بازدید گروه مجارستانی از دانشکده پزشکی

بازدید گروه مجارستانی از دانشکده پزشکی

گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه سگد مجارستان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قالب امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه سگد مجارستان، آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با این دانشگاه اعلام کرد.

گروه مجارستانی از دانشکده پزشکی وگروه های آموزشی  مختلف دانشکده پزشکی بازدید کردند.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب