برنامه تحول راهبردی دانشکده پزشکی

 

 چشم انداز

 

در راستای برنامه تحول راهبردی دانشگاه، دانشکده پزشکی در افق ده سال آینده، دانشکده ی است سرآمد، پاسخگو ، برخوردار از شبکۀ فراگیر علمی در سطح ملی، منطقه‏ای و بین المللی، خلاق، نوآور، فناور و کارآفرین، خردورز، با تکیه بر سرمایه‏ های انسانی شایسته، مسئولیت پذیر، بهره مند از ساختاری چابک، قانون مدار، عدالت محور و شفاف و حرکت به سمت نسل سوم و چهارم دانشگاهی- مرکز تحول فرهنگی، تکنولوژیک، علمی با مشارکت فعال در امور سیاستگذاری مرتبط با علوم پزشکی و سلامت- و منتخب اول جویندگان علم و مهارت حوزه پزشکی در سطح ملی، منطقه ایی و بین المللی می باشد.

-  پیشگام در آموزش پزشکی

- پیشرو در تولید علوم و تحقیقات با رویکرد کارآفرینی

- مجهز به فن آوریهای بیو تکنولوژی ، نانو تکنولوژی ، طب ملکولی و تله مدیسین و هوش مصنوعی برای تولید خدمات و فرآورده های مرتبط با علوم پزشکی

-  پیشتاز در تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر جهت ارائه خدمات مرتبط بانیاز های نظام سلامت در سطح کشور و منطقیه مدیترانه شرقی

 • قرار گرفتن درفهرست 100 دانشکده پزشکی برتر دنیا

 

بیانیه ماموریت

 

دانشکده پزشکی در راستای نیل به ارزش های بنیادین و چشم انداز متعالی خود مأموریت دارد با برخورداری از استادان فرهیخته و کارکنان خدوم و مسئولیت‌پذیر به تربیت جوانان متخصص، متعهد و کارآفرین همت گمارده و به تولید، انتقال و انتشار علم و فناورى با رویکرد عدالت آموزشى و پاسخگوی نیازهاى جامعه بخصوص در حیطه پزشکی باشد.دانشکده وظیفه خود می داند نسبت به تربیت نیروی انسانی حاذق، متعهد و متخصص در چهارچوب شاخص های دانشگاه نسل سوم  و دانشگاه های آینده درجهت ارتقاء و تعالی انسانی در حفظ هویت های اصیل ایرانی اسلامی حرکت کند و موجبات تحول در آموزش،پژوهش با رویکرد حل مسائل در سطح ملی را فراهم آورد.

همچنین دانشکده با ظرفیت های منحصر به فرد علمی، تحقیقاتی در زمینه بین المللی سازی تلاش می کند تا در عرصه فرا ملی؛ عملکرد، کارکرد و ارتباطات بین المللی خود را توسعه داده و در تعاملات علمى،نقش موثری ایفا کند.

 

ارزش ها

 

 • توجه به توسعه عدالت آموزشی
 • توسعه بین المللی سازی
 • پاسخگو محور بودن در حوزه آموزش و پژوهش
 • حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد
 • رعایت عدالت و انصاف در امور و در بین کلیه کارکنان (اعضای هیأت علمی و کارکنان)
 • اهمیت تعلیم و تربیت خصوصا در زمینه سلامت انسان در آموزه های اعتقادی
 • تعهد، تخصص و پویایی در دانشکده با تمرکز بر ارزش های معنوی
 • جایگاه دانشجو بعنوان محور خدمات دانشکده
 • توجه به آموزش بالینی و تسریع فرایندهای ارتقای دانشکده به آموزش های بالینی
 • اعضای هیات علمی بعنوان سرمایه اصلی و عامل تعالی مستمر دانشکده
 • کارشناسان و کارکنان ساعی و تلاش گر بعنوان پشتیبان همه جانبه امور دانشکده
 • التزام به احکام پزشکی و مراعات حقوق انسانی و شرافت خدمت به انسان ها

 

اهداف راهبردی دانشکده

 • توسعه متمرکز بر مزیت های رقابتی آموزشی، پژوهشی و فناوری
 • ارتقاء کمی و کیفی خدمات آموزشی، پژوهشی با هدف عدالت آموزشی
 • بین المللی سازی دانشکده در تمام عرصه های ماموریتی
 • مدیریت بهینه منابع ( انسانی، مالی و کالبدی)
 • توسعه برنامه های توان افزایی آموزشی مبتنی بر صلاحیت اساتید و فراگیران

 

اهداف اختصاصی

 

 1. توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی ، به ویژه افزایش پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 2. افزایش پژوهشهای متناسب با نیازهای مردم
 3. مشارکت مؤثر در ارتقا ء سطح سلامت جامعه
 4. کسب اعتبار بین المللی برای سرآمدی و برتری (Excellence) دانشکده در عرصه آموزش و پژوهش
 5. ارتقاء جایگاه دانشکده در سطح بین المللی
 6. توسعه تبادل علمی فی مابین دانشکده با مراکز علمی معتبر دنیا در تمام سطوح
 7. افزایش سطح ارتباط با مجامع علمی ، تحقیقاتی و تخصصی دنیا
 8. افزایش سطح علمی، توانمندیها وظرفیت سازی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان
 9. افزایش تولید علم و افزایش سهم دانشکده در تولید علم ایران و جهان
 10. پاسخ دهی به بخشی از نیازهای آموزشی کشور (تربیت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، پزشکی عمومی، PhD ، تخصصها، فوق تخصصها و فلوشیپهای بالینی).
 11. بهبود بازدهی کاری اعضای هیأت علمی با ایجاد محیط مناسب علمی و رفاهی
 12. تقویت زیر ساختهای دانشکده برای حمایت . تسهیل و گسترش نو آوریهای پژوهشی . آموزشی و خدماتی
 13. اصلاح آیین نامه های آموزشی، پژوهشی دانشگاه جهت ارتقای کیفی آموزش و پژوهش

 

وضعیت دانشکده

 

نقاط قوت آموزشی:

 

 • داشتن رتبه برتر (4 رتبه اول کشور ) در بین دانشگاههای  علوم پزشکی کشور بر اساس اعتبار بخشی وزارت متبوع  (اعتبار سه ساله )
 • ارتقاء رتبه دانشکده از دو ساله به سه ساله در اعتبار بخشی اخیر
 • دارا بودن ساختار مشخص و معاونت جداگانه برای حوزه آموزش پزشکی عمومی
 • داشتن کادر اداری و آموزشی کارآمد
 • انجام ارزیابی در تمام مقاطع آموزشی پزشکی عمومی از دانشجویان
 • وجود  کمیته های EDO  و جهت توانمند سازی اعضای هیئت علمی  گروههای آموزشی پایه و بالینی
 • برگزاری  کارگاههای توانمند سازی توسط  دفتر توسعه آموزش (EDO ) برای اعضای هیات علمی
 • همکاری  اساتید گروههای مختلف  آموزشی در کمیته های مختلف  EDO  کمیته  های (آزمون ، ارزشیابی ، روش تدریس ،برنامه ریزی درسی ، ارتقای کیفیت  آموزش در بیمارستانها و دانشکده ، اموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو )
 • تشکیل منظم و موثر شورا های آموزشی در دانشکده 
 • وجود اسکیل لب مجهز با فضای مناسب
 • وجود بیمارستانهای متنوع آموزشی (10 بیمارستان موجود  ) و وجود فرصتهای مناسب آموزشی  متناسب با برنامه پزشکی عمومی در این مراکز

 

نقاط قوت پژوهشی

 

 • حمایت دانشگاه از پژوهش
 • وجود کارشناسان خبره و نوآور در امر پژوهش
 •   وجود گردش فرآیندهای جاری واحد
 • امکان دسترسی به منابع الکترونیکی
 • وجود دستورالعمل ها و راهنماها در زمینه انجام پژوهش
 •  برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی و کمیته اخلاق
 • وجود معیارهای پژوهشی در ارزشیابی
 •  استفاده از سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (pajoohan)
 •  دسترسی پژوهشگران به فرم ها ، آیین نامه ها ، اطلاعیه ها و... از طریق وب سایت
 •  وجود کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی
 • توانمندی بالقوه و بالفعل اعضاء هیئت علمی با رتبه های علمی مختلف
 • توانمندی برگزاری کارگاههای توانمندسازی متعدد برای کلیه سطوح اعم از اعضاء هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان
 • انتشار مجله علمی- پژوهشی ایندکس شده
 • وجود بانک های اطلاعاتی پایان نامه و طرح های تحقیقاتی
 • وجود شوراها و کمیته های فعال

 

نقاط قوت امور هیات علمی

 

 • اجرای سیاست ها و خط مشی ها در زمینه های جذب اعضای هیئت علمی
 •  اجرای دقیق ارتقای عمودی اعضای هیئت علمی
 •  نظارت بر انجام امور جذب- تبدیل وضعیت- ترفیع سالانه و تمدید قراردادها
 • بکارگیری کارشناسان زبده و آموزش کارشناسان مستعد
 • آموزش آیین نامه ارتقا به کارشناسان مراکز و اعضای هیئت علمی داوطلب
 •  ارزیابی مستمر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی بالینی و علوم پایه
 •  برآورد و تامین نیروی انسانی برای انجام امور تخصصی و اداری معاونت
 •  ارزیابی مستمر عملکرد درمانی اعضای هیئت علمی
 • ارتباط مستقیم با اعضای هیئت علمی، دستیاران، دانشجویان به منظور اعتلای آموزش و پژوهش و..
 •  تهیه و تنظیم گزارشات اداری و اقدامات و فعالیت های معاونت و ارائه به مسئولین مرتبط
 • اجرای یک  دوره کارگاه آموزشی ارتقا

 

نقاط قوت اموردستیاری و تحصیلات تکمیلی

 

 • ارتباط مستقیم با مدیران گروه های بالینی و پایه
 •  ارتباط مستقیم و جلسات مستمر با روسای بخش های بیمارستان ها
 • نظارت مستقیم بر اجرای صحیح کوریکولوم های آموزشی
 • راه اندازی و نظارت بر برنامه های جدید فلوشیپ در حوزه بالینی
 • ارتباط مستقیم و نظارت بر فعالیت دستیاران و اعضای هیئت علمی گروه های بالینی
 •  ایجاد ارتباط راهبردی بین حوزه های مختلف پایه و بالینی
 • نظارت مستقیم بر رفتار حرفه ای فراگیران پایه و بالینی

 

نقاط قوت دانشجویی و فرهنگی

 

 •  ایجاد بستر مناسب در راستای افزایش فعالیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و ... برای دانشجویان
 • برگزاری اردوهای فرهنگی، تفریحی، علمی، ورزشی در قالب اردوهای یکروزه و چندروزه زیارتی، سیاحتی ، راهیان نور، بازدید از مراکز علمی
 • پیگیری مطالبات دانشجویان در حوزه خدمات مانند تهیه خوابگاه، وام، کیفیت غذا، کتابخانه، سالن مطالعه، محیط خوابگاهی، پاویون ها و ...
 •  تشکیل جلسات هم اندیشی دانشجویان، اساتید و پیشکسوتان دانشکده جهت ارتقای اطلاعات حرفه ای
 • ارتقای برنامه های مشاوره دانشجویان در طی دوران تحصیل
 • برنامه ریزی جهت ارتقای سلامت جسمی، روحی و روانی و شادابی دانشجویان در طی دوران تحصیل
 • فراهم نمودن زمینه های لازم برای شرکت دانشجویان در المپیادهای علمی، پژوهشی و ورزشی داخلی و بین المللی
 •  برگزاری مراسم ها، جشن ها و نمایشگاه ها
 •  برگزاری جلسات هم اندیشی با نمایندگان دانشجویان و تشکل های دانشجویی
 •  برگزاری جلسات هفتگی ساعت فرهنگی جهت گسترش و تقویت و ترویج معارف دینی جهت برآورده نمودن نیازهای روحی و معنوی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب