چهارشنبه ١٦ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کتابهای چاپ شده 
 
 

 

کتاب جامع ارولوژی ایران جلد 1

دکتر سیم فروش و همکاران

 

کتاب جامع ارولوژی ایران جلد 2

دکتر سیم فروش و همکاران

   

کتاب آسیب های چشمی ناشی از گاز خردل در جانبازان شیمیایی

مولف : دکتر محمد علی جوادی، دکتر سپهر فیضی

انتشارات فرهنگ فردا

نوبت چاپ 1393

   
 

کتاب آکانتامبا بیولوژی و پاتوژنز

مترجم : دکتر مریم نیتی

انتشارات آناطب

نوبت چاپ 1391

 

کتاب احتیاط مصرف و تداخلات دارویی گیاهان دارویی بر اساس شواهد و مستندات

مولفین : دکتر سید علی ضیایی، دکتر بیتا مسگرپور

انتشارات تیمورزاده

نوبت چاپ 1394

 

کتاب هلیکوباکتر پیلوری

گردآوری و تالیف : دکتر سید رضا فاطمی

انتشارات مولف

نوبت چاپ  1387

 

کتاب سالمندی مدیریت درد و ایمنی

گردآوری : دکترسید مسعود هاشمی، دکتر علی اصغر جامه بزرگی

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوبت چاپ

 

کتاب اصول جراحی پلاستیک

مولفین : دکتر پرویز مافی

انتشارات ارجمند

نوبت چاپ 1390

 

کتاب مطالعه موردی اندوسنوگرافی تشخیصی دستگاه گوارش، پانکراس و صفراوی

گردآوری و تالیف : دکتر سید رضا فاطمی

انتشارات نگارش شرق

نوبت چاپ 1393

 

کتاب اپیدمیولوژی و استراتژی های پیشگیری از سرطان روده بزرگ در ایران و جهان

گرد آوری و تالیف : دکتر سید رضا فاطمی

انتشارات نگارش شرق

نوبت چاپ 1390

 

کتاب اطلس قارچ شناسی و بندپا شناسی پزشکی

مولفین : دکتر مهناز محمودی راد، مهندس نورینا رهبریان

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوبت چاپ 1385

 

کتاب مجموعه دستورالعمل های تشخیصی-درمانی بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان

مولفین : دکتر سید حسین فخرایی، دکتر محمد کاظمیان

انتشارات ایرانا رسانه

نوبت چاپ 1393

 

کتاب ژنتیک باروری و ناباروری

مولفین : دکتر فرخنده پوراسماعیلی خانم زهرا فاضلی عطار

انتشارات اطمینان

نوبت چاپ تابستان 1394

 

کتاب تکنیکهای کاربردی جراحی زیبایی در جراحی پلاستیک

مولفین : دکتر پرویز مافی، دکتر حمید رضا مفرد

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوبت چاپ 1392

 

کتاب عفونتهای اطراف پروتز مفصلی راهنمای عملی درمان

مولفین : دکتر جواد پرویزی

انتشارات تیمور زاده

نوبت چاپ 1393

 

کتاب آسیت بدخیم

مولفین : دکتر پرستو حاجیان دکتر حمید رضا میرزایی

ناشر: مولف

نوبت چاپ 1393

 

کتاب پولیپ های روده بزرگ از تشخیص تا درمان

گردآوری و تالیف : دکتر سید رضا فاطمی

انتشارات موسسه کوروش

نوبت چاپ 1388

 

کتاب نحوه بررسی و مراقبت از قربانیان خشونت جنسی

تالیف و ترجمه : دکترمحمد علی امام هادی، مریم جلیلوند، دکتر شهروز کاظمی

ناشر: تیمور زاده نوین

نوبت چاپ 1393

 

کتاب افیوژن بدخیم پلوروپریکارد

مولفین : دکتر پرستو حاجیان دکتر حمید رضا میرزایی

ناشر: مولف

نوبت چاپ 1393

 

کتاب ارتباطات غیر کلامی درک نگرش تفکرات و احساسات دیگران از طریق حرکات بدن

تالیف : دکترمحمد علی امام هادی

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوبت چاپ 1394

 

کتاب همانوپارازیتولوژی

مولفین : دکتر سید جوا سیدطبایی، کتر یوسف رتضوی، احسان صبوری

ناشر: حیان

نوبت چاپ 1394

 

مترجمین:دکتر سیدعلی ضیائی-نگار اصغر بیک-دکتر متین محمدی پور-دکتر غزال غضنفری

ناشر:جامعه نگر

سال انتشار:1388

 

 

Fiber Ingredients

Psyllium chapter by Seyed Ali Ziai

Editor:SUSAN SUNGSOO AND PRISCILLA SAMUEL

CRC Press   2009

 

نویسنده:دکتر علی ملک شاهی

دکتر سیدحسین داودی- فاطمه نوع پرست

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال انتشار:1392

 

نویسنده: دکتر سیدحسین داودی- پروفسور محمداسماعیل اکبری

ناشر: بهینه فراگیر

سال انتشار:1392

نویسنده: دکتر اذن اله آذرگشب

 

نویسندگان:سید محمد جعفر حائری زیر نظر دکتر محمدحسن حیدری دکتر حسن آذری

ناشر:کتاب میر

سال انتشار:چاپ اول 1393

نویسندگان:دکتر رضا ماستری فراهانی دکتر فاطمه فدایی فتح آبادی دکتر محسن نوروزیان زیر نظر پروفسور حکمت

ناشر:موسسه نشر جهار وابسته به جهاد دانشگاهی

سال انتشار:1374

 

نویسندگان:پروفسور حسین حکمتدکتر فاطمه فدایی فتح آبادی دکتر محسن نوروزیان

ناشر:موسسه نشر جهاد

سال انتشار:1373

مترجمین: دکتر محمدحسن حیدری - دکتر شیراحمد سارانی -  دکتر فریدون سرگلزایی دکتر عباس پیریایی

ناشر:اندیشمند

سال انتشار:چاپ اول 1384

 

نویسندگان:پروفسور حسین حکمت - دکتر رضا ماستری فراهانی دکتر فاطمه فدایی فتح آبادی دکتر محسن نوروزیان

ناشر:موسسه نشر جهاد

سال انتشار:1373

مترجمین : دکتر محمدحسن حیدری دکتر شیراحمد سارانی دکتر فریدون سرگلزایی دکتر عباس پیریایی

ناشر:موسسه انتشارات امید

سال انتشار:نوبت اول بهار 1384

 

نویسندگان: پروفسور حسین حکمتدکتر فاطمه فدایی فتح آبادی دکتر محسن نوروزیان - دکتر رضا ماستری فراهانی

ناشر:موسسه نشر جهاد

سال انتشار:چاپ سوم 1376

نویسندگان: دکتر فریدون مولایی دکتر یوسف صادقی دکتر روح ا.. گازر

ناشر:پارسه نگار

سال انتشار:بهار 1389

 

نویسندگان:پروفسور حسین حکمتدکتر فاطمه فدایی فتح آبادی دکتر محسن نوروزیان

ناشر:موسسه نشر جهاد

سال انتشار:1370

نویسندگان:دکتر محمدحسن حیدری دکتر مهران خورشیدی دکتر معین خالصی دکتر ابوالفضل موفق دکتر محسن پور قاسم

ناشر:نهضت پویا

سال انتشار:چاپ اول  1390

 

نویسندگان:توحید فتحی پور دکتر محمد بیات

ناشر:انتشارات راز نهان

سال انتشار:1393

مترجمین :دکتر عباس پیریایی –دکتر فائزه فقیهی –دکتر فاطمه سیادت –بهرام میر حبیبی –فرزانه نجفی-  الهه افضل –دکتر رضا مقدس علی –فرشته کرمعلی -زیر نظر : دکتر حسین بهاروند

ناشر:خانه زیست شناسی

سال انتشار:1388

 

 

مترجمین : دکتر محمدحسن حیدری دکتر محمدعلی الماسیه دکتر عباس پیریایی دکتر علیرضا خلعتبری دکتر علی قنبری

ناشر:موسسه انتشارات امید

نوبت اول 1380

نویسندگان:پروفسور حسین حکمتدکتر فاطمه فدایی فتح آبادی دکتر محسن نوروزیان

ناشر:موسسه نشر جهاد

سال انتشار:1373

 

 

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال انتشار:1391 

نویسندگان:دکتر نغمه احمدیان کیا دکتر یوسف صادقی

ناشر:انتشارات پارسه نگار

سال انتشار:پاییز 1391

 

نویسندگان: دکتر نغمه احمدیان کیا دکتر یوسف صادقی

ناشر:انتشارات راه ثریا

سال انتشار:زمستان 1391

نویسنگان:دکتر محمدرضا جلیلی دکتر حسین حکمت دکتر محمد بیات

ناشر:انتشارات شایان نمودار

سال انتشار:1388

 

مترجمین : دکتر عباس پیریایی –دکتر یاسر تهمتنی - زیر نظر : دکتر حسین بهاروند

ناشر:خانه زیست شناسی

سال انتشار:1392

مترجمین: دکتر سهیلا عارفی دکتر محمدمهدی آخوندی دکتر ناصر امیر جنتی مهناز حیدری دکتر محمدرضا صادقی دکتر هومن صدری اردکانی دکتر معرفت غفاری نوین دکتر افسانه محمد زاده هاله ملکی

ناشر:پژوهشکده ابن سینا

سال انتشار:بهار 1384

 

نویسندگان:دکترمحمدعلی محجل شجا –دکتر کامیار قابیلی - دکتر امیر افشین خاکی –دکتر بهنام جامعی –دکتر غلامرضا حسن زاده –دکتر علی دانیالی- دکتر محمدحسن حیدری

ناشر:انتشارات تازه های طب

سال انتشار:1389

 

نویسندگان : دکتر سهیلا عارفی دکتر محمود جدی تهرانی دکتر معرفت غفاری نوین دکتر علی صادق پور

ناشر:پژوهشکده ابن سینا تیمورزاده

سال انتشار:بهار 1382

 

تالیف و ترجمه : دکتر محمدحسن حیدری دکتر احسان پاشائی آهی

ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان - اباصالح

سال انتشار:1387

     

نویسنده:دکتر یوسف صادقی

ناشر:انتشارات جعفری

سال انتشار:1384

 

نویسندگان:دکتر حسین حقیر دکتر یوسف صادقی

ناشر:انتشارات سارا

سال انتشار:1380

نویسندگان:الیوت کولاکفسکی و لین کرونیستر

ناشر:دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال انتشار:1386

 

نویسندگان: دکتر گیتا اسلامی- دکتر فاطمه فلاح

ناشر:آییژ

سال انتشار:1387

نویندگان:دکتر فاطمه فلاح- دکتر گیتا اسلامی

ناشر:دنیای تغذیه

سال انتشار:1386

 

نویسندگان:غلامرضا ایراجیان-دکتر محمدعلی برومند- دکتر فریناز راشدمرندی-دکتر محمد رهبر-دکتر فرششته شاهچراغی-دکتر مسعود شریفی-مهناز صارمی-دکتر فاطمه فلاح-دکتر بابک ولی زاده-

نویسندگان:دکتر محمدکریم رحیمی-دکتر عمید اطهری

ناشر:آییژ

سال انتشار:1384

 

نویسندگان:دکتر حسین حاتمی-دکتر سیدمنصور رضوی-دکتر حسن افتخار اردبیلی-دکتر فرشته مجلسی-دکتر محسن سیدنوزادی-دکتر سیدمحمدجواد پریزا

نویسندگان دکتر فاطمه فلاح - دکتر گیتا اسلامی

ناشر: دنیای تغذیه

سال انتشار:1386

 

 

 

نویسنده: دکتر محمدکریم رحیمی- دکتر دکترگیتا اسلامی - دکتر حسین گودرزی- دکتر فاطمه فلاح- دکتر فریبا فیاض- دکتر احد زرگری زاده- دکتر علی اکبر سلیمانی رهبر

انتشار:آییژ

سال انتشار:1386

نویسندگان:محمداسماعیل اکبری-دکتر گوهر محمدی

ناشر:محسن

سال انتشار:1393

 

نویسندگان:دکتر محمدکریم رحیمی - دکترگیتا اسلامی - دکتر حسین گودرزی- دکتر مژده حاکمی والا- دکتر فاطمه فلاح- دکتر فریبا فیاض- دکتر احد زرگری زاده- دکتر علی اکبر سلیمانی رهبر

ناشر:آییژ

سال انتشار:1379

     

نویسندگان"دکتر فاطمه فلاح- دکتر گیتا اسلامی

ناشر:آییژ

سال انتشار:1387

 

 

 

نویسنده: دکتر مریم واعظ جلالی

ناشر:مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

سال انتشار:1382

 

نویسندگان:دکتر حسین گودرزی- دکتر مهدی گودرزی- سیماالسادات سیدجوادی

 

 

نویسندگان:دکتر مهدی گودرزی- سیماالسادات سیدجوادی

 

نویسندگان:دکتر حسین گودرزی- دکتر مهدی گودرزی- سیماالسادات سیدجوادی

 

 

نویسندگان:دکتر حسین گودرزی- دکتر مهدی گودرزی- سیماالسادات سیدجوادی

 

نویسندگان:جین اف- مک فادین

مترجمان:دکتر مژده حاکمی والا-سمانه صابری-یگانه طالب خان گرووسی

سحر جهانگیری تازه کند-سپیده فرمند آزاده-دکتر مهدی گودرزی

 

 

نویسندگان:دکتر رضا میرنژاد-دکتر مژده حاکمی والا-فرامز مسجدیان

ناشر:پیوند مهر با همکاری انتشارات بشری

نویسندگان:دکتر داود اسماعیلی- دکتر بهاره حاجی خانی-دکتر داود افشار-دکتر مونا مرزبان

ناشر:گروه تآلیفی دکتر خلیلی

سال انتشار:1392

 

 

نویسندگان:دکتر حسین گودرزی- دکتر مهدی گودرزی- سیماالسادات سیدجوادی

نویسندگان:دکتر بهاره حاجی خانی-سعید سپهری سرشت-مهناز محتشمی

ناشر:سپاهان

سال انتشار:1389

 

 

مترجمان:هومن کاغذیان- دکتر بهاره حاجی خانی- مریم حاجی خانی-دکتر سیدعلی نجومی-مینا پیروی سرشکه-سمیرا محمدی یگانه

ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان اباصالح

سال انتشار 1389

نویسندگان:حبیب ضیغمی-دکتربهاره حاجی خانی-داود اسماعیلی

ناشر:اندیشه رفیع

سال انتشار:1387

 

سه جلد کتاب

نویسنده:دکتر پروین یاوری

ناشر:گپ

سال انتشار:1393

دنویسندگان: كتر مژده حاکمی والا- دکتر مهدی گودرزی

ناشر:سینا طب

سال انتشار: 1393 

 

 

نویسندگان: دکتر احمد مستعار- دکتر محمد هوشیاری

ناشر:سپید برگ

سال انتشار:1393

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.