بیوشیمی

بیوشیمی

گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

دسته بندی :‌ 75

پرتال اصلی گروه

گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1343 تاسیس شد. این گروه از سال 1362 تا 1386 همراه با گروه ژنتیک پزشکی بود و اکنون به صورت گروهی مستقل است. محل استقرار گروه در دانشکده پزشکی است. هم‌چنین، تعدادی از همکاران بیوشیمیست در دانشکده پیراپزشکی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم و مرکز تحقیقات نوروبیولوژی حضور دارند. دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از سال 1355 و دوره دکترای بیوشیمی بالینی از سال 1392 در گروه راه‌اندازی شد.

اساتید پیش‌کسوت و بازنشسته گروه (به ترتيب حروف الفبا):

 • دکتر محمدرضا آریایی‌نژاد
 • دکتر فریده اسفندی
 • دکتر هوشنگ امیررسولی (دانشکده پیراپزشکی)
 • دکتر عبدالحسین باستانی
 • دکتر نوشابه پژهان
 • دکتر یوسف پورخوشبخت (دانشکده پیراپزشکی)
 • دکتر امیر حمزه پردال (دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی)
 • خانم مریم حسینی (دانشکده پرستاری مامایی)
 • دکتر علی رحیمی‌پور
 • دکتر خلیل زارعیان
 • دکتر آلبرت دانیال‌زاده
 • خانم میترا سمیعی
 • دکتر احمد موتمنی
 • دکتر سید حسن مقدم‌نیا (دانشکده پیراپزشکی)
 • آقای علی مقیمی
 • دکتر فهیمه نقی‌زاده
 • دکتر بهرام غلامعلی یغمایی
 • دکتر عبدالرحیم یکرنگیان (دانشکده پیراپزشکی)

اسامی مدیران آموزشی گروه از ابتدا تاکنون:

 • دکتر آلبرت دانیال‌زاده از سال 1343 تا 1376
 • دکتر نوشابه پژهان از سال 1376 تا 1378
 • دکتر بهرام غلامعلی یغمایی از سال 1378 تا 1395
 • دکتر سیامک سلامی از سال 1395 تا 1397
 • دکتر علی رحیمی‌پور از سال 1397 تا 1399
 • دکتر عبدالرحیم نیکضمیر از سال 1399 تاکنون

اسامی هیات علمی حال حاضر گروه (به ترتيب حروف الفبا):

 • دکتر معصومه رجبی‌بذل (استاد)
 • دکتر سیامک سلامی (استاد)
 • دکتر سعیده سلیمی (استاد)
 • دکتر مجید سیرتی‌ثابت (دانشیار)
 • دکتر زهرا شهسواری (استادیار)
 • دکتر سعید کریما (دانشیار)
 • دکتر افسانه گودرزی (دانشیار)
 • دکتر شکوفه نوری (استاد)
 • دکتر عبدالرحیم نیکضمیر (استاد)

همکاران مستقر در مراکز دیگر (به ترتيب حروف الفبا):

 • دکتر فریبا خداقلی (استاد) (مرکز تحقیقات نوروبیولوژی)
 • دکتر حمید زند خانه‌شهری (استاد) (دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی)
 • دکتر مهرنوش شانکی باورصاد (استادیار) (دانشکده پیراپزشکی)
 • دکتر فرانک کازرونی (استاد) (دانشکده پیراپزشکی)
 • دکتر مهدی هدایتی (استاد) (پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم)

ساير اعضای گروه بيوشيمي بالینی (به ترتيب حروف الفبا):

 • خانم زهرا اکبری (کارشناس آزمایشگاه) (کارشناس ارشد)
 • خانم فریده حقیقی (کارشناس آزمایشگاه) (بازنشسته)
 • آقای هادی رستم‌خانی (کارشناس آزمایشگاه) (کارشناس ارشد)
 • خانم اعظم دارایی (کارشناس آزمایشگاه) (کارشناس ارشد)
 • خانم فرزانه سلمانی بابانظر (کارشناس آزمایشگاه) (کارشناس ارشد)

 

در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش کرده است. هم‌چنین، از سال 1392 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در مقطع دکترا را جذب کرده است. گروه بیوشیمی بالینی هم اکنون عهده‌دار آموزش دروس مختلف بیوشیمی در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا در دانشکده‌های مختلف است.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب