پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 

دوره اصلاحات :

دانشجویان در دوره کارآموزی درابتدای هربخش تعدادی ازProcedureرا ابتدا درمرکزمهارتهای بالینی آموزش می بینند که به شرح ذیل می باشد :

 Surgery

 

 

Title

Time

1

Breast exam

2 days

2

Local Anesthesia

3

Wound&Burn dressing

4

Wound suturing&Removal

5

NG tube  Insertion

6

Venous cut down

7

Arterial puncture

8

Chest tube insertion

 

Gynecology

 

 

Title

Time

1

Pelvic examination

2 days

2

Vaginal examination

3

Effacemant&Dilatation

4

Pop smear sampling

5

Management of NVD

6

Episiotomy

7

IuD  insertion

8

Leopold examination

Respiratory

 

 

Title

Time

1

Adult CPR

 

2days

 

 Urology

 

 

Title

Time

1

Male&Female Catheterization

1days

2

Prostate Examination

 

 Neurology&Neurosurgery

 

 

Title

Time

1

Lumbar puncture

1days

2

Fundoscopy

3

Trasferring a patient with head trauma

 

 Orthopedies

 

 

Title

Time

1

Bandage of extremities

2days

2

Simple casting

 

 ENT

 

 

Title

Time

1

Needle Cricothyroidectomy

2days

2

Nasal pack for epistaxy

3

Ear syringing

 

Pediatrics

 

 

Title

Time

CPR

2days

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.