چهارشنبه ١٩ بهمن ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی > پزشکی عمومی > ایمنی بیمار(٢واحد تئوری) 
 
 

  طرح  درس

رفرنس درس:

 

 

 

ایمنی بیمار ویژه دوره پزشکی عمومی

نام درس: ایمنی بیمار

مقطع: کارورزی

تعداد واحد: 2 واحد تئوری

 

مسئول برنامه: دکتر مریم محسنی

اسامی مدرسین: اعضای هیئت علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

 

اهداف کلی:

هدف کلی از ارائه این درس آشنایی دانشجویان و افزایش دانش و مهارت  ایشان در خصوص 11 سرفصل  ايمني بیمار است.  این سرفصل ها عبارتند از: 

 1. ايمني بیمار چیست
 2. چرا پرداختن به عوامل انسانی برای ایمنی بیمار مهم است
 3. درك سيستم ها و تاثير پيچيدگي بر مراقبت بيمار
 4. عضوی موثر در تیم باشیم
 5. آموختن از خطاها برای پیش گیری از بروز آسیب
 6. درک و مدیریتخطرات بالینی.
 7. بکارگیری روش های بهبود کیفیت در ارتقاء خدمات سلامت.
 8. مشارکت و تعامل با بیماران و مراقبین آنان.
 9. پیشگیری و کنترل عفونت.
 10. ايمني بیمار و پروسیجرهای تهاجمی.
 11. بهبود ايمني دارویی.

 اهداف اختصاصی:

ارتقا دانش  و عملکرد دانشجویان پزشکی در زمینه های زیر : 

 1. دانشجويان بايد مقررات انضباطي ايمني بيمار و نقش آن در كاهش حوادث و نتايج وقايع ناخواسته و راههای رهايي از اين حوادث را بدانند.

 2. لازم است دانشجویان معنای عبارت عوامل انسانی را بدانند و ارتباط بین عوامل انسانی و ایمنی بیمار را درک کنند.

 3. دانشجويان بايد قادر باشند اصطلاحات سيستم و سيستم پيچيده را در ارتباط با خدمات سلامت و اينكه چرا رويكرد سيستمي به ايمني بيمار بر رويكرد سنتي برتری دارد توضيح دهند.

 4. با مفاهیم کار تیمی از جمله:  انواع تیم در خدمات درمانی، این که چگونه تیم ها مراقبت از بیمار را ارتقاء می بخشند و چگونه تیم ها شکل می گیرند و خصوصیات تیم های موثر و رهبری کارآمد شکل می گیرند، فنون ارتباطی برای تیم های مراقبت، تکنیک های حل اختلافات و تضادها، موانع کار تیمی موثر و چگونگی ارزیابی عملکرد تیم آشنا شوند و قادر به رعایت آنها باشند.  .

 5. دانشجویان درک کنند چگونه می توانند از خطاها یاد بگیرند. درک اصطلاحات خطا، لغزش هنگام اجرای امور، وقفه های مربوط به حافظه، اشتباه، نقض قوانین، موارد نزدیک به خطا و سوگیری ادراک جهت یادگیری ضروری هستند.

 6. با مدیریت خطر از جمله  شناسایی، ارزیابی و گزارش دهی مخاطرات و احتمال خطرات بالقوه در محیط کار آشنا شوند.

 7.  اصول بهبود و روش های اساسی و ابزارهای مورد استفاده جهت  اندازه گیری بهبود در ایمنی بیمار را بدانند.

 8. تکنیک های اولیه برقراري ارتباطات، رضایت آگاهانه/ پروسيجرهاي منتخب  و اصول افشاء باز وقایع ناخواسته با بیماران/مراقبین آنان را بشناسند و قادر به رعایت آنها باشند.  .

 9. با اصول پیش گیری و کنترل عفونت ، بهداشت دست، انتقال، عفونت متقاطع ، عفونت ناشی از خدمات سلامت (HCAI)، مقاومت آنتی میکروبیال (AMR)، ارگانیسم های مقاوم به چند دارو ، عفونت MRSA  ، تکنیک آسپتیک ، احتیاطات استاندارد آشنا شوند و قادر به رعایت آنها باشند و قادر به رعایت آنها باشند.    .

 10. با علل اصلی بروز وقایع ناخواسته در پروسیجرها و اعمال جراحی تهاجمی و چگونگی تأثیر استفاده از راهنماها، فرآیند های تأیید کننده و کار تیمی در تسهیل دریافت درمان صحیح در زمان و مکان مناسب برای بیمار صحیح  آشنا شوند.

 11. با اصول ایمنی دارویی و عوارض جانبی، واکنش های نامطلوب، خطا، واقعه ناخواسته، وقایع ناخواسته دارویی، خطای دارویی، نسخه نویسی، دادن دارو به بيمار و پایش آشنا شوندو قادر به رعایت آنها باشند. 

روش آموزش:

امکانات آموزشی بخش:

-1 سالن  کارگاهی

- وسایل و تجهیزات کمک آموزشی:  اسلاید

منبع اصلی درس: برنامه درسی ایمنی بیمار تالیف سازمان جهانی بهداشت ،

روش ارزشیابی:

نحوه محاسبه نمره کل:

 1. آزمون کتبی 70 % نمره کل
 2. حضور فعال و شرکت در بحث 30 % نمره کل

بخشی از ارزشیابی بصورت کتبی است و  بخشی از آن بصورت حضور فعال  در بحث هاي گروهی کلاس و کار عملی طراحی شده توسط استاد مربوطه می باشد.

امتحان کتبی در پایان دوره بصورت سئوالات چهار گزینه اي- تشریحی برگزار می شود.

مقررات:

-حداقل نمره قبولی از 20 نمره 12 می باشد.

-گذراندن کارگاه برای کلیه دانشجویان پزشکی در 3 روز الزامی است و با توجه به اهمیت زیاد مطالب هرمیزان  غیبت غیر موجه  نمره نهایی دانشجو صفر لحاظ خواهد شد.   و در صورت موجه بودن درس مربوطه حذف خواهد شد

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.