "تيم مجري دوره" براي ارائه متعدد اين دوره  در يك ترم، مراتب بايد در توضيحات(مورد 19) لحاظ شود.

 

12- فرصت يادگيري دانشجو در هر هفته

پيش بيني مي شود در اين دوره دانشجو در هر هفته  بطور متوسط لازم است    .......... ساعت حضوري و ............. ساعت مطالعه خود محور داشته باشد. بدين ترتيب معادل واحدي آن براي دانشجو بشرح ذيل پيشنهاد مي شود.

حضور مداوم در بخش بالینی (هفته)……………..

وجه" ساعت حضوري" بر اساس مقدار ساعت لازم براي شركت در كلاس و یا بخش آموزشي يا انجام كار در آزمايشگاه  و يا كار در فيلد و جامعه  و "  ساعات مطالعه خود محور" بر اساس ساعات مطالعه   شخصي دانشجو براي موفقيت در اين دوره  محسوب مي شود

.

13-ساعت مشاوره و يا همراهي استاد با دانشجو  براي گذراندن موفق  اين دوره  ............ساعت در هر هفته پيش بيني و برنامه ريزي مي شود.

توجه: تكميل اين مورد در موارديكه دوره از انواعي است كه بصورت كار  در فيلد و يا جامعه  بوده و ياكلا  از مواردي است كه يادگيري عمدتا غير حضوري انجام مي گيرد الزامي مي باشد.

 

14- برنامه تقويمي دروس نظري    ،   ،عملي    ،  بالینی     ، آزمايشگاه      ، ،سالن تشريح      ،، ترسيم اشكال آناتومیک    

شماره جلسه

عنوان
نام استاد يا استادان
تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

 

 

15- برنامه تقويمي اجراي پروژه تحقيقاتي “، و يا همكاري در انجام تحقيقžلطفا یکی را انتخاب بفرمایید.

        نام پروژه و يا پروژه ها...............................................................................................................................

                                         .................... ..........................................................................................................

                                        .................................................................................................................................

 

تاريخ تحويل پروپوزال تحقيق…………………………………  

 

 

گزارشتحقيقو  ارائه شفاهي مقاله  در جدول زير تعيين گردد.

شماره جلسه

عنوان

نام استاد يا استادان

تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

16-سنجشدانشجودر يادگيريمبتني بر تحقيق:کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید:

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

تحويل پروپوزال

گزارش نتايج و ارائه مقاله

همكاري عملي در اجراي پروژه

گزارش نهائي

œاجراي پروژه

10%

40%

50%

 

 

“همكاري در انجام تحقيق

10%

60%

-

20%

10%

 

 

17- سنجش دانشجو با توجه به نوع يادگيري (قسمت پنجم صفحه اول)، کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید.

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

ارزيابي گزارش ها

تكرار*

شركت فعال دانشجو

امتحان عملي+

بحث و كار گروهي++

 كار در آزمايشگاه و يا ترسيم اشكال آناتوميك

20%
50%
30%

-

-

-

 كار در سالن تشريح

20%

-

-

20%
60%
-

 گروههاي كوچك

40%

-

-

40%

-

20%

 سخنرانی با روش فعال

70%**

20% °

تست های کتبی

 

10%

 

 

ðانجام مهارت های بالینی

20%

 

 

 

80%

 

ðانجام اقدامات خاص اورژانس

20%

 

 

 

80%

 

 ðآشنایی با دستگاهها و سایر ابزار تشخیص پاراکلینیک

20%

 

 

 

80%

 

 

* تكرار حداقل يك آزمايش انجام شده و يا ترسيم حداقل يك شكل آناتوميك به قيد قرعه از ميان محتواي آموخته شده

+ سئوالات قبلا توسط استادان مسئول درس همسان شده و به قيد قرعه از دانشجويان سئوال مي شود.

++ مشاركت در بحث هاي گروهي كلاس و كار گروهي

** 30% سوالات کوتاه پاسخ و 70% چند جوابی است

°40% سوالات با نوشتن یک یا چند جمله پاسخ داده می شود.

 

18-بر اساس برنامه جاري آموزشي دانشكده پزشكي، دانشجويان ترم .................... براي انتخاب اين دوره الويت دارند.

 

19 –ساير توضيحات ضروري:

اجرای این دوره با امکانات موجود دانشکده ð، گروه ð، بخش ð، و .......... امکان پذیر است.

.....................................................................

 

 

20- امضا

 

مدير گروه آموزشي متولي

 

مسئول دوره

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

توجه: اين بخش توسط مسئول كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي  تكميل مي شود.

 

21- نتيجه بررسي كميته برنامه ريزي آموزشي:

اين پروپوزال در جلسه   مورخه ...............................كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي طرح گرديد.  و نتيجه به اين شرح اعلام شد. 

 

توجه: در صورت مصوب شدن دوره در كميته برنامه ريزي آموزش پزشكي موارد زير مشخص گردد.

22- اين دوره طي ............هفته  معادل ...........واحد تئوري و ...........واحد عملي  براي ارائه به دانشجويان فاز.........

در برنامه آموزشي پزشكي عمومي در ترم..........سال تحصيلي .........................مورد تائيد قرار گرفت و با توجه به نتايج ارزيابي دوره و در صورت توافق استاد تمديد خواهد شد. 

 

23- معادل واحدي اين دوره براي  مجموع  اعضا هيات علمي مجري طرح،در صورت اجراي دوره، در هر ترم.........واحد تئوري و ..............واحد عملي محاسبه مي شود

 

توجه

1: معادل سازي مورد 18 تنها در مورد دوره هايي كه عمدتا يادگيري بدون حضور استاد انجام مي گيرد محاسبه مي شود والزاما معادل مورد ذكر شده در بند 17 نمي باشد. در ساير موارد عينا معادل واحدي ذكر شده در  مورد 17  مورد تائيد قرار مي گيرد.

2: معادل واحدي اين بند براي مجموع اساتيد مجري طرح محاسبه شده كه بر اساس گزارش مسئول دور پس از اجرا، ميني بر سهم هر يك از اساتيد و  تفكيك فردي   انجام مي شود .

 

 

24-دلايل عدم موافقت با ارائه اين دوره عبارتند از:    

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

25- امضا

 

معاون آموزش

 پزشکی عمومی

 

مسئول كميته

 دوره های انتخابی

 


 

ردیف

عناوین محتوای دوره های انتخابی

% علوم پایه

% علوم بالینی

% در کل برنامه پزشکی

1

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم پایه  (65%)

تئوری و عملی

زبان تخصصی

66

 

74

2

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم بالینی[4]  (85%)

انجام مهارتهای بالینی خاص تحت نظر اساتید مجرب

انجام اقدامات خاص اورژانس

 

81

3

مباحث مرتبط با علوم حرفه ای پزشکی

Physical Medicine

تون بخشی( کار درمانی، اودیومتری، اپتویومتری، فیزیوتراپی،گفتار درمانی)

تغذیه

3

2

5/2

4

مباحثی که تحت سفارش  ارگان خاصی[5]می باشند

آشنایی با طرح پزشک خانواده، تالاسمی، مشاوره ژنتیک، مدیریت سیستم بهداشتی

آشنایی با نظام سلامت، اقتصاد بهداشت

6

3

4

5

مباحث مرتبط با طب مکمل

گیاه درمانی، هومیوپاتی، طب سوزنی، تاریخ پزشکی، طب سنتی

4

5/1

5/2

6

مباحث مرتبط با Medical Ethics and Bioethics

پزشکی قانونی

اخلاق پزشکی

5

3

4

7

مباحث مرتبط با تحقیق و پژوهش

پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی

روش تحقیق

روش مقاله نویسی

8

4

6

8

کاربرد هنر و آموزش پزشکی

تهیه فیلم، تهیه پمفلت، پوستر، گزارش علمی

4

5/1

3

9

Communication skills

رابطه پزشک و بیمار

مواجهه با بیمار در حال مرگ

4

4

4

 

جمع

100

100

100

 

 


 

 

 

بسمه تعالی

ارزیابی رضایتمندی دانشجویان دوره های انتخابی علوم پایه

(روش یادگیری: .................)

 

 

سال ورودی :

نام واحد انتخابی :

نام استاد:

     
 

 

دانشجوی محترم، خواهشمند است موارد زیر را صادقانه و با حوصله پاسخ دهید تا با استخراج و آنالیز اطلاعات بتوان در جهت ارتقای کیفیت آموزش دوره های انتخابی اقدامات لازم را انجام داد.

 

 

0(مخالفت کامل)

10(موافقت کامل)

·

·

·

5

لطفاً در صورت مخالفت کامل عدد صفر، در صورت موافقت کامل عدد 10 و مطابق با درصد رضایتمندی خود هر عددی بین صفر تا ده را انتخاب کنید. 

 

 

سوالات عمومی:

10-  0

1- انتخاب دوره بر اساس علاقه شما صورت گرفت.                                         

 

10-  0

2- دوره برای شما جذاب بود.                               

10-  0

3- دوره هم راستا با اهداف آموزشی تعیین شده از قبل بود.                                

 

10-  0

4- رفرانس های مربوطه قابل دسترسی بود.                                                   

10-  0

5- در طی دوره علاوه بر رفرانس ها احساس نیازی به راهنمایی مطالعه داشتید.      

 

10-  0

6- ارائه دوره طبق توصیف دفترچه راهنمایی انتخاب واحد بود.                

10-  0

7- تعداد واحد دوره نسبت به محتوای تعیین شده مناسب بود .                

8- گرفتن این دوره را به سایر دانشجویان پیشنهاد می نمائید       بلی □   خیر□

9- محتوای دوره ای که گذراندید برایتان آسان بود یا  سخت.      آسان □سخت□

10-  0

10- فکر می کنید گذراندن دوره در آینده کاری شما کمک خواهد کرد.                 

11- برنامه تقویمی محتوای درس به شما داده شد.       بلی □   خیر□

 

 

10-  0

12- برنامه تقویمی به طور منظم و براساس برنامه اجرا شد.                                

 

10-  0

13- راهنمائی های اساتید برای رفع مشکلات من نسبت به دوره بسیار راهگشا بود. 

 

10-  0

14- دوره توانمندیهای جدید در من ایجاد نمود.                                               

10-  0

15-آیا در کلاس حضور و غیاب به طور جدی انجام می شد؟

 

 

10-  0

سوالات اختصاصی گروههای کوچک:

16-چه نسبتی از مدت کلاس به سخنرانی استاد اختصاص داده شده بود.              

10-  0

17- چه نسبتی از مدت تدریس به شیوه ایجاد پرسش و پاسخ اداره می شد.                      

 

10-  0

18- آیا استاد در برطرف کردن اشکالات یادگیری شما به چه میزان موثر بود؟         

 

10-  0

19- در این دوره همکاری بین دانشجویان و کار تیمی را چه میزان آموختید؟

10-  0

20- انجام کارهای گروهی چه میزان به شما واگذار شد؟                                               

 

 

10-  0

سوالات اختصاصی سخنرانی با روش فعال:

 

10-  0

16-چه نسبتی از مدت کلاس به سخنرانی استاد اختصاص داده شده بود.              

17- چه نسبتی از مدت تدریس به شیوه ایجاد پرسش و پاسخ اداره می شد.                      

 

10-  0

18- آیا استاد در برطرف کردن اشکالات یادگیری شما به چه میزان موثر بود؟         

 

10-  0

19- آیا در این دوره چه میزان مراجعه به رفرانس ها و تهیه مطالب علمی به شما واگذار شد؟

 

10-  0

20- از فعالیت شما در این دوره چه میزان در یادگیرتان دخالت داشته است؟

 

سوالات اختصاصی کار در آزمایشگاه:

10-  0

16-  انجام کارهای عملی در آزمایشگاه چه میزان برای شما مفید بود؟                 

 

10-  0

17- چه میزان به طور انفرادی انجام کارهای عملی را تجربه نموده اید؟                

18- هدف و محتوای علمی انجام آزمایش ها قبل از اجرای آن آموزش داده می شد؟           بلی □   خیر□

19- گزارش های اجرای آزمایش ها به طور مستند از شما خواسته شد؟                  بلی □   خیر□

20- آیا بازخورد (feedback)گزارش های تحویل داده شده به شما برگردانده شد؟بلی □خیر□

 

 

 

 

 

 

سوالات اختصاصی کار در سالن تشریح:

 

10-  0

16- انجام کار در سالن تشریح چه میزان برای شما مفید بود؟

17- هدف و محتوای علمی هر جلسه کار در سالن تشریح در شروع کار، آموزش داده شد؟ بلی œ     خیرœ

 

10-  0

18- در ضمن کار روی جسد به شما توضیح داده می شد؟

 

10-  0

19- آیا به شما فرصت داده می شد که روی جسد کار کنید و در ضمن آن استاد رفع اشکال کنند؟

 

10-  0

20- آیا در رعایت اصول بهداشتی مواجهه با جسد (مثل پوشیدن روپوش و دستکش) سخت گیری لازم اعمال می شد؟

 

سوالات اختصاصی پروژه یا تحقیق:

16- نحوه مشارکت شما در این دوره چه بوده است؟

 

فقط مشاهده کننده

جمع آوری اطلاعات

جستجوی مطالب علمی(Search)

وارد کردن اطلاعات در کامپیوتر

œ

œ

œ

œ

   آنالیز آماری

نوشتن پروپوزال

نوشتن مقاله

نوشتن خلاصه مقاله

œ

œ

œ

œ

ارسال مقاله به ناشر

ارسال خلاصه مقاله

به کنگره های علمی

 

 

œ

œ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-  0

17- در ابتدای دوره برای اجرای فعالیت های فوق، برنامه زمان بندی دقیق موجود بود.                     

 

10-  0

18- برنامه اجرای فعالیت های فوق طبق برنامه زمان بندی اجرا شده است.                       

 

10-  0

10-  0

19-در طی این دوره شما با مفاهیم اولیه روشهای تحقیق آشنا شده اید     

20-آیادر طول دوره استراتژی های جستجوی مطالب (search)را یاد گرفته اید؟                                                                                          

 

10-  0

21- آیا جستجو و یافتن مطالب در یادگیری بیشتر شما کمک کننده بود.               

 

10-  0

22- آیا وقتی را که برای انجام فعالیتهای فوق گذاشتید به مطالعه دروس دیگر لطمه زد؟

 

 

 

 

سوالات اختصاصی خود محور:

 

10-  0

16- از ارائه روش خود محور چه میزان استفاده کرده اید؟                                  

17- چه نظری برای بهبود دوره های با روش خود محور دارید؟

 

 

 

 

18- فکر می کنید برای اجرای روش خود محور چه میزان ساعت احتیاج به حضور اساتید دارید تا درک مطالب آسانتر شود ؟

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

 

 

19- نقاط قوت و ضعف درسی را که گذرانیده اید بنویسید :

            1) نقاط قوت

 

            2) نقاط ضعف

 

لطفاً در 2 سطر در مورد سئوالات زیر پاسخ دهید:

ویژگی خاص این دوره را نسبت به دوره هایی که تاکنون گذرانیدم

 

 

در صورت تکرار دوره به همین صورت پیشنهاد شما چیست.

 

 

*********************[1]- این عناوین در جهت تقویت مباحثی است که در دروس پزشکی عمومی آموزش  داده می شوند بنابراین عناوین باید در حیطه وظایف یک پزشک عمومی باشد.

[2]- منظور وزارت متبوع یا معاونت های مختلف دانشگاه می باشد

1- این گرایش ها که مفهوم GP With Special Focusرا داراست اگرچه ممکن است نوعی عملکرد تخصصی (Specialist)به نظر آید ولی به روشنی متمایز از مدارک تخصصی موجود بالینی و یا PhDاست و از مزایای شغلی و اعتباری آنها نیز برخوردار نمی باشد.

[4] -این عناوین در جهت تقویت مباحثی است که در دروس پزشکی عمومی آموزش  داده می شوند بنابراین عناوین باید در حیطه وظایف یک پزشک عمومی باشد.

[5]- منظور وزارت متبوع یا معاونت های مختلف دانشگاه می باشد

 

 

 

 

Oval: آئین نامه اجرایی
دوره های انتخابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برنامه آموزش پزشکی عمومی 1383

الف) کلیات

                1)شیوه های یادگیری

انواع شیوه های یادگیری در دوره های انتخابی عبارتند از : گروه های کوچک- سخنرانی با روش فعال- سمینار دانشجویی- مطالعه خود محور- مشارکت در انجام تحقیق و اجرای پروژه- کار در آزمایشگاه و کار در فیلد، جامعه و یا سایر کارهای عملی با اهداف مشخص آموزشی.

در صورت لزوم، بیش از یک شیوه یادگیری توسط مسئول دوره می تواند مورد انتخاب قرار گیرد.

 

2) محتوای دوره های انتخابی

 

ردیف

عناوین محتوای دوره های انتخابی

% علوم پایه

% علوم بالینی

% در کل برنامه پزشکی

1

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم پایه  (65%)

تئوری و عملی

زبان تخصصی

66

 

74

2

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم بالینی[1]  (85%)

انجام مهارتهای بالینی خاص تحت نظر اساتید مجرب

انجام اقدامات خاص اورژانس

 

81

3

مباحث مرتبط با علوم حرفه ای پزشکی

Physical Medicine

تون بخشی( کار درمانی، اودیومتری، اپتویومتری، فیزیوتراپی،گفتار درمانی)

تغذیه

3

2

5/2

4

مباحثی که تحت سفارش  ارگان خاصی[2]می باشند

آشنایی با طرح پزشک خانواده، تالاسمی، مشاوره ژنتیک، مدیریت سیستم بهداشتی

آشنایی با نظام سلامت، اقتصاد بهداشت

6

3

4

5

مباحث مرتبط با طب مکمل

گیاه درمانی، هومیوپاتی، طب سوزنی، تاریخ پزشکی، طب سنتی

4

5/1

5/2

6

مباحث مرتبط با Medical Ethics and Bioethics

پزشکی قانونی

اخلاق پزشکی

5

3

4

7

مباحث مرتبط با تحقیق و پژوهش

پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی

روش تحقیق

روش مقاله نویسی

8

4

6

8

کاربرد هنر و آموزش پزشکی

تهیه فیلم، تهیه پمفلت، پوستر، گزارش علمی

4

5/1

3

9

Communication skills

رابطه پزشک و بیمار

مواجهه با بیمار در حال مرگ

4

4

4

 

جمع

100

100

100

 

               **3) سنجش فراگیران

ارزیابی دانشجویان  دوره های انتخابی بر حسب روش یادگیری هر دوره به شرح زیر است:

 

                                -گروههای کوچک:    

40% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

40% شرکت فعال دانشجو مثل ارائه مقاله، جستجوی مطالب علمی خواسته شده، نوشتن خلاصه مقاله، مرور چند مقاله. منظور از دو مورد اخیر، ترجمه مقالات نمی باشد.

20% مشارکت در بحث های گروهی کلاس درس و کار گروهی

 

                                - سخنرانی با روش فعال: 

20% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه انجام می شود. روش ارزیابی، نوشتن یک تا چند جمله برای پاسخ به سوالات است(حداقل 40%) و بقیه سوالات تستی است.

10% حضور فعال درکلاس

70% امتحان کتبی از محتوای آموخته شده (تعداد سوالات به ازاء هر ساعت تدریس سه سوال بوده و روش ارزیابی30% کوتاه پاسخ  70% چند جوابی می باشد.)

 

                                -کاردر آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک: 

به ازاء هر واحد حداقل 8 گزارش عملی آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک

20% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

50% ارزیابی گزارش های آزمایشگاه وترسیم اشکال آناتومیک

30% تکرار حداقل یک آزمایش انجام شده و یا ترسیم حداقل یک شکل آناتومیک- به قید قرعه از میان محتوای آموخته شده.

 

                                -کاردر سالن تشریح:

20% تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

20% شرکت فعال دانشجو در سالن تشریج

60% امتحان عملی از محتوای آموخته شده که سوالات یکسان توسط استادان مسئول درس تهیه شده و با الصاق شماره ای بر عناصر تشریحی مورد نظر در جسد، استخوان و یا مولاژ از دانشجویان سوال می گردد.

 

                                - یادگیری برمبنای تحقیق: 

- اجرای پروژه:

10%  تست های کتبی شاخص محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار در پایان دوره انجام می شود.

40% تحویل پروپوزال تحقیق

50% گزارش نتایج تحقیق و ارائه مقاله

 

- همکاری دراجرای تحقیق:

10% تست های کتبی محتوای علمی دوره که طی چند جلسه و یا یک بار درپایان دوره انجام می شود.

30% مقدمه(Introduction)پروپوزال تحقیق شامل بازنگری منابع، اهداف و روش اجرا

30% تحویل پروپوزال تحقیق

20% همکاری عملی دراجرای پروژه

10% گزارش نهایی

 

حداقل نمره قبولی دوره های انتخابی (elective)همانند دروس الزامی (core)، 10 می باشد. در پایان هر دوره مسئول آن دوره  موظف به اعلام نمرات دانشجویان است که پس از تائید متولی دوره به آموزش دانشکده پزشکی ارسال می گردد.همچنین مستندات برگزاری دوره باید توسط مسئول دوره به دفتر توسعه آموزش (EDO) ارسال شود .

 

 

 

 

                                4) تعداد واحد    

**از 90 واحد آموزشی در برنامه پزشکی عمومی، 14 واحد به دوره های انتخابی علوم پایه و 9 واحد به دوره بالینی (کارورزی ) اختصاص دارد که برای هر ترم از سوی دانشکده پزشکی اعلام می گردد.**

 

 

ب) فرآیند ارائه دوره:

                1) محتوای پروپوزال 

این محتوی شامل عنوان دوره- تعداد واحد نظری و یا عملی-  اهداف- توصیف دوره که در آن توانائی های دانشجو در پایان دوره به صورت قابل اندازه گیری (outcome based)تعیین گردد- پیش نیازها- نوع یادگیری فراگیران- ارائه رفرانس -روش سنجش دانشجویان و برنامه تقویمی ارائه دوره متناسب با واحد انتخابی است که  توسط مسئول دوره در پروپوزال مربوطه تعیین و پس از تائید متولی وقت دوره همراه با CDآن به فرم PDF،  جهت بررسی و تصویب به کمیته دوره های انتخابی تحویل می گردد.

تبصره: به علت بروز مشکلات ناشی از دروس 5/0 واحدی در انتخاب واحد دانشجویان، لازم است اینگونه واحدهای درسی پیشنهاد نگردد.

 

                2) زمان تحویل پروپوزال ها:

آخرین مهلت تحویل پروپوزال های تکمیل شده، برای نیمسال اول هر سال تحصیلی تا اول اردیبهشت ماه و برای نیمسال دوم آن تا اول مهر ماه می باشد. پروپوزال هایی که پس از این تاریخ تحویل گردند برای ارائه در ترم بعد مورد بررسی قرار می گیرند.

 

                3) تصویب دوره:

فرمهای تکمیل شده پروپوزال هر دوره، باید در جلسه رسمی کمیته دوره های انتخابی به تصویب اکثریت اعضا برسد تا « دوره مصوب» تلقی شود. در صورت عدم تصویب دوره ، کمیته موظف است حداکثر ظرف یکماه دلایل رد خود را پس از دعوت حضوری مسئولین دوره های ذیربط در کمیته های دوره های انتخابی مطابق با پروپوزال های ارسال شده برای آنان توضیح دهد.

 

                4) تیم مجری دوره:

هر دوره انتخابی می تواند توسط یک یا چند عضو هیات علمی از یک یا چند گروه آموزشی به عنوان «تیم مجری دوره» ارائه شود. در این صورت مسئول دوره موظف است در برنامه تقویمی دوره در پروپوزال مربوطه نام اعضای تیم مجری و ساعات تدریس آنان را به تفکیک و پس از هماهنگی قبلی تعیین و تکمیل نماید.

 

 

                5) مسئول دوره:

- مسئول هر دوره مسئولیت کامل اجرای دوره را اعم از هماهنگی های لازم بین اعضای تیم و متولی دوره ، هماهنگی با دانشکده پزشکی در زمینه برنامه ریزی، تامین کننده منابع، اجرا، سنجش دانشجویان و همکاری با کمیته ارزشیابی را دارا می باشد.

- در صورتی که دوره توسط «تیم مجری دوره» ارائه می گردد ، از میان اعضای تیم یک نفر به عنوان مسئول دوره معرفی شده که پروپوزال پیشنهادی را تکمیل و امضا می نماید و در برابر EDOپاسخگو خواهد بود.

- مسئول دوره می تواند یکنفر را به عنوان رابط دوره برای حضور در جلسات و هماهنگی های لازم به واحد EDOمعرفی کند.

 

                6) سقف واحد

-اعضای هیات علمی که دروس الزامی تعیین شده از طرف مدیرگروه مربوطه را آموزش می دهند می توانند تا سقف 4 واحد ثبت نام شده دوره های انتخابی را نیز ارائه دهند.

 

7) ارزشیابی دوره   

این ارزشیابی توسط کمیته ارزشیابی برنامه اصلاحات آموزش پزشکی انجام می شود.

 

                8) تکرار دوره :

دوره هایی که حداقل در دو ترم، ارائه شده و از نظر ارزشیابی خوب بوده اند در صورت نیاز آموزش دانشکده برای ارائه آنها در ترم های بعد، کمیته اعلام نیاز فوق را از طریق معاونت آموزش پزشکی عمومی به متولی و مسئول دوره‌های مزبور ابلاغ نموده و در صورت موافقت آنان ، پروپوزال قبلی بدون اعمال هیچ گونه تغییری پذیرفته می‌گردد و نیازی به ارسال مجدد پروپوزال مربوطه نمی باشد.

 

                9) ارائه دوره:

- ارائه دوره تنها توسط مدرسین اعلام شده در فرم پروپوزال مصوب ، امکان پذیر بوده و هر گونه تغییر در ترکیب اعضا و یا شرایط ارائه دوره باید با اطلاع کمیته دوره های انتخابی صورت گیرد.

- در صورت اعمال هر گونه تغییر و تاثیر منفی بر کیفیت دوره، کمیته دوره های انتخابی مجاز به ملغی نمودن دوره برای ترم آموزشی بعد می باشد.

- نتایج ارزشیابی نامطلوب در ارائه دوره منجر به لغو ادامه دوره در ترم بعد می گردد و در ترم های بعد از آن تنها در صورت رفع نواقص مورد نظر در نتایج ارزشیابی ، طرح در کمیته دوره های انتخابی و تصویب پروپوزال جدید امکان پذیر است.

 

- نتایج ارزشیابی نامطلوب در ارائه دوره منجر به لغو ادامه دوره در ترم بعد می گردد و در ترم های بعد از آن ، تنها در صورت رفع نواقص مورد نظر در نتایج ارزشیابی ، طرح در کمیته دوره های انتخابی و تصویب پروپوزال جدید امکان پذیر است.

 

ج) آئین نامه دانشجویی دوره های انتخابی:                                                                                                             

1  )دانشجویان موظف اند دوره های انتخابی خود را در روز انتخاب واحد دوره های انتخابی ، از میان دوره های مصوب که از سوی دانشکده پزشکی تامین منابع شده و در برنامه آموزشی « دفترچه راهنمای دوره های انتخابی هر ترم» لحاظ گردیده است انتخاب نمایند. این انتخاب باید به گونه ای صورت گیرد که هیچ گونه تداخلی از نظر زمانی با برنامه های الزامی نداشته باشد. نام اساتید و برنامه هفتگی (محل و زمان تشکیل کلاس ها) پس از ثبت نام دانشجویان غیر قابل تغییر است.

                2)اولویت دانشجویان برای انتخاب دوره های انتخابی با ذکر پیش نیاز و تعیین دوره دانشجویان ورودی، توسط مسئول دوره در پروپوزال‌های مربوطه تعیین و در دفترچه راهنما به دانشجویان اعلام می گردد.

                *3) زمان جبران (دوره های انتخابی) منطبق با برنامه تقویمی " دروس انتخابی" است و پس از آن اعمال تغییر در لیست اسامی دانشجویان هر دوره امکان پذیر نمی باشد و امکان حذف وجود نخواهد داشت .

                4)آخرین جلسه دوره انتخابی زمان امتحان آن دوره است و لازمه تغییر آن اعلام کتبی استاد مربوطه و کسب موافقت آموزش دانشکده می باشد.

5)در صورت مردود شدن در هر یک از دوره های انتخابی دانشجو می تواند مجددا همان دوره را در صورت ارائه مجدد توسط دانشکده پزشکی ، انتخاب نماید و یا در صورت عدم تمایل و یا امکان انتخاب مجدد به هر علت، باید یک دوره انتخابی دیگر را انتخاب نماید.

 

د) گرایش های اختصاصی

1)تعریف :

گرایش اختصاصی مجموعه دوره های مرتبط با یکدیگر می باشد که در راستای تأمین رسالت و اهداف خاص آموزشی شکل گرفته و در کنار برنامه آموزشی پزشکی عمومی ـ 1383 (برنامه آموزشی مادر) ارائه می شوند.

 

 

 

 

 

تبصره 1:

قابل ذکر است در صورت همپوشانی اهداف آموزشی این گرایش ها با برنامه های مصوب وزارتی دوره های لیسانس، فوق لیسانس، تخصص و PhD، باید جزئیات آن از قبل به طور کاملاً شفاف مشخص گردیده و در فرایند تصویب گرایش به اطلاع مراجع ذیربط رسانده شود.[3]

تبصره 2:

 فازغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی در صورت تکمیل گرایش در فرصت های مقرر و قانونی برنامه آموزشی پزشکی عمومی، می توانند گواهینامه گرایش را نیز که حاوی اطلاعات مبنی بر محتوای دوره و تونائی های کسب شده می باشد دریافت نمایند و تا زمانی که مراحل تصویب خود را در مراجع بالاتر در سطح وزارت متبوع نگذرانده است «گرایش اختصاصی منجر به مدرک» محسوب نشده و از امتیازات قانونی برنامه های مصوب برخوردار نخواهندبود.

2)مقررات آموزشی:

¬1- گرایش های اختصاصی برنامه آموزشی پزشکی عمومی که در فرصت آموزشی دوره های انتخابی این برنامه ارائه می شود از نظر فرایند تصویب در دانشکده پزشکی و کلیه مقررات اجرایی تابع آئین نامه های دوره های انتخابی این برنامه می باشد. لذا تطبیق زمانی ارائه این دوره ها با فرصت های آموزشی دوره های انتخابی این برنامه الزامی بوده و(* بدین ترتیب حداکثر می توانند 14 واحد آموزشی دوره های انتخابی فاز علوم پایه، 8 هفته آموزشی فاز IIIعلوم بالینی (کارآموزی) و 8 هفته آموزشی فاز IVتجربه بالینی (کارورزی) را تحت پوشش قرار دهند.) قابل ذکر است این 8 هفته اختصاصاً برای دوره های انتخابی در نظر گرفته شده است و در طی زمان معمول برنامه آموزشی پزشکی عمومی دیده شده وموجب افزایش سنوات تحصیل این دانشجویان نمی گردد

تبصره: لازم به ذکر است هر 8 هفته آموزشی کارآموزی و کارورزی دوره های انتخابی بالینی معادل حداکثر 9 واحد تئوری یا عملی علوم پایه می باشد.

2- در صورت هر گونه تغییر پیش بینی نشده برنامه، نظیر عدم انتخاب به موقع دوره، مردودی در برخی دوره ها، تغییر علاقه دانشجو و یا عدم ارائه بموقع دوره توسط دانشکده پزشکی، دانشجو قادر نخواهد بود در پایان فرصت های آموزشی دوره های انتخابی خود، گواهینامه مربوطه را دریافت نماید و همچنین هر گونه ادعای دانشجو در زمینه ایجاب تکمیل برنامه گرایش در خارج از زمان قانونی برنامه آموزشی پزشکی عمومی ـ 1383 غیر ممکن است

3-انتخاب واحد در محدوده واحدهای مربوط به هر گرایش برای دانشجویان کاملا آزاد می باشد یعنی دانشجویان می توانند تمام واحدهای مربوط به یک گرایش را انتخاب کنند که منجر به دریافت گواهی نامه گردد و یا فقط تعدادی از آنها مورد انتخاب قرار گیرند . که در این صورت گواهی نامه تعلق نمی گیرد.

*4-حداقل تعداد واحدهای ارائه شده در هر گرایش 22 از 34 واحد ( حدود 70%) کل واحدهای قابل ارائه در دوره های انتخابی است. در صورت عدم رعایت آن ، گرایش محسوب نمی شود

*5- یک گروه آموزشی مسئولیت اجرایی تیم ارائه دهنده گرایش اختصاصی را از فاز علوم پایه تا پایان زمان و برنامه مربوطه در فازهای کارآموزی و کارورزی به عهده دارد و کلیه مسئولیت های پیش بینی شده در آئین نامه دوره های انتخابی را این گروه تحت عنوان «گروه آموزشی متولی گرایش» بر عهده خواهد داشت.

 

 

تبصره: یکی از اعضای تیم ارائه دهنده گرایش به انتخاب اعضا، مسئولیت تیم را طبق ماده 10 آیین نامه دوره های انتخابی فاز علوم پایه به عهده خواهد داشت.

6-گرایش های اختصاصی از نظر کلیه فرایندهای تصویب، تأمین منابع و سایر موارد، تابع آیین نامه دوره های انتخابی است. لذا در کلیه مفاد آیین نامه دوره های انتخابی«تیم مجری دوره» به «تیم مجری گرایش» و «گروه آموزشی متولی دوره» به«گروه آموزشی متولی گرایش» تغییر نام می یابد.

 

هـ) هیات اجرایی دوره های انتخابی:

1) متولی دوره:گروه آموزشی- مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها- سازمان های علمی خارج از دانشگاه:

گروه آموزشی متولی دوره حداقل یکی از گروههای آموزشی دانشکده پزشکی می باشد که اکثریت اعضای تیم مجری دوره، عضو آن گروه آموزشی بوده و یا آن گروه تامین کننده منابع آموزشی دوره است. مورد اخیر از نظر تامین منابع آموزشی در خصوص مراکز تحقیقاتی ، پژوهشکده ها و سازمانهای علمی خارج از دانشگاه نیز صدق می کند.

 

                2) کمیته دوره های انتخابی:

- اعضای کمیته دوره های انتخابی: شامل معاون آموزش پزشکی عمومی، سرپرست آموزش دانشکده پزشکی، مسئول ارزشیابی برنامه اصلاحات آموزش پزشکی، 5 نفر از اعضای هیات علمی گروههای پایه و 5نفر از اعضای هیات علمی گروههای بالینی جمعا 11 نفر می باشد.

- انتخاب اعضای مذکوربه پیشنهاد معاون آموزش پزشکی عمومی یا دبیر اصلاحات آموزش پزشکی براساس سابقه آموزشی و صلاحیت اجرایی می باشد و حکم مربوطه توسط ریاست دانشکده پزشکی برای مدت  1سال جهت افراد فوق الذکر صادر می گردد.

- جلسات کمیته دوره های انتخابی حداقل یکبار در ماه تشکیل می شود.

- وظایف کمیته دوره های انتخابی:

1.       کمیته دوره های انتخابی موظف است بر نحوه ارائه دوره ها نظارت نموده و در صورت لزوم طی جلساتی منظم از نظرات اعضای هیات علمی ارائه دهنده و دانشجویان ذیربط مطلع گردد.

2.      تنظیم دفترچه راهنما و تحویل آن حداقل  دو هفته قبل از ثبت نام برای ترم جدید به سرپرست آموزش دانشکده پزشکی و قرار دادن آن در سایت دانشکده جهت اطلاع اعضاء هیأت علمی و دانشجویان .

3.      گزارش فعالیت اعضای هیات علمی طبق پروپوزال های مصوب در ابتدای هر ترم به عنوان فعالیت قابل احتساب که در آئین نامه اجرایی محرومیت از مطب اعضای هیات علمی گنجانیده شده است.

4.      ارائه دوره های انتخابی جزئی از نمره ارتقا اعضای هیات علمی می باشد. میزان آن به ازای هر یک واحد دوره انتخابی یک امتیاز در ترم ارائه شده محاسبه می شود.

5.      ارائه گواهی تمام وقتی اعضای هیات علمی براساس ارائه دروس الزامی ،در دوره های انتخابی نیز تنظیم می‌گردد.

6.      در صورت اعلام نیاز به تغییر در محل و ساعت دوره های انتخابی توسط مدیریت آموزش دانشکده و با ارائه دلایل مقبول به مسئول کمیته دوره های انتخابی، در صورت تایید مسئول ، مورد فوق جهت هماهنگی و اجرا به مدیریت آموزش اعلام می گردد.

7.      درخواست تغییر در محل و یا ساعت تشکیل کلاس توسط عضو هیات علمی باید دلیل قانع کننده و قابل قبول داشته باشد در غیر اینصورت به دلیل ایجاد اشکال در روند برنامه ریزی دوره های انتخابی ، درس فوق راسا از طرف آموزش دانشکده حذف می گردد. ضمنا اقدام مزبور باید از طرف سرپرست آموزش پزشکی به مسئول کمیته دوره های انتخابی گزارش گردد.

8.      گزارش سالانه فعالیت اعضای کمیته دوره های انتخابی جهت هر گونه اقدام مقتضی از طرف مسئول کمیته به معاونت آموزش پزشکی عمومی.

9.       مسئول کمیته موظف است در پایان هر نیمسال ، گزارشی از کیفیت ارائه این دوره ها و نظارت به عمل آمده از سوی این کمیته را به EDOارائه نماید

* شورای راهبردی تا زمان تثبیت برنامه اصلاحات آموزش پزشکی فعال است و پس از آن شورای آموزش دانشکده دریافت کننده گزارشات کمیته دوره های انتخابی می باشد.

 

 

                3) دانشکده پزشکی:

- دانشکده پزشکی مسئول تامین منابع آموزشی و برنامه ریزی اجرایی دوره های انتخابی بوده و در صورت عدم امکان تامین منابع و یا لحاظ نمودن در برنامه جاری آموزشی، لازم است دلایل خود را تا یک ماه پس از تصویب دوره با اطلاع کمیته دوره های انتخابی، متولی دوره (مدیر گروه مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها- سازمان های علمی خارج از دانشگاه) و مسئول دوره برساند.

- هماهنگی ساعات تدریس اساتید در دوره های انتخابی با دوره های الزامی بر عهده واحد دوره های انتخابی دانشکده پزشکی بوده و قاعدتا پس از اعلام رسمی برنامه هفتگی دروس الزامی ، دوره های انتخابی برنامه ریزی   می گردد.

- آموزش دانشکده پزشکی مسئولیت ثبت نام ، نظارت بر تشکیل کلاسها و آزمایشگاهها و اجرای امتحانات را عهده دار است.


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دانشكده پزشكي

فرم  پروپوزال دوره هاي انتخابي  علوم پايه

تاريخ تهيه پروپوزال  .................................                           

توجه: لطفا قبل از پركردن فرم  دقت  نمائيد كه اين فرم  پروپوزال در 6 برگ تهيه شده است .

1-عنوان دوره:

                                                                                                         

2-گروه آموزشي متولي دوره:

 

3-مسئول دوره:

 

تلفن تماس

 

نام و نام خانوادگي

 

4-مدرسين دوره:

گروه آموزشي

نام ونام خانوادگي

 

 

 

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

4-

 

 

5-

 

5-نوع  دوره: يادگيري مبتني بر

سمينار دانشجويي

 

مطالعه خود محور

 

گروه هاي كوچك

 

،مقاله نويسي

 

اجراي پروژه و تحقيق

 

همكاري در تحقيق

 

كار در آزمايشگاه*

 

كار در سالن تشريح

 

كار در فيلد و يا جامعه

 

 ساير روش ها ،  نوع آنرا ذكر كنيد:

ترسيم اشكال آناتوميك*

 

 

* به ازای هر واحد حداقل هشت گزارش عملی آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک لازم است.

6-اهداف اصلي آموزشي دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

 

7-توصيف و پیامد (outcome)دوره:

1) توصیف

 

 

 

 

 

2) outcome

در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 

8-دوره هاي پيشنياز اين دوره :

 

1-

 

2-

 

3-

 

9- رفرانس هاي تئوريك دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 توجه:ارائه  رفرانسهاي بخش تئوريك براي دوره هايي كه بصورت كار عملي مي باشد الزامي نمي باشد.

 

 

10- ابزار و تسهيلات فيزيكي مورد نياز براي ارائه دوره با ذكر روز و ساعت پيشنهادي:                                        

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

توجه: ابزار و تسهيلات فيزيكي شامل كلاسهاي درس كوچك و بزرگ(با تخمين ظرفيت)،امكانات سمعي و بصري ،امكانات خاص آزمايشگاهي و ساير امكاناتي است  كه وجود آنها براي ارائه مناسب دوره الزامي مي باشد.

 

11-ظرفیت دوره

 

حداکثر ظرفیت

 

حداقل ظرفیت

توجه: اين ظرفيت براي يك بار ارائه در هر ترم محاسبه مي شود  ودر صورت تمايل "تيم مجري دوره" براي ارائه متعدد اين دوره  در يك ترم، مراتب بايد در توضيحات(مورد 19) لحاظ شود.

12- فرصت يادگيري دانشجو در هر هفته

پيش بيني مي شود در اين دوره دانشجو در هر هفته  بطور متوسط لازم است    .......... ساعت حضوري و ............. ساعت مطالعه خود محور داشته باشد. بدين ترتيب معادل واحدي آن براي دانشجو بشرح ذيل پيشنهاد مي شود.

 

عملي

 

تئوري

وجه" ساعت حضوري" بر اساس مقدار ساعت لازم براي شركت در كلاس آموزشي يا انجام كار در آزمايشگاه  و يا كار در فيلد و جامعه  و "  ساعات مطالعه خود محور" بر اساس ساعات مطالعه   شخصي دانشجو براي موفقيت در اين دوره  محسوب مي شود .

 

13-ساعت مشاوره و يا همراهي استاد با دانشجو  براي گذراندن موفق  اين دوره  ............ساعت در هر هفته پيش بيني و برنامه ريزي مي شود .معادل ارزش واحدی آن برای محاسبه در  عملکرد مجموعه استاد مجری دوره.......... واحد تئوری و ............واحد عملی پیشنهاد می شود.

توجه: تكميل اين مورد در موارديكه دوره از انواعي است كه بصورت كار  در فيلد و يا جامعه  بوده و ياكلا  از مواردي است كه يادگيري عمدتا غير حضوري انجام مي گيرد الزامي مي باشد.

14- برنامه تقويمي دروس نظري    ، عملي    ، آزمايشگاه     ، سالن تشريح      ، ترسيم اشكال    

 

شماره جلسه

عنوان
نام استاد يا استادان
تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

15 - برنامه تقويمي اجراي پروژه تحقيقاتي “، و يا همكاري در انجام تحقيقžلطفا یکی را انتخاب بفرمایید.

        نام پروژه و يا پروژه ها...............................................................................................................................

                                         .................... ..........................................................................................................

                                        .................................................................................................................................

تاريخ تحويل پروپوزال تحقيق ،   گزارش تحقيق،  ارائه مقاله  در جدول زير تعيين گردد.

شماره جلسه

عنوان

نام استاد يا استادان

تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

16-سنجش دانشجودر يادگيري مبتني بر تحقيق:کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید:

 

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

تحويل پروپوزال

گزارش نتايج و ارائه مقاله

همكاري عملي در اجراي پروژه

گزارش نهائي

œاجراي پروژه

10%

40%

50%

 

 

“همكاري در انجام تحقيق

10%

60%

-

20%

10%

 

 

 

17- سنجش دانشجودر يادگيري مبتني بر کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید.

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

ارزيابي گزارش ها

تكرار*

شركت فعال دانشجو

امتحان عملي+

بحث و كار گروهي++

 كار در آزمايشگاه و يا ترسيم اشكال آناتوميك

20%
50%
30%

-

-

-

 كار در سالن تشريح

20%

-

-

20%
60%
-

 گروههاي كوچك

40%

-

-

40%

-

20%

 سخنرانی با روش فعال

70%**

20% °

تست های کتبی

 

10%

 

 

 

* تكرار حداقل يك آزمايش انجام شده و يا ترسيم حداقل يك شكل آناتوميك به قيد قرعه از ميان محتواي آموخته شده

+ سئوالات قبلا توسط استادان مسئول درس همسان شده و به قيد قرعه از دانشجويان سئوال مي شود.

++ مشاركت در بحث هاي گروهي كلاس و كار گروهي

** 30% سوالات کوتاه پاسخ و 70% چند جوابی است

°40% سوالات با نوشتن یک یا چند جمله پاسخ داده می شود.

 

18-بر اساس برنامه جاري آموزشي دانشكده پزشكي، دانشجويان ورودي .................... براي انتخاب اين دوره الويت دارند.

 

19 –ساير توضيحات ضروري:

 

 

 20- امضا

 

مدير گروه آموزشي متولي

 

مسئول دوره

 

توجه: اين بخش توسط رئيس كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي  تكميل مي شود.

 

21- نتيجه بررسي كميته برنامه ريزي آموزشي:

اين پروپوزال در جلسه   مورخه ...............................كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي طرح و به اتفاق آرا    مصوب/ مردود    اعلام شد.

 

توجه: لطفا در صورت مصوب شدن دوره در كميته برنامه ريزي آموزش پزشكي مورد  19و20 و در صورت  رد شدن آن مورد 21 را تكميل نمائيد.

22- اين دوره بصورت ...........واحد تئوري و ...........واحد عملي  براي ارائه به دانشجو در برنامه آموزشي پزشكي عمومي براي مدت ............   ترم آموزشي  از تاريخ تصويب آن  مورد تائيد قرار گرفته و در صورت تمايل به تمديد اين دوره  نياز به بررسي مجدد دارد.

 

23- معادل واحدي اين دوره براي  مجموع  اعضا هيات علمي مجري طرح،در صورت اجراي دوره، در هر ترم.........واحد تئوري و ..............واحد عملي محاسبه مي شود

 

توجه1: معادل سازي مورد 18 تنها در مورد دوره هايي كه عمدتا يادگيري بدون حضور استاد انجام مي گيرد محاسبه مي شود والزاما معادل مورد ذكر شده در بند 17 نمي باشد. در ساير موارد عينا معادل واحدي ذكر شده در  مورد 17  مورد تائيد قرار مي گيرد.

توجه 2: معادل واحدي اين بند  براي مجموع اساتيد مجري طرح محاسبه شده كه بر اساس گزارش پس از اجرا مسئول دوره ، ميني بر سهم هر يك از اساتيد،  تفكيك فردي   انجام مي شود .

 

 

24-دلايل مردود اعلام نمودن اين  دوره عبارتند از:    

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

25- امضا

 

معاون آموزش

 پزشکی عمومی

 

مسئول كميته

 دوره های انتخابی

 

 

 


دانشگاه علوم پزشكي و خدمت بهداشتي درماني شهيد بهشتي

دانشكده پزشكي

فرم  پروپوزال دوره هاي انتخابيفاز باليني (بهمن ٨٧)

تاريخ تهيه پروپوزال  .................................                           

1-عنوان دوره:

 

..................................................................................................................................................................................                                                                            

با مراجعه به صفحه آخر، عنوان فوق با توجه به آئین نامه «محتوی دوره های انتخابی » در کدامیک از موارد نه گانه قرار دارد؟

چندمين باري است كه ارائه مي كنيد؟

 

 

2-گروه آموزشي متولي دوره:

 

 

3-مسئول دوره:

 

تلفن تماس

 

نام و نام خانوادگي

 

4-مدرسين دوره:

گروه آموزشي

نام ونام خانوادگي

 

 

 

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

4-

 

 

5-

 

5-نوع  دوره: يادگيري مبتني بر

سمينار دانشجويي

 

سخنرانی با روش فعال

 

گروه هاي كوچك

 

آشنایی با دستگاهها و سایر ابزار تشخیص پاراکلینیک

 

انجام اقدامات خاص اورژانس

 

انجام مهارتهای بالینی

 

مطالعه خود محور

 

اجراي پروژه و تحقيق

 

همكاري در تحقيق

 

كار در آزمايشگاه*

 

كار در سالن تشريح

 

كار در فيلد و يا جامعه

 

 ساير روش ها ،  نوع آنرا ذكر كنيد:

ترسيم اشكال آناتوميك*

 

 

* به ازای هر واحد حداقل هشت گزارش عملی آزمایشگاه و یا ترسیم اشکال آناتومیک لازم است.

6-اهداف اصلي آموزشي دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

7-توصيف و پیامد (outcome)دوره:

1) توصیف

 

 

 

2) outcome

در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 

8-دوره هاي پيشنياز :

 

1-

 

2-

 

3-

 

9- رفرانس هاي تئوريك دوره:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 توجه:ارائه  رفرانسهاي بخش تئوريك براي دوره هايي كه بصورت كار عملي مي باشد الزامي نمي باشد.

 

 

10- ابزار و تسهيلات فيزيكي مورد نياز براي ارائه دوره با امکانات موجود:

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

توجه: ابزار و تسهيلات فيزيكي شامل كلاسهاي درس كوچك و بزرگ(با تخمين ظرفيت)،امكانات سمعي و بصري ،امكانات خاص آزمايشگاهي و ساير امكاناتي است  كه وجود آنها براي ارائه مناسب دوره الزامي مي باشد.

 

* هزینه مورد نیاز برای اجرای برخی روش های یادگیری را که باید تامین گردد تخمین زده و جزئیات آن را مرقوم فرمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11-ظرفیت دوره

................

حداکثر ظرفیت

........................

حداقلظرفیت

توجه: اين ظرفيت براي يك بار ارائه در هر ترم محاسبه مي شود  ودر صورت تمايل "تيم مجري دوره" براي ارائه متعدد اين دوره  در يك ترم، مراتب بايد در توضيحات(مورد 19) لحاظ شود.

 

12- فرصت يادگيري دانشجو در هر هفته

پيش بيني مي شود در اين دوره دانشجو در هر هفته  بطور متوسط لازم است    .......... ساعت حضوري و ............. ساعت مطالعه خود محور داشته باشد. بدين ترتيب معادل واحدي آن براي دانشجو بشرح ذيل پيشنهاد مي شود.

حضور مداوم در بخش بالینی (هفته)……………..

وجه" ساعت حضوري" بر اساس مقدار ساعت لازم براي شركت در كلاس و یا بخش آموزشي يا انجام كار در آزمايشگاه  و يا كار در فيلد و جامعه  و "  ساعات مطالعه خود محور" بر اساس ساعات مطالعه   شخصي دانشجو براي موفقيت در اين دوره  محسوب مي شود

.

13-ساعت مشاوره و يا همراهي استاد با دانشجو  براي گذراندن موفق  اين دوره  ............ساعت در هر هفته پيش بيني و برنامه ريزي مي شود.

توجه: تكميل اين مورد در موارديكه دوره از انواعي است كه بصورت كار  در فيلد و يا جامعه  بوده و ياكلا  از مواردي است كه يادگيري عمدتا غير حضوري انجام مي گيرد الزامي مي باشد.

 

14- برنامه تقويمي دروس نظري    ،   ،عملي    ،  بالینی     ، آزمايشگاه      ، ،سالن تشريح      ،، ترسيم اشكال آناتومیک    

شماره جلسه

عنوان
نام استاد يا استادان
تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

 

 

15- برنامه تقويمي اجراي پروژه تحقيقاتي “، و يا همكاري در انجام تحقيقžلطفا یکی را انتخاب بفرمایید.

        نام پروژه و يا پروژه ها...............................................................................................................................

                                         .................... ..........................................................................................................

                                        .................................................................................................................................

 

تاريخ تحويل پروپوزال تحقيق…………………………………  

 

 

گزارشتحقيقو  ارائه شفاهي مقاله  در جدول زير تعيين گردد.

شماره جلسه

عنوان

نام استاد يا استادان

تاريخ

جمع ساعات هر استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

16-سنجشدانشجودر يادگيريمبتني بر تحقيق:کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید:

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

تحويل پروپوزال

گزارش نتايج و ارائه مقاله

همكاري عملي در اجراي پروژه

گزارش نهائي

œاجراي پروژه

10%

40%

50%

 

 

“همكاري در انجام تحقيق

10%

60%

-

20%

10%

 

 

17- سنجش دانشجو با توجه به نوع يادگيري (قسمت پنجم صفحه اول)، کدام مورد زیر است؟ لطفا علامت بزنید.

نوع يادگيري دوره

تست هاي كتبي

ارزيابي گزارش ها

تكرار*

شركت فعال دانشجو

امتحان عملي+

بحث و كار گروهي++

 كار در آزمايشگاه و يا ترسيم اشكال آناتوميك

20%
50%
30%

-

-

-

 كار در سالن تشريح

20%

-

-

20%
60%
-

 گروههاي كوچك

40%

-

-

40%

-

20%

 سخنرانی با روش فعال

70%**

20% °

تست های کتبی

 

10%

 

 

ðانجام مهارت های بالینی

20%

 

 

 

80%

 

ðانجام اقدامات خاص اورژانس

20%

 

 

 

80%

 

 ðآشنایی با دستگاهها و سایر ابزار تشخیص پاراکلینیک

20%

 

 

 

80%

 

 

* تكرار حداقل يك آزمايش انجام شده و يا ترسيم حداقل يك شكل آناتوميك به قيد قرعه از ميان محتواي آموخته شده

+ سئوالات قبلا توسط استادان مسئول درس همسان شده و به قيد قرعه از دانشجويان سئوال مي شود.

++ مشاركت در بحث هاي گروهي كلاس و كار گروهي

** 30% سوالات کوتاه پاسخ و 70% چند جوابی است

°40% سوالات با نوشتن یک یا چند جمله پاسخ داده می شود.

 

18-بر اساس برنامه جاري آموزشي دانشكده پزشكي، دانشجويان ترم .................... براي انتخاب اين دوره الويت دارند.

 

19 –ساير توضيحات ضروري:

اجرای این دوره با امکانات موجود دانشکده ð، گروه ð، بخش ð، و .......... امکان پذیر است.

.....................................................................

 

 

20- امضا

 

مدير گروه آموزشي متولي

 

مسئول دوره

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

توجه: اين بخش توسط مسئول كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي  تكميل مي شود.

 

21- نتيجه بررسي كميته برنامه ريزي آموزشي:

اين پروپوزال در جلسه   مورخه ...............................كميته برنامه ريزي آموزشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي طرح گرديد.  و نتيجه به اين شرح اعلام شد. 

 

توجه: در صورت مصوب شدن دوره در كميته برنامه ريزي آموزش پزشكي موارد زير مشخص گردد.

22- اين دوره طي ............هفته  معادل ...........واحد تئوري و ...........واحد عملي  براي ارائه به دانشجويان فاز.........

در برنامه آموزشي پزشكي عمومي در ترم..........سال تحصيلي .........................مورد تائيد قرار گرفت و با توجه به نتايج ارزيابي دوره و در صورت توافق استاد تمديد خواهد شد. 

 

23- معادل واحدي اين دوره براي  مجموع  اعضا هيات علمي مجري طرح،در صورت اجراي دوره، در هر ترم.........واحد تئوري و ..............واحد عملي محاسبه مي شود

 

توجه

1: معادل سازي مورد 18 تنها در مورد دوره هايي كه عمدتا يادگيري بدون حضور استاد انجام مي گيرد محاسبه مي شود والزاما معادل مورد ذكر شده در بند 17 نمي باشد. در ساير موارد عينا معادل واحدي ذكر شده در  مورد 17  مورد تائيد قرار مي گيرد.

2: معادل واحدي اين بند براي مجموع اساتيد مجري طرح محاسبه شده كه بر اساس گزارش مسئول دور پس از اجرا، ميني بر سهم هر يك از اساتيد و  تفكيك فردي   انجام مي شود .

 

 

24-دلايل عدم موافقت با ارائه اين دوره عبارتند از:    

 

1-

 

2-

 

3-

 

4-

 

5-

 

25- امضا

 

معاون آموزش

 پزشکی عمومی

 

مسئول كميته

 دوره های انتخابی

 


 

ردیف

عناوین محتوای دوره های انتخابی

% علوم پایه

% علوم بالینی

% در کل برنامه پزشکی

1

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم پایه  (65%)

تئوری و عملی

زبان تخصصی

66

 

74

2

مباحث تقویت کننده دروس Coreدر علوم بالینی[4]  (85%)

انجام مهارتهای بالینی خاص تحت نظر اساتید مجرب

انجام اقدامات خاص اورژانس

 

81

3

مباحث مرتبط با علوم حرفه ای پزشکی

Physical Medicine

تون بخشی( کار درمانی، اودیومتری، اپتویومتری، فیزیوتراپی،گفتار درمانی)

تغذیه

3

2

5/2

4

مباحثی که تحت سفارش  ارگان خاصی[5]می باشند

آشنایی با طرح پزشک خانواده، تالاسمی، مشاوره ژنتیک، مدیریت سیستم بهداشتی

آشنایی با نظام سلامت، اقتصاد بهداشت

6

3

4

5

مباحث مرتبط با طب مکمل

گیاه درمانی، هومیوپاتی، طب سوزنی، تاریخ پزشکی، طب سنتی

4

5/1

5/2

6

مباحث مرتبط با Medical Ethics and Bioethics

پزشکی قانونی

اخلاق پزشکی

5

3

4

7

مباحث مرتبط با تحقیق و پژوهش

پژوهش در زمینه علوم پایه و بالینی

روش تحقیق

روش مقاله نویسی

8

4

6

8

کاربرد هنر و آموزش پزشکی

تهیه فیلم، تهیه پمفلت، پوستر، گزارش علمی

4

5/1

3

9

Communication skills

رابطه پزشک و بیمار

مواجهه با بیمار در حال مرگ

4

4

4

 

جمع

100

100

100

 

 


 

 

 

بسمه تعالی

ارزیابی رضایتمندی دانشجویان دوره های انتخابی علوم پایه

(روش یادگیری: .................)

 

 

سال ورودی :

نام واحد انتخابی :

نام استاد:

     
 

 

دانشجوی محترم، خواهشمند است موارد زیر را صادقانه و با حوصله پاسخ دهید تا با استخراج و آنالیز اطلاعات بتوان در جهت ارتقای کیفیت آموزش دوره های انتخابی اقدامات لازم را انجام داد.

 

 

0(مخالفت کامل)

10(موافقت کامل)

·

·

·

5

لطفاً در صورت مخالفت کامل عدد صفر، در صورت موافقت کامل عدد 10 و مطابق با درصد رضایتمندی خود هر عددی بین صفر تا ده را انتخاب کنید. 

 

 

سوالات عمومی:

10-  0

1- انتخاب دوره بر اساس علاقه شما صورت گرفت.                                         

 

10-  0

2- دوره برای شما جذاب بود.                               

10-  0

3- دوره هم راستا با اهداف آموزشی تعیین شده از قبل بود.                                

 

10-  0

4- رفرانس های مربوطه قابل دسترسی بود.                                                   

10-  0

5- در طی دوره علاوه بر رفرانس ها احساس نیازی به راهنمایی مطالعه داشتید.      

 

10-  0

6- ارائه دوره طبق توصیف دفترچه راهنمایی انتخاب واحد بود.                

10-  0

7- تعداد واحد دوره نسبت به محتوای تعیین شده مناسب بود .                

8- گرفتن این دوره را به سایر دانشجویان پیشنهاد می نمائید       بلی □   خیر□

9- محتوای دوره ای که گذراندید برایتان آسان بود یا  سخت.      آسان □سخت□

10-  0

10- فکر می کنید گذراندن دوره در آینده کاری شما کمک خواهد کرد.                 

11- برنامه تقویمی محتوای درس به شما داده شد.       بلی □   خیر□

 

 

10-  0

12- برنامه تقویمی به طور منظم و براساس برنامه اجرا شد.                                

 

10-  0

13- راهنمائی های اساتید برای رفع مشکلات من نسبت به دوره بسیار راهگشا بود. 

 

10-  0

14- دوره توانمندیهای جدید در من ایجاد نمود.                                               

10-  0

15-آیا در کلاس حضور و غیاب به طور جدی انجام می شد؟

 

 

10-  0

سوالات اختصاصی گروههای کوچک:

16-چه نسبتی از مدت کلاس به سخنرانی استاد اختصاص داده شده بود.              

10-  0

17- چه نسبتی از مدت تدریس به شیوه ایجاد پرسش و پاسخ اداره می شد.                      

 

10-  0

18- آیا استاد در برطرف کردن اشکالات یادگیری شما به چه میزان موثر بود؟         

 

10-  0

19- در این دوره همکاری بین دانشجویان و کار تیمی را چه میزان آموختید؟

10-  0

20- انجام کارهای گروهی چه میزان به شما واگذار شد؟                                               

 

 

10-  0

سوالات اختصاصی سخنرانی با روش فعال:

 

10-  0

16-چه نسبتی از مدت کلاس به سخنرانی استاد اختصاص داده شده بود.              

17- چه نسبتی از مدت تدریس به شیوه ایجاد پرسش و پاسخ اداره می شد.                      

 

10-  0

18- آیا استاد در برطرف کردن اشکالات یادگیری شما به چه میزان موثر بود؟         

 

10-  0

19- آیا در این دوره چه میزان مراجعه به رفرانس ها و تهیه مطالب علمی به شما واگذار شد؟

 

10-  0

20- از فعالیت شما در این دوره چه میزان در یادگیرتان دخالت داشته است؟

 

سوالات اختصاصی کار در آزمایشگاه:

10-  0

16-  انجام کارهای عملی در آزمایشگاه چه میزان برای شما مفید بود؟                 

 

10-  0

17- چه میزان به طور انفرادی انجام کارهای عملی را تجربه نموده اید؟                

18- هدف و محتوای علمی انجام آزمایش ها قبل از اجرای آن آموزش داده می شد؟           بلی □   خیر□

19- گزارش های اجرای آزمایش ها به طور مستند از شما خواسته شد؟                  بلی □   خیر□

20- آیا بازخورد (feedback)گزارش های تحویل داده شده به شما برگردانده شد؟بلی □خیر□

 

 

 

 

 

 

سوالات اختصاصی کار در سالن تشریح:

 

10-  0

16- انجام کار در سالن تشریح چه میزان برای شما مفید بود؟

17- هدف و محتوای علمی هر جلسه کار در سالن تشریح در شروع کار، آموزش داده شد؟ بلی œ     خیرœ

 

10-  0

18- در ضمن کار روی جسد به شما توضیح داده می شد؟

 

10-  0

19- آیا به شما فرصت داده می شد که روی جسد کار کنید و در ضمن آن استاد رفع اشکال کنند؟

 

10-  0

20- آیا در رعایت اصول بهداشتی مواجهه با جسد (مثل پوشیدن روپوش و دستکش) سخت گیری لازم اعمال می شد؟

 

سوالات اختصاصی پروژه یا تحقیق:

16- نحوه مشارکت شما در این دوره چه بوده است؟

 

فقط مشاهده کننده

جمع آوری اطلاعات

جستجوی مطالب علمی(Search)

وارد کردن اطلاعات در کامپیوتر

œ

œ

œ

œ

   آنالیز آماری

نوشتن پروپوزال

نوشتن مقاله

نوشتن خلاصه مقاله

œ

œ

œ

œ

ارسال مقاله به ناشر

ارسال خلاصه مقاله

به کنگره های علمی

 

 

œ

œ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-  0

17- در ابتدای دوره برای اجرای فعالیت های فوق، برنامه زمان بندی دقیق موجود بود.                     

 

10-  0

18- برنامه اجرای فعالیت های فوق طبق برنامه زمان بندی اجرا شده است.                       

 

10-  0

10-  0

19-در طی این دوره شما با مفاهیم اولیه روشهای تحقیق آشنا شده اید     

20-آیادر طول دوره استراتژی های جستجوی مطالب (search)را یاد گرفته اید؟                                                                                          

 

10-  0

21- آیا جستجو و یافتن مطالب در یادگیری بیشتر شما کمک کننده بود.               

 

10-  0

22- آیا وقتی را که برای انجام فعالیتهای فوق گذاشتید به مطالعه دروس دیگر لطمه زد؟

 

 

 

 

سوالات اختصاصی خود محور:

 

10-  0

16- از ارائه روش خود محور چه میزان استفاده کرده اید؟                                  

17- چه نظری برای بهبود دوره های با روش خود محور دارید؟

 

 

 

 

18- فکر می کنید برای اجرای روش خود محور چه میزان ساعت احتیاج به حضور اساتید دارید تا درک مطالب آسانتر شود ؟

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

 

 

19- نقاط قوت و ضعف درسی را که گذرانیده اید بنویسید :

            1) نقاط قوت

 

            2) نقاط ضعف

 

لطفاً در 2 سطر در مورد سئوالات زیر پاسخ دهید:

ویژگی خاص این دوره را نسبت به دوره هایی که تاکنون گذرانیدم

 

 

در صورت تکرار دوره به همین صورت پیشنهاد شما چیست.

 

 

*********************[1]- این عناوین در جهت تقویت مباحثی است که در دروس پزشکی عمومی آموزش  داده می شوند بنابراین عناوین باید در حیطه وظایف یک پزشک عمومی باشد.

[2]- منظور وزارت متبوع یا معاونت های مختلف دانشگاه می باشد

1- این گرایش ها که مفهوم GP With Special Focusرا داراست اگرچه ممکن است نوعی عملکرد تخصصی (Specialist)به نظر آید ولی به روشنی متمایز از مدارک تخصصی موجود بالینی و یا PhDاست و از مزایای شغلی و اعتباری آنها نیز برخوردار نمی باشد.

[4] -این عناوین در جهت تقویت مباحثی است که در دروس پزشکی عمومی آموزش  داده می شوند بنابراین عناوین باید در حیطه وظایف یک پزشک عمومی باشد.

[5]- منظور وزارت متبوع یا معاونت های مختلف دانشگاه می باشد

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.