جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > شرح عملکرد واحدها > عملکرد واحد علوم پایه 
 
 
مسئول واحد علوم پایه آموزش: سرکار خانم معصومه رضایی نژاد
 
همکاران واحد علوم پایه آموزش: سرکار خانم سهیلا موید – سرکارخانم ندا منفرد - سرکار خانم فاطمه اسماعیل پور (کارشناس اتباع بین الملل)
 

عملکرد واحد علوم پایه دانشکده پزشکی :

بخش اول (ثبت نام)

1-تعیین زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه برای دانشجویان مقاطع علوم پایه و مقدمات بالینی

2- تهیه خلاصه آئین نامه برای دانشجویان جدید الورود

-بخش دوم (انتخاب واحد)

1- بررسی وضعیت نظام وظیفه بر اساس مقررات وتهیه فرم معافیت ازتحصیل و تحویل به دانشجو جهت ارائه به پلیس + 10

2-بررسی و چک نمرات دروس پذیرفته شدگان با تاثیر مثبت سوابق تحصیلی

3-دریافت کلیه مدارک ثبت نامی جهت ثبت نام و انتخاب واحد و ارائه کارت  دانشجویی بعد از تمدید نیمسال تحصیلی

4-کنترل انتخاب واحد  الکترونیک دانشجویان با توجه  بر اخذ واحد مجاز طبق آیین نامه آموزشی و ارسال تاییدیه انتخاب واحد در پرونده دانشجو

5-معرفی دانشجویان جهت استفاده از امکانات کتابخانه دانشکده پزشکی

6- برنامه ریزی جهت انجام مراحل حذف و اضافه و حذف اضطرری

7-معرفی  دانشجویانی که جهت انتخاب واحد مراجعه ننموده اند(انصراف از تحصیل به آموزش کل)

8-ارسال لیست حضور وغیاب هر نیمسال به بخشها جهت ارائه  به اساتید محترم و اتاق استادان

9-انجام  مراحل اداری مرخصی تحصیلی و حذف ترم جهت دانشجویان متقاضی

10-تهیه آمار دانشجویان شاهد و ایثارگر در دو نیمسال تحصیلی و ارائه به ستاد شاهد و ایثارگر  دانشگاه و امور دانشجویی دانشکده پزشکی

11- ارسال اسامی دانشجویان با استاد راهنمای مشخص شده به امورفرهنگی دانشکده

12-ارسال دروس پیشنهادی دانشجویان میهمان برای واریز شهریه و انجام انتخاب واحد

با توجه به نامه مدیریت محترم دانشگاه

13-انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان میهمان  ار انتخاب واحد تا ارسال نمرات در پرونده آموزش کل

14-مکاتبه در خصوص دانشجویان اتباع خارجی جهت واریز شهریه و انجام انتخاب واحد

15- ارسال لیست نمرات هر نیمسال به واحد امتحانات وبخشهای مربوطه  جهت  وارد کردن نمرات دروس پس از دریافت نمرات از گروهها ،اقدام به ثبت کلیه نمرات در سیستم سما

16- تهیه کارنامه تحصیلی و ارائه یک نسخه  جهت اطلاع دانشجو

17- اعلام  لیست نفرات برتر و  استعداد درخشان

18-  تهیه گزارش دانشجویان مشروط ،وضعیت دانشجویان درهر نیمسال

19- اعلام  و ارسال یک نسخه از اخطار آموزشی دانشجویان مشروط به آموزش کل ، اساتید محترم راهنما و مرکز مشاوره  و غیره...

20- مکاتبه در خصوص دانشجویان که مشکل سنواتدارندو متقاضی ترم ارفاقی می باشند

21- صدور گواهی اشتغال به تحصیل وهمچنین تکمیل فرمخروج ازکشورجهت دانشجویان متقاضی

22- تکمیل  وتائیدیه فرم وام دانشجویی جهت دانشجویان

23-ارسال مدارک پزشکی دانشجویان به شورای پزشکی و اعمال نتایج آن در سوابق تحصیلی دانشجو

24- انجام و نظارت بر اجرای صحیح آئین نامه ها ومقررات آموزشی و برنامه تحصیلی دانشجویان

25-ارسال کل کارنامه دانشجویان میهمان درهر ترم به آموزش دانشگاه

26-معرفی  دانشجویان متقاضی جهت میهمانی به سایر دانشکده ها و همچنین ترم تابستانی

27-تکمیل فرم تسویه حساب دانشجویان انتقالی

28-انجام انتقال و تغییر رشته دانشجویان از دانشگاه مبداء به مقصد

29-ارزشیابی نمرات کلیه دانشجویان انتقالی و معادل سازی و پذیرش نمرات

 

بخش سوم (آزمون جامع علوم پایه)

1-معرفی دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع

2-ثبت نام از افراد مشمول آزمون در سایت وزارتخانه

3- بررسی وضعیت دانشجویان جهت شرکت در آزمون جامع از نظرمیانگین کل 12 ، شماره ملی ، شماره دانشجویی ، نام ونام خانوادگی، نام پدر وغیره...

4-ارسال یک نسخه ازلیست تکمیل شده این گروه افراد به آموزش کل

5-استخراج لیست مردودین از دروس اختصاصی

6-ارسال کارنامه تحصیلی فاز یک و دو پس از تکمیل کلیه نمرات  دانشجویان به واحد فارغ التحصیلی

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.