چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 

ترم سوم    ورودی مهر95   نیمسال اول97-96     شروع کلاس 25/6/96   پایان کلاس 27/10/96

رمز درس

نام درس

تعداد واحد

محل تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

242

دستگاه اعصاب تئوری

75/2

دانشکده پزشکی

Part1  یکشنبه 23/7/96

Part2  سه شنبه 30/8/96

12تا13

12تا13

243

"       اعصاب عملی

4/0

آزمایشگاه

آناتومی عملی  چهارشنبه 10/8/96

 

 

امتحان عملی فیزیولوژی عملی یکشنبه 21/8/96

 

امتحان تئوری فیزیولوژی عملی دوشنبه 6/9/96

8تا10 (2و3)

10تا12(1و4)

 

12تا13(1)

30/13تا30/15(2و3و4)

 

12تا13

 

211

 

انگل شناسی تئوری

5/2

دانشکده پزشکی

Part1دوشنبه 15/8/96

Part2دوشنبه 9/11/96

12تا13

12تا13

212

انگل شناسی عملی

5/1

آزمایشگاه انگل  شناسی

سه شنبه 3/11/96

10تا12

232

دستگاه پوست تئوری

5/0

دانشکده پزشکی

یکشنبه 26/9/96

12تا13

233

"        پوست عملی

1/0

آزمایشگاه

_

_

 

 128

253

255

میان ترم

زبان عمومی

 زبان تخصصی1

زبان تخصصی2

 

 

3

3

3

دانشکده پزشکی

 

 

شنبه 18/9/96

یک شنبه 19/9/96

سه شنبه 14/9/96

 

12تا13

12تا13

12تا13

 

128

253

255

پایان ترم

زبان عمومی

 زبان تخصصی1

زبان تخصصی2

 

 

3

3

3

دانشکده پزشکی

 

سه شنبه 17/11/96

یکشنبه 15/11/96

یکشنبه 1/11/96

 

12تا13

12تا13

12تا13

348

 

دستگاه کلیه تئوری

75/1

دانشکده پزشکی

شنبه 21/11/96

12تا13

249

 

"       کلیه عملی

1/0

آزمایشگاه

آناتومی عملی دوشنبه 18/10/96

30/13تا30/15

114

 

تربیت بدنی 2

1

واحد تربیت بدنی

_

_

 

جمع واحد

6/13

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.