• تاریخ انتشار : 1403/04/06 - 06:26
  • بازدید : 151
  • تعداد بازدیدکننده : 111
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
اطلاعیه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی تیرماه 1403

اطلاعیه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی تیرماه 1403

مدیریت آموزش دانشکده پزشکی در خصوص برگزاری آزمون صلاحیت بالینی مورخ  1403/04/14 در دانشکده پزشکی اعلام کرد:

دانشجویان شرکت کننده در آزمون بایستی ساعت 6/30 صبح در دانشکده پزشکی حضور بهم رسانند. همچنین به همراه داشتن دستکش، ماسک ، کارت ملی یا دانشجویی، گوشی پزشکی و روپوش سفید برای تمامی آنان الزامی است و از آوردن لوازم اضافی پرهیز گردد.

لیست اسامی دانشجویان کارورز واجد شرایط آزمون صلاحیت بالینی تاریخ 1403/04/14 به  شرح ذیل می باشد.

لیست اسامی دانشجویان کارورز  واجد شرایط آزمون صلاحیت بالینی تاریخ 1403/04/14 

مهلت اعتراضات ساعت 10 صبح روز یکشنبه 17 تیر ماه است. دانشجویان می‌توانند اعتراضات خود را تا این تاریخ به واحد کارورزی دانشکده پزشکی تحویل نمایند. زمان رسیدگی به اعتراضات سه شنبه 1403/04/19 می باشد.

  • گروه خبری : اخبار داخلی,آرشیو اخبار,اخبار دانشکده پزشکی
  • گروه خبری : 143857
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب