(برای تماس از خارج از دانشکده شماره 2387 به ابتدای شماره ها اضافه می شود)

 

 

طبقات بقه

 

 

واحدها و گروه های علوم پایه مستقر در دانشکده

 

 

شماره تلفن داخلی

زیر زمین

پاتولوژی

2543

زیر زمین

آزمایشگاه مرکزی

2549

زیرزمین

انبار

2560

همکف

آزمایشگاه ایمونولوژی

2545

همکف

گروه مهندسی و فیزیک پزشکی

2566

همکف

کتابخانه مرکزی

2544

همکف

مرکز آزمون الکترونیکی

2458

اول

آزمایشگاه انگل شناسی

2571

اول

آزمایشگاه بیوشیمی

2574

اول

گروه بیولوژی و علوم تشریحی

2555

اول

ازمایشگاه میکروب شناسی

2548

اول

اسکیل لب – واحد EDO

2524

اول

گروه زبان

2542

اول

مرکز انفورماتیک

2557-  2550

اول

زیراکس

2576

دوم

سمعی بصری

09120901844

دوم

مدیر امور آموزش

2520

دوم

حراست

2521

دوم

نهاد رهبری

2529

دوم

اتاق استادان

2528

دوم

امتحانات

2516

دوم

فارغ التحصیلی

2514

دوم

کارآموزی

2512

دوم

کارورزی

2511

دوم

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

2507

دوم

امور دانشجویی و رفاهی

2546

دوم

مجله پژوهش در پزشکی

2523

دوم

بایگانی

2518

دوم

تالار ابن سینا

2580

دوم

بسیج دانشجویی

2546

دوم

انجمن اسلامی

2546

دوم

خدمات

2531

دوم

دبیرخانه

2519-2587

دوم

آزمایشگاه فیزیولوژی

2586

دوم

آزمایشگاه مهندسی و فیزیک پزشکی

2566

دوم

بوفه دانشکده

2532

سوم

ریاست

2502-2503

سوم

معاونت پشتیبانی

2502-2503

سوم

معاونت آموزشی پزشکی عمومی

2504-2505

سوم

معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی

2504-2505

سوم

معاونت پژوهشی

2523

سوم

معاونت دانشجویی و فرهنگی

2575

سوم

معاونت امور هیات علمی

2509

سوم

روابط عمومی

2592

سوم

امور اداری – تدارکات- امور همایش ها

2532-2533

سوم

امور مالی

2535

سوم

کارگزینی

2506-2501

سوم

تاسیسات

2530

چهارم

گروه فیزیولوژی

2522

پنجم

گروه فارماکولوژی

2539

ششم

گروه انگل شناسی

2564-2565

ششم

گروه ژنتیک

2572

ششم

گروه اخلاق پزشکی

2532

هفتم

گروه ایمونولوژی

2573-2593

هقتم

مرکز تحقیقات عفونی

2537

هفتم

گروه میکروب شناسی

2556

هشتم

گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

2568

هشتم

گروه بیوشیمی

2570


 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب