جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > امتحانات > امتحانات علوم پایه 
 
 

 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 98-97تا پایان بهمن 97

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

دوشنبه

1/11/97

12 – 10

تماس با بیمار 1

بهمن95

کلاسهای دانشکده

2

دوشنبه

1/11/97

13 - 12

دستگاه قلب و عروق

بهمن96

کلاسهای دانشکده

3

چهارشنبه

3/11/97

13 - 12

تفسیر قرآن

بهمن95

کلاسهای دانشکده

4

شنبه

6/11/97

10 - 8

روانشناسی

بهمن96

کلاسهای دانشکده

5

شنبه

6/11/97

12 – 10

انگل شناسی2

مهر96

کلاسهای دانشکده

6

شنبه

6/11/97

13 - 12

EBM1

بهمن95

کلاسهای دانشکده

7

یکشنبه

7/11/97

12 – 10

پاتولوژی 2

بهمن94

کلاسهای دانشکده

8

یکشنبه

7/11/97

13 - 12

آیین زندگی

مهر97

کلاسهای دانشکده

9

دوشنبه

8/11/97

13 - 12

تاریخ امامت

بهمن95

کلاسهای دانشکده

10

سه شنبه

9/11/97

13 - 12

دانش خانواده

بهمن96 و بهمن 94

کلاسهای دانشکده

11

چهارشنبه

10/11/97

13 - 12

تماس با جامعه1

بهمن95

کلاسهای دانشکده

12

شنبه

13/11/97

12 – 10

ایمونو لوژی مقدمات  3

مهر97

کلاسهای دانشکده

13

شنبه

13/11/97

13 - 12

بهداشت

بهمن96

کلاسهای دانشکده

14

شنبه

13/11/97

14 - 13

سمیولوژی کارآموزی

بهمن94

کلاسهای دانشکده

15

یکشنبه

14/11/97

12 – 10

تغذیه

بهمن95

کلاسهای دانشکده

16

یکشنبه

14/11/97

13 - 12

دستگاه کلیه

مهر96

کلاسهای دانشکده

17

سه شنبه

16/11/97

13 - 12

پایان ترم زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

18

چهارشنبه

17/11/97

12 – 10

سمیولوژی گوارش و کلیه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

19

چهارشنبه

17/11/97

13 - 12

پایان ترم زبان پیش

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

20

چهارشنبه

17/11/97

13 - 12

پایان ترم زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

21

سه شنبه

23/11/97

13 - 12

بیوشیمی مقدمات  2

مهر97

کلاسهای دانشکده

22

چهارشنبه

24/11/97

13 - 12

ژنتیک

بهمن95

کلاسهای دانشکده

23

چهارشنبه

24/11/97

15 – 14:30

ایمنی بیمار

بهمن94

کلاسهای دانشکده

24

شنبه

27/11/97

12 – 10

ژنتیک مقدمات  3

مهر97

کلاسهای دانشکده

25

شنبه

27/11/97

13 - 12

دستگاه بینایی

بهمن95

کلاسهای دانشکده

26

دوشنبه

29/11/97

13 - 12

اندیشه اسلامی 1

مهر97

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات16/10/97

 

 

 

 

جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 98-97تا پایان دی 97

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

شنبه

1/10/97

12- 8

بافت و آناتومی عملی قلب

بهمن96

بخش آناتومی

2

شنبه

1/10/97

13- 12

فیزیولوِژی مقدمات2

مهر97

کلاسهای دانشکده

3

یکشنبه

2/10/97

12- 8

بافت و آناتومی عملی گوارش

بهمن95

بخش آناتومی

4

یکشنبه

2/10/97

13- 12

اپیدمیولوژی

بهمن94

کلاسهای دانشکده

5

دوشنبه

3/10/97

12:30- 10

بافت شناسی عملی پوست

مهر96

بخش آناتومی

6

سه شنبه

4/10/97

13- 12

دستگاه تولید مثل

مهر95

کلاسهای دانشکده

7

شنبه

8/10/97

13- 12

میان ترم زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

8

یکشنبه

9/10/97

13- 12

اخلاق پزشکی

بهمن94

کلاسهای دانشکده

9

سه شنبه

11/10/97

13- 12

باکتری شناسی2

مهر95

کلاسهای دانشکده

10

شنبه

15/10/97

12- 10

فرهنگ و تمدن

بهمن94

کلاسهای دانشکده

11

 شنبه

15/10/97

13- 12

ویروس شناسی

مهر95

کلاسهای دانشکده

12

یکشنبه

16/10/97

12- 8

بافت و آناتومی عملی اسکلتی

بهمن96

بخش آناتومی

13

دوشنبه

17/10/97

13- 12

تماس با بیمار 2

مهر95

کلاسهای دانشکده

14

دوشنبه

17/10/97

13- 12:30

دانش خانواده

کارورزان

کلاسهای دانشکده

15

چهارشنبه

19/10/97

13- 12

انقلاب اسلامی

مهر95

کلاسهای دانشکده

16

چهارشنبه

19/10/97

17:30-13:30

بافت و آناتومی عملی کلیه

مهر96

بخش آناتومی

17

شنبه

22/10/97

12- 8

بافت و آناتومی عملی بینایی

بهمن95

بخش آناتومی

18

شنبه

22/10/97

12- 10

اندیشه اسلامی 2

مهر95

کلاسهای دانشکده

19

شنبه

22/10/97

13- 12

فارماکولوژی2

بهمن94

کلاسهای دانشکده

20

دوشنبه

23/10/97

13- 12

کتبی عملی فیزیولوژی قلب

بهمن96

کلاسهای دانشکده

21

چهارشنبه

26/10/97

12- 10

آمار

بهمن94

کلاسهای دانشکده

22

چهارشنبه

26/10/97

13- 12

پایان ترم زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

23

شنبه

29/10/97

12- 10

انگل شناسی عملی

مهر96

آزمایشگاه انگل شناسی

24

شنبه

29/10/97

13- 12

تکنولوژی اطلاعات نظری

مهر97

کلاسهای دانشکده

25

یکشنبه

30/10/97

13- 12

فیزیک اشعه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات17/9/97

 

 

 

 

جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 98-97تا پایان آذر 97 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

دوشنبه

5/9/97

13 - 12

باکتری شناسی1

مهر95

کلاسهای دانشکده

2

سه شنبه

6/9/97

13 - 12

دستگاه اعصاب 2

مهر96

کلاسهای دانشکده

3

چهارشنبه

7/9/97

13 - 12

دستگاه تنفس

بهمن96

کلاسهای دانشکده

4

شنبه

10/9/97

13 - 12

فارماکولوژی1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

5

يکشنبه

11/9/97

13 - 12

میان ترم زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

6

يکشنبه

11/9/97

14:30-14

ایمنی بیمار

بهمن 90

کلاسهای دانشکده

7

چهارشنبه

14/9/97

12- 8

بافت و آناتومی عملی تنفس

بهمن96

بخش آناتومی

8

چهارشنبه

14/9/97

13 - 12

میان ترم زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

9

پنجشنبه

15/9/97

10- 9

پزشکی قانونی

بهمن 92

کلاسهای دانشکده

10

شنبه

17/9/97

13 - 12

میان ترم زبان پیش

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

11

دوشنبه

19/9/97

13 - 12

کتبی عملی فیزیولوژی تنفس

بهمن96

کلاسهای دانشکده

12

شنبه

24/9/97

13 - 12

دستگاه پوست 2

مهر96

کلاسهای دانشکده

13

شنبه

24/9/97

17:30-13:30

باکتری شناسی عملی

مهر95

آزمایشگاه میکروبشناسی

14

یکشنبه

25/9/97

12- 8

پاتولوژی عملی

بهمن94

بخش پاتولوژی

15

یکشنبه

25/9/97

13 - 12

دستگاه گوارش

بهمن95

کلاسهای دانشکده

16

چهارشنبه

28/9/97

12- 8

بافت و آناتومی عملی تولید مثل

مهر95

بخش آناتومی

 

                                                

 

واحدامتحانات20/8/97

 

 

 

جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال دوم 97-96تا پایان مرداد 97

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

دوشنبه

1/5/97

12-8

فیزیولوژی  عملی قلب

مهر96

آزمایشگاه فیزیولوژی

2

دوشنبه

1/5/97

13-12

تغذیه

بهمن95

کلاسهای دانشکده

3

سه شنبه

2/5/97

13-12

آیین زندگی

بهمن96

کلاسهای دانشکده

4

چهارشنبه

3/5/97

10- 8

دستگاه کلیه

بهمن95

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

3/5/97

11-10

فیزیولوژی  کتبی عملی قلب

مهر96

کلاسهای دانشکده

6

چهارشنبه

3/5/97

12-11

تفسیر موضوعی قرآن

بهمن95

کلاسهای دانشکده

7

چهارشنبه

3/5/97

13-12:30 :30

پاتولوژی 2

مهر94

کلاسهای دانشکده

8

شنبه

6/5/97

13-12

پایان ترم زبان پیش1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

9

شنبه

6/5/97

13-12

سمیولوژی کارآموزی

مهر94

کلاسهای دانشکده

10

یکشنبه

7/5/97

12-10

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

بهمن95

کلاسهای دانشکده

11

یکشنبه

7/5/97

13-12

پایان ترم زبان پیش2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

12

دوشنبه

8/5/97

13-12

پایان ترم زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

13

سه شنبه

9/5/97

13-12

پایان ترم زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

14

چهارشنبه

10/5/97

13-12

تکنولوژی اطلاعات نظری

بهمن96

کلاسهای دانشکده

15

شنبه

13/5/97

10- 8

دستگاه بینایی

بهمن95

کلاسهای دانشکده

16

شنبه

13/5/97

12-10

مهارت مطالعه

بهمن96

کلاسهای دانشکده

17

شنبه

13/5/97

13-12

فارماکولوژی 2

مهر94

کلاسهای دانشکده

18

یکشنبه

14/5/97

13-12

دستگاه قلب و عروق

مهر96

کلاسهای دانشکده

19

دوشنبه

15/5/97

12-10

انگل شناسی2

بهمن95

کلاسهای دانشکده

20

دوشنبه

15/5/97

13-12

اخلاق پزشکی

مهر94

کلاسهای دانشکده

21

چهارشنبه

17/5/97

12-10

بهداشت

مهر96

کلاسهای دانشکده

22

چهارشنبه

17/5/97

13-12

آمارحیاتی

مهر94

کلاسهای دانشکده

23

شنبه

20/5/97

13-12

دانش خانواده و جمعیت

مهر96و مهر94

کلاسهای دانشکده

24

یکشنبه

21/5/97

15-14

دانش خانواده و جمعیت

مهر91 بهمن 90

کلاسهای دانشکده

25

سه شنبه

23/5/97

13-12

روانشناسی

مهر96

کلاسهای دانشکده

26

چهارشنبه

24/5/97

13-12

اپیدمیولوژی

مهر94

کلاسهای دانشکده

27

یکشنبه

28/5/97

13-12

فیزیک پزشکی

مهر94

کلاسهای دانشکده

28

سه شنبه

30/5/97

13-12

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مهر94

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات16/4/97

یکشنبه 97/4/17 - 9:15

 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

 نیمسال دوم 97-96تا پایان تیر97

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

3/4/97

12 تا 13:30

فیزیولوژی  عملی تنفس

مهر96

آزمایشگاه فیزیولوژی

2

دوشنبه

4/4/97

12 تا 13

دستگاه تولید مثل

بهمن94

کلاسهای دانشکده

3

چهار شنبه

6/4/97

12 تا 13

سمیولوژی کلیه و گوارش

مهر94

کلاسهای دانشکده

4

یکشنبه

10/4/97

8 تا12

آناتومی و بافت عملی گوارش

مهر95

بخش آناتومی

5

یکشنبه

10/4/97

8 تا12

پاتولوژی عملی

مهر94

بخش پاتولوژی

6

یکشنبه

10/4/97

12 تا 13

ویروس شناسی

بهمن94

کلاسهای دانشکده

7

دوشنبه

11/4/97

13:30 تا 15:30

آناتومی و بافت عملی قلب

مهر96

بخش آناتومی

8

سه شنبه

12/4/97

10تا12

انقلاب اسلامی ایران

بهمن94

کلاسهای دانشکده

9

سه شنبه

12/4/97

12 تا 13

بیوشیمی مقدمات2

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

10

چهار شنبه

13/4/97

10تا12

آناتومی و بافت عملی کلیه

بهمن95

بخش آناتومی

11

چهار شنبه

13/4/97

12 تا 13:30

فیزیولوژی  عملی بینایی

مهر95

آزمایشگاه فیزیولوژی

12

شنبه

16/4/97

8 تا12

آناتومی و بافت عملی بینایی

مهر95

بخش آناتومی

13

یکشنبه

17/4/97

10تا12

ژنتیک مقدمات3

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

14

یکشنبه

17/4/97

12 تا 13

پایان ترم زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

15

چهار شنبه

20/4/97

10تا12

ژنتیک 

مهر95

کلاسهای دانشکده

16

چهار شنبه

20/4/97

12 تا 13

فارسی

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

17

شنبه

23/4/97

12 تا 13

EBM1

مهر95

کلاسهای دانشکده

18

دوشنبه

25/4/97

12 تا 13

تماس با جامعه1

مهر95

کلاسهای دانشکده

19

سه شنبه

26/4/97

12 تا 13

ایمنولوژی مقدمات3

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

20

چهار شنبه

27/4/97

10تا12

انگل شناسی عملی

بهمن95

آزمایشگاه انگل شناسی

21

چهار شنبه

27/4/97

12 تا 13

تماس با بیمار1

مهر95

کلاسهای دانشکده

22

شنبه

30/4/97

8 تا12

آناتومی و بافت عملی اسکلتی

مهر96

کلاسهای دانشکده

23

شنبه

30/4/97

12 تا 13

اندیشه اسلامی 1

بهمن 96

کلاسهای دانشکده

 

 

واحدامتحانات20/3/97

 

 

 

جدول برنامه امتحاناتدانشجویان پزشکی

 نیمسال دوم 97-96تا پایان فروردین97

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

شنبه

18/1/97

13-12

بافتشناسیمقدمات

بهمن96

کلاسهایدانشکده

2

یکشنبه

19/1/97

13-12

باکتریشناسی1

بهمن94

کلاسهایدانشکده

3

چهارشنبه

22/1/97

12-8

آناتومیوبافتعملیغدد

بهمن94

بخشآناتومی

4

یکشنبه

26/1/97

13-12

جنینشناسیمقدمات

بهمن96

کلاسهایدانشکده

5

چهارشنبه

29/1/97

13-12

مهارتهای ارتباطی

مهر94

کلاسهایدانشکده

 

 

 

واحدامتحانات23/12/96

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

بدینوسیله به اطلاع میرساند

تاریخ  آزمونهای لغو شده دانشکده پزشکی  به شرح ذیل می باشد:

تماس با بیمار 1 شنبه 14/11/96 ساعت 9

 

انگل شناسی 2 شنبه 14/11/96ساعت 10

 

روانشناسی دوشنبه 16/11/96 ساعت 9

 

تغذیه دوشنبه16/11/96 ساعت 10

 

پاتولوژی 2 شنبه 21/11/96 ساعت 10

 

مکان: کلاسهای دانشکده پزشکی

واحد امتحانات  دانشکده

9/11/96

 

 

 

قابل توجه دانشجویان پزشکی

روزانه وپردیس

  

بدینوسیله به اطلاع میرساند

 آزمونهای روزیکشنبه مورخ 8/11/96  دانشکده پزشکی  برگزارنمیشود. تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام میگردد.

 

واحد امتحانات  دانشکده

8/11/96

 

-

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

نیمسال اول 97-96 تا پایان بهمن96

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

1/11/96

2-10

آمار حیاتی

بهمن93

کلاسهای دانشکده

2

یکشنبه

1/11/96

13-12

زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

3

سه شنبه

3/11/96

2-10

انگل شناسی عملی

مهر95

آزمایشکاه انگل شناسی

4

سه شنبه

3/11/96

13-12

تماس با جامعه 1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

4/11/96

2-10

بهداشت

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

6

شنبه

7/11/96

2-10

دانش خانواده

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

7

یکشنبه

8/11/96

13-12

پاتولوژی2

بهمن93

کلاسهای دانشکده

8

دوشنبه

9/11/96

13-12

انگل شناسی 2

مهر95

کلاسهای دانشکده

9

سه شنبه

10/11/96

10-8

تغذیه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

10

سه شنبه

10/11/96

13-12

روانشناسی

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

11

چهارشنبه

11/11/96

2-10

اپیدمیولوژی

بهمن93

کلاسهای دانشکده

12

چهارشنبه

11/11/96

13-12

تماس با بیمار 1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

13

چهارشنبه

11/11/96

15-14

EBM2

کارورزان

کلاسهای دانشکده

14

شنبه

14/11/96

13-12

تعیین سطح زبان

بهمن 96

کلاس شهید احدی

15

شنبه

14/11/96

13-12

ایمنولوژی مقدمات3

مهر96

کلاسهای دانشکده

16

یکشنبه

15/11/96

13-12

زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

17

دوشنبه

16/11/96

13-12

فیزیک اشعه

بهمن93

کلاسهای دانشکده

18

سه شنبه

17/11/96

13-12

زبان پیش 1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

19

سه شنبه

17/11/96

13-12

زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

20

سه شنبه

17/11/96

15-14

دانش خانواده

بهمن89 مهر90

کلاسهای دانشکده

21

چهارشنبه

18/11/96

10-8

تفسیر نهج البلاغه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

22

چهارشنبه

18/11/96

2-10

فرهنگ و تمدن

بهمن93

کلاسهای دانشکده

23

چهارشنبه

18/11/96

13-12

زبان پیش 2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

24

شنبه

21/11/96

13-12

دستگاه کلیه

مهر95

کلاسهای دانشکده

25

دوشنبه

23/11/96

2-10

بیوشیمی مقدمات2

مهر96

کلاسهای دانشکده

26

دوشنبه

23/11/96

13-12

دستگاه بینایی و فیزیولوژی کتبی عملی بینایی

بهمن94

کلاسهای دانشکده

27

چهارشنبه

25/11/96

2-10

تاریخ امامت

بهمن94

کلاسهای دانشکده

28

چهارشنبه

25/11/96

13-12

فارسی

مهر96

کلاسهای دانشکده

29

شنبه

28/11/96

13-12

اندیشه اسلامی1

مهر96

کلاسهای دانشکده

30

دوشنبه

30/11/96

2-10

مهارت مطالعه

مهر96

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات19/10/96

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

 نیمسال اول 97-96تا پایان دی96

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

شنبه

2/10/96

13-12

فیزیولوژی مقدمات2

مهر96

کلاسهای دانشکده

2

شنبه

2/10/96

13:30-15:30

آناتومی عملی گوارش

بهمن94

آزمایشگاه آناتومی

3

یکشنبه

3/10/96

12:30-12

فیزیولوژی تئوری عملی تنفس

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

4

یکشنبه

3/10/96

13:30-12:0

سمیولوژی کلیه و گوارش

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

6/10/96

13:30-12

فیزیولوژی عملی تنفس

بهمن 95

آزمایشگاه فیزیولوژی

6

شنبه

9/10/96

12-10

باکتری شناسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

7

شنبه

9/10/96

13-12

Itنظری

مهر96

کلاسهای دانشکده

8

دوشنبه

11/10/96

13-12

تماس زود رس با بیمار 2

مهر94

کلاسهای دانشکده

9

چهار شنبه

13/10/96

12-10

آشنایی با قانون اساسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

10

چهارشنبه

13/10/96

10-15:30

آناتومی عملی قلب

بهمن 95

آزمایشگاه آناتومی

11

یکشنبه

17/10/96

12-8

آناتومی عملی بینایی

بهمن94

آزمایشگاه آناتومی

12

دوشنبه

18/10/96

10-15:30

فیزیولوژی عملی قلب

بهمن 95

آزمایشگاه فیزیولوژی

13

دوشنبه

18/10/96

13:30-15:30

آناتومی عملی کلیه

مهر 95

آزمایشگاه آناتومی

14

سه شنبه

19/10/96

13-12

فیزیولوژی عملی بینایی

بهمن94

آزمایشگاه فیزیولوژی

15

چهارشنبه

20/10/96

12-8

آناتومی عملی اسکلتی

بهمن 95

آزمایشگاه آناتومی

16

چهار شنبه

20/10/96

12-10

فارماکولوژی 2

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

17

چهار شنبه

20/10/96

13-12

دستگاه تولید مثل

مهر94

کلاسهای دانشکده

18

شنبه

23/10/96

10-8

اخلاق پزشکی

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

19

شنبه

23/10/96

12-10

انسان در اسلام

مهر94

کلاسهای دانشکده

20

شنبه

23/10/96

13-12

فیزیولوژی تئوری عملی قلب

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

21

دو شنبه

25/10/96

13-12

ژنتیک

بهمن94

کلاسهای دانشکده

22

سه شنبه

26/10/96

13-12

سمیولوژی کارآموزی تئوری

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

23

چهار شنبه

27/10/96

12-8

سمیولوژی کارآموزی عملی

بهمن 93

مرکز مهارتهای بالینی

24

چهار شنبه

27/10/96

12-10

ویروس شناسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

25

چهار شنبه

27/10/96

13-12

EBM1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

26

 شنبه

30/10/96

13-12

دستگاه قلب و عروق

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

 

 

واحدامتحانات19/9/96

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی 

 نیمسال اول 97-96تا پایان آبان96

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

7/8/96

13-12

دستگاه غدد

مهر94

کلاسهای دانشکده

2

چهارشنبه

10/8/96

12-8

آناتومی عملی اعصاب

مهر95

آزمایشگاه آناتومی

3

شنبه

13/8/96

13-12

دستگاه اسکلتی

بهمن95

کلاسهای دانشکده

4

دو شنبه

15/8/96

13-12

انگل شناسی 1

مهر95

کلاسهای دانشکده

5

شنبه

20/8/96

13-12

دستگاه شنوایی

مهر94

کلاسهای دانشکده

6

یکشنبه

21/8/96

15:30-12

فیزیولوژی عملی اعصاب

مهر95

آزمایشگاه فیزیولوژی

7

دوشنبه

22/8/96

13-12

پاتولوژی 1

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

8

چهارشنبه

24/8/96

13-12

فیزیولوژی تئوری عملی خون

بهمن 94

کلاسهای دانشکده

9

چهارشنبه

24/8/96

15:30-13:30

آناتومی عملی شنوایی

مهر94

آزمایشگاه آناتومی

10

دوشنبه

29/8/96

13-12

بافت شناسی مقدمات1

مهر96

کلاسهای دانشکده

11

سه شنبه

30/8/96

13-12

دستگاه اعصاب2

مهر95

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات15/7/96

 

 

جدول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

نیمسال اول 97-96تا پایان دی96

 

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

شنبه

2/10/96

13-12

فیزیولوژی مقدمات2

مهر96

کلاسهای دانشکده

2

شنبه

2/10/96

13:30-15:30

آناتومی عملی گوارش

بهمن94

آزمایشگاه آناتومی

3

یکشنبه

3/10/96

12:30-12

فیزیولوژی تئوری عملی تنفس

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

4

یکشنبه

3/10/96

13:30-12:0

سمیولوژی کلیه و گوارش

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

6/10/96

13:30-12

فیزیولوژی عملی تنفس

بهمن 95

آزمایشگاه فیزیولوژی

6

شنبه

9/10/96

12-10

باکتری شناسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

7

شنبه

9/10/96

13-12

Itنظری

مهر96

کلاسهای دانشکده

8

دوشنبه

11/10/96

13-12

تماس زود رس با بیمار 2

مهر94

کلاسهای دانشکده

9

چهار شنبه

13/10/96

12-10

آشنایی با قانون اساسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

10

چهارشنبه

13/10/96

10-15:30

آناتومی عملی قلب

بهمن 95

آزمایشگاه آناتومی

11

یکشنبه

17/10/96

12-8

آناتومی عملی بینایی

بهمن94

آزمایشگاه آناتومی

12

دوشنبه

18/10/96

10-15:30

فیزیولوژی عملی قلب

بهمن 95

آزمایشگاه فیزیولوژی

13

دوشنبه

18/10/96

13:30-15:30

آناتومی عملی کلیه

مهر 95

آزمایشگاه آناتومی

14

سه شنبه

19/10/96

13-12

فیزیولوژی عملی بینایی

بهمن94

آزمایشگاه فیزیولوژی

15

چهارشنبه

20/10/96

12-8

آناتومی عملی اسکلتی

بهمن 95

آزمایشگاه آناتومی

16

چهار شنبه

20/10/96

12-10

فارماکولوژی 2

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

17

چهار شنبه

20/10/96

13-12

دستگاه تولید مثل

مهر94

کلاسهای دانشکده

18

شنبه

23/10/96

10-8

اخلاق پزشکی

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

19

شنبه

23/10/96

12-10

انسان در اسلام

مهر94

کلاسهای دانشکده

20

شنبه

23/10/96

13-12

فیزیولوژی تئوری عملی قلب

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

21

دو شنبه

25/10/96

13-12

ژنتیک

بهمن94

کلاسهای دانشکده

22

سه شنبه

26/10/96

13-12

سمیولوژی کارآموزی تئوری

بهمن 93

کلاسهای دانشکده

23

چهار شنبه

27/10/96

12-8

سمیولوژی کارآموزی عملی

بهمن 93

مرکز مهارتهای بالینی

24

چهار شنبه

27/10/96

12-10

ویروس شناسی

مهر94

کلاسهای دانشکده

25

چهار شنبه

27/10/96

13-12

EBM1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

26

 شنبه

30/10/96

13-12

دستگاه قلب و عروق

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات19/9/96

بسمه تعالی

دول برنامه امتحانات دانشجویان پزشکی

     نیمسال اول 97-96 تا پایان بهمن96      

 

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

آزمون درس

ورودی

مکان

1

یکشنبه

1/11/96

2-10

آمار حیاتی

بهمن93

کلاسهای دانشکده

2

یکشنبه

1/11/96

13-12

زبان تخصصی2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

3

سه شنبه

3/11/96

2-10

انگل شناسی عملی

مهر95

آزمایشکاه انگل شناسی

4

سه شنبه

3/11/96

13-12

تماس با جامعه 1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

5

چهارشنبه

4/11/96

2-10

بهداشت

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

6

شنبه

7/11/96

2-10

دانش خانواده

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

7

یکشنبه

8/11/96

13-12

پاتولوژی2

بهمن93

کلاسهای دانشکده

8

دوشنبه

9/11/96

13-12

انگل شناسی 2

مهر95

کلاسهای دانشکده

9

سه شنبه

10/11/96

10-8

تغذیه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

10

سه شنبه

10/11/96

13-12

روانشناسی

بهمن 95

کلاسهای دانشکده

11

چهارشنبه

11/11/96

2-10

اپیدمیولوژی

بهمن93

کلاسهای دانشکده

12

چهارشنبه

11/11/96

13-12

تماس با بیمار 1

بهمن94

کلاسهای دانشکده

13

چهارشنبه

11/11/96

15-14

EBM2

کارورزان

کلاسهای دانشکده

14

شنبه

14/11/96

13-12

تعیین سطح زبان

بهمن 96

کلاس شهید احدی

15

شنبه

14/11/96

13-12

ایمنولوژی مقدمات3

مهر96

کلاسهای دانشکده

16

یکشنبه

15/11/96

13-12

زبان تخصصی1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

17

دوشنبه

16/11/96

13-12

فیزیک اشعه

بهمن93

کلاسهای دانشکده

18

سه شنبه

17/11/96

13-12

زبان پیش 1

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

19

سه شنبه

17/11/96

13-12

زبان عمومی

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

20

سه شنبه

17/11/96

15-14

دانش خانواده

بهمن89 مهر90

کلاسهای دانشکده

21

چهارشنبه

18/11/96

10-8

تفسیر نهج البلاغه

بهمن94

کلاسهای دانشکده

22

چهارشنبه

18/11/96

2-10

فرهنگ و تمدن

بهمن93

کلاسهای دانشکده

23

چهارشنبه

18/11/96

13-12

زبان پیش 2

همه ورودیها

کلاسهای دانشکده

24

شنبه

21/11/96

13-12

دستگاه کلیه

مهر95

کلاسهای دانشکده

25

دوشنبه

23/11/96

2-10

بیوشیمی مقدمات2

مهر96

کلاسهای دانشکده

26

دوشنبه

23/11/96

13-12

دستگاه بینایی و فیزیولوژی کتبی عملی بینایی

بهمن94

کلاسهای دانشکده

27

چهارشنبه

25/11/96

2-10

تاریخ امامت

بهمن94

کلاسهای دانشکده

28

چهارشنبه

25/11/96

13-12

فارسی

مهر96

کلاسهای دانشکده

29

شنبه

28/11/96

13-12

اندیشه اسلامی1

مهر96

کلاسهای دانشکده

30

دوشنبه

30/11/96

2-10

مهارت مطالعه

مهر96

کلاسهای دانشکده

 

واحدامتحانات19/10/96

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.