شنبه ٠٧ خرداد ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کمیته اخلاق > دستور العمل ها 
 
 

 

کميتة سازماني اخلاق در پژوهشهاي زیست پزشکي

کميتههاي سازماني اخلاق در پژوهشهاي زیست پزشکي به عنوان اولين سطح بررسي اخلاقي طرح‌های تحقیقاتی هستند. کميتههاي سازماني در سازمانها، مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و غير دولتي تشکيل ميشود. کميتة سازماني با تأييد و نظارت کميتة دانشگاهي اخلاق در پژوهش تشکيل ميشود. کميتة سازماني شامل 9 عضو حقوقي و حقيقي است و احکام اعضا توسط معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه صادر می شود. مدت عضويت اعضاي کميتة سازماني 3 سال و قابل تمديد است. به ­جز طرحهاي مرتبط با شبيه­سازي، سلول­درماني و سلول­هاي بنيادي و مطالعات بين­المللي ساير طرحنامههاي پژوهشهاي زیست پزشکی موضوع اين دستورالعمل، در کميتههاي سازماني بررسي و تصويب ميشود. رأي کميتة سازماني يک بار در کميتة دانشگاهي مربوطه قابل اعتراض و تجديد نظر است.


۱- رئیس دانشکده
۲- معاون پژوهشي دانشکده
۳- یکي از مدرسین اخلاق پزشکي و با اساتید مرتبط
۴- مسئول یا مشاور امور حقوقي
۵- یک نفر اپیدمیولوژیست و یا متخصص آمار حیاتي
۶- یک نفر از علماء مذهبي مسلط به مسائل فقهي و آشنا با موازین حقوقي و پزشکي
۷- 3 نفر از محققین برجسته در علوم پزشکي

8-  نماینده جامعه


تبصره ۱- رئیس دانشکده بعنوان رئیس و معاون پژوهشي ایشان بعنوان دبیر کمیته انتخاب میشوند. دبیر کمیته وظیفه سرپرستي و نظارت بر امور دبیرخانه کمیته را بر عهده دارد.


تبصره ۲- اعضای کمیته بنا به پیشنهاد معاون پژوهشي و با حکم  رئیس دانشکده مربوطه به مدت 3 سال به عضویت کمیته منصوب می شوند.

 

شرح وظایف و محدوده اختیارات کمیته منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي


۱- بررسي طرحهاي تحقیقاتي علوم پزشکي از حیث ملاحظات شرعي ، حقوقي و اخلاقي از قبیل : رضایت آزمودني ، رعایت حقوق و آزادي آزمودني ، حفظ آزمودني از خطرات احتمالي تحقیق ، رعایت رازداري ، مراعات حقوق همکاران ، استفاده صحیح از اطلاعات ، حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق و ...


تبصره ۱- در صورتیکه هر یک از اعضاء کمیته بعنوان مجري یا همکار در طرحها و پایان نامه های پژوهشي مطرح باشند در جلسه مربوط به ارزیابي طرح مذکور در کمیته حق رای ندارند، در اینصورت راي اکثریت مطلق سایر اعضاء ملاک اعتبار است.
تبصره ۲- جلسات کمیته با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مي یابد.


2- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي کمیته کشوري و اعلام آن به محققین آن دانشگاه یا مرکز و منطقه زیر نظر

3- طرح و بررسی شکایات محققین و رسیدگی و تصمیم گیری جهت ..... و اعلام نتیجه
4- انجام سایر امور محوله از سوي کمیته کشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي یا معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه در حیطه شرح وظایف کمیته.

اعضای کمیته

     1.          دکتر علی طبیبی- رئیس کمیته

     2.          دکتر سیدعلی ضیایی  - پژوهشگر  و دبیر کمیته

     3.         دکتر پروین یاوری - اپیدمیولوژیست

     4.          دکتر مرتضی عبدالجباری- روحانی

     5.          دکتر محمدتقی حسینی طباطبایی - پژوهشگر

     6.          دکتر محمدحسن قدیانی- پژوهشگر

     7.          دکتر حمید کریمان- حقوقدان

     8.          دکتر مهرزاد کیانی - متخصص اخلاق زیست پزشکی

     9.          دکتر مرضیه رامندی - ناظر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

    10.          خانم نسرین خاطری- نماینده جامعه

اولین جلسه کمیته اخلاق دانشکده پزشکی سه شنبه 13 مردادماه 1394 در معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی برگزار شد.

راهنما و دستورالعمل های کمیته های اخلاق

اصول اساسي بيانيه هلسينكي

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

 رضايت نامه شرکت در طرح

راهنماي اخلاقي کارآزماييهاي باليني

راهنماي اخلاقي پژوهش هاي ژنتيك

راهنمای اخلاقی پژوهش با سلولهای بنیادی

راهنماي اختصاصي ایدز

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و رويان

راهنماي اخلاقي پژوهش بر گروههاي آسيب پذير

راهنماي اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی در جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل اجراي طرح ها و پايان نامه هاي چند مرکزي

خلاصه اصول اخلاقي كار با حيوانات آزمايشگاهي

دستورالعمل بیهوشی و بی دردی حیوانات آزمایشگاهی

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

آشنايي با مفهوم سرقت علمي- ادبي و اهميت آن(Plagiarism)

سرقت ادبی

نامه معاونین آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.