جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > شرح عملکرد واحدها > رئيس اداره خدمات آموزش پزشکی عمومی 
 
 
رئیس اداره خدمات آموزش پزشکی عمومی
دکتر فاطمه بیتاژیان (دکترای عمومی )
 
از اهم وظایف مربوط به رئیس اداره خدمات آموزش پزشکی عمومی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- نظارت و هماهنگی در انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان رشته پزشکی روزانه از طریق آزمون ورودی و پردیس بین الملل در دو نیمسال تحصیلی
- تائید و امضاء وارجاع نامه های دانشجویان انتقالی و میهمان و ... در دو نیمسال تحصیلی 
- نظارت بر تشکیل و تنظیم و نگهداری پرونده های تحصیلی دانشجویان  در دو نیمسال تحصیلی
- نظارت بر انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور در زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید
- نظارت بر چگونگی انجام و ارائه برنامه زمانبندی شده  کلاسها و امتحانات دروس الزامی و انتخابی دانشجویان رشته پزشکی روزانه در دو نیمسال تحصیلی و تائید و ارسال برنامه ها به گروههای علوم پایه و بالینی
- نظارت مستمردر طول ترم برچگونگی برگزاری کلاسها ی علوم پایه (الزامی و دوره های انتخابی ) و مقدمات بالینی و پردیس بین الملل پزشکی و بخشهای بالینی و مکاتبه در خصوص برگزاری کلاسها ی جبرانی (جهت کلاسهای تشکیل نشده)
- نظارت برچگونگی انتخاب واحد دانشجویان ،حذف و اضافه و حذف تکدرس دروس الزامی و الکتیو در دو نیمسال تحصیلی 
- نظارت بر نحوه ارسال لیست حضور و غیاب کلاسها و لیست نمرات امتحانی علوم پایه (الزامی و دوره های انتخابی) و مقدمات بالینی و معرفی به بخشهای بالینی علوم بالینی و تجربه بالینی رشته پزشکی
- نظارت بر حسن برگزاری امتحانات در دو نیمسال تحصیلی شامل : چگونگی دریافت و تکثیر سوالات و  تصحیح پاسخنامه ها  در زمان مشخص. 
- اقدام و همکاری جهت برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی و صلاحیت بالینی و نظارت برتکثیر سوالات آزمون علوم پایه و امضاء و تائید کلیه کارتهای ورود به جلسه واجدین شرایط شرکت در آزمونهای مذکور
- نظارت و تائید بر صدور گواهی های اشتغال به تحصیل دانشجویان  جهت سازمانها  و مراکز درخواست شده و همچنین  فرمهای تغییر رشته ، خروج از کشور ، انصرافی ، اتمام سنواتی و اخطارهای آموزشی ، استعداد درخشان ، رتبه های برتر ، دانشجویان نمونه  و غیره .
- نظارت برتهیه و تنظیم گزارشهای تحصیلی و اعلام وضعیت  تحصیلی دانشجویان و مکاتبات بعمل آمده در این خصوص.
- نظارت و تائید کارنامه های دانش آموختگان جهت ارائه به مدیریت محترم امور آموزشی دانشگاه  .
- اقدام و بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص رفع مشکلات دانشجویان در حیطه قوانین و مقررات آموزشی و اظهار نظر در مورد حل مشکلات آنها .
- نظارت بر ارزشیابی نمرات دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها  و دستور ثبت و یا عدم ثبت نمرات این دسته از دانشجویان .
- شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده بعنوان عضوثابت   ، 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.