خانم پرناز موسوی(مسئول روابط عمومی)

شرح وظایف:

برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع، هدایت، نظارت و کنترل بر امور مرتبط با مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه 


•  
مدیریت و نظارت بر فرآیند انجام اقدامات لازم بمنظور برقراری ارتباط با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز دولتی و غیردولتی


•  
برنامه‌ریزی و مدیریت  اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه  با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعالیت های دانشگاه


مدیریت امور اجرائی برگزاری مراسم و همایش‌های مربوط به واحدهای تابعه دانشگاه طبق برنامه مصوب واحدهای ذی ربط


مدیریت انتشارنشریه‌های خبری با انجام هماهنگی های لازم با واحدهای ذی ربط


مدیریت فعالیت های مختلف تبلیغاتی دانشگاه در حیطه شرح وظایف سازمان


•  
فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بین دانشجویان، کارکنان، استادان و مسؤولان دانشگاه


مدیریت امورپیمایش محیطی دانشگاه درزمینه سنجش نگرش، عقاید، نظرات و خواسته‌های مخاطبان داخلی و خارجی  دانشگاه در قالب  نظرسنجی،  مطالعات محیطی و.... انعکاس نتایج آن به رئیس دانشگاه و حوزه‌های ذی‌ربط


•  
نظارت و مدیریت امور مربوط به تشریفات و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی


مدیریت فرآیند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری و اطلاعاتی بین اداره  و واحدهای تابعه دانشگاه و رسانه‌های گروهی


تنظیم و ارائه گزارش های عملکرد دوره‌ای روابط عمومی به حوزه ریاست دانشگاه


مدیریت حضور موثر دانشگاه در رسانه های جمعی با اولویت صدا و سیما و خبرگزاری ها


عدالت اطلاع رسانی در انعکاس رویداد های دانشگاه


پیگیری انعکاس مطلوب رویداد های دانشگاه و تعامل با دانشجویان و دانش آموختگان در فضای مجازی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب