گروه اخلاق

گروه اخلاق

گروه اخلاق دانشکده پزشکی

دسته بندی :‌ 75

پرتال اصلی گروه 

معرفی گروه اخلاق پزشکی

 

 گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از گروه‌های فعال اخلاق پزشکی در سراسر کشور است.

در سال ۱۳۸۷ که رشته مقطع PhD اخلاق پزشکی در ایران راه اندازی شد؛ این گروه به عنوان یکی از سه دانشگاه مرجع این رشته مقطع را ارائه می‌کردند و هنوز ارائه می‌کنند.

 گروه اخلاق پزشکی در حال حاضر ۶ عضو هیئت علمی دارد که از این تعداد یک نفر استاد دو نفر دانشیار و سایرین استادیار هستند.

این گروه علاوه بر آموزش دانشجویان دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، آموزش دروس اخلاق پزشکی، آداب پزشکی، اخلاق حرفه‌ای و اخلاق در پژوهش را در تمام دانشکده‌های تابعه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر عهده دارد.

فعالیت و همکاری در کمیته‌های اخلاق در پژوهش در دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین داوری و نظارت اخلاقی طرح های پژوهشی و ارایه

مشاوره های اخلاقی جهت طرح های پژوهشی و مقالات نیز از دیگر فعالیت های این گروه است.  

 در حیطه اخلاق بالینی اعضای هیئت علمی این گروه در سطوح کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت، کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی معاونت درمان و کمیته‌های اخلاق بیمارستانی فعال و

مشغول به ایفای نقش هستند.

در این زمینه اعضای هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی با حضور در بیمارستان‌ها و شرکت در جلسات گزارش صبحگاهی، کنفرانس‌های علمی و ارائه مشاوره‌های اخلاقی به پزشکان، پرستاران

و سایر بالینگران فعال هستند.

 در حیطه اخلاق در آموزش؛ اعضای هیئت علمی  گروه اخلاق پزشکی عضو کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش می‌باشند.

وظیفه این کمیته  ارزیابی هدایت و نظارت بر آموزش‌های اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه‌ای در سطوح دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه است.

از ابتدای تاسیس این گروه به ترتیب آقایان خانم‌ها دکتر محمود عباسی دکتر مهرزاد کیانی و دکتر شبنم بزمی مدیر این گروه بوده‌اند در حال حاضر مدیر گروه آموزشی اخلاق پزشکی خانم دکتر لیلا افشار هستند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب