يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 

ترم پنجم    ورودی مهر94    نیمسال اول97-96     شروع کلاس 25/6/96   پایان کلاس 27/9/96

رمز درس

نام درس

تعداد واحد

محل تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

345

دستگاه غدد  عملی

1/0

آزمایشگاه

آناتومی عملی شنبه  29/7/96

8تا12

244

دستگاه غدد تئوری

2

دانشکده پزشکی

یکشنبه 7/8/96

12تا13

240

دستگاه شنوایی تئوری

75/0

دانشکده پزشکی

شنبه 20/8/96

12تا13

241

"         شنوایی عملی

1/0

آزمایشگاه

 

آناتومی عملی چهارشنبه 24/8/96

 

30/13تا30/15

255

میان ترمزبان تخصصی2

3

دانشکده پزشکی

سه شنبه 14/9/96

12تا13

275

باکتری شناسی عملی

1

آزمایشگاه میکروبشناسی

دوشنبه20/9/96

"

"

سه شنبه 21/9/96

8تا10 (3)

10تا30/11 (2)

30/11تا13(4)

8تا10 (1)

237

دستگاه تولید مثل عملی

2/0

آزمایشگاه

آناتومی عملی دوشنبه 27/9/96

10تا12

274

باکتری شناسی تئوری

3

دانشکده پزشکی

شنبه 9/10/96

10تا12

226

تماس زود رس با بیمار 2 عملی

5/0

دانشکده پزشکی

 دوشنبه 11/10/96

12تا13

793

انسان در اسلام

2

"

شنبه 23/10/96

10تا12

236

دستگاه تولید مثلتئوری

5/1

"

چهارشنبه 20/10/96

12تا13

797

آشنایی با قانون اساسی

2

"

چهارشنبه 13/10/96

12تا13

273

ویروس شناسی

1

"

چهارشنبه 27/10/96

10تا12

255

پایان ترمزبان تخصصی2

3

"

یکشنبه 1/11/96

12تا13

 

جمع واحد

15/17

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.