گروه جراحی عمومی

گروه جراحی عمومی

دسته بندی :‌ 76

گروه جراحی با حضور 35 نفر از اعضای هیات علمی در 6 بیمارستان آموزشی تشکیل شده است و با حضور اساتید پیشکسوت از قبیل دکتر فاضل و دکتر کلانتر معتمدی و دکتر فرخ سعیدی و دکتر دوایی همیشه پیشتاز جراحی در کشور بوده اند و اکنون هم از 6 بیمارستان آموزشی اصلی شامل شهداء تجریش ، مسیح دانشوری، امام حسین، لقمان حکیم، طالقانی و مدرس در خدمت آموزش و درمان و پژوهش در کشور است. 5 برنامه آموزشی دستیاری دارد و سالانه 15 تا 20 رزیدنت در سطح تخصص و تعدادی در سطح فلوشیپ و فوق تخصص تربیت می کنند. از این گروه 7 تن از اساتید در بورد جراحی و جراحی عروق حضور فعال دارند . 

پرتال اصلی گروه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب