گروه انگل شناسی

گروه انگل شناسی

گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی

دسته بندی :‌ 75

معرفی گروه انگل شناسی، قارچ شناسی و حشره شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در سال های 1345 تا 1352 به صورت گروه میکرو بیولوژی متشکل از بخش های باکتری شناسی، انگل شناسی و ايمونولوژي بود. در سال 52 به همت مرحوم آقای دکتر حسین بيژن گروه انگل شناسی از میکروب شناسی مجزا و در دو گروه

باکتری شناسی و انگل شناسی به فعالیت آموزشی خود ادامه دادند. مرحوم آقای دکتر حسين بیژن استاد دانشگاه تهران، به عنوان استاد مدعو مدیر گروه انگل شناسی شد و آقای دکتر همتی مدیر گروه باکتریولوژی بود. از سال 1365 كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي تشكيل شد، گروه انگل شناسي زير نظر دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي قرار گرفت.

در حال حاضر اين گروه با همكاري 8 عضو هيأت علمي، 2 نفر همتراز مربي(بازنشسته دعوت به كار)، 2 نفركارشناس ارشد ، 2 نفر كارشناس، يك منشي و  2 نفر خدمتگزار  در طبقه 1 و 6 دانشكده پزشكي، به آموزش دروس انگل شناسي، قارچ شناسي و حشره شناسي

پزشكي دانشجويان پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، كارشناسي ارشد و دکترا انگل شناسي اهتمام دارد . تا کنون 125 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد انگل شناسي در 24 دوره و 37 نفر PhD در 10 دوره پذيرفته شده اند. 97 نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد فارغ التحصيل

شدند كه 35 نفر آنان در مقطع PhD پذيرفته و ادامه تحصيل دادند  و 16 نفر از دانشجويان PhD  نيز فارغ التحصيل و در دانشگاههاي مختلف كشور به عنوان هيات علمي مشغول كار شدند.

تا کنون گروه 4 دوره بازآموزی، 2 کنگره ملي (پنجمين کنگره انگل شناسی پزشکی ايران و چهارمین کنگره آزمايشگاه و بالين) و تعداد زیادی سمینار آموزشی کوتاه اجرا نموده است.

رشته های آموزشی تحصيلات تكميلي  گروه  (تا سال 1402) :

مقطع کارشناسی ارشد:

       سال راه اندازي: 1369

تعداد دوره آموزشی: 30

تعداد فارغ التحصیلان: 142 نفر

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 1402: 8 نفر

 

مقطع PhD:

       سال راه اندازي: 1379

تعداد دوره آموزشی: 14

تعداد فارغ التحصیلان: 41 نفر

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 1394: 8 نفر

 

تعداد واحدهاي نظري و عملي كارشناسي ارشد و PhD در هر ترم تحصيلي براي 2 دوره (ترم 1 و ترم 3):

 

مقطع تحصيلي

كارشناسي ارشد

PhD

انگل شناسي

10 واحد نظري و 8 واحد عملي

  10 واحد نظري و 8 واحد عملي

 

تعداد واحدهاي نظري و عملي دكتري عمومي ، MBBS،  کارشناسی بهداشت مدارس و  علوم تغذیه در هر ترم تحصيلي

مقطع

پزشكي

داروسازي

دندانپزشكي

MBBS

بهداشت مدارس

تغذیه

تعداد واحد نظري

6/2

3

1

6/2

5/1

1

تعداد واحد عملي

4/0

1

-

4/0

5/0

-

گروه هاي عملي

6

2

-

2

2

-

 

        فضای آموزشی و تحقيقاتی گروه:

        فضای آموزشی و تحقيقاتی گروه:

الف - آزمايشگاه:

تعداد دوازده آزمايشگاه تخصصي، دو آزمايشگاه عمومي و حيوانخانه و کلاس آموزشی در فضايي حدود 500 متر مربع شامل:

 (a بخش تك ياخته شناسي ( مسئول: دكتر سيد جواد سيد طبايي)

 1. -     آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي تك ياخته هاي خوني و نسجي در طبقه 6 (مسئول دكتر سيد طبايی)
 2. -     آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي تك ياخته هاي گوارشي و تناسلي در طبقه 6 (مسئول: دكتر حقيقي)
 3. -     آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي كشت، كرايوپرزرواسيون و بانك سلولي در طبقه 6 ( مسئول: دكتر سيد طبايی)

(b  بخش كرم شناسي ( مسئول: دكتر سهيلا روحانی)

 1. -     آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي كرمهاي حلقوي در طبقه 6 (نماتودها)(مسئول: دكتر خزان)
 2. -     آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي كرمهاي نواري در طبقه 6  (سستودها)(مسئول: دكتر روحاني)
 3. -     آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي كرمهاي پهن در طبقه 6  (ترماتودها)(مسئول: دكتر خزان)
 4. -     آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي حلزون شناسي پزشكي در طبقه 6 (مسئول: دكتر تحويلداري)

 (c بخش قارچ شناسي ( مسئول: دكتر انسیه لطفعلی)

 1. -     آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي قارچ شناسي پزشكي در طبقه 1

 (d  بخش حشره شناسي ( مسئول دکتر وحيده معين وزيری)

 1. -     آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي حشره شناسي پزشكي در طبقه 1

(e آزمايشگاههاي تخصصي و عمومي گروه:

10-  آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي مولكولار پارازيتولوژي در طبقه 6  (مسئول: دكتر سید طبایی)

11- آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي  ايمنوپارازيتولوژي در طبقه 6  (مسئول: دكتر تحويلداری)

12- آزمايشگاه آموزشی عملي كارشناسي ارشد،  Ph.D  در طبقه 1   (مسئول: دكتر سيد طبايي)

13- دو آزمايشگاه عمومي آموزش عملي دكتري پزشكي، داروسازي و کلاس آموزشی کارشناسی ارشد و PhD در طبقه 1 (مسئول: دكتر سيد طبايي)

14-  حيوانخانه و آزمايشگاه تخصصي و تحقيقاتي حيوانات آزمايشگاهي در طبقه 6 (مسئول: دكتر تحويلداري)

15- کلاس آموزشی کارشناسی ارشد و PhD در طبقه 1

 • قابل ذكر است كه اغلب دو يا سه آزمايشگاه تخصصي در يك فضاي آزمايشگاهي است

ب – كتابخانه:

     شامل تعداد حدود 300  جلد كتاب

 

كتب منتشره اعضاء هيئت علمی :

 1. -     هیات مولفان (محمد رضا نظری پويا) زیر نظر دکتر فریدون عزیزی، اپیدمیولوژی های شایع کشور بخش کرم شناسی ویرایش اول و دوم نشر اشتیاق دانش پژوه مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 2. -     محمد رضا نظری پویا و همکاران ویرایش هشتم ترجمه کتاب مارکل مترجم ناهید جلال لو، مهران کمرانی، سهیل نوری، نسیم کاشف، احمد بدیعی. ناشر موسسه فرهنگی انتشارات تیمورزاده نشر طبیب سال 1380
 3. -     هیات مولفان (محمد رضا نظری پويا) کتاب جامع بیماریهای کودکان بخش کرم شناسی جلد اول صفحه 59 کرم های انگلی شایع کشور. ناشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی سال 1383
 4. -     محمدرضا نظری پويا و همکاران مترجم کتاب انگل شناسی پزشکی مارکل ووگ مترجم دکتر علیرضا فتح الهی چاپ سمارنگ سال 1380
 5. -      اطهری .عميد:  انگل شناسي پزشكي، ترجمه ماركل - وگ انتشارات آييژ، تهران ، 1386 (كتاب برتر انتخاب شده  در جشنواره پژوهشي سال 1386)
 6. -      اطهری .عميد: انگل شناسي پزشكي، ترجمه نوا-براون، انتشارات آييژ، تهران ، 1385
 7. -      اطهری عميد: 1000 آزمون انگل شناسی پزشکی و حشره شناسی و قارچ شناسی، چاپ نوپردازان، تهران،379 1
 8. -      اطهری عميد: فشرده انگل شناسی پزشکی، انتشارات آييژ، تهران ، 1384
 9. -      بشيری بد حسن: انگلهای بيماريزای انسان، انتشارات دانشگاه تهران، 1370
 10. -  حقيقی علی: کريپتوسپوريديوم و کريپتوسپوريديوزيس، انتشارات ارمغان قلم، 1388
 11. -   حقيقی علی: آميب و آميبيازيس، انتشارات ارمغان قلم، در حال چاپ 1390
 12. -   خزان هوشنگ:  روشهای تشخيص بيماريهای انگلی، موسسه انتشاراتی گوهر منظوم، 1383
 13. -   روحانی سهيلا: اصول طب داخلی هاريسون (انگل شناسی)، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375
 14. -   رهبريان نورينا: اطلس رنگی حشره شناسی پزشکی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، 1385
 15. -   رهبريان نورينا: اطلس قارچ شناسی و بندپا شناسی پزشکی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، 1385
 16. -   قجری علی: ترجمه قارچ شناسی پزشکی مورای- روزنتال، انتشارات آييژ، تهران ، 1388
 17. -   کاظمی بهرام: فرهنگ اصطلاحات انگل شناسی، انتشارات گوهر منظوم،  1379
 18. -   نيتی مريم: آميبهای آزاد زی پاتوژن انسان، انتشارات دانشگاه تهران، 1389
 19. -  نيتی مريم: آکانتامبا، بیولوژی و پاتوژنز،  انتشارات  آناطب، 1391

 

مديران گروه:

 1. -    زنده ياد دكتر حسين بيژن

استاد و مدير گروه از 1352 تا 1368

مرحوم دكتر بيژن استاد برجسته دانشكده بهداشت دانشگاه تهران متولد 1298 در شهر رشت بود. پس از بازنشستگي از دانشگاه تهران، در دانشگاه ملي سابق (علوم پزشكي شهيد بهشتي) مشغول كار مجدد شد و به همت او بود كه در سال 1352 بنيان گروه انگل شناسي و قارچ شناسي در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نهاد شد. نامبرده تا سال 1368 مدير گروه بود و  در سال 1382 در امريكا به ديار حق پيوست.

 

 1. -    دكتر محمد رضا نظري پويا

استاد و مدیر گروه از سال 1368 تا 1374 و مجدد از سال 1376 تا 1383، بازنشسته سال 1383

در بیست و دوم دیماه سال 1318 در شهر تهران پا به عرصه حیات نهاد. دوران ابتدایی را در دبستان طهوری و دوران متوسطه را در دبیرستان میرافضلی گذراند. در سال 1339 پس از طی دوره یک ساله تربیت معلم در استخدام وزارت فرهنگ آن زمان در آمد و در همان سال

اول خدمت در رشته کاردانی آزمایشگاه دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و پس از موفقیت دراین دوره از آموزش و پرورش به دانشگاه تهران منتقل شد. در سال 1352 دوره تکمیلی تحصیلات کارشناسی آزمایشگاه را سپری کرد و پس از فراغت بلافاصله در سال 1354 در رشته

کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران قبول شد. در سال 1356 در رشته کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شد و تغییر وضعیت به مربی آموزشی داد. در سال 1357 در در مقطع PhD انگل شناسي پذیرفته شد و طی 5 سال تمام ضمن انجام خدمت خود

در دانشگاه، در سال 1361 با موفقیت به اخذ درجه PhD نایل آمد. نظر به اینکه در طی مراحل کارشناسی و کارشناسی ارشد در گروه فارماکولوژی دانشگاه خدمت نمود و با اخذ تخصص در رشته انگل شناسی از آن گروه به گروه انگل شناسی و قارچ شناسی تغییر محل داد و به

عنوان استادیار تمام وقت به خدمت در این گروه مشغول شد. در سال 1375 به مرتبه دانشیاری ارتقا یافته و  پس از 5 سال به مرتبه استادی ارتقاء يافت.

15 مقاله فارسی و انگلیسی در مجلات داخلی و 5 مقاله در مجلات خارجی، 15 مقاله در کنگره های داخلی و 3 مقاله در کنگره های خارجی.

سرپرستی بیش از 15 پایان نامه کارشناسی ارشد و PhD و داروسازی به عنوان استاد راهنما، بیش از 20 پایان نامه پزشکی، داروسازی و PhD و کارشناسی ارشد به عنوان استاد مشاور.

 

 1. -     دکتر ساعد شهابی:

استاد و مدیر گروه از سال 1374 تا 1376، در سال 1390 رحلت نمودند

 

 1. -     تولد : 15 خرداد 1328  
 2. -     محل تولد : مشهد
 3. -     دوره دبستان : 1340 -1334
 4. -     دوره دبیرستان : 1346-1334
 5. -     دکترای دامپزشکی : 1352-1346
 6. -     سربازی : 1354-1352
 7. -      کار ورزی در دانشکده علوم پاریس : 1356-1354
 8. -      آموزش زبان در امریکا: 1357-1355
 9. -      دوره M.P.H و تخصص پاتوبیولوژی ( انگل شناسی ) از سال 1357 تا 1362
 10. -  استخدام در دانشکده پزشکی : 1363

 

 

 

4- دكتر علي حقيقي

استاد و مدیر گروه از سال 1383

 

 1. -     متولد 8  فروردين 1338 در شهرستان خوانسار، استان اصفهان. دوره ابتدايي و دبيرستان در خوانسار و كارشناسي بهداشت عمومي از سال 1356 تا 1364 در دانشگاه اصفهان. كارشناسي ارشد انگل شناسي از 1365 تا 1368 در دانشگاه تربيت مدرس و از سال 1368 به عنوان مربي پيماني در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  و مامور خدمت به دانشگاه علوم پزشكي همدان شد. سال 1371 به گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشكده پزشكي شهيد بهشتي مراجعت نمود و در سال 1372 در مقطع  PhD‌انگل شناسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران پذيرفته شد.   در سال 1378 فارغ التحصيل و به استادياري ارتقاء يافت. در سال 1379 براي يك دوره 2 ساله Post  دكتري با بورس دولت ژاپن به انستيتو بيماريهاي عفوني توكيو رفت و در سال 1381 به گروه انگل شناسي و قارچ شناسي برگشت. در سال 1383 پس از بازنشسته شدن دكتر نظري پويا براي يك دوره 2 ساله به عنوان مدير گروه انتخاب شد كه تا كنون اين مسئوليت با انتخاب مجدد اعضاء هيت علمي گروه تمديد شده است. در سال 1389  به مرتبه استادي ارتقاء يافت. تاكنون 75 مقاله در مجلات انگليسي، 25 مقاله در مجلات فارسي، مولف 2 كتاب، عضو كميته مولفين يك كتاب و ويراستار يك كتاب در زمينه انگل شناسي پزشكي بوده است. چهل خلاصه مقاله در كنگره هاي خارجي و 114 خلاصه مقاله در كنگره هاي داخلي دارد. مجري 21 طرح پژوهشي، استاد راهنما و مشاور 13 پايان نامه مقطع PhD و 32 پايان نامه كارشناسي ارشد بوده است.

 

پرتال اصلی گروه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب