پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده

دسته بندی :‌ 76

  تاریخچه و اهداف گروه :     

گروه بهداشت دانشکده پزشکی درسال 1354 در کنار سایر گروههای این دانشکده شکل گرفت و شروع به ارائه خدمات آموزشی به فراگیران نمود. درسال 1367 به دنبال ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداری سابق و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظایف جدیدی به عهده این گروه که به نام گروه بهداشت وپزشکی اجتماعی تغییر یافته بود نهاده شد.وظیفه اصلی این گروه آموزش پزشکی با محوریت جامعه (COME)است که برای تحقق آن علاوه بر ارائه دروس بهداشت عمومی، اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیووژی بالینی، آمار پزشکی و روش تحقیق، بهداشت خانواده، دوره های کارآموزی و کارورزی بهداشت به سایر دروس موجود برنامه درسی پزشکی عمومی اضافه شد. دراین دوره ها فراگیران با حضور در عرصه شهری و روستائی نظام سلامت از نزدیک با نیازهای جامعه آشنا شده و توانایی ارزیابی یافتن مشکلات ، اولویت بندی و ارائه مداخلات لازم برای حل مشکلات دارای یت را می یافتند.

از سال 1383 با شروع اجرای برنامه اصلاحات در آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به نقشهای تعریف شده برای پزشکان عمومی و در جهت استراتژی یادگیری مبتنی بر جامعه درسهای جامعه نگر دچار تحول عمده شد و دانشجویان از مقطع علوم پایه در قالب درس های های تماس زودرس با بیمار 1 به منظور شناخت محیط بالینی و تماس با جامعه 1 به منظور شناخت نظام ارائه خدمات سلامت کشورو ارزیابی خطرات سلامت، تماس با بیمار 2 با هدف آشنائی با نقش های مختلف پزشک و در فاز علوم بالینی با درس های اصول اپیدمیولوژی بالینی و مبارزه با بیماریها، تماس با جامعه 2 به منظور ارزیابی خطرات سلامت در جامعه، تماس با جامعه3 با هدف تحلیل خطرات، مداخله در جهت کاهش خطرات سلامت در جامعه، مدیریت بیماری، بیمار، جمعیت، طبابت و یادگیری در مطب ادامه می یابد.گستردگی واحد ها و دوره های برگزار شده توسط این گروه، گروه پزشکی اجتماعی را به تنها گروهی تبدیل کرده است که دانشجویان پزشکی از بدو ورود به دانشکده تا زمان فراغت از تحصیل با این گروه ارتباط آموزشی دارند. واین نشانگر نقش موثر گروه در آموزش پزشکی عمومی می باشد.

وظیفه مهم دیگر پزشکی اجتماعی تربیت دستیاران پزشکی اجتماعی است. دانشگاه علوم پزشکی یکی از هشت دانشگاه تربیت کننده دستیاری پزشکی اجتماعی است. عملکرد گروه در استفاده از همه امکانات دانشگاه در رابطه با آموزش دستیاران موجب موفقیت دستیاران در امتحانات بورد و عرصه های فعالیت شده است. کسب رتبه های متعدد در سال های مختلف برای دانشگاه از آن جمله می باشد. فارغ التحصیلان این دانشگاه بیشترین تعداد را در اعضای هیات بورد، کارشناسان کشوری سلامت و انجمن های علمی تخصصی دارند. تاسیس کلینیک پیشگیری و ارتقاء سلامت به عنوان اولین کلینیک در نوع خود در سال 1387 در مرکز پزشکی، آموزشی درمانی آیت اله طالقانی یک نوآوری محسوب می شود که در آن علاوه بر ارائه خدمات پیشگیری سلامت برای مردم، عرصه آموزشی دستیاران و دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه و بالینی می باشد.

نوآوری دیگر این گروه تعیین دو مرکز بهداشتی درمانی بهداشتی آموزشی با مساعدت معاونت امور بهداشتی دانشگاه در شرق و شمال تهران در سال 1386 می باشد که عرصه آموزشی دستیاران و دانشجویان پزشکی است. نقش برجسته دیگر این گروه برگزاری دوره های روش تحقیق و آمار برای همه دانشجویان دوره تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پایه دانشکده های تابعه دانشگاه می باشد. نقش دیگر این گروه مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی روش تحقیق، مقاله نویسی و سایر کارگاه های توانمند سازی دانشجویان، دستیاران، اعضای هیات علمی و عضویت در مراکز تحقیقاتی و شورا های پژوهشی و مشاوره متدولوژی و آمار طرح ها و پایان نامه های مقاطع مختلف می باشد. برآورد می شود که حداقل یکی از اعضای این گروه در همه فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در دانشکده پزشکی به نوعی ( مجری، همکار، مشاور، داور) مشارکت فعال دارند.گروه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باترسیم رسالت و دورنمای تعریف شده زیر در کنار سایر ساختارهای اموزشی دیگر سعی در تامین ، حفظ و ارتقای سلامت سلامت جامعه دارد.  گروه های پزشکی اجتماعی متولی ترویج رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، نهاینه کردن راهبرد های مراقبت های اولیه سلامت در سطح جامعه، خانواده و افراد، پزشک خانواده، نظام ارجاع و تعیین کننده های اجتماعی سلامت در جامعه تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشند.

 

حیطه آموزش:

 1. توسعه آموزش پزشکی جامعه نگر

 2. آموزش کارآموزان و کارورزان پزشکی با هدف تربیت پزشک خانواده برای نظام ارجاع

 3. توانمندسازی دستیاران پزشکی اجتماعی برای پیشگیری و ارتقای عادلانه سلامت جمعیت ها و جامعه

 4. ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضای هیات علمی گروه برای انجام وظایف گروه

 5. برگزاری کارگاه های آموزشی مقدماتی و پیشرفته آمار و اپیدومیولوژی و پزشکی مبتنی بر شواهد

 

 حیطه پژوهش:

            1. ارائه مشاوره های پژوهشی بویژه در بخش متدولوژی و آمار به دانشجویان و اعضای هیات علمی

                2. همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده درارائه خدمات پژوهشی.

                3. راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی مقاطع مختلف       

  

حیطه خدمات:   

         1.ارایه پیشگیری و ارتقای سلامت : سطوح سرپایی ، بیمارستانی( از طریق مراکز پیشگیری و ارتقای سلامت) و جامعه

        2.مدیریت :

 • مشاوره ، مدیریت و سیاستگزاری در حیطه پیشگیری و ارتقای سلامت برای سطوح مختلف شامل دانشگاه ، واحدهای ستادی (استانی و ملی ) و جامعه
 • آموزش مداوم فارغ التحصیلان و سایر گروه های مرتبط
 • مدیریت اجرایی در سطوح ستادی وزارت و دانشگاه ها
 • مشاوره مدیریت پژوهش و روش تحقیق در نظام سلامت
 • مشارکت در کمیته های مختلف دانشگاه

 این گروه  با استفاده از فن آوری های نوین در حیطه آموزش ، مدیریت و ارایه خدمات مشاوره ای به وظایف خود عمل کرده و همواره سعی می  کند تا رضایت مشتریان درون سازمانی (دانشجویان ، دستیاران ، اعضای هیـــــات علمی و کارکنان گـــروه ها ) و مشتــــریان بیرونی ( مدیران  و سیاست گزاران سطوح دانشگاه و واحدهای ستادی استانی و ملی ) را در راستای ایجاد ، حفظ و ارتقای عادلانه سلامت جامعه ارتقا دهد .

 

 دورنما : گروه آموزشی پزشکی اجتماعی سعی دارد در پنج سال آینده با عمل به رسالت خود :

 • در حیطه آموزش به برترین شاخص های مدیریت آموزشی دانشجویان و دستیاران در کشور دست یافته و با ارایه نوآوری در آموزش پزشکی جامعه نگر بسترهای جدید و محتوای به روز شده بر اساس نیاز جامعه را در اختیار فراگیران  و جامعه علمی قرار دهد.
 • در حیطه پژوهش به دلیل طراحی، اجرا و یا مشاوره پژوهش های در اولویت سلامت جمعیت ها و جامعه و کاربردی کردن آنها ، گروه آموزشی برتر دانشگاه باشد .
 • در حیطه خدمات بازوی مشورتی توانمند در پیشگیری و ارتقای سلامت سطوح دانشگاه و واحدهای ستادی استانی و ملی باشد .

 

ارزش های حاکم درگروه:

کار تیمی موثر ، انتقاد موثر ، رفتار مناسب با همکاران ، رضایت و احترام مشتریان ، ، طراحی پژوهش های در اولویت ، مدیریت مشارکتی ، اصل برنامه ریزی قبل از عمل ، اعتقاد به ارتقای سلامت جامعه برای توسعه پایدار ، تعهد به ارتقای عادلانه سلامت جامعه ، دفاع از حق سالم بودن و سالم زیستن ، پرداختن به اولویت های ملی ، اعتقاد به تقدم پیشگیری ، تعامل مستمر با جامعه و تصمیم گیرندگان برای توجه به سلامت جامعه ، اعتقاد به نقش مشارکت جامعه در ارتقای سلامت ، نقادی جامع و علمی موضوعات ، خودآموزی و روز آمد بودن علمی ، یادگیری گروهی ، ارجحیت منافع جمعی به فردی ، رعایت اخلاق پزشکی و حرفه ای.

پرتال اصلی گروه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب