دانشجویان باید در تمامی ساعت های آموزشی و کاری ، ظاهری تمیز ، مرتب و متناسب با موقعیت حرفه ای خود داشته باشند و از پوششی که موجب خدشه دار شدن شان دانشجو و دانشگاه می گردد ، خودداری نمایند.

الف – پوشش حرفه ای دانشجویان در محیط های آموزشی و پژوهشی :

دختران:

  1. رنگ ، اندازه ، ضخامت مانتو و شلوار ، جوراب کفش و حجاب دانشجویان می باید متناسب با شئونات اسلامی و جامعه دانشگاهی باشد.
  2. ظاهر دانشجویان می باید متناسب با شئونات اسلامی و عرف جامعه ی دانشگاهی باشد.

پسران:

  1. رنگ، سایز، ضخامت و مدل پیراهن ، شلوار ، جوراب و کفش می باید متناسب با شئونات اسلامی و جامعه دانشگاهی باشد.
  2. ظاهر دانشجویان می باید متناسب با شئونات اسلامی و عرف جامعه ی دانشگاهی باشد.

ب- پوشش حرفه ای دانشجویان در فضاهای بهداشتی ،درمانی:

  1. دانشجویان می باید در طول مدت حضور در محیط های درمانی از لباس فرم مخصوص به خود ( طبق رنگ و الگوی اعلام شده ) به صورت پاکیزه و دکمه های بسته استفاده نمایند. رعایت کلیه ضوابط مندرج در بند (الف) ماده 3 این آیین نامه و شیوه نامه ی اجرایی آن در محیط های درمانی نیز الزامی است.
  2. نصب کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزشی بر روی سینه در سمت چپ لباس فرم الزامی است.

دریافت متن کامل آئین نامه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب