جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > دوره های انتخابی 
 
 

دفترچه راهنمای انتخاب واحد دوره های انتخابی - فاز علوم پایه - نیمسال  تحصیلی اول 1399-1400 

چهارشنبه 99/5/29

 

 


 

 

دفترچه راهنمای انتخاب واحد دوره های انتخابی فاز بالینی - نیمسال اول 1399

شنبه 98/11/19 - ساعت 07:50 

 


 

دفترچه راهنمای انتخاب واحد دوره های انتخابی فاز بالینی - عید 1399 -  98/12/10 لغایت 99/1/8

دوشنبه 98/11/7 -  ساعت 9:30

نکات مربوط به انتخاب واحد بالینی در تاریخ  98/12/10 الی 99/1/7:
  • اورژانس کارورزی دکتر حیدری بجای بیمارستان لقمان؛ بیمارستان شهداء صحیح می باشد.
  • مهلت تحویل فرم ها  98/11/20.
  • دوره های انتخابی دکتر کلاهی نیاز مصاحبه دارد. در صورت نوشتن و عدم تماس استاد مربوطه  اولویت دانشجو از بین می رود.
  • با توجه به مقررات و محدودیتهای الکتیو عید؛ نوشتن کلیه اولویتهای موجود در دفترچه عید الزامی است.

 

 


 اطلاعیه شماره 3 علوم پایه

بوینوسیله  جبران کسر واحد در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 به شرح زیر اعلام میگردد:

ترم 5 :  ساعت 8:30 الی  9:30

ترم 4 : ساعت 9:30 الی  10:30

ترم 3 : ساعت 10:30 الی 12:30

افزایش واحد همه ورودیها ساعت 12:30 الی 14

 

  • بعد از مدت مذکور به هیچ عنوان تغییر  در دوره ها صورت نمیگیرد.

  • حضور شخص دانشجو الزامی است و در صورت عدم مراجعه در زمان فوق به منزله انصراف دانشجو از جبران کسر واحد است.

  • از تاریخ 98/11/26 ترم دانشگاهی رسماً آغاز شده است. در صورت عدم مراجعه تحت هر شرایطی دانشجو به واحد دوره های انتخابی مراجعه نکند. در صورت تمایل روز حذف و اضافه به واحد علوم پایه مراجعه نماید.

یکشنبه 98/11/27 - ساعت 8:30

 کدهایی که به حد نصاب نرسیده اند و دانشجویان می توانند برای جبران کسر واحد مراجعه نمایند:

560 - 693 - 667 - 625 - 697 - 660 - 934

 

 

اطلاعیه شماره 2 علوم پایه:

تغییر کد

  • دوره انتخابی آشنایی با نظام مراقبت از بیماریها دکتر علی اصغر کلاهی از گروه بهداشت از کد 631 به 630 تغییر یافت.

یکشنبه 98/10/6 - ساعت 08:20

  • دوره انتخابی آشنایی با روشهای مولکولی در تشخیص بیماریهای ژنتیکی دکتر رضا میرفخرایی از گروه ژنتیک از کد 626 به کد 625 تغییر یافت.

  • دوره انتخابی غذا و دارو دکتر بابک غلامین از گروه فارماکولوژی از کد 961 به کد 415 تغییر یافت.

سه شنبه 98/11/1 - ساعت 13

 

 

اطلاعیه شماره 1:

قابل توجه دانشجویان علوم پایه:

دوره انتخابی "روشهای تشخیص آزمایشگاهی مالاریا و لشمانیازیس"  با کد 589 استاد دکتر تحویلداری حذف می باشد.

دوشنبه 98/10/30 - ساعت 12:00

 

دفترچه راهنمای انتخاب واحد دوره های انتخابی - فاز علوم پایه -  نیمسال دوم 98- 1399

چهارشنبه 98/10/25 -  ساعت 12: 00

 

 


 

اطلاعیه روز کسر واحد - فاز علوم پایه

چهارشنبه 98/6/20 -  ساعت 12:15

 اطلاعیه روز افزایش واحد - فاز علوم پایه

چهارشنبه 98/6/20 - ساعت 12:30


لیست دوره های تایید شده فاز بالینی -  لاین 3 -  ماه دوم - اسفند 1398

دوشنبه 98/10/30 - ساعت 12:00

لیست دوره های تایید شده فازبالینی - لاین 3 - ماه اول - بهمن 1398

چهارشنبه 98/9/27 -  ساعت 14

لیست دروه های تایید شده فاز بالینی -  لاین 2 - آذر و دی ماه 1398

چهارشنبه 98/8/8 - ساعت 12:00

 لیست دوره های تایید شده فاز بالینی -   لاین 1 - ماه دوم - آبان ماه 1398

دوشنبه 98/7/8 -  ساعت 11:00

لیست دوره های تایید شده فاز بالینی -  نیمه دوم 1398 -  لاین 1 - ماه اول

 شنبه 98/6/16 -  ساعت 15:00

 


 

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

دانشجویان شهریه پرداز در صورت عدم پرداخت به موقع شهریه تا زمان مهلت مقرر شده حق هیچ ادعایی نسبت به عودت دوره های حذف شده در دوره های انتخابی را ندارند.

مسئول دوره های انتخابی -  98/2/8 ساعت 14

اطلاعیه بسیار مهم انتخابی جهت انتخاب واحد - دوره های انتخابی

چهارشنبه 98/5/23 -  ساعت 14:00

 

 

اطلاعیه تغییرات در دفترچه

 

تغییر در کد دوره های انتخابی استاد کلاهی

کدهای صحیح بصورت زیر می باشد

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

631

آشنایی با تحقیقات مبتنی بر جمعیت

2

657

سبک زندگی سالم-فعالیت بدنی

1

658

سبک زندگی سالم-تغذیه سالم

1

 

 

کد دوره "غذا و دارو " دکتر غلامین از گروه فارماکولوژی از شماه 961 به 415 تغییر یافت.
سه شنبه 98/5/22 -  ساعت 9:00
کلیه دوره های انتخابی  خانم دکتر دوستدار از گروه میکروبیولوژی با کدهای "666-682-693" توسط استاد مربوطه حذف گردیده است.
شنبه 98/5/19 -  ساعت 12
دوره انتخابی " آشنایی با نظام مراقبت از بیماریها" دکتر کلاهی با کد 630 حذف و دوره "آشنایی با تحقیقات مبتنی بر جمعیت"  با کد 631 جایگزین آن میباشد.
شنبه 98/5/5 - ساعت 10:00

 

دفترچه انتخاب واحد دوره های انتخابی فاز علوم پایه -  نیمسال اول 1398

دوشنبه 98/4/31 -  ساعت 9:30

 


لیست دوره های تایید شده فاز بالینی -  نیمه اول 1398 -  لاین 1 -  فروردین و اردیبهشت 98

شنبه 97/12/25 -  ساعت 11

لیست دوره های تایید شده فاز بالینی -  نیمه اول 1398 -  لاین 2 -  خرداد و تیر 98

 چهارشنبه  98/2/11 -  ساعت 12:30

 لیست دوره های انتخابی تایید شده فاز بالینی -  نیمه اول 1398 -  مرداد 1398

دوشنبه 98/4/17 -  ساعت 10:00

لیست دوره های انتخابی تایید شده فاز بالینی -  نیمه اول 1398 -  شهریور 1398

یکشنبه 98/5/20 -  ساعت 15:30


قابل توجه دانشجویان گرامی

روز کسر واحد کلیه ورودیها از ساعت 10 صبح شنبه 97/11/27 لغایت ساعت 12 روز یکشنبه

اعلام می گردد.

بعد از زمان مقرر هیچ تغییری در دوره های انتخابی امکان پذیر نمی باشد.

ساعت 9 -  روز شنبه 97/11/27

 

 

 دانشجویان گرامی

دوره 575 و 415 برای ورودی مهر 1397 تعریف نشده است

تا زمان اتمام انتخاب واحد (ساعت 23:59) فرصت دارند دوره را حذف و واحد دیگری را جایگزین نمایند. در صورت عدم حذف در زمان مقرر دوره های مربوطه بدون جایگزینی توسط آموزش حذف خواهند شد.

سه شنبه 97/11/23 -   ساعت 10:20


ویرایش شده: دفترچه راهنمای انتخاب بخش دوره های انتخابی -  فاز بالینی -  نیمسال 1398

دوشنبه 97/11/8 -  ساعت 10:00
تمامی کارورزان ورودی مهر 91 و کارورزان over مسمومین (بهمن 91), می بایست فرمهای الکتیو خود را نهایتاً تا 97/11/17 تحویل واحد دوره های انتخابی دهند. بدیهی است دانشجویانی که بعد از مهلت مقرر فرمها را تحویل دهند خارج از اولویت قرار می گیرند.

 قابل توجه دانشجویان کارورز

فرم دوره های انتخابی بالینی طبق مقررات باید توسط شخص دانشجو تکمیل گردد. در صورت عدم رعایت قوانین، تمامی عواقب آموزش بر عهده شخص دانشجو می باشد.


 


 


 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.