رئیس دانشکده پزشکی

 دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر
 دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

 استاد
  آدرس ایمیل: Dean.medicalschool@sbmu.ac.ir

 

معاون پشتیبانی
 
   دکتر داور امانی

دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی

استاد

معاون امور هیئت علمی و بیمارستانهای دانشکده پزشکی

دکتر مجید شجاعی

متخصص طب اورژانس

دانشیار

معاون آموزشی پزشکی عمومی


دکتر پریسا سزاری
 متخصص بیهوشی
استادیار

معاون امور دستیاری و تحصیلات تکمیلی 


دکتر مهرداد حقیقی
متخصص عفونی
دانشیار

 

 

معاون پژوهشی


دکتر علی ضیایی
دکترای تخصصی فارماکولوژی
 استاد

آدرس ایمیل: aliziai@sbmu.ac.ir

معاون دانشجویی و فرهنگی  


دکتر نعمت الله طحان

دکترای داروسازی

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب