بیماری های مغزو اعصاب

بیماری های مغزو اعصاب

گروه بیماری های مغزو اعصاب

دسته بندی :‌ 76

پرتال اصلی گروه

گروه نورولوژی:

  • فعالیت گروه مشتمل بر مجموعه 100 تخت بستری در بیمارستانها و درمانگاه های روزانه مغز و اعصاب وآزمایشگاه های الکترو فیزیولوژی شامل نوار مغزی ، نوار عصب و عضله ، پتانسیل های برانگیخته ، آزمونهای عروقی شامل داپلر سونوگرافی عروق داخل و خارج مغزی ، آنژیوگرافی عروق مغز ، آزمونهای تعادل و وضعیت های فضایی و همچنین اخیراً بخش ویدئومانیتورینگ مغزی که در بیمارستان لقمان حکیم فعال شده است .
  • گروه بیماریهای مغز و اعصاب از سال 1357 با اساتید حاضر شامل: دکتر حسین پاکدامن- دکتر آدی بیک –دکتر رفیع و دکترزرین جام تشکیل شده است این گروه با توجه به گسترش و نیاز شهر تهران در حال حاضر در 3 مرکزآموزشی لقمان حکیم  ، شهداء تجریش و امام حسین همراه با 14 عضو هیات علمی مشغول انجام امور آموزشی و پژوهشی و درمانی می باشند مدیرگروه دکتر پاکدادمن می باشند اعضای هیات علمی لقمان ، دکتر پاکدامن –دکتر قره گزلی- دکتر ایلخانی- دکتر شجاعی- دکتر اسدالهی- دکتر ذوقی و امام حسین، دکتر بلادی مقدم –دکتر منصوری- دکتر عصارزادگان- دکتر حسامی- دکتر صفرپور و شهداء تجریش، دکتر زارعی –دکتر همتی- دکتر کسمایی- دکتر اشرافی می باشند.
  • لازم به توضیح است که در وضع فعلی دپارتمان مغز و اعصاب دانشگاه به یک مرکز مادر و ارجاع بیماران از متخصصین مغز واعصاب تمام ایران می باشد و مطالعات پژوهشی آن نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا بصورت مقاله و سخنرانی ارائه می شود و مدیر گروه ( دکتر حسین پاکدامن )آن از سال 1358 دبیر امتحانات بردتخصصی مغز و اعصاب و از سال 1370 رئیس انجمن علوم اعصاب می باشد.

گروه نورولوژی

 

  • فعالیت گروه مشتمل بر مجموعه 100 تخت بستری در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های روزانه مغز و اعصاب و آزمایشگاه‌های الکترو فیزیولوژی شامل نوار مغزی، نوار عصب و عضله، پتانسیل‌های برانگیخته، آزمون‌های عروقی شامل داپلر سونوگرافی عروق داخل و خارج مغزی، آنژیوگرافی عروق مغز، آزمون‌های تعادل و وضعیت‌های فضایی و نیز بخش ویدئومانیتورینگ مغزی که در هر سه بیمارستان لقمان حکیم، شهدای تجریش و امام حسین (ع) فعال می‌باشد.

 

  • گروه بیماری‌های مغز و اعصاب از سال 1357 با اساتید پیشکسوت شامل: دکتر حسین پاکدامن - دکتر آدی بیک - دکتر رفیع و دکترزرین جام تشکیل شده است این گروه با توجه به گسترش و نیاز شهر تهران در حال حاضر در 3 مرکزآموزشی لقمان حکیم، شهداء تجریش و امام حسین (ع) همراه با ۱۸ عضو هیات علمی و در حدود ۳۶ دستیار تخصصی و نیز ۲ دستیار فلوشیپ صرع مشغول انجام امور آموزشی و پژوهشی و درمانی هستند. مدیر محترم گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر فرزاد اشرافی، معاون محترم پژوهشی دکتر مهری سالاری و معاون محترم آموزش دکتر امید حسامی می‌باشند. همچنین مدیریت هر کدام از دپارتمان‌های مغز و اعصاب بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت جداگانه به شرح زیر است:

 

  • بیمارستان لقمان حکیم: دکتر کوروش قره گوزلی 
  • بیمارستان شهداء تجریش: دکتر فرزاد اشرافی
  • بیمارستان امام حسین (ع): دکتر ناهید بلادی مقدم

 

  • لازم به توضیح است که دپارتمان مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان یک مرکز مادر جهت ارجاع بیماران از متخصصین مغز و اعصاب تمام ایران می‌باشد و مطالعات پژوهشی آن نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا بصورت مقاله و سخنرانی ارائه می‌گردد.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب