گروه عفونی

گروه عفونی

دسته بندی :‌ 76

پرتال اصلی گروه

تاریخچه گروه عفونی

بخش بیماریهای عفونی بیمارستان لقمان الدوله درسال 1352 برای اولین مرتبه در مراکز تابعه دانشگاه ملی سابق راه اندازی شد. پس از آن در سال 1358دپارتمان گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به ریاست آقای دکتر هوشنگ ساغری فعالیت خود را آغاز نمود. بخش بیماریهای عفونی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد و بیمارستان بوعلی که متعاقباً به مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) منتقل شد؛ در سال 1364 به بخش های عفونی دانشگاه اضافه شدند. متعاقباً بخش بیماریهای عفونی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مسیح دانشوری نیز به عنوان یکی از بخش­های آموزشی دستیاران عفونی مورد تصویب قرار گرفت.

در حال حاضر گروه بیماریهای عفونی دارای 4 بخش عفونی می باشد؛ بخش بیماریهای عفونی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم دارای 27 تخت است و دکتر شروین شکوهی رئیس این بخش است. ریاست بخش بیماریهای عفونی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لبافی نژاد نیز بر عهده دکتر یادگاری­ نیا است که دارای 28 تخت است. بخش بیماریهای عفونی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع) نیز دارای 18 تخت در بخش عفونی و 22-7 تخت در سایر بخش ها می باشد و دکتر سیمین دخت شعاعی رئیس آن است. دکتر پیام طبرسی رئیس بخش بیماریهای عفونی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مسیح دانشوری با 62 تخت (31 تخت مردان، 24 تخت زنان و 7 تختICU) می باشند.

 این بخش­ها با همکاری اعضای هیئت علمی گروه، با ارایه خدمات تشخیصی، درمانی، آموزشی و پیشگیرانه در خصوص بیماریهای عفونی به صورت سرپایی، بستری و مشاوره می پردازند.

 

مات مهم گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری

1-راه اندازی فلوشیپ رشته بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی  از سال 1390 

2-راه اندازی مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری به منظور یکپارچه سازی خدمات به بیمارانHIV و آموزش دستیاران عفونی، از سال 1393 زیر نظر بخش بیماریهای عفونی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم

3- راه اندازی فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی در سال 1400

 

درحال حاضر گروه بیماریهای عفونی دارای 20 نفر هیئت علمی آموزشی (7 استاد،  7 دانشیار و  5 استادیار) و 2 نفر هیأت علمی درمانی است و دکتر مسعود مردانی مدیریت گروه را بر عهده دارند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب