این دانشکده در  تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان کودک یار، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  واقع شده است.

مساحت کل زمین دانشکده : 20000 متر مربع

مساحت کل زیر بنای دانشکده : 25500 متر مربع

مساحت فضای سبز: در حدود 3000 متر مربع

مساحت فضای آزاد : در حدود 11000 متر مربع

تعداد طبقات: 8 طبقه

 

راهنمای طبقات:

زیرزمین:  میکروسکوپ الکترونی، گروه و آزمایشگاه پاتولوژی ، آزمایشگاه مرکزی ، رستوران دانشجویی، انبار

طبقه همکف: گروه مهندسی و فیزیک پزشکی، آزمایشگاه ایمونولوژی، کتابخانه مرکزی، مرکز آزمون الکترونیکی

طبقه اولگروه بیولوژی و علوم تشریح، گروه زبان، آزمایشگاه انگل شناسی، آزمایشگاه میکروب شناسی، آزمایشگاه بیوشیمی، مرکز انفورماتیک، سالن مطالعه،  مهارتهای بالینی، واحد EDO و اصلاحات،زیراکس،

کلاسهای درس شماره 8 و 9 و 10 و 11 و 14 و (1، 2، 13 مهارتهای بالینی)

طبقه دوم : مدیریت امور آموزش و واحدهای آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی، واحد امور دانشجویی و رفاهی، دفتر مجله پژوهش در پزشکی، اتاق استادان، کلاسهای درس شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7،

آزمایشگاه فیزیولوژی، آزمایشگاه فیزیک و مهندسی پزشکی، اداره خدمات، حراست،  نهاد رهبری، بسیج جامعه پزشکی، بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی، نقلیه ، تالار ابن سینا،  تالار امام خمینی(ره)،  سالن رازی،

سمعی و بصری، بوفه دانشکده

طبقه سوم: بال شرقی: ریاست دانشکده، معاونت پشتیبانی، معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت آموزشی‌پزشکی عمومی، معاونت آموزشی‌تحصیلات تکمیلی، معاونت امور هیات علمی و بیمارستانها، کارگزینی،

اتاق شورا

بال غربی : معاونت پژوهشی، امور اداری، امور مالی، تدارکات، روابط عمومی، تاسیسات، رستوران اساتید، سالن فارابی

طبقه چهارم: گروه فیزیولوژی ، مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی

طبقه پنجمگروه و آزمایشگاه فارماکولوژی

طبقه ششم: گروه و آزمایشگاه انگل شناسی ، گروه و آزمایشگاه ژنتیک، گروه اخلاق پزشکی

طبقه هفتمگروه و آزمایشگاه میکروب شناسی، گروه و آزمایشگاه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

طبقه هشتم: گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده، گروه و آزمایشگاه بیوشیمی

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب