پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > آئین نامه ها > تحصیلات تکمیلی > مقررات دوره آموزشی 
 
 

ثبت نام و شروع دوره :

کلیه پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی موظف می باشند که از اول مهر ماه سال مربوطه دوره دستیاری را شروع نمایند .

دستیاران پذیرفته شده در شش ماه اول شروع به تحصیل مجاز به استفاده از مرخصی بدون دریافت کمک هزینه تحصــــــــــیلی و تعویق دوره نمی باشند.دانشگاههای سراسر کشور موظفند اسامی غاییبین ومنصرفین شروع دوره را حداکثر تا پایان شهریور ماه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی اعلام وراسا" نسبت به ثبت نام از افراد ذخیره که قبلا"به آن دانشگاه اعلام شده است اقدام نمایند.

دانشگاه های علوم پزشکی موظفند اسامی منصرفین اسامی منصرفین را حداکثر تا پایان دهه اول آبانماه هر سال تحصیلی به دبرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی ارسال نمایند.اسامی افراد جایگزین حداکثر تا پانزدهم آبان ماه همان سال از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی اعلام می شود وتحت هیچ شرایطی جایگزین اعلام نخواهد شد.

ترک تحصیل: در صورت اعلام انصراف پس از ثبت نام وشروع دوره ،دستیار منصرف به مدت یک سال از شرکت در آزمون پذیرش دستیار محروم خواهد شد.انصراف قطعی منوط به ارائه برگ تسویه حساب با دانشگاه خواهد بود.محرومیت یکساله از زمان اعلام انصراف قطعــــــــی به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.اعلام انصراف وانقطاع در دوران تحصیل بیش از یک ماه به دلایل غیر موجه منجربه لغو دوره دستیاری خواهد شد بازگشت به تحصیل دستار قبل از یک ماه به درخواست خود متقاضی وموافقت دانشگاه بلامانع می باشد.پرونده داوطلبانی که پس از شروع دوره،دستیاری آنها لغو می شود به دفتر حقوقی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ارسال ،تا بر اساس تعهدسپرده شده ومقررات موجود با آنها رفتار شود.

بازگشت به تحصیل: دستیار منصرف یا غایب در صورتیکه مدت انفصال وی از تحصیل از یک ماه بیشتر نباشد به تقاضای ذینفع ،موافقت گروه آموزشی و تایید دانشکده پزشکی مربوطه بلا مانع خواهد بود .در صورتیکه غیبت دستیار کمتر از شش ماه باشد تشخیص موجه بودن غیبت وچگونگی جبران آن به عهده شورای آموزشی دانشگاه که با حضور مدیر گروه ذیربط خواهد بود،می باشد.دستیارانی که در حین تحصیل متقاضی انصراف می باشند می بایست درخواست انصراف خود را به انضمام موافقت دانشگاه مربوطه پس از احتساب هزینه های دریافتی وارائه تسویه حساب ،از طریق دانشگاه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی ارائه نمایند تا جهت استیفای حقوق دولت اقدام شود.بدیهی است پس از ذریافت وجوه مربوطه ،تسویه حساب ارائه انصراف قطعی به دانشگاه مربوطه اعلام خواهد شد.پس از اعلام انصراف قطعی دانشگاهها موظفند مراتب انصراف قطعی دستیار را مراجع ذیصلاح (نظام وظیفه ،اداره فارغ التحصیلان ،ادلره طرح ،محل بورس ،یا سازمان محل تعهد)اطلاع دهند.

انتقال،جابجائی،تغییر رشته :انتقال دستیاربه دانشگاه دیگر به تبع همسر به شرط اخذ موافقت دانشگاههای مبداء ومقصد در موارد ذیل بلا مانع می باشد:

- انتقال دستیار به تبع همسر مشروط به استخدام همسر داوطلب در ارگانهای دولتی ویا سازمانهای وابسته به دولت میباشد وانتقال دستیار پساز ثبت نام وپذیرش قطعی وی صورت خواهد گرفت.

- همسر دستیار ،دستیار رشته های تخصصی و فوق تخصصی باشد.

تغیر رشته:تغییر رشته به علت بیماری با تائید شورای پزشکی دانشکده،شورای پزشکی دانشگاه وشورایعالی پزشکی وزارت بهداشت امکان پذیر می باشد.

میهمانی:میهمان شدن دستیاران حداکثربه مدت شش ماه با توافق دانشگاههای مبداء ومقصد صرفا"به منظور تبادلات علمی وآموزشی وفقط یکبار در طول تحصیل واز سال دوم دستیاری به بعد مجاز می باشد.

-میهمانی در شش ماه آخر دوره دستیاری مجاز نمی باشد.

-پرداخت کمک هزینه در طول مدت میهمانی به عهده دانشگاه مبداء می باشد.

آموزش دوره دستیاری:

دستیاران موظفندد طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود،در فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و درمانی ،از جمله کلاسهای نظری ،گزارش صبحگاهی ،گزارشهای مرگ ومیر وگزارشهای موردی ،ژورنال کلاب،کارورزیهای بیمارستانی و درمانگاهی ،آزمایشگاهی وکشیکهای بخش ودرمانگاه مربوطه وماموریتهای علمی و طرحهای تحقیقاتی به طور فعال شرکت نمایند.

تحصیل در دوره دستیاری به طور تمام وقت بوده وبر اساس برنامه ای است که از طرف مدیر گروه تنظیم می شود.

حداقل ساعات کار به شرح زیر است:

- شنبه الی چهارشنبه از ساعت 30/7لغایت30/16

-پنج شنبه از ساعت 30/7لغایت30/12

گزارش ماهانه حضور و غیاب کار کرد دستیاران توسط روسای بخشها به معاونین آموزشی گروه یا مدیر گروه مربوطه واز طریق معاونین مراکز به دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد.

پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کار ماهانه دستیاران می باشد.

برنامه کشیک:

سال اول 12 کشیک در ماه

سال دوم 10 کشیک در ماه

سال سوم 8 کشیک در ماه

سال چهارم وپنجم 6 کشیک در ماه

 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران میدان شهید شهریاری - خیابان کودکیار - دانشکده پزشکی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : msp@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.