سم شناسی بالینی و مسمومیتها

سم شناسی بالینی و مسمومیتها

دسته بندی :‌ 76

پرتال اصلی گروه

مرکز مسمومین لقمان در حال حاضر به عنوان قطب سم شناسی بالینی و مسمومیتها و بزرگترین سانتر مسمومین کشور فعالیت میکند .

تاریخچه سم شناسی بالینی در ایران به سالهای بسیار قبل باز می گردد. در تهران قدیم، بیمارستان رازی تهران بخش کوچکی را به درمان بیماران مسموم اختصاص داده بود.در آن زمان با کمک چندین تن از اساتید دانشکده پزشکی دانشگاه تهران کتابی تحت عنوان "تشخیص و درمان مسمومیتها" در سال 1328نگارش گردید، که این امرمقدمه تشکیل بخش سم شناسی بالینی شداین بخش بیمارستان رازی چند سال بعد تعطیل شد و درمان بیماران مسموم در تهران را بخشی ازبیمارستان لقمان به عهده گرفت که اختصاص به بیماران جذامی داشت. این بخش بعدها به بخش مسمومین شهرت یافت که با کمک بخش کودکان بیمارستان لقمان، بیماران دچارمسمومیتهای دارویی و شیمیایی را در تهران و شهرهای همجوار در گروههای سنی اطفال وبزرگسال پذیرش نمودند.

بیمارستان لقمان حکیم در مساحتی به وسعت تقریبی 20000 متر مربع و 32000 مترمربع زیر بنا، یکی از بیمارستانهای دارای قدمت تاریخی در شهر تهران بوده که در جنوب غربی تهران واقع شده است. بنای اولیه این بیمارستان در سال 1323 ساخته شده است و ابتدا به درمان بیماران عفونی اختصاص داشته است. بهداری وقت تهران در سال 1327 اقدام به گسترش بیمارستان نموده و بیمارستانی 300 تخته خوابی را احداث می نماید، که با توجه به زحمات دکتر محمد حسین لقمان ادهم فرزند لقمان الممالک که از پایه گذاران دانشگاه تهران نیز بوده است، آن را به لقب ایشان لقمان الدوله می نامند. در سال 1346، بهداری تهران به پیشنهاد دکتر یاسمی مرکز اطلاعات مسمومین را نیز در محل بیمارستان لقمان راه اندازی می نماید.درمرحله اول اطلاعات مربوط به 700ماده سمی وبیش از300ماده ترکیبی تهیه گردیدکه در700کارت مخصوص گنجانیده شده وکلیه اطلاعات لازم در آنها درج شده بود. پس ازتغییرات هیئت رئیسه بهداری تهران همه چیزبه وادی فراموشی سپرده میشودواین مرکز اطلاع رسانی تعطیل میگردد.

این بیمارستان در سال 1345 تحویل بهداری وقت گردید و در سال 1349 به عنوان بیمارستان شماره 2 در اختیار ارتش قرار گرفت. در سال 1350 این بیمارستان در اختیار دانشگاه ملی وقت قرار داده می شود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار می گیرد.

مجموعه مسمومین این بیمارستان در حال حاضر یکی از قدیمی ترین و فعال ترین بخشهای سم شناسی بالینی و درمانی مسمومین در کشور و منطقه بشمار می آید که قدمتی در حدود 70 سال دارد و با داشتن امکانات پیشرفته به عنوان یکی از مراکز مرجع سم شناسی بالینی در کشور محسوب می شود.

این بیمارستان دانشگاهی درحال حاضردارای400تخت بستری میباشد و دارای سرویسهای اورژانس، اورژانس مسمومین ،ICU مسمومین، مسمومین مردان و زنان، مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم، جراحی اعصاب، جراحی عمومی ،گوش وحلق وبینی، ارتوپدی، زنان و زایمان، داخلی،قلب وریه، گوارش، غدد، روماتولوژی ،اعصاب،اطفال ونوزادان، کموتراپی اطفال و بزرگسالان ،پوست، عفونی، دیالیز، General ICU MMT, CCUمیباشد.

واحدهای رادیولوژی ،سی تی اسکن اسپیرال ،سونوگرافی ،الکترو نورو دیاگنوستیک وداپلر ترانسکرانیال ،پاتولوژی ،آزمایشگاه و آزمایشگاه اختصاصی سم شناسی،اکوکاردیوگرافی و تست ورزش،آندوسکوپی،اودیومتری،اسپیرومتری و برونکوسکوپی ،سنجش تراکم استخوان، پوآتراپی ،فیزیوتراپی وکار درمانی ونیزمرکزتوسعه پژوهش ومراکزتحقیقات مسمومین و تحقیقات نخاعی دراین بیمارستان مستقرمیباشند.

 گروه مسمومین:

گروه مسمومین این مرکز از سال 1388 از گروه داخلی مستقل شده و به صورت جداگانه فعالیت مینماید. از مهر سال 1389 اولین گروه فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیتها در این بخش آموزش دیده و تا کنون12 دوره فلوشیپ از این گروه فارغ التحصیل شده اند. همچنین ، این گروه از سال 1392 به عنوان قطب علمی سم شناسی کشور فعالیت مینماید.مراحل تکامل بخش مسمومین به قرار زیر میباشد:

  • واحد روانشناسی و روانپزشکی از سال 1369
  • واحد مراقبتهای ویژه از سال 1370
  • کلینیک های سرپایی (درمانگاه) از سال 1379
  • واحد درمان نگهدارنده با متادون از سال 1382 (در حال حاضر غیر فعال)
  • مرکز اطلاع رسانی دارو ها و سموم از سال 1383(در حال حاضر غیر فعال)
  • مرکز تحقیقات مسمومین از سال 1387
  • قطب  علمی سم شناسی بالینی و مسمومیت های کشور از سال 1392

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب